2 triệu người lao động được hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống

Chương trình phúc lợi của iCare trao quà và hỗ trợ con công nhân mổ tim. Bằng việc hỗ trợ mua hàng không lãi suất và trả chậm trong 6 tháng, 2 triệu đoàn viên công đoàn và người lao động trên cả nước đã được tiếp cận các sản phẩm điện tử, đồ gia […]