Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Thẻ phúc lợi dành cho công nhân, người lao động thuộc KCX, KCN Tp. HCM”

Chiều ngày 28/05/2018, tại văn phòng Hiệp hội các doanh nghiệp KCX, KCN TP.HCM, đã diễn ra buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Thẻ phúc lợi dành cho công nhân, người lao động thuộc KCX, KCN Tp.HCM” giữa ba đơn vị thực hiện. Thành phần lễ ký kết, về phía Hiệp […]