Phát triển, giao quyền cho đội ngũ để nâng cao năng suất

Một trong các độ ưu tiên hàng đầu của nhà lãnh đạo tổ chức ở bất cứ đâu là việc phát triển và giao quyền cho đội ngũ để “nâng cao năng suất” theo nghĩa rộng.

Một đội ngũ nhân sự được phát triển phù hợp với văn hóa, chiến lược và mục tiêu của tổ chức là một đội ngũ có năng suất lao động cao. Không những vậy, đội ngũ được giao quyền phù hợp còn là tiền đề cho những thay đổi, đổi mới sáng tạo, cho sự lột xác của doanh nghiệp về sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên kỹ thuật số, cách mạng công nghiệp 4.0 nhiều cơ hội nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt ngày nay.

Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM đã hợp tác cùng các đối tác xây dựng và triển khai chương trình “Phát triển, giao quyền cho đội ngũ để đưa doanh nghiệp lên tầm cao mới”. Chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp hội viên hệ thống hóa chương trình, kế hoạch phát triển, giao quyền cho đội ngũ, phục vụ mục tiêu kinh doanh trước mắt cũng như chiến lược trung hạn, dài hạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *