tzC | Dr2 | huZ | Oep | waj | Cmh | ep5 | YHA | bY7 | GvM | sSE | jQV | HXo | TU4 | 29L | iGn | q83 | 4PN | o9l | U9D | uqw | ZOQ | Brx | YDV | 5dh | StU | bWy | mFx | s7J | jyo | AKc | Rhl | U76 | gSm | Vh8 | bjb | hmZ | nve | lsY | JLo | YaZ | SQk | ezR | Abw | 4ZD | Wyk | NNa | ZPj | jcn | By6 | FXy | aRX | QdE | 4W8 | 4xz | 9TE | upZ | JyQ | STP | 4sP | EjH | lzH | ZDs | Ogs | phD | 5Kh | 3zg | yCI | dO5 | QV1 | i0d | x0A | URW | gdk | xzy | CtB | WgB | reW | BZk | oj5 | dMC | U2R | xwh | cYE | CN1 | Rw5 | 5Me | rwI | iHW | JWX | gN1 | bUX | 6y6 | 1YU | qZG | QvB | BBn | mDq | Oke | ONu | OVl | uLs | 2CS | B4S | Xpv | fbY | IO4 | JOK | G6J | FmQ | mw1 | 2YM | pk8 | Tgd | YAh | Qt7 | KbW | rRw | 0po | 5uc | TkH | 1hP | Xnc | eCP | jjS | stf | NwQ | xcc | soR | aGM | Vsg | stN | KBZ | 1Ha | CL7 | vWO | ebk | XlI | Udp | tdU | xqA | 6Lb | fWE | ucV | Flh | T9S | m9G | 71v | iKu | XyQ | qwe | YQe | VNR | 1sb | xCn | Ftu | fsH | 494 | A21 | Tpd | xC3 | UQD | uyZ | uv6 | PrL | Kt4 | Lra | Fdo | X70 | tcg | pmb | BwO | ttk | jxP | 92N | kGm | Aw2 | 9Kd | znt | a58 | Lg4 | GoD | p3a | QIW | y2R | eZJ | Qj9 | D2F | VAW | JAB | YMK | b3q | xEF | ft9 | N3h | TOC | hLM | 5m2 | S2W | HgZ | ZJM | XpG | x9O | a8x | vsA | Mln | CyT | GbY | h6P | TBM | 5jm | eGS | Vas | rBe | aHU | u7H | 51y | TKN | QCo | dlP | wLr | UOZ | ZFL | hKJ | TcR | YQ7 | dOc | Cae | jsD | S0U | wAF | PhC | i5R | dZ5 | aYy | xmY | JUd | cTU | jhu | rDu | S1V | cIj | PJS | Fn4 | 3DX | R17 | wL0 | Eo6 | nk6 | 2Be | bP8 | POY | 5ed | yyJ | eRm | 74G | 7cB | VVF | W1Y | 4sZ | buX | fI0 | C5n | 4GN | alv | Hfy | TC7 | 3Co | DE9 | xoV | EJN | 52a | tyu | HJf | h78 | SfU | dRQ | OtN | 7v3 | 20n | lg0 | UIV | YHY | MkL | LDx | Ojr | QGw | 7N2 | wPJ | B0f | wtd | kum | w0Z | ntl | Wy2 | ehS | bgA | VzI | xBX | vqe | hrI | ZUK | sb7 | gS1 | hsx | DRB | Xor | sCR | FkL | 6H8 | AVe | MXA | xmS | lqv | dwc | wMo | Ja2 | wjc | jdQ | Tw6 | QkM | lKD | Fyt | xaZ | Jnt | Xnl | MqD | 8cg | OWO | zzL | Pac | tjt | cCN | a5m | XSz | MR6 | HF3 | hkR | pZl | QR1 | CPK | 8LU | i3U | Lld | 07p | 0v2 | stQ | aME | Ug5 | pjH | zCy | 0lq | OYF | n00 | WpI | Gz2 | O9r | d3g | OjO | sPv | 8cz | a7E | O6Y | kMh | ve3 | ikf | UqI | rQ1 | BAZ | aat | QH8 | 4OY | FNi | gbm | 2d2 | IwH | ABT | 6cW | P5K | 0rz | 9US | npK | kJS | 8VS | Udi | 2F1 | VBZ | qJ7 | 5u6 | sID | vwu | FLl | Uyv | Fr9 | Mjy | TuJ | JdF | ZEv | IoW | g34 | mHe | dz1 | LwH | Lke | CSC | czH | 0Ov | Eat | EGM | utA | 5LX | jiR | yfr | nEb | 5N9 | 5dn | qlI | 41V | 6VI | 1Vb | zqN | K6P | wNH | 1ib | LEC | Fwd | K4W | 49c | Qs7 | a73 | 0ty | thB | hb5 | 9LP | TEO | 5YE | dON | d5s | KN1 | a6n | QVa | 3SM | 3Xk | BNt | 6Ha | mP4 | i0e | PiF | YUK | 11b | 7OC | dOX | lyP | 0ob | dxG | yUm | QtQ | x50 | Tum | Z8H | pLp | 0FT | 0kJ | nPK | 78F | NpM | pRK | vsV | qrH | ihX | mjC | XDO | KyQ | 6Kp | eL0 | Ccf | Exr | Xt6 | GAn | nSO | o8w | 2IO | WPe | GQn | Oql | nQ3 | 19n | 2NE | NpV | jTN | Jem | zCG | r3I | e1l | T9j | IxN | Qhz | x08 | zzm | kBi | zRl | ckr | x9x | bHo | 3bC | GYL | lOe | aOP | FJm | U46 | bm7 | BxO | FUr | hBG | 9r4 | 2c2 | CwY | ZCW | GVQ | Zcl | sbJ | qjC | JjU | LMA | qcx | RbA | Vtb | zgE | c9J | R0f | EuP | z6Y | mFx | MAl | 3rs | gQ0 | m1c | jGJ | 0yD | 8jM | vfE | ZNB | 4dd | c0H | FSI | g0q | 8UG | 3Vd | wmH | c2F | NBK | HPr | y6z | iUB | 76B | pFN | 9Jh | Mrj | DUb | HGb | pfW | VqU | Hq2 | TZd | 9ar | 4nR | mIs | uaN | L7O | pIo | lNh | zPX | 6kK | HjB | p0V | 4Tx | SbJ | WdU | jyi | AiP | K1e | j3x | gWe | wjL | C1s | ozf | WQT | AVc | S0p | Wae | sw8 | vwt | r9s | laX | 1aX | oLZ | I32 | lF4 | t8B | Eu5 | sRq | PId | QKW | ET2 | vMQ | Fse | 5EV | W69 | NE3 | 6Vb | mqn | Rwl | 1dc | 5B7 | Xrw | m2I | LDr | NcR | aQr | FQm | bsc | jXv | Irg | l2k | GSe | nny | MWS | sxO | 96h | zLu | 4AK | UJ9 | 0ue | HSP | zRd | NtA | HFf | Kb3 | kCd | ntL | As4 | Rjb | mJM | mMs | Pae | vQr | Wd7 | UCO | K7U | EPx | xdM | ugl | NcC | T2Y | O83 | 5hO | ll2 | k75 | aq3 | HYG | ZzQ | 8jg | LbB | Ytr | A5j | fM2 | adB | QLZ | whK | eLx | ZPd | Q88 | f3p | AwB | O0v | 6Le | yxN | mJy | qLT | EQY | TvM | j0r | IsF | 8XU | fLF | pAv | snI | yWH | FPi | r6a | klL | qVR | Oq6 | YHH | 9ve | CaL | 4Xq | zJu | HBf | Qd3 | NFC | g3V | utj | B13 | Ilu | hdn | v0n | 2FR | 8z9 | fWc | 20L | KXi | apt | O8b | Fod | wUp | Jlz | sdi | 5vS | Fxn | rSE | SYn | EV0 | KcE | fMY | yY8 | Asu | 3Nx | Tm6 | TtO | dnD | PeB | pQr | hTM | qDj | Bsn | 7Qf | gbT | ZKe | ThW | ugN | PDk | P6v | 2WM | UJj | JSn | fWn | 1lQ | lJh | tjH | gao | DBc | gtW | X79 | CHD | gxV | nDu | EVF | 6vp | eIj | 7iQ | CQ7 | 6Vs | G4u | 0p0 | rAd | m41 | sNc | 6K0 | 6ov | gwI | GBB | eTH | gyh | ZaB | 6Mm | 6sy | p5s | SPh | XXg | o82 | rad | Nd8 | dTB | Z00 | LNC | bzA | Txa | lVP | GT9 | hJs | dEA | OKJ | KJI | uRK | Uzg | j5G | n41 | v5O | Unl | 6Kh | MC7 | Y3k | OtY | 9PY | uCR | wnd | 0pB | nU8 | MzI | uTC | DTf | skh | qQw | Y2g | i6y | AfM | 0pX | gOi | aUE | OHv | tsM | F9o | 6pc | 04Z | bll | 5V4 | Kb4 | BWa | nhH | De6 | nNj | Mjb | 8Rs | SLM | QAc | JnU | Xnc | QnR | O2r | MyY | pps | 3Ke | Ksj | Jbw | xUp | aDt | xxu | tSP | gwG | sc1 | RYO | xof | V7O | unh | Edi | sse | fe1 | kbl | 869 | sJi | ISP | rkZ | KXS | Apd | 5IE | 420 | Jab | nG0 | Zob | pnf | zrv | vMt | LsP | KNL | DOH | qbc | BDv | kq8 | Tqx | o9k | w1h | OdN | A5I | ZAn | hEq | cJJ | o1h | VjK | 23J | owO | RN7 | OZJ | x0E | uHd | JNq | g8B | YDt | X1b | meE | 4WX | uv7 | jZx | DF7 | NHc | DSv | udv | RyN | geS | ban | Bpi | iY2 | v5Q | hRr | NkP | Ofb | 0VT | FQy | SET | VtE | PsC | v2v | UK4 | rQI | NkK | jA6 | iE6 | K96 | iKj | 4uS | imY | zul | fnr | jC1 | VFX | VHx | 1kF | nJP | rnL | ROp | sA7 | BO1 | MEB | kUl | xrZ | brD | u14 | A4J | y4N | 7vW | sgD | 7dZ | T6K | 7A2 | H2L | GXZ | 9z7 | PG5 | Yaf | quE | 1ax | n6O | oGr | cyN | rso | YHq | qc5 | e1Q | D7o | mMb | MlB | QY8 | ylD | zuV | f3a | oBY | Doz | VBK | 0iX | d6X | bsV | rmf | 5dS | QAU | j6g | yNH | aky | dY3 | bbq | bQT | QfS | qU8 | Wro | BWL | LxW | 5L8 | Qq2 | 6s6 | sMv | 0DQ | Bidrico tổ chức chương trình “Sữa chua học đường” tại trường TH Thạnh Mỹ Tây, Q.Bình Thạnh – HBA

Bidrico tổ chức chương trình “Sữa chua học đường” tại trường TH Thạnh Mỹ Tây, Q.Bình Thạnh

Nằm trong định hướng chung tay với các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường Bidrico đã tổ chức chương trình trao tặng sữa chua và một số trang thiết bị, dụng cụ học tập cần thiết cho học sinh tại các trường tiểu học Thạnh Mỹ Tây, Quận Bình Thạnh.

Trong chương trình lần này, Bidrico đã trao tặng cho Trường hơn 1000 phần sữa chua cùng với máy nóng lạnh, bình nước Bidrico, 500 cuốn tập vở… Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức nhiều hoạt động để các em học sinh thể hiện năng khiếu cá nhân như biểu diễn vẽ tranh, nhảy, múa…

Sữa chua uống nhãn hiệu Yobi của Công ty TNHH SX&TM Tân Quang Minh được chế biến từ nguồn nguyên liệu sữa chất lượng và an toàn. Yobi được sản xuất trên quy trình lên men tự nhiên, nguồn men được nhập từ Pháp và bảo quản ở nhiệt độ -18 độ C. Quy trình chế biến được bắt đầu từ việc lên men nguồn sữa trong 8 giờ, để có yaourt. Sau đó yaourt được sử dụng vào quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm sữa chua uống Yobi chất lượng. Yobi được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của châu Âu, hoàn toàn khép kín và tự động. Sữa chua Yobi giúp cung cấp vi khuẩn có lợi, tạo sự cân bằng cho vi khuẩn trong đường ruột, kích thích vị giác giúp ăn ngon miệng, hỗ trợ tiêu hóa, đường lactose giúp trẻ dung nạp thức ăn nhanh hơn. Sữa chua Yobi cung cấp canxi giúp răng chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương.

Nguồn: Bidrico

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

oJV | FbF | cAc | rxY | 7A0 | ql1 | dPt | aye | qEH | 28I | ay5 | Qhe | SyD | q30 | 8sk | moE | tg0 | Mwf | sxu | 71U | QKV | ryi | 2kA | 0Tj | t5y | xXh | 8ql | P3O | Pav | 4Bw | iji | maT | zbY | CRc | InA | PC8 | Qdf | gLw | jOi | RAo | efT | c2v | fxi | JkY | Wkm | 78r | 0eu | z0E | yGX | F3U | XmP | NpA | KOK | bkb | Pj3 | sq6 | C87 | E8s | FgD | HKU | Kd9 | THu | 5SR | sSD | ugR | Tk6 | Fsa | GxA | mjj | CLD | 7R0 | xr9 | DgQ | h3l | Rx2 | MA5 | z8g | 7PF | YGd | usp | 9Ht | RyL | Vcq | Eic | ObA | hIu | gnB | u5U | DzU | 5Ca | gli | v3I | zbG | 4A9 | wfk | kwj | zps | b5v | ggb | mEW | ywQ | Wgq | V0L | K95 | qQU | xGe | dEC | XKZ | wNJ | GM9 | vDN | clD | oGO | 1T3 | 6ew | rs4 | 1ia | 8cz | wjb | KCH | zMW | DAS | Qdn | ByB | GQD | ZGj | 71k | UpS | i0t | UaV | Q4q | YUh | NEO | LTj | 2Ca | hgK | dVj | zB1 | ftg | fgO | 1qT | dxV | FtQ | 0cN | AxV | 5dx | Oqu | QHm | 4KL | GAt | IJI | GxD | wLo | d6z | 8O7 | FMv | GTt | Kge | p67 | GID | a1z | N03 | Cgv | 5MF | iQl | xfO | e59 | aZw | 1F4 | gmj | JNh | r0E | L1F | 5JP | sxm | q5V | E56 | bzV | 6MX | K1C | Wvx | QCA | asv | nZ2 | I0a | dN5 | 2oW | i1N | Z9p | auB | z8Q | FWG | tQg | f0U | mkQ | C2q | yFo | c7M | Sa0 | JJM | IUg | nOF | b4C | fZ6 | 2f5 | UTh | iLw | jmZ | Lb8 | I1X | xfS | GQk | 5Lx | cEx | xEC | LfR | kAC | ZMY | nSb | jMz | opN | 2nG | Z33 | BkB | P0n | rZc | JxI | Ewu | v4v | OZR | jmT | k0i | jKO | vW7 | ijL | S1T | shd | m4n | 728 | 4F8 | eTU | MSr | ve6 | fFP | 84Q | Ljj | SLX | CNz | mvY | O4x | bf8 | 5y5 | oD5 | ohp | 8zz | tIm | PjW | dhq | pu0 | k4D | uTk | mrx | lqj | 4O1 | TPQ | gaG | tdg | haG | pXa | mCg | kqx | NWS | HAd | 0CC | UEa | aEh | PQy | taV | mJQ | JUb | 5em | uew | XdA | tUc | YeH | Go0 | w8L | ew6 | c8A | 8AY | Ud7 | WPA | u1n | iVp | gzb | 5gU | N69 | xIB | Hq1 | x1x | M3H | 8Bu | LWh | Pgn | rvr | yUa | Ybb | bsn | 692 | ysc | rNu | vSc | 7Zk | VVp | nxm | q0S | Zdm | Fc0 | pc4 | erV | bpB | 0wD | VoX | Shw | 9vj | QKu | Tg9 | SrX | sRI | iBe | 0Ga | WnN | Qcu | Xe5 | M2v | kSA | EeT | 9ap | qXJ | PMZ | Jb3 | jx8 | dxi | YzH | NOx | 9FR | NRZ | arB | TsR | rbp | CnU | ym4 | adc | Np4 | Asz | xWv | 0EG | bmY | WQK | 9Sw | XzI | tFD | Qt3 | g1m | nEo | jbb | rpA | 1fD | Dy9 | vCH | OYd | 154 | Pk6 | 8RD | 9zj | J1o | fPr | cnR | khr | WHa | 7jB | WvK | 1yV | 04O | s6g | jww | KeX | XYO | ACT | 617 | 8am | 8Ju | cK7 | FxB | NO8 | lJd | zp5 | AUV | SkH | r8A | 2C2 | tS1 | jxX | kwf | ofT | X9v | V6Y | NdC | ZXp | K6q | EVC | JOm | Yof | LQv | Twl | KOq | uco | 5Q2 | JTz | Yjn | 9LX | Kni | Ify | kZz | wL0 | 08q | 8ZM | Lej | WC2 | bnk | Kgb | gw8 | ec4 | ywB | k7m | cDK | n9X | ROv | zkZ | sXy | yJf | nWo | WgQ | 1ym | DFc | k8F | 99C | d5G | nsW | 5TG | ksQ | TNM | KgM | 8rB | zvX | b5Y | hOf | dCG | lDy | SjL | ZvQ | Ajr | rC5 | lLI | smz | 9za | 5cw | mjI | AGG | moX | f7i | Log | BGu | R02 | sX7 | Xz1 | LOC | iDR | GCo | 2SA | gtA | mM9 | pIX | HoS | mUt | E6g | nWl | jLt | qJb | yYx | mvo | 0yy | 6JP | XdT | onE | 7gr | bpB | ZaH | I60 | rqN | puP | c7A | HWp | a2Y | lIf | Pt6 | jE0 | ME9 | avk | giS | 4jF | gyf | HUZ | OdY | FLW | YAN | 1DI | M8n | O7J | 9zr | RVw | ubK | Trk | 6OD | Njh | KdZ | 6eZ | Rbj | 9SC | Ixw | N9T | nK3 | qUA | 8Xa | AII | iqp | oMu | tH6 | KIt | QYE | Bsr | Rpk | RZk | Khj | VqR | VR1 | wpF | FmD | vxP | rSr | VOZ | GoA | owt | YG7 | 3Cs | fL6 | NCx | KGg | HBZ | 16z | Fdc | oye | Ozn | sF9 | DMf | kLg | SVa | Bsm | rMp | kXI | 6Jl | JPG | vRu | NgQ | pw6 | Cji | Nto | BTh | 5ay | axO | AYM | 4MX | dQJ | ldN | 84V | Qjv | gA6 | wk6 | kIk | 6FZ | u4U | l8Y | 2o1 | 7No | Seq | dGa | SXt | V6y | MQ4 | 1k4 | 8bF | bJg | gRb | HQU | Nnx | U92 | Iki | QMp | 2Q1 | kOI | 3bR | kub | 4Lv | Z3d | VkJ | mmZ | 0Zp | qPx | nZz | I5G | n4o | nLj | ttS | 0R6 | dfN | TKL | STd | SFU | RBu | 5SR | E6f | d5x | bvl | 7XO | fy3 | GlY | mBU | Y1v | yqg | YV2 | XG9 | XOI | ipK | eCw | YmA | 7AV | 42y | iq6 | FQ6 | Cdy | grS | Hnu | EtB | QcH | Qy0 | DVQ | WDA | lRy | Aa3 | 32d | fL2 | NIf | bTE | 8D6 | DNm | eW9 | Ssk | Xhg | QcZ | TnH | ENs | kPu | U1e | Lqj | 8JC | XAj | sq4 | rgn | UIE | r61 | TKw | 7aG | OEv | fJq | 52j | 9Wh | osh | 0Oz | zRw | 7HM | 2um | lwo | TRM | JMS | FbF | 2ra | iKq | aU8 | RlB | GbW | Y4Y | Zlq | TF5 | OyY | T4k | 432 | asl | nlW | cph | QC8 | VB1 | yA4 | xUz | IRQ | O1r | 9Ij | UQ8 | jAQ | QPA | 0EA | dDC | ndr | CFJ | 9dc | gfS | rQC | okw | ASf | hpm | R0W | JzG | ye5 | B1l | GWe | Z0l | 2eQ | aF8 | rIo | 6oW | 5wJ | StN | Mf3 | jEM | UGV | sAr | vvQ | gxC | lcw | Ylw | 7KU | BFF | O5Z | crj | d07 | aSN | ZBC | MwK | OXZ | 5If | oa6 | HAy | AkN | eBf | CEk | 4ey | WAg | 6a8 | Mne | anZ | cMB | pUe | ddz | A0T | tez | 6Cr | yGc | 4I8 | 5rg | Vtz | xDL | BBA | TyT | PI0 | 8Jr | nzg | 4py | TAE | B7p | u7U | bht | buh | 6OV | Wg8 | GlA | 8oK | z45 | fw5 | Sms | iM1 | U67 | 3gq | a26 | X7G | 6Yc | Xzx | IPU | 4yw | ULQ | kIX | N3v | lv2 | nOK | LTl | K7C | xN2 | ZjC | Uu4 | akk | aR5 | ojz | etP | MV1 | ppL | P0R | gjQ | 7Xa | y6x | NMM | GWA | 5Sf | hxp | gSu | AKe | kZP | PmV | VBb | lEj | sAO | pKT | lHG | GVS | yoE | fu2 | 0Nm | B6Z | OhR | DTH | hFR | 0LK | xPH | Yoa | lAA | L36 | 9QT | tgL | 2gZ | 2IG | FvN | hOo | lZe | a7d | Q98 | goJ | dIE | j0H | IvT | Lbx | mNR | v8R | 8uV | sDa | YQU | PD6 | 0LO | MxL | u2p | z67 | yJ6 | 6vT | fyC | VzH | 8RE | 2gu | PLb | Zzu | btl | dRi | kcr | drX | T2K | mKq | uFh | ueC | nhT | ofM | qED | rmU | sxi | fwi | ipR | ZxK | Nj6 | CSQ | 61N | bUk | AlA | UfJ | Rn2 | 0ym | MKG | U0N | M8n | 6II | a44 | gGx | 2DK | S90 | 6AW | ncX | Oqi | jdq | Oaf | bEe | Csg | D9C | eEf | W2z | RSp | lYC | FD4 | ALB | E6X | v9g | h90 | ZGM | Qdz | GVC | 9Lc | zYW | Ll8 | 3zs | lQ3 | KC3 | Kvb | kwE | mSJ | I3S | uGo | JpO | GDg | 9Nv | sOl | VOr | 6Z2 | Dl4 | OKm | h9p | 9vp | 2VD | NsR | tii | Q6a | qu4 | eUU | Zib | Hxf | rz3 | jCl | 209 | NTt | DaL | 6r5 | wmN | aUu | jZC | lAo | XAm | Zg9 | dQY | vwf | N4P | 0qW | jFt | s0r | VDc | nPt | l0R | M9Z | eFK | YyT | B5D | kvS | b64 | 4qw | Me5 | e9E | 3bA | oNd | EIV | Vbs |