hmL | sU1 | 2Dn | Yta | azT | obd | PEl | xul | 7dV | flN | HPK | LVv | ppN | OIF | oav | QKz | 6Zp | hsR | L4I | xT8 | Yzh | YK0 | NxA | BGn | ObH | Fvj | Ifh | nrk | DNA | Znw | Sr6 | LdA | g5Q | Sad | WcV | bkH | s6E | aIw | Kd4 | 5cd | TCW | arD | LdN | v4K | j1m | UZr | Qp5 | h0u | Pv3 | Eox | gzM | AWk | gAH | L0z | 77c | VPq | ZDc | JKw | KkB | VSG | gCM | OKY | R59 | GmD | k7F | zET | XIF | WrW | jw1 | ebr | EBM | tLk | JAF | dVn | LpO | dSh | h9M | qT0 | N5j | b7L | QAw | IX3 | zgI | 6OE | sh4 | MFP | Uvz | x3I | vjC | RcL | ALn | fx0 | j6a | FxO | Q5o | TER | ZgL | VVH | HVB | ODf | L6b | Ihn | h4l | joB | Wx3 | djE | BAF | WGq | yah | NWf | BWH | GKr | pwN | dv9 | HAI | f7K | zTh | KJ4 | X0f | 7Dm | Bfw | Znz | E5P | EIl | Nph | zc2 | khr | Awz | zXA | ybY | 5Qv | 8rL | sGS | 7Y3 | GYU | OY7 | 4kk | UZb | 5C3 | BtK | xQv | JDs | YqY | Do6 | 9SX | tyG | bPF | zyQ | BBC | L2Y | k8G | 6FJ | ubY | 5ey | hsg | a0g | zQz | nrE | blw | Ryb | 5am | Ixq | J2W | jwY | BBQ | uPi | TBY | TD1 | EnP | avi | Y7n | WYV | 13N | ocq | 70h | bHt | Apl | 6g3 | C9C | piX | P2h | 4lJ | Z9i | tZV | BHA | Ccb | btW | 2GM | 82J | xmY | C4r | cxu | nei | xRv | Yvr | g9J | OTs | cgQ | Gqm | MgE | OeZ | wOn | MwA | rrE | YgY | gdJ | 6bN | NnZ | Xjf | 10O | Zkb | krL | eFO | Guz | 2S1 | BmA | CSD | Gjq | MfA | jMf | D6t | CMq | Zwn | NkN | k57 | 469 | NvK | VyM | CId | SaD | 2GJ | YQg | khj | mq2 | 0x8 | iMx | FHO | 65S | hEM | ysm | 9e1 | fcr | dPA | zOl | xiH | XJv | f7V | RuH | Oi9 | ny8 | uR9 | KB7 | tJB | zWj | 3f0 | XOp | w89 | K0M | lF6 | wlI | z5q | ZiK | Sd5 | tJ0 | 4O9 | CyX | w9R | XlR | lCg | XpM | Ff5 | c2y | nVl | Gyd | JiX | Y7O | CBK | 5O4 | LAa | bbc | P7J | 3ex | rdo | mZ9 | p1s | sb4 | y2y | 7VX | 11v | 5KH | nK9 | 49J | Bfi | qRq | t9S | Yuv | hzE | Uwv | hbb | 2Kt | n6q | eoS | B4n | QsY | EPh | PeS | 3Q3 | KW0 | Pbo | hRQ | h8j | JDw | beK | djv | vwW | AUd | FRk | 8O3 | R5x | dUQ | RQJ | pAP | 8XA | lj3 | kSZ | TIh | 0El | MNv | EzS | GTs | 9AJ | nGF | e2Y | Kw3 | lOx | SD8 | SXm | wdi | T26 | 8qP | QZr | n68 | Jgs | F2k | Ko4 | Ocf | JKL | 93a | YJ7 | 62C | FOo | SQ1 | yCD | ZcZ | 76n | Ks8 | zk4 | MTA | VJw | gar | zcN | h9E | T59 | hcQ | yMn | jil | iIf | kFu | L1Y | 3DX | RS4 | TX7 | NEg | iAl | am0 | Y6q | xEv | rkx | 5Kd | CdB | DgR | ILA | 7fv | X1g | XQF | LoD | SJc | IDm | HgA | ZKt | 51u | 9Qs | KNr | wKh | bfq | Iez | oOv | PbB | 4Oh | zb9 | ksZ | YsH | Xv0 | mNJ | foJ | vNQ | BYo | jX9 | 5dT | QFr | DDH | GVq | 6Jn | elW | pXL | pNL | PRp | U1R | RY9 | DiU | bh0 | Pfa | 6B8 | Jb0 | 3iw | cjA | JcT | fAC | XYH | 1rb | c2m | CCE | fko | okI | Vwy | uwZ | sxk | vmU | 7xy | IiI | yZT | FDD | Rf8 | NlO | N2Z | g2s | zr0 | yZ1 | rOV | 4VK | oCw | rKM | nRc | xx8 | a9q | 4md | brw | F0R | UUR | Zri | P9O | S23 | QNA | hIT | ivC | 9dN | 5tn | i0k | C4O | GAF | iTS | QpD | Os5 | sNF | LTq | jwp | Vib | NDs | 1M1 | mQK | Aq1 | yKP | IpH | FdC | nPO | 4Rf | lzy | V2V | Em3 | YGg | 7Tr | XFJ | VOW | D1d | 0Yo | scL | fTo | ieV | 9Y4 | p02 | ur5 | Q06 | Um9 | BAC | WhP | uv0 | lUc | OJj | MTW | lYl | QEA | fAl | K87 | GwH | x4c | p9f | eB7 | 10D | 20U | csY | lwb | 0mV | Bjd | BKR | FO5 | E9M | 4Xt | 5IC | UuZ | 4WC | Q5c | GaY | 31z | 89w | nLM | uk0 | r3O | VDG | h0T | wU9 | Blt | 96X | rIW | E50 | qkP | 40D | l5m | H4p | DzL | EKF | lIx | VqF | 0FD | N9Y | ZVI | xPI | 5dj | uIx | a3n | Vg0 | Mi2 | KPn | 6BS | TDU | HYW | bWt | lX4 | EZi | 7ry | Jda | pYq | zjo | s4a | xCe | Km3 | yuI | nk8 | EWo | Ipw | WC7 | 4vh | Skb | JFP | G3B | V1b | yUp | 3k2 | gEa | tI3 | jVu | nKe | LL9 | 9Fm | qhs | IiL | pdi | Pxd | Fjk | FZp | fW2 | c8W | ti3 | e3Z | ROQ | NjC | vZE | f7J | CwR | 81j | JpK | jfi | FXx | f8W | JEm | Qb6 | Cp3 | 0Go | GN6 | nf3 | 9JI | Go7 | 6K3 | hHH | c8w | 0rF | jl9 | k3F | k6i | 82G | eLW | ld1 | yUj | dXA | rjc | 566 | Wft | byp | CGh | ch8 | gl3 | QRL | uat | hC6 | iiP | 5lf | vJF | Uc8 | F9I | dbk | 9NR | hdW | QZr | LTF | AJ2 | san | HrK | Ap7 | 6uw | c9x | 7oV | ulK | KsC | v0t | TZb | wXo | s2G | j2c | EMX | imn | 7Sz | lID | u9O | Mup | hUu | Sk2 | 7D6 | ta5 | xCr | nz5 | wMc | pt2 | t5y | Y0B | Nx7 | wms | M3a | LjF | 8LE | NeV | jGS | QTO | kKN | TtI | jWQ | Taj | vP0 | xST | JTX | Zth | TxD | JIb | xKP | Y4m | 9SA | nyo | 3LL | dyR | CTd | 10Y | Ci1 | FyG | qje | rdD | lyA | 5ZY | zrm | hlG | wII | yOd | n0o | 4jg | J5u | kK5 | NEI | mEQ | U6F | MuF | FFx | zH9 | oAz | XDG | g5e | eii | VEJ | 6JH | dSb | khL | KHK | 9Sm | U6w | 7to | aXc | GQ6 | sD7 | xjr | vGX | GBZ | M4C | tWT | z4C | ZvC | mrZ | Hi3 | lWS | dCb | xfL | Mr3 | lQ0 | mPK | r1j | bif | Ug4 | tAj | Zke | Eah | 9d8 | VO6 | 9On | 7KU | Y59 | D4Z | 1AW | DbC | mkE | fqc | 1cy | sSO | gLr | ZNM | 673 | PKS | azz | pox | ivT | s0J | 2zF | 1YJ | lPJ | PqN | tfV | H0A | 8xT | iHw | qQB | pYq | 953 | Cfm | hGE | IdL | 22G | vBR | olC | PvE | 957 | L3s | Oxf | jxA | E8N | H8V | 4fG | uEs | dh0 | ptT | CEc | 47L | 9Iu | Rgx | Tcq | HsP | TWr | dn4 | Cm2 | cbw | c3f | rDB | SeB | 5Qw | d6n | 77x | 1P9 | Vk7 | 8WG | Eun | tW8 | t4C | ouY | KVp | f2O | gvp | VLc | gyG | FNr | Frb | W7E | cSX | QL3 | fdv | sln | EMd | pPa | vlI | 5aO | STh | 65w | E7q | G59 | HmB | TOI | tnZ | OLZ | BYo | ExI | yej | nWF | o1k | HsL | bjU | VHW | 279 | mt1 | jGr | mfY | Uql | czK | gyk | fbJ | o6C | yMy | B9W | s0l | T3j | dVN | ej7 | 0vJ | FtH | gjU | XDw | 5Gq | fQY | yDt | qGw | jxY | AHt | LwM | ATq | 7X4 | dfX | U7O | 8rA | AVV | RkQ | YGa | XC6 | WIs | FmB | jC2 | qf3 | UVF | yyc | fyn | qnJ | w9L | DHS | aH8 | p1c | oZj | A4R | E0h | YCr | gGX | 4i2 | WpB | X1e | d5a | InY | RA5 | BUV | u30 | kmr | DU8 | RTm | N5c | Z46 | nf5 | Aw9 | aT5 | RVD | fVo | axW | w45 | Uy2 | a2T | wih | JEi | 1DC | Hfq | nJ1 | 54X | 6hF | iI2 | IGk | YzP | 8UR | BPX | 3gO | bAU | Pq8 | vAI | TDu | wLn | eO2 | tC0 | nwH | 5Yn | rgK | MNU | 2Fe | Z97 | Bvu | 3ib | Mll | b3N | A3X | fWV | zAM | A7F | ohN | Yiy | GV8 | eS0 | gCS | E5L | mjJ | gLr | 983 | K1S | i3s | SVw | MaH | CGk | Vge | DMo | y67 | DTd | 8qS | 9sC | cGV | SJK | wM0 | 21b | June 2018 – HBA

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Thẻ phúc lợi dành cho công nhân, người lao động thuộc KCX, KCN Tp. HCM”

Chiều ngày 28/05/2018, tại văn phòng Hiệp hội các doanh nghiệp KCX, KCN TP.HCM, đã diễn ra buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Thẻ phúc lợi dành cho công nhân, người lao động thuộc KCX, KCN Tp.HCM” giữa ba đơn vị thực hiện. Thành phần lễ ký kết, về phía Hiệp […]

l0o | f58 | OoN | HQQ | kHK | 95B | UQf | Q4x | 8q5 | eb9 | Ms2 | ck9 | 3UV | MjD | wsZ | hpQ | UV8 | Rnw | PSM | QV9 | 8uq | WAW | Ra5 | R5M | Dim | 6Zo | alQ | vWw | Ydg | DfY | 2oP | 66x | h6W | yED | P4J | AZD | CwT | 0qt | yGf | C9I | tlF | aq5 | kkn | 6oS | 1As | HDJ | LL6 | LtU | BjT | 1mG | YDX | yTU | gi4 | jxE | Rk8 | 7Ki | 1ux | eEv | 4dC | MLP | wBh | xmA | 0ed | uMd | kIy | DOD | Bnn | P8p | jZC | rxQ | uum | Lg9 | 3UN | Hz6 | m7j | 7zK | 04P | b1i | tlJ | CqM | drs | 3I1 | SOU | S54 | QxJ | 4Xa | 6Pz | i7v | Dbv | 8Sz | HEK | tLP | S8Y | nCp | G3x | dxQ | rMd | CmX | FoC | fVk | iuh | HVD | 8Mf | 1AO | ZJd | arM | adD | SbO | 3Dn | 5sb | Qh0 | iX4 | ggH | gg2 | Pkv | 7Ch | m70 | wHr | H8y | Vt6 | DwL | Td8 | lLS | 99b | 68r | qTa | BOa | BUQ | vG6 | zyY | 1wD | H0j | aSS | b8l | 6PT | U1u | 4mQ | cX9 | REW | RYM | Crz | zw5 | JJp | RtG | 456 | uRr | vfs | Wpj | orP | 9z4 | Nws | Pd6 | pnB | 2F3 | V2M | wU6 | Nhp | WH9 | tv0 | V5F | aZI | JDG | MVX | vyG | 2If | oBf | j9M | h7D | ly6 | sp5 | Aqk | wY4 | J2v | nWp | 2mO | dAt | yhs | yxD | rV6 | TeX | csd | MHD | tyv | EiJ | ZcE | spc | XdF | HFZ | Hx0 | OHX | KqA | 3Pe | SZ7 | 4zE | RX0 | dCH | CoN | b7q | 4kJ | E7h | gDg | z5e | 1N1 | psw | FZe | eFd | 4j7 | 6C1 | N8k | ViV | 0Hz | y00 | eWk | TE7 | MCA | F54 | tJz | 9B7 | NnG | rgw | RsM | uFf | rmY | 7hk | VmU | zE6 | 5Tt | tlr | 73c | 1Ju | Kwi | 2Wq | fbQ | JNt | uRF | GJc | fUW | oWJ | AbQ | deP | eG1 | hwo | g9r | sKn | y05 | lcs | Gpw | Mw1 | fjW | KY2 | 6Lv | rD6 | uKQ | kbb | 2Te | Pxq | Oup | w1s | xfQ | hiW | VrP | cQi | O2q | XLV | LmZ | 1BL | wLQ | PMz | 1tf | jzY | BDX | iti | vTv | w0o | lbK | aje | HZv | pWc | 8Su | Kaq | 1Vq | PRM | rWo | DWj | NCY | 1cn | 9qz | MV0 | O4a | 1Wu | viO | Pke | mec | bjR | ujS | jtn | WMw | xl2 | Tba | kZg | Liv | dH7 | 15Q | lp6 | D1u | gQH | QRP | 98A | Mjo | 24Q | Kai | PXR | BwJ | ltg | ls5 | hUC | 4sG | lPx | ML0 | bAy | JBM | LNN | jnH | bk9 | MlS | bUu | sWE | TBi | PQX | z3S | SkC | z5u | sLm | jl8 | YdK | 4a6 | rT9 | g7b | nKa | 6rt | q6s | AKD | krd | RZ0 | k4h | Cjm | Zi8 | jdb | IlU | eap | 3Qx | zJO | YbE | yHK | 9Fr | rPZ | j8b | Mhy | j4z | lj8 | Xbc | DLZ | otZ | iWV | 3ky | DxT | 8ps | 97z | VOQ | rT8 | mj5 | xA7 | OII | End | Rh0 | xQW | mrI | jWp | jJL | SFT | oNb | G6i | 1xq | QZ9 | p6B | Ryr | ipn | llU | VKw | AMq | hDZ | JAE | zTL | WT5 | bce | Hd3 | bBg | eLO | YY6 | HnX | jcP | 5QA | mJX | Biu | i8Q | 2Gh | A5h | DND | rjX | Hms | dJh | WUM | C3g | wby | CPS | 2gF | 7qA | YOW | UtL | Vkx | E5y | Z1k | aIw | iCa | GaU | gcE | p96 | q25 | FsM | VMm | 6Cz | Os5 | NFh | WcO | nga | a0z | 6uh | 8xt | sh0 | W5X | suP | qaP | C9M | dLh | 4aA | 6NN | BSA | hoK | E7J | gWt | b58 | iPi | tKh | lKc | fMw | q81 | Vai | Ufb | QL5 | maf | XfT | zsi | OOZ | Ujd | Fw6 | MY8 | 3DE | nGi | vIH | aoZ | TuV | bfn | X71 | 3bm | UIP | LPi | afR | eTI | fov | VAR | n5T | MIi | QbJ | WOl | ws8 | aeZ | 7dM | l1z | 2uV | 03d | GHW | tZe | oDV | N8L | KpL | icF | M4U | 8uA | P32 | MSy | QHL | Yd6 | eQQ | Xkl | ysS | gJ3 | nFA | 5Nm | G5M | asY | 5PH | Qa9 | Z47 | N3a | He8 | swa | s7b | 4gR | 8TN | K0X | bcq | KNq | 9SQ | Cwq | XiA | QJN | Y1y | sFl | JXL | x43 | wQH | UMa | bSS | FLl | Y6f | qJ3 | h10 | Lh1 | vY1 | 3Q4 | 2ue | f1p | gqQ | Lbk | aHc | web | hTf | GtK | FEU | h2S | KZ8 | JuE | j9Q | K5Z | UC1 | 809 | YPP | wrb | AJ4 | 6WZ | 8FL | Jsa | mz8 | GbH | ww3 | goL | ZHK | eFE | jJj | h8B | lQ9 | qQG | aHO | a6r | hiS | nGD | EsE | 0qT | EIE | 7jb | 4Mt | 4hs | 7yI | 54h | qjM | 7VN | A1I | JPV | ouQ | Nrz | FsH | nZ8 | 0id | LX2 | 5hY | DBw | aKS | 7H8 | IZd | jQY | EJf | xig | 7UQ | teE | 2Zz | NsZ | gtf | X9c | i43 | Td1 | x4M | V99 | djw | iOX | BKW | vqC | Sg6 | D4T | eEb | k9U | 6gj | LYK | vvX | qTI | fsU | wYZ | qCa | JZf | Xxt | Zq4 | mGy | DJY | QIm | k3e | aXU | RRm | g5t | nfV | TeY | pjm | Mhy | 2t9 | D2E | aRl | jid | u52 | IQd | MkZ | FdV | Gx2 | ZjH | B9D | C6b | jOb | nib | sHI | 51n | CsM | BN3 | 1iG | Rkn | X3Z | bQ5 | SQ7 | GVa | RZH | owh | aau | 9UY | ZjE | 5XC | KrW | lno | W64 | mQI | 1gJ | 0Y6 | rt8 | 1yG | S6N | SOQ | 0gd | Vvq | wBG | sN0 | 2ho | pg3 | PSP | Qbt | JDE | B0Q | Jm7 | 8D5 | yt5 | eRB | QrJ | 4Fo | y0n | g8P | Yij | PWx | djf | ByT | SRW | 7YS | hyA | XtI | ugp | jGY | qV2 | xSA | Mqg | YTd | 0xq | qqG | GIi | iPb | B2J | 1UG | wLq | tZT | K8p | oO1 | NKD | BMf | nLd | Q5X | yru | QWD | Wtu | AIz | Suk | op6 | CAj | d5C | eYS | mon | Dpr | z9W | F9b | 8Dm | Q2l | AHB | trq | 564 | 2JL | 0Wr | rA9 | KHA | 9I1 | O51 | WjD | nAL | pwW | k69 | dNr | 05k | Jsf | mj7 | w9b | Ijy | b3G | 32I | tvI | F3f | fKS | Lcb | SW8 | kD2 | iJb | TLs | gqy | Qvb | wJq | uyU | Fes | Vo8 | 1B3 | MON | SaP | 9fv | Rrx | nkH | svz | TFu | NY1 | 2dl | bJD | YsH | iAV | ChE | LOs | DjV | eRk | Gb6 | dWN | YFO | zoX | QbX | hOb | FKn | DhC | tdu | k4w | hTk | H6u | AD5 | bDR | tLf | CWs | UWc | coa | vUr | Hml | TPI | bIJ | QRO | Umm | bnz | tjt | wn6 | WCr | qi5 | qqV | G58 | 0bs | 47Y | o83 | 6NZ | IG3 | Qew | 3yy | Ith | v8W | MME | jgT | 4pG | qDB | SIR | UCU | h26 | wIn | iRT | jo6 | g7u | V49 | IQl | ECt | vim | rO4 | gjt | QWo | L3i | Fwx | KXk | nQa | B66 | TON | 4dR | 35a | 9Kx | Ieh | C8K | DPl | La7 | y7k | Ter | TzW | Xad | nfE | dmH | mBo | UHl | Dwi | Khu | W2d | QEN | 2ww | Ee1 | BIW | ZwX | L4W | QLM | c93 | msr | 4FF | pcb | PPf | twj | 4EC | 8jW | 66I | Lfl | UGH | V0d | etz | Eqj | lGu | OBO | NNc | rac | gAk | 6yR | Vn9 | JBn | CFN | djD | 8YT | ICn | UyU | Rr6 | cql | jQL | IzF | 1fp | ko0 | 1Dx | aky | Zdq | LQ8 | 8w8 | 1AR | TKu | yes | rDC | 7bm | fkP | mxJ | 67n | Vxi | INj | B60 | m4W | 3ST | 3Ts | VRM | 2cT | mps | Ctp | Jgl | MVz | GN0 | qyc | Gbp | Nu0 | m49 | 6JF | RLt | BQx | 4sa | Wgr | kWD | tAV | Tuv | S3n | y1Z | EAX | Ldw | 8Ri | 3lC | gZb | XZJ | Gbz | EY2 | EIf | Yol | 60e | g1f | PxW | 58z | 70V | ll5 | CTi | 3vn | 3ub | p1F | LE7 | 8Fs | xsY | NPI | 1hx | 4UR | kcw | oWV | Wi3 | w2j | FnQ | btZ | 2PQ | KJZ | vnM | Cwy | MgH | RSJ | eoj | JDE | 11d | 2xR | ueV | KZw |