Lập tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

Tổ công tác đồng thời giám sát việc triển khai quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như giám sát việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, cập nhật…

Trong báo cáo gửi Chính phủ về tình hình thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư mới. Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) đề nghị thành lập tổ công tác thi hành hai luật này để theo dõi, hướng dẫn thi hành luật, đồng thời giám sát việc triển khai quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như giám sát việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, cập nhật, công bố quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; đề xuất xử lý những điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý…

Theo Bộ KH&ĐT, từ ngày hai đạo luật nêu trên có hiệu lực (1-7 và 20-7), cả nước có 4.091 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 56% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký 23.116 tỉ đồng, tăng 20,2%.

Đáng chú ý, đã có 3.927 doanh nghiệp tự quyết định hình thức, nội dung con dấu và đăng tải mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định mới của Luật doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *