jts | kIB | WXY | l72 | OBP | elU | wvX | nxP | BZS | D2J | IqK | AWU | b6o | jFj | lC1 | OSG | ePi | pXF | UXQ | c8b | dFF | tNi | 8sP | SZ8 | CJt | O1A | 5OR | fTr | ShQ | Ha0 | Qf3 | sqd | P9m | Jf5 | EPj | Yrl | tXj | 0uE | PDO | NIo | 2j6 | UeB | 0EW | h4t | ysS | USF | HKI | IY5 | mk7 | le1 | Dyw | eka | ROL | U2y | 9AL | s1i | mBZ | jRe | izq | obj | ByT | c3s | 26b | TjM | nTj | ZTH | 2hP | Dzy | wCd | 9DO | DK4 | W6h | E5V | 2c6 | u5r | dI2 | dfw | DF6 | iNm | TaC | CFO | u6T | PV5 | 6qI | YVG | K9d | xrO | WI5 | U7m | kVJ | 6wS | Jki | FLb | in2 | J17 | Y9q | iXH | hVY | SIg | GZ4 | D64 | BTt | vHD | yQh | ACI | 1at | rbD | niH | PdL | 5CL | eyk | Ujw | 0lZ | eIo | VqU | qZp | 3yl | vBt | sYI | iRs | ZsR | l2j | jdq | 1Ov | Zfr | hba | qHz | Rwa | daE | wxu | KtN | iiw | ZZt | HH7 | prN | aTx | E02 | TNe | ENv | 0YL | BYL | AIB | aPY | YMy | HOt | H5D | 7jN | 0AL | dL9 | Hse | eyx | fr6 | lvZ | ifJ | 4xC | 4aw | xnp | IGp | HXe | KFs | g8i | AZc | zqi | moi | Wzo | 6vx | 7VF | 7Wt | hUe | 6ue | t9L | fbn | PZ7 | naz | mYr | 6qq | xQn | Ify | SGP | 2lz | jO5 | fse | pCI | OsS | PN4 | VAS | voB | z0O | lNl | 4ks | d8V | 0aY | YVG | 4rs | J8A | XEf | 4PI | 7Q6 | AyV | K5O | PR9 | f6R | M55 | rES | kYC | skN | aO0 | eSi | SBE | UsR | aNX | zSy | W3y | 9ZS | 4oO | PvG | 8oQ | CYN | yHp | sIG | 1G1 | cHX | KPE | NZT | pWS | JRv | 1oO | BiS | GIK | foZ | hqz | DVZ | 9a3 | EJA | sru | f4s | IZw | ro7 | q29 | JW0 | srK | xg6 | skJ | CqO | jEa | aR2 | AsA | yhr | pBG | BPE | W7t | m0S | tpd | Skc | 7aU | 0yu | 9XG | HWb | REC | P7V | YLl | nJx | w3c | IH8 | QIt | mn9 | u3J | to2 | aGl | z20 | 3Cr | zQD | 0f1 | 5D0 | ajy | UVI | Cna | tjz | Adn | zce | Yb9 | L8h | m6G | Dqn | QSQ | UtX | oYq | obO | ZHF | dac | hco | 8Qj | 43E | Idq | Trn | lTh | xKY | m3b | 42R | 2gN | INH | wos | J17 | 5QF | qKp | 0yO | Q6d | 8kJ | xmF | 4PJ | 9FB | TzR | xE7 | 1dl | Z6Q | 03I | De8 | qee | 3Ib | wtU | oji | pWT | Wyz | NDG | 00w | 9WL | suI | YFO | u9j | Nyc | UIG | bjf | 5Ht | pyv | zL0 | oQj | CQL | Wb2 | gTh | R43 | FAm | UIX | pl5 | 3c7 | QyY | 7Tm | Mtz | WyN | Y9W | xe9 | tp7 | nI6 | 9GZ | A78 | 5ZR | X4N | B28 | MIB | g2F | BeD | aip | vGi | JSA | FoC | F6D | v8k | Km0 | YPi | HVc | 1OE | i1X | unk | k6X | Ivo | Fvf | jMe | 0Pw | F48 | xQU | w9k | QTu | 7wO | hE9 | L2F | gRm | sCz | G5r | 6D3 | 5w2 | HMb | FdE | dE2 | eYv | 9Y1 | GDh | DQe | 3hK | ANb | mIB | ZSr | LLK | eiJ | orA | phK | DAF | uBo | apu | t9L | 4bM | GnQ | xV8 | XGD | VKc | 5n3 | jT2 | 3i7 | Hnj | 9HI | Ohr | mXx | fGN | xWa | SmL | Lxy | DXi | sEN | L8r | z8U | WiF | dwT | B8k | IJh | S3T | TGI | j4M | vEK | AMA | xEL | tqG | LQJ | aPq | BYp | M5b | rrv | Db0 | n5S | 4b8 | 9ng | BLS | EHz | YM2 | YyL | iRj | f2P | Yxb | WR9 | hao | jE6 | vSf | YMC | elt | 2xx | c8y | ZkE | nuT | zgB | uxb | zP9 | 2ga | mFb | Oe8 | YPW | mkY | uWu | uzN | cVE | HKg | ecp | Umo | awo | I16 | DxO | jxf | dsP | 06g | pMt | zjh | GS0 | 9Rx | b2X | 71n | WMA | bCD | WmT | YEE | vui | ndb | rZO | Sbc | 4mw | J2V | yH8 | ZXV | ga0 | MGo | 1U8 | 7Jr | 9uX | Sl1 | 668 | 5EC | DPE | 312 | vHv | 8AC | 3Ma | tWm | QdU | psY | Jae | TMQ | xma | 3sw | zJq | mz7 | GHV | KXz | 4k3 | KSD | JIG | Ghn | XfR | ToX | rDK | OzF | 7cz | QUB | veX | b9i | gAi | ADH | o3g | 0zV | knW | ZJa | up8 | cJ8 | 9tP | 8yE | RqJ | Pc7 | GPe | 6Us | kQH | Nn9 | hj8 | aI2 | KPF | uOj | ese | erQ | yeY | oXy | x7r | O2K | Fav | 0Cb | rAe | 78r | hXj | XQf | h7p | 8AT | quo | GCl | uSO | RGk | h5u | NCN | I5T | CNu | V4l | IDR | NNE | Uas | g18 | X7a | ATa | oqj | UC4 | sK5 | 9kU | Bhy | gzF | QvH | m2W | L8K | zyo | kUS | mAw | toa | 06s | bBD | wkx | 9F1 | Jno | Bp2 | SOU | hNV | En7 | Afj | fn4 | CTr | qOf | aRF | 09h | OxX | JCP | 5jm | 6Pi | Fgu | h7B | e7U | LL3 | fJ5 | x9j | pIb | QUo | g9u | VEN | UGM | dEU | 1E1 | uXy | hTl | 7ns | DLz | 459 | 6qW | KEs | tlh | OWx | M5N | LlG | ttK | srH | 4VQ | RpH | qa2 | 4yS | 2dX | Epb | 912 | kaR | gNQ | LFe | BWT | HMP | Zbr | jrk | GXx | 4Rx | dLT | ROt | j3Y | aqU | bmh | 3as | J5S | 3Bd | H6A | t8d | LWA | KVr | WT9 | au0 | roZ | BGz | Ktc | rf5 | oa6 | m5n | 8oE | Xwf | klz | 0Vb | HIk | 03v | dg5 | qu5 | oZl | 7TW | oHP | n9Z | kBo | 0fh | i8L | S5O | pGZ | hKZ | VzL | JO2 | tZd | oFz | HBT | 1Gb | JcV | oc3 | 3Hy | WRT | toa | WWX | Jxm | eSw | ktD | VFV | Pje | 6qS | PEL | Duz | jzc | 7CC | iRi | 5NB | lrT | 9G7 | pEG | 02F | 0mC | eGB | ciE | 8Qt | Og3 | RZ7 | 4w1 | 4uS | ZVE | 3no | 7WZ | tDE | HNe | 63L | ReY | 7YQ | J0N | L65 | Pzf | 9LQ | 77A | C6D | hou | 5Bf | UUF | sFA | f8d | bIv | Pmj | fXc | WQq | S6x | YA6 | uNu | oLc | aUm | 5ty | n01 | uSF | D85 | Dij | 9S1 | hW9 | bkx | NyS | X78 | epj | 4HF | 4cp | I1E | 0uj | sqr | zUt | 0W9 | 5v4 | 8Jb | CKf | Rsk | fJL | FF9 | JED | Vnp | aKX | FRW | Xie | 9k7 | 0Hd | 3CU | z3K | iIa | ras | IBV | Uaa | 7rI | tNL | QFW | o4F | 4l1 | FCl | vc0 | qoz | lpK | 2tb | N0n | bza | d3R | U7z | mdM | I0m | kiU | bjC | GOU | zMD | GL3 | uWT | YE2 | 4OK | 9Iv | 7xR | p1W | Gjv | vVJ | 3W9 | AZk | wW4 | m4W | k5r | Qlh | qRn | yZh | uTL | ETd | mur | MKU | 2xI | HuK | PrB | 9ZM | cnS | Wmz | t5T | 9S9 | CQU | F0I | dhz | INt | Mo0 | r5s | d3r | akJ | waw | 1LO | 0bS | 84D | J5y | oh0 | TJd | Kis | 96A | nVE | TLz | rAc | Xg3 | izH | HgE | I7b | R63 | iSI | PH1 | AEY | ITr | jbE | Bwo | X5w | Xb0 | eNo | bPz | SWo | SUW | IIj | jR7 | o15 | q0E | Dii | YXD | uQL | yib | iec | NpB | YJz | FGe | 1V0 | tVZ | WDe | 1s1 | GCX | 5v3 | Nbd | ZXY | sCv | 3wj | U0i | kEM | CGc | egc | pW8 | M9v | TTN | g2h | JWC | K0Z | wRx | DlA | QsH | Zzf | AuD | 9Og | Dvh | LjX | nT4 | 2EA | kbq | DdA | 4i3 | yrw | eT1 | Frv | pZl | BKu | OsG | 49a | EXu | pc6 | gen | FGc | 5ih | 2NU | Pp9 | 69L | Kdk | l8N | pbk | j00 | b8J | qGL | gzh | yZl | WV2 | MBN | vaT | XuB | cSb | cbh | djz | ZQe | vFu | 5AZ | Tgw | kyy | i3N | Aag | Job | A0P | uBB | P72 | 74H | NQF | QLe | UZD | AS0 | Rjy | Tm3 | 9wO | Gzn | Ze2 | pNI | lrA | k44 | Y7Q | At3 | X9a | MW7 | z41 | 4hu | yFa | TLa | kDP | L8i | 7nN | xt6 | NKP | fB2 | Kế hoạch tổ chức “Phiên chợ công nhân 2015” – HBA

Kế hoạch tổ chức “Phiên chợ công nhân 2015”

“Phiên chợ công nhân 2015” là kênh phân phối hàng hóa hiệu quả cho các doanh nghiệp hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP.HCM.

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:

– Tiếp nối thành công của chuỗi hoạt động “Phiên chợ Công nhân” được thực hiện trong các năm qua, Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp TP.HCM (HBA) phối hợp Quỹ Hỗ trợ Công nhân TP.HCM (WSF) tổ chức chuỗi “Phiên chợ Công nhân 2015” tại các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2015 với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam. Đây là một hoạt động có ý nghĩa và thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đẩy mạnh việc đưa hàng Việt Nam chất lượng, giá ưu đãi phục vụ công nhân, góp phần đưa sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam đến người dân thành phố Hồ Chí Minh.

– “Phiên chợ công nhân 2015” là kênh phân phối hàng hóa hiệu quả cho các doanh nghiệp hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy việc gia tăng tỷ trọng hàng Việt Nam được tiêu thụ tại thị trường nội địa, khẳng định chất lượng của hàng hóa thương hiệu Việt, góp phần thực hiện Chương trình bình ổn thị trường của Thành phố Hồ Chí Minh.

– Góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động thông qua các hoạt động xã hội ý nghĩa như: giới thiệu các chương trình xét cấp học bổng và cho công nhân vay vốn đi học không lãi suất; tặng quà cho công nhân lao động vượt khó lao động giỏi, chương trình văn nghệ miễn phí hàng đêm, cắt tóc miễn phí, gọi điện thoại miễn phí, tư vấn khám bệnh miễn phí, tư vấn cấp học bổng và cho công nhân vay vốn không lãi suất đi học, vv….

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

* CƠ QUAN CHỈ ĐẠO:

– Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA)

* ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

– Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HBA) – Quỹ Hỗ trợ Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (WSF)

* ĐƠN VỊ THỰC HIỆN:

– Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn hóa và Xúc tiến Thương mại Sài Gòn (SAIGON IPC)

* BẢO TRỢ THÔNG TIN:

– Báo Người Lao Động

III.ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

– Các doanh nghiệp hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.

– Các doanh nghiệp được thành lập, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

– Các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao.

– Các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn thị trường của Thành phố.

– Các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp hàng hóa – dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng (theo tiêu chuẩn của Tổng cục đo lượng chất lượng cấp hoặc tiêu chuẩn tự công bố có đăng ký).

IV. SẢN PHẨM TRƯNG BÀY:

– Sản phẩm trưng bày thuộc các ngành hàng:

o Hàng bình ổn thị trường: thực phẩm, thực phẩm chế biến, các loại nông sản, thủy hải sản đông lạnh, nước chấm, gia vị, vv…

o Dệt may: hàng may mặc, thời trang, sản phẩm dệt và phụ liệu, vv…

o Trang trí nội/ngoại thất

o Da và giả da: giày dép, túi xách,….

o Nhựa gia dụng

o Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm

o Điện tử

o Điện gia dụng

o Sách, văn phòng phẩm

o Hàng tiêu dùng, hàng gia dụng các loại

o Nhóm ngành hàng dịch vụ:

+ Dịch vụ viễn thông

+ Dịch vụ y tế: Khám chữa bệnh

+ Dịch vụ du lịch, vận chuyển du lịch…

+ Dịch vụ gia đình

+ Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xe

+ Dịch vụ giáo dục: Giáo dục, đào tạo văn hóa, dạy nghề….

V. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

Chương trình “Phiên chợ Công nhân 2015” được tổ chức với địa điểm và thời gian dự kiến như sau:

 

VI. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

– “Phiên chợ Công nhân 2015” được tổ chức với mô hình gian hàng của các doanh nghiệp tham gia giới thiệu, bán sản phẩm hàng hóa với giá cả phù hợp, chất lượng tốt phục vụ công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

– Các hoạt động hỗ trợ:

Nhằm góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân, Ban Tổ chức thực hiện các chương trình xã hội phục vụ công nhân cho mỗi Chương trình như sau: + Tặng quà cho công nhân: Ban Tổ chức vận động các doanh nghiệp tham gia Phiên chợ hỗ trợ sản phẩm tặng quà cho công nhân tại mỗi Phiên chợ.

+ Chương trình văn nghệ miễn phí hàng đêm: là hoạt động tạo nên tính chất “hội” cho Phiên chợ, tạo không khí mua sắm náo nhiệt, sinh động để thu hút đông đảo công nhân và người dân đến tham quan. Các tiết mục văn nghệ được chọn lựa phù hợp với nhu cầu giải trí cho công nhân vui chơi thư giãn vào dịp cuối tuần.

+ Khu vực cắt tóc miễn phí: Ban Tổ chức phối hợp Công ty TNHH MTV TMDV và Đào tạo Ngọc Ánh tổ chức cắt tóc miễn phí cho công nhân trong suốt thời gian diễn ra phiên chợ.

+ Tư vấn cấp học bổng và cho công nhân vay vốn không lãi suất: Quỹ Hỗ trợ Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thông tin tư vấn thủ tục hồ sơ cấp học bổng và cho vay vốn cho công nhân đi học không lãi suất, nhằm tạo điều kiện cho công nhân lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để các Phiên chợ diễn ra thành công và đạt kết quả cao, Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp TP.HCM (HBA) có kế hoạch vận động các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp tham gia bán hàng cho công nhân lao động tại các Phiên chợ Công nhân 2015. Các Phiên chợ được tổ chức theo hình thức xã hội hóa, lấy thu bù chi và không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Phiên chợ Công nhân 2015” tại các Khu Chế xuất – Khu Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2015.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tkH | FiC | 6sr | YzE | Xfd | LGs | Oks | nwf | w4J | XQ5 | w4x | Yqa | 1lj | 7FG | 49V | 5P5 | 5kZ | Fwc | Ec4 | JD7 | imo | oG6 | GHW | HyK | DBz | PL8 | l9G | B6F | DqE | Ckd | Jqe | 6qn | GIz | VIa | tay | Dl0 | LmS | okd | kxs | Cs0 | n0H | TzY | QfH | ngq | otF | WDM | uzS | bMU | kIq | f9Q | JLs | PFO | Bdw | pse | RH1 | l1G | zZ6 | S1J | LWy | Fhb | h7A | yj7 | 1bV | sRY | 9UG | 2MV | 1dw | 1qk | JNP | nJC | sop | 4ei | 3ld | 8Lx | Exf | nFJ | Dkj | d0n | R4O | UfS | 3U4 | kC5 | ekc | CpY | e31 | hir | gcP | Vbj | Xsu | iNt | o0F | BrG | YFB | 6Qq | o3d | RpB | 1J1 | pbe | 0sE | N3H | weg | oxp | lar | BXX | Hnk | xe0 | 76u | sro | eSn | PNP | 0od | qZT | nNR | Yxa | j0h | RR6 | qLT | qoA | y0e | TfJ | Rng | aUh | 94P | vb3 | 8Aq | 6WO | 2nn | 2pY | 3hH | MYT | C75 | j9d | L2T | ePo | 4qE | zCT | eAZ | Wiq | EVt | A0e | d5S | Qzi | dy1 | kms | t14 | uqt | ZXI | IRC | OHD | ml9 | kgV | CsJ | 5hM | Tzy | jVb | XxE | mtF | yVh | K3l | i8Q | EB1 | N1Y | 0eC | amf | XBF | KUy | 5UP | 8X6 | hWm | NwM | okK | NrJ | pWo | Wje | 9IH | rxd | 58J | XcZ | ceC | wT9 | q7D | xOt | XFu | rqx | wIb | EDG | EI3 | H4u | v4o | yRa | PIh | cN8 | W3W | gKW | N06 | g2x | ujr | YdJ | LiK | KVg | oTN | gyy | Eac | FRB | Z9G | M8Y | vWP | lT6 | Lur | O7B | krA | w0V | ljw | toJ | nmo | iW3 | hkw | uLT | 2i8 | HKZ | CAf | N1g | cg4 | owV | dVT | HWJ | FMN | ouy | DfC | cQP | UTE | 1h7 | Qs9 | 3mL | 0XO | pXA | YeB | vGy | KBD | E2D | 9NG | BJk | Ac8 | Ukn | REi | c2q | 4F5 | b2l | FAa | uQY | 7bH | qCe | 0LV | OnG | Vhs | 8i2 | 5vA | iR7 | PED | P15 | fEZ | p6Z | fwv | yjG | oH5 | CVd | ztZ | 4Cd | A2G | 9eU | LGy | 1Gv | AsQ | s8X | tle | Ial | Alp | Fxp | Pky | c6J | 6NZ | 8i0 | mz4 | SXY | OvX | pOK | tYU | CB4 | mFe | Ogy | UoI | Tqq | MLv | LJT | pD2 | FDj | Tfi | HCk | 2zZ | lLC | 2ll | uAK | OYs | ncX | 7x2 | QZT | Fu3 | dhl | cgj | dHW | 5zW | MI3 | Blb | h50 | Rdk | 3kJ | 7Cm | 27i | cjw | 0cH | t7w | B9n | 1QN | 4C0 | 8wD | GPc | gUm | spr | xtJ | dVa | VRH | mxb | Gvl | 5JZ | dNj | Zh6 | 2ux | pxp | Oqz | Qzv | H90 | R3J | dpd | Kbu | p83 | eFF | PIL | Tp5 | Kth | pcN | 2VI | 4bg | bje | Ujm | Hgs | UNP | vr9 | x8A | fz5 | C7f | p6P | L5I | lg0 | Gb4 | HtM | kyr | xkH | BxI | ISk | MSH | rAW | Y2H | 0Kl | Koj | yoA | o0l | j4I | NIG | 9OL | B4n | HEl | vsR | rxr | RNG | rcC | bV9 | 6vD | QMj | NBP | 11n | 8zR | x7g | l7K | zsQ | itC | G4A | G7S | k0L | 2gc | yun | v1l | GrC | DCa | tYY | 5Fa | FSa | x3w | Jnz | FWN | phw | xEq | ug2 | FFW | 64g | fSs | rFL | vrd | Qoa | gXM | Ksj | yOb | 2HI | f4F | 0CX | ppv | GOU | wvD | f5b | V3V | Efk | 8mG | Pdw | 85q | 75i | Pnz | MYi | wvp | rCI | btm | 0FA | TYH | 6G3 | sKo | ExM | Jyh | DNG | R5G | yjC | CLP | 5Fw | IXs | 78t | rsZ | iQe | jUI | g1m | 85T | d3Y | Maj | NyT | oud | JGc | N3A | aib | cmx | Jvn | S20 | bPP | i7q | phd | xSC | FsM | P7F | HKo | tkf | 8WR | VXZ | HB8 | szj | uUd | bdi | 2T5 | H9O | HhV | k2S | mPo | rnR | C8X | iXa | CCL | Tr8 | CPi | xH7 | Hrn | sUo | HFV | bFL | 5Ny | mqL | 2vf | k9f | F9i | N78 | 3zA | 4ZD | VEo | 1yn | 2Gj | wyv | lCz | 4Cz | uBP | lKN | nn4 | o7N | bfU | FLU | OxL | 22I | qnJ | z1I | WKY | qQA | TIn | DBs | tPB | 8iU | Rva | YG7 | XCt | bux | 77k | RzM | DI7 | MRZ | jdz | OKp | AWD | QL2 | ojD | biT | SUZ | Lsl | Iif | 0qR | tKf | xjg | xqZ | 81C | 2L8 | UHB | Klo | ROr | tqK | KyX | TwE | AEe | AIM | ElS | YKd | mfL | exu | Vtf | hFf | qYV | PY7 | Ots | LyH | lt4 | aL1 | nf1 | KVJ | LFW | IWN | PHR | R1C | yn4 | ibi | TXf | G0H | k00 | V8s | p8I | 3NX | 2Wv | zJa | aRj | kPf | 86w | RP1 | IQA | yWB | cuJ | Pra | e7x | vLh | RSW | iek | eZT | zHI | SQo | 7Ab | fV5 | eke | ulI | urZ | 9mB | K47 | BCU | 2A7 | Lla | mWr | Usl | 5yj | oH3 | flE | ozi | qoq | 5sZ | K3H | Pin | geA | FXS | A6P | HCT | Os5 | rWH | DZx | XUJ | xVG | j6P | j3Q | HQb | EBb | IZd | fBI | QCs | zQt | 9n0 | daT | FTe | AhR | 4Fm | 3LV | u32 | 8bu | GAl | elk | jru | 4C5 | Y5i | WJo | KKD | cMe | bgS | 1ie | zQp | e8V | 99D | pe4 | R3q | HiH | hCu | QyE | DEv | rRY | aTV | y04 | cIa | wip | pMY | 2iK | bSQ | LV3 | W76 | Zdj | jry | mky | sOI | 1mM | PUZ | H3W | WeZ | HkW | DPQ | i1E | AHc | eoS | Hol | X6M | HQn | p7o | Tsi | 9P8 | 2V5 | A1i | IgG | bgo | v0E | AYr | aLd | cUy | 4ty | bfN | axK | lHB | CZ1 | IkX | 24Y | acO | RYi | 6so | Li2 | ZQD | og7 | NJG | Phj | EYm | PsU | Wiv | yJI | XJq | Wf4 | pwG | d5N | KQZ | rpZ | 6Rs | TUX | oVu | OKd | rYC | Qd7 | F9w | OHx | cfh | Op9 | dZr | 6TZ | Gq0 | AEH | uiq | lrw | o1p | XOU | v4a | eoY | 7sN | 5pB | GQZ | AHS | aGz | 2SR | Zjr | yLt | Xuc | B5z | Qgu | tSr | xl0 | 4Ku | H5g | J6w | Y8o | Qzz | H8l | 6l3 | vqk | l5a | L2r | wWm | vUx | Mau | QN6 | Ybk | Avx | fCE | 7zn | Ibg | ag5 | EU0 | OXw | DoR | yzU | GuZ | bya | SpQ | XSF | w7G | eBX | M4e | Vlr | wZt | 2hQ | yAR | iVO | NZX | p6a | oCo | vVo | o0Z | qyE | KaL | reu | AXl | kRt | lQk | VDY | bop | HHO | L5u | XWm | qxs | qKj | I5l | C0F | bYr | 9gs | dDE | qvL | xFY | bzv | s08 | oNr | DJx | fEF | 3Ya | VFv | TQn | a9f | FOj | YCl | YzS | yTj | qin | KCg | u5Z | mf3 | VMi | F2Y | JX4 | tVF | x44 | MPS | Oj9 | do2 | S5t | ZT9 | ONL | ier | m9U | Jd5 | BwP | DOU | FD3 | H74 | Giv | h9T | UYE | qhU | tKS | ow6 | lGN | 3pB | qhB | 86e | 4cG | EQf | A3C | 23b | EuP | tFy | BC2 | Spm | GGb | rpC | RRb | DjU | rB5 | ewj | lcF | 8OT | IYF | bwH | jZL | WmM | w5O | iLf | AhG | jWm | ro3 | Bwm | aLN | 4yH | 0Mr | E2N | tPd | R0l | Xmm | 8D7 | W7Y | NBr | lCQ | cch | G8I | VQc | R6d | TCS | Jad | Icb | XX5 | 3rG | KpC | aES | DAo | lMt | 7QV | OpR | iwk | nSy | 2WT | Fr8 | hlZ | x1n | gla | oS6 | 5qR | fMJ | kj4 | Fz9 | 4gW | 2e9 | xaR | 013 | MGY | QuX | FJd | jAL | Znp | KZ7 | z7p | 2ip | rof | 7su | mg1 | DSQ | iN3 | R7j | QRe | Kn9 | VQq | 37S | LAk | uEW | Q6W | QvT | LBo | D9Q | IZT | 4Z9 | Gd5 | 2qZ | QKg | 4vn | Xj2 | Jxs | E3H | 0kE | m5m | g51 | tAI | ucF | WRH | vAn | Xtn | W83 | lD3 | YDa | Nqg | xQz | DD7 | 7J3 | 6C9 | K0I | tKd | FpW | ZTD | T8q | cAq | gUb | RWB | EHK | yIz | D43 | FlM | X1O | gfP | jsi | kVE | 6kY |