Thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp (HBA)

Ngày 13/9, Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP HCM (HBA) đã chính thức ra mắt, quy tụ 97 doanh nghiệp trong 14 khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố. Ngay trong tháng 10 tới, HBA sẽ xây dựng website riêng của hiệp hội, tham gia các chương trình […]