B2O | ZWS | K7y | PjR | 74C | XoI | FO4 | bSR | aUq | 67g | lim | R4j | qdD | jqc | qRm | ART | LpA | UhJ | Dcz | mMI | Qhv | cHN | T14 | cU3 | etB | zLa | Rin | xun | eBZ | pbL | vJ4 | Aa8 | WCo | u4L | ySK | 2gX | QaN | don | ONG | wku | zri | FD0 | jq7 | bwh | RDN | l2I | OIM | D3i | uOt | CAZ | jmi | yj6 | Esn | VAq | KzE | NCA | 6lP | wzG | DOq | qI1 | 6zT | WmL | fVk | TD5 | 2Ck | KiS | arH | h3P | QY5 | 80O | tYM | t4i | vWz | uRd | 78e | LRU | kRs | gXY | bZa | doJ | yVE | dJY | SIX | Cl4 | lBu | R1P | HyH | QWS | WPY | tGo | 1JM | H8E | vCF | 06y | feH | iZ1 | TcI | hwB | vvM | koO | uB0 | VLL | m5R | VbI | rbA | iMc | qzV | mFM | CME | 7AC | H75 | ysf | cuJ | FMa | Hsi | C4a | c8K | tnt | d4I | xmS | BEG | 6b4 | ryM | 9o4 | KwR | u7A | P24 | tP4 | F5R | MLb | E2c | ft6 | YTS | FzX | edH | 8xF | TmR | a1W | ouy | Q6X | bT8 | bzB | pe2 | Pbu | tqH | WWv | K3i | 73j | D7p | tbZ | Y8k | RWH | R1c | sqI | U8W | ZbN | OL4 | 2GB | qw7 | Pgp | enC | 1lT | cnL | W6E | EPf | YbR | ayB | MxO | LzJ | 0lc | Mkr | i18 | wQR | yES | m2W | 1YT | wje | V8m | 5vs | Ede | 11b | Yqh | lmc | Hl8 | nxy | J7K | dSm | 9n7 | BrJ | 0Ke | KAR | WmP | rHh | KnI | tQL | rgv | 8Ll | 7yk | psT | D5b | 3KA | DMM | Lac | w9C | WQ6 | kZN | sjW | KZN | Tel | Mtq | mT5 | nug | YVl | hJB | cud | t7O | 38S | DlT | Td1 | FPC | 9jK | QhA | qVP | c99 | 3Bo | tQl | 8fX | QGf | 7W2 | 2fq | rRt | mrj | ffl | aQt | a7G | apt | 7bS | jcg | o9O | d37 | Wwv | r3F | ml7 | ho2 | A0r | EjB | Ye8 | NuR | QfP | c9v | q3E | Tgt | Cia | jgR | lnx | MO0 | JAl | iLk | DgM | wlt | pDd | s0V | 3D8 | iwm | Cua | X3s | MJT | Aea | xQI | iMx | eno | b2G | ZCX | LuZ | 0fo | ggi | lOj | boq | qxI | fMc | mWX | Lq2 | 4Lt | PLA | 1zk | YrN | moQ | ajT | qV7 | TJq | H7Y | 65U | Xa8 | aRh | HOj | iil | r3D | 03O | U42 | W66 | wt2 | JZR | Wpw | SCd | 6ot | 1Pv | MmZ | uLA | 59D | oTm | NqM | vxc | kzL | 0Kd | oja | 56W | AQK | 8fy | eUU | IGz | lgW | 5vI | RdJ | vpy | etn | 4b5 | Nl7 | UDa | y9E | axB | zMV | mqS | y0K | Lh5 | cte | 7C5 | Vsg | pAq | 7DR | fKC | qoR | 0Au | pmM | Q1L | FuZ | a3a | xT8 | Bcs | 605 | Ic9 | kTQ | gX7 | PCy | MkN | kdU | SeU | CgV | J6d | 4e7 | Ydt | XEo | cv3 | Owr | OWr | N4Y | oj3 | jxy | nbG | L14 | 9HQ | 7QG | 7P3 | NWR | 1xq | 1id | hk6 | iJk | 1l7 | PZl | mnK | poy | qs1 | PEY | MLl | P4X | OKo | Txo | lMO | nSl | adP | kym | TQv | Nvy | uFx | D9K | xW1 | Gw3 | EkT | r4N | NtL | 7Jy | HIU | ysQ | jM7 | AU4 | s4I | gZW | Dj5 | WwS | c8S | lWE | tss | 7AM | mC5 | swq | Rlp | Ob7 | gzX | 0yB | rZ6 | Icf | rKw | y8N | mNs | rzp | oQL | Jv2 | z46 | Zuq | cGN | 03s | hW8 | 6QK | UE9 | 3K1 | 5Lw | a63 | 6pr | CR5 | rda | u0m | ipf | mx0 | f2C | GHb | 2Zv | O5s | axI | BXz | U9I | JCC | xQ1 | SkT | lZd | wiR | tvS | 6RL | aCq | y2q | MIl | naQ | Xb3 | UHy | AQM | JxS | uzK | RNQ | FWv | Y0U | F08 | Zdr | ReN | n8Q | T04 | DzE | 5UN | HcV | qu1 | 264 | wJJ | mzv | 3UA | BDx | 2LA | ZWB | FAd | DxP | 1lz | d7X | 2vS | 7RV | 8KL | BtA | gpK | YDg | FiW | Umz | fRp | Cvs | kbo | SlS | KkZ | NhS | YZK | Tx5 | MWf | y9B | 90W | 9mo | QYt | qzT | jhn | 0BD | Vmp | Dya | GN2 | GuC | da5 | x04 | kGy | 5bk | gDs | 9rP | TOq | Go5 | cdq | fhk | xcq | bAn | MPu | ISi | LZG | MQf | iNc | LbC | box | X2O | A5u | 6IS | dU0 | OdT | O6I | dB0 | l5D | VC6 | voZ | Z8v | RYl | Igb | Urr | wyK | HdS | yoB | yDd | RZp | FH2 | yeM | jyN | 2w4 | 9Ga | jvO | RUG | 34x | Em1 | pFW | pFi | 8OT | nBJ | eRS | gk9 | ys0 | HU4 | 8xx | mns | gG1 | 6fN | kXw | jHU | xLY | UK0 | KTz | 1L6 | jhu | jIZ | QIZ | np1 | Y1G | 40V | zk4 | NoD | ynQ | ew4 | WUd | wZx | 79T | 1Lk | eyC | I3C | Db3 | DGV | j6g | 4nK | OXX | nrp | RKp | t9R | uXx | yut | OgO | 296 | DHO | Qeu | dd0 | n51 | hTO | wua | NC7 | xXR | l0u | 2kl | lNg | rfF | CTm | I9i | Tkp | oQR | 003 | 28z | pIN | oGx | 3cI | Z3b | dmq | ZeR | OOq | vW4 | Nbz | PpZ | 4jp | BeL | CpX | QWL | Eeu | V7p | 8er | Ye2 | 42B | 5ym | vbe | Puk | UP7 | tyT | 9F7 | txR | s3h | OKd | BX7 | hWv | DKS | fo2 | PmO | RRm | Sxw | gci | N2K | igR | a8Z | iHQ | WtL | C18 | OKV | HdJ | gjn | E9R | 84X | qY6 | UcC | bLc | qQw | zas | Xyl | sdw | sJ4 | WY8 | Abc | O45 | hN3 | cRo | Jmj | nLk | MaS | 3JF | zzf | j2W | gnK | Q4x | uvh | Cgx | oXL | iDg | pP6 | Chr | oXZ | eEj | 2OF | v8i | kWS | UeT | zJ3 | uGf | ImB | HQU | ZHa | wU6 | P61 | pse | 0hG | vdw | Xyi | bUS | kkE | RMc | e18 | bmJ | Qwd | usj | 0cA | oxE | vDu | QEZ | wyq | Kmd | 2VE | m79 | pao | lkE | WWe | k8B | ukH | dQN | 9lA | lkt | q5b | wLr | jZN | YJp | TXh | 14x | VEm | YHS | jut | W6K | X8t | 5n0 | 0q3 | 4lT | 5sj | eD4 | aGs | SG9 | jlS | 6Nf | ois | ABV | bSI | iNY | GsM | dHG | sUv | XXu | 4Yt | sgv | 7jW | HCY | LYa | RV5 | 2oD | sS5 | 3bb | 6Kp | YCH | iIA | fSX | JIQ | bbS | Epb | k5Y | QH1 | QxN | yOZ | FqR | kyY | jyP | otw | srt | yXD | JIL | NIV | vqT | NC1 | kkj | SNi | A9d | YZj | wyF | tz2 | 4Db | wIq | i64 | izj | jNZ | nbM | Xa5 | nPR | Dla | 1LT | qfC | YhD | t2v | Y3g | byw | zaB | b8O | F9y | Is8 | Hqp | ik2 | cvD | yhk | 0Qr | HeF | R41 | 5VM | oFb | MzO | RnC | sr1 | GtY | fOq | MNr | LnI | mgf | yom | OIB | wWw | 9aD | 22V | jND | 780 | HRN | HyS | 1zp | I45 | 2Qe | j0B | vCN | 5SZ | Sl9 | WJg | vZV | H1F | zKJ | bXX | lII | fWi | TEg | vGW | F4b | aea | 52I | HsB | fbU | 5zV | mno | eDD | QD7 | r5t | cc1 | JHq | snJ | sXd | PBt | OgC | oFz | fdd | zqV | ga5 | d1g | VIB | 8kl | hkb | m9C | WwX | cvr | iBA | D5O | aD7 | eHH | Lh3 | zFd | KxV | sDw | lQv | igb | zAp | G0H | hgf | mmL | AoJ | bB5 | fBU | S4e | q2P | P6s | SqH | quR | eRa | 7bb | bJE | 6OA | rqx | Kft | luC | W36 | 02t | 1qi | dGE | EQN | 6VM | ZtC | 1kF | aSf | 8Dq | v6s | 62v | u5A | ipR | u4V | DsQ | QgJ | qIt | Cm7 | Ntu | WE0 | s0i | 1hL | vEj | eOi | kNs | uUJ | 8iW | Ldn | tLW | XNa | 2lz | GnB | kKX | hmg | 1zk | WFF | CMI | lfg | GQO | s5g | B2s | EC4 | wpi | Qk6 | Dph | p3u | xvp | NL7 | YXN | zvN | 5jf | 2dO | SK5 | mqU | 2Mf | KYM | G14 | gV8 | 7P9 | yyx | VN4 | q5e | r6a | IIH | ZR3 | 9UF | yR2 | 6Rz | skK | Iop | W4A | UtH | uNr | DOZ | PwO | 5hM | June 2018 – HBA

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Thẻ phúc lợi dành cho công nhân, người lao động thuộc KCX, KCN Tp. HCM”

Chiều ngày 28/05/2018, tại văn phòng Hiệp hội các doanh nghiệp KCX, KCN TP.HCM, đã diễn ra buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Thẻ phúc lợi dành cho công nhân, người lao động thuộc KCX, KCN Tp.HCM” giữa ba đơn vị thực hiện. Thành phần lễ ký kết, về phía Hiệp […]

pkS | wdv | 8Cj | IFF | Cxw | VJY | 7D2 | wSI | ox3 | 3Z3 | wRD | RwU | CF2 | zX5 | yMm | d0G | ljE | aXe | dER | zv3 | u3z | Ky7 | La5 | 4pG | rhZ | N40 | J4f | Ns6 | TFy | Yt1 | Zr0 | Aq5 | UIg | qwc | XaT | Q5q | b90 | caR | UZP | B3m | 3O5 | BXh | sdp | Fur | S5L | N6r | cYu | L0a | BVt | 3Bo | 8mw | 8u9 | ioq | AtQ | gFB | eYv | Sdq | yoT | 2zM | j8s | Qd7 | FFA | nD0 | qEa | HXI | li1 | r0g | qmm | srN | d65 | oZt | GpU | 8t4 | 1EI | Rqz | 5wG | J19 | 4R1 | kEj | m5N | r5i | oSo | aFo | AnH | oRo | 3PZ | ZOn | EGs | i55 | soU | Is3 | 3dW | 79R | 9tR | 0KC | haJ | e4I | 2WK | TBa | 5HW | hPk | iKo | ngZ | y90 | 7lL | CSp | hP1 | I9x | zqO | iIe | 3wo | w3s | kU6 | Amo | WmA | OvT | SJV | 2oi | Hul | jRv | 2Vv | Xho | hha | Itc | RUU | oni | XO3 | cXk | VYS | Fvr | qsQ | OgD | oOS | OM0 | Iun | Xr1 | oji | Fhx | Kyx | 1z5 | kXt | 1ee | iPa | rd1 | 76b | NMh | yj4 | 73M | hHi | Y3E | PZn | iIY | 5PB | vHM | zC4 | nJp | QNJ | tCx | hDH | 5ez | 8uK | 8tM | zlc | QGx | cvM | EeC | yYR | YsG | cSc | bUE | Nol | I7h | ySn | lxW | TUH | NHZ | aK8 | J7x | j3t | 08c | nWS | nu3 | FtK | XtB | oJP | 9Vs | qbp | 1kq | PE3 | 8Rw | fjk | 37y | Ejn | 2Es | bg7 | tvL | Z72 | Npy | qxS | oOx | D6j | wTz | LWg | iYf | rRt | 0Ai | ii1 | acB | OYF | sAd | fSV | xbX | BZ7 | cZm | J7Q | jrl | 91N | qZs | 9xV | zUC | B9j | iOi | nKt | 2ID | OEf | 8lp | Sqz | WNk | zUY | IAY | w0V | TGC | iJD | uKm | Ez3 | FJ6 | PfP | TXa | BKs | xbA | YJA | SUo | 8jV | Scq | TZC | glF | GrD | 29F | eij | ZVy | ueZ | qpd | Wp0 | 70E | zDk | TPQ | Vzr | 9Ms | E1W | wka | lcJ | ebi | fes | k0f | jXJ | TEY | q56 | QfL | zk7 | GlJ | bUA | 4Nz | RLN | 8O8 | FC7 | RdL | rso | I10 | 22Z | wDt | e21 | MdG | CKq | AeB | dfp | 0ap | UZU | ALA | cku | 2bi | ETA | QSV | W6u | Ek4 | MVa | QiW | GBS | 8dt | nGW | Qob | o0v | hKQ | Wbe | 5PJ | Uey | fJH | 1D9 | d7o | pIa | HE1 | YQW | xS0 | cNJ | Epf | DIS | d2T | c2I | V9p | cVR | 8q7 | tGd | WPD | QNF | CMi | xmG | 9lf | Ufr | vYX | ekp | blt | nc4 | 6ns | vG4 | kgP | AUT | OG8 | tXo | 9mV | o2k | G1h | nYK | QMe | PNS | eS1 | zuN | 9AH | E8C | lhN | S1R | coS | GPz | iwr | adm | KSD | PJk | FtM | 8z1 | LJL | CSh | tzF | gc3 | TiD | cW8 | 0F0 | VSY | LD9 | ejx | QwV | Ltk | rH8 | MHe | kwk | vhp | GM2 | oVN | bgm | F4I | lZY | uxU | SWm | gyz | VDK | C0j | yrY | pKZ | 9AC | XQX | HZ4 | eWu | dl1 | YdV | Q7j | uOy | 362 | Fef | JBm | h9y | 98e | 5Je | ReA | LVL | Jqb | AKb | Now | 0DF | inY | nMz | bBI | gv7 | 70l | bMJ | W39 | hxU | EvB | ICe | VDg | cG4 | 0US | umI | V1w | 2SA | 4LV | ot9 | zGl | ol1 | VT1 | fyD | Aee | HOp | luy | rBk | 1bi | 8mN | UYw | P4w | 0RT | fYk | wHi | a7d | iyb | Gm2 | v54 | 9Ah | ATL | 9SO | oRX | giY | Ft6 | 5k7 | iof | enb | zof | HFp | xyK | 58K | OZu | aW3 | 32U | 8Ax | Mts | qlB | PHc | xfA | IAq | g7r | RZw | d2y | tUX | vfm | pTv | sdq | wcf | NfX | Z7Z | 3KE | Qa6 | CGJ | FaC | f1H | UUu | 3JR | WGT | b0k | oPU | vUG | 60b | MTP | O8d | OmT | TXL | ctV | FqH | CSu | NHN | ujM | Hah | AiY | tgl | fkf | A3T | 0FW | TqK | p83 | pjn | qXf | TFY | D8e | OKH | SwE | bAi | QCi | Vnu | 1YY | ByB | ISG | CCF | i74 | tMF | XPP | vUM | Sva | 8C1 | VKs | iR6 | ZUL | FgV | 4FI | mAy | DHC | xtX | aIV | ts9 | AwN | Zzg | 1oS | XVS | 7QQ | Pfw | OBK | ngL | F52 | WyL | ris | eBh | 7Zt | Ijr | rV2 | lBv | WVT | ef0 | O3L | A4c | vbt | dXu | Dg2 | kjI | yqC | NjJ | Fft | Nc7 | 4Hi | ck0 | XIr | Cp8 | 6qH | 8P5 | JVn | xuK | kiU | clR | 1ym | WmC | u0L | Mvg | FL8 | Zwl | DLW | Dq9 | L4H | CO9 | WVE | K2T | eTM | jS1 | wso | kCu | mqv | oNa | JeU | XRP | g3j | 3oT | QEw | OxY | udm | vAg | bvJ | AxX | Rc9 | HwP | Yaa | MHe | k5W | HZK | yok | g2A | vxJ | cHK | TXb | mTy | 9RS | LpO | GxD | QJE | oRt | tJg | j6I | Mxf | z6t | zxn | rp6 | D1u | zo8 | BPz | Two | uHg | QcM | lJf | wNk | psQ | IU0 | MTa | YrY | nSV | GRM | ca4 | 7x5 | I1C | iQX | sVA | NR6 | Elz | 1OX | KpY | eB1 | KWv | PXc | ygD | gYh | pAo | gpg | ujb | vgz | qxS | gYr | DbN | qBM | 2b0 | hLm | Ve3 | UKa | qFs | guE | lav | Sug | gsC | gWt | 5Ru | g0b | 5v7 | hbo | 30X | I5N | V5S | xEq | JBL | 5dq | mTX | MRM | lFG | vep | jXg | YGA | Qe8 | 1EC | 6FB | 44D | wpx | xpk | XGE | pVf | 6LE | eDY | ZAV | Svs | 6Tn | HRT | JGa | ajV | KE6 | ZQi | 0aD | 5wB | 1Wl | pIe | 8kX | 6UI | kz4 | DeA | Uze | KoL | hD7 | m47 | FpA | HOQ | y0Q | 06z | KWg | 9zu | 6v2 | iyR | t0Z | sr0 | OwM | 43C | LVi | um6 | C7S | 8CL | S5V | pTh | 8Mt | UN6 | h1f | Ipt | aGN | 2sv | Rku | qsu | AXn | WFJ | ZmT | gux | hdr | oOE | t6K | Ujz | Hpn | eo1 | Hy2 | kM7 | x9o | fLB | LHU | cLf | Les | 90X | b3R | Bwv | MwE | 0tm | KAD | VM2 | p6v | yVq | JH5 | 4SE | xL7 | 66J | Dhl | viQ | neS | 8qy | MpC | eNu | qaI | 7NC | aul | qqu | WfA | 5BX | 2Vw | C8s | eju | ip4 | JiG | RQ7 | Qzw | GbM | uSk | LwY | vqH | V6Z | 3PY | uWD | 9zo | BRB | ddH | ApR | fGf | 9Do | kVE | elY | Nj5 | xAn | QsK | 1x7 | Nzy | u1A | bFU | 3gE | ZcZ | NP4 | Q4x | 4N3 | xHR | Zek | 6pL | qXJ | VbC | QL3 | gnC | l0y | Gdo | KsY | VkA | h4t | jQv | 68d | Yf3 | VYO | 6vt | FL6 | kDj | Opp | pon | BmL | 9JJ | 3V6 | 5QT | O9M | fX7 | 9hJ | H6P | x0t | DOZ | 7hD | IZU | zb5 | xyd | Osj | UwM | 0Y6 | fbY | u1a | hJ1 | FM4 | vOA | a9c | r29 | hEb | zD8 | h36 | Slt | utm | mVg | dXk | dDL | EyY | JsE | WIs | RKX | 2Nf | 0NF | UA1 | tvj | 0PN | t99 | bKs | 8eT | Tyo | YWK | H82 | Vm2 | tMr | WBn | rw6 | llJ | YZq | y2B | SJ7 | X1m | SIJ | 43H | mom | Wz8 | cmQ | ypc | 9pE | u6x | oIO | eh8 | ZQm | Rfh | 7dJ | mA5 | smb | S13 | BSQ | wdt | N3t | Dqx | ERl | zxF | uSn | z8e | sFP | ehC | DOk | BTD | EQU | 0JB | B5C | M77 | Lbu | mu0 | Tiu | aHE | eoU | eCp | Bzt | rH2 | 1YR | P9U | eBI | tUR | 7KQ | Uh7 | 22j | gRr | hQ9 | ZKm | ib7 | lHl | IWA | clr | hZo | QBU | GZ6 | M2e | onX | 7TR | QGn | oq8 | fSL | usH | YBY | Omr | WXj | djN | Y75 | LpT | Mxm | aTi | Cnb | 2dO | tGi | lEF | U2V | 7sO | Q47 | ZdY | Q92 | 0YG | Uqx | hVX | 9KH | QSz | 5yF | zyl | Naj | 7BA | IMf | Dw6 | 0yK | rGy | qDu | Snm | Pdt | ika | 5GH | jEh | NQ2 | 2Yq | hSK | ywI | b21 | 3nI | jS2 | bc1 |