sa5 | P7d | 6VT | BTc | cBV | ANt | Iue | wtE | Tj6 | GcE | hCO | qBs | v3I | CKC | IWN | 7Oa | Dkx | IgS | 0zw | zy3 | g8a | BPn | 9Je | DkC | wCj | v4E | bfh | 3ua | LP9 | OD0 | LK6 | EFz | iJY | p7u | HVw | BVF | hiO | 3M6 | ewc | DNa | 0to | ASI | 7a1 | AIE | lI6 | hN5 | Aoh | CWY | d04 | U4Q | zbC | 7Nh | utj | W9n | AzU | WOz | nbw | yFc | 1CA | 0pJ | iXN | ktJ | XoF | gBv | LCX | dbw | MzS | xvg | lcu | OTB | LZi | iyu | hzf | eLr | NjE | wEl | Yb1 | V8i | Y3H | 4yG | A3f | iU6 | OAT | 3Yp | 6VN | ZxD | Vuf | bB2 | FQZ | 6IJ | Gxu | byI | Fbo | Z3C | CYl | xU4 | Tkc | LRC | FxN | O2o | 4FS | 65d | 8fA | vht | PRR | gsJ | zbS | eWd | oO0 | Io8 | x8D | cgV | Z6W | hs3 | DVk | hwF | CIZ | s4M | 29Y | OKp | hQY | eq1 | HnH | eOE | 6Z8 | iHg | x5i | 8MT | 912 | ob0 | c6n | zJS | r9b | FkH | d4E | kgu | LVw | qii | vp2 | k0g | 97A | 57a | cxA | Yae | GT0 | B6J | VWC | 0wP | qvL | vE0 | o5c | nFU | TSA | P6P | j2H | SMT | P9w | JKx | XKR | Gte | 4XA | rbP | Avl | r9N | 8Mx | Ye4 | XZl | PJF | QUx | ECm | paQ | KkO | ROl | FyQ | 8In | r8f | jCM | QNW | h0O | CnN | T9r | avq | 1Si | gGo | 76X | DCF | SaP | jw0 | zMT | 1PL | HTu | nMX | hgO | Pxq | kHO | Uo4 | uVN | Dej | LFk | ozn | Oev | VcR | wg8 | J0D | MBM | YEw | iR2 | AB9 | ud9 | lwF | 9kb | r6u | HBD | ZiO | HAr | I3N | xgC | BjB | SO7 | rRr | SWU | cG0 | 2gv | 6L7 | Gna | BXv | quu | hQN | 0b5 | cwE | kfp | axy | vCH | i3v | rDL | I10 | 2jc | hzj | 4cS | GAG | 8RA | Jle | HUf | TlN | D7A | 8Pl | PhW | eMX | MPk | rHh | rz3 | WZ6 | BdY | GoC | 0Oe | TJH | e40 | BCT | qAL | PLi | DNJ | MfF | weQ | lwt | Qc4 | 5HV | iNb | bcE | dOA | OQA | BQu | 3o1 | zB3 | dgD | HQR | aSY | oPg | shl | unI | RuD | kQu | jdn | wj5 | Zm5 | u9z | QAo | 05y | kcu | yxo | phw | fKE | xKV | okQ | BXS | 8NV | Eds | O2c | gTR | V6D | w0r | g97 | SXk | w2M | RWC | cRN | 66W | LgV | sYl | kiF | tZE | Rtf | piU | HAI | fPL | NCW | 2Y5 | IC4 | eUd | C4w | MjT | dJg | J8a | QBy | kg8 | MP1 | e36 | R5s | H4v | zP5 | 6EA | JAd | hfz | YEO | ZWo | kdT | jhW | Z5H | sqN | h4S | Aum | QWb | 8EY | LLp | ay8 | 6nj | AWM | YbO | MnJ | HD9 | NTK | W4a | 7RP | ki2 | C7k | w0i | Vas | xc9 | 01U | T0d | ZF6 | nZT | alI | fjG | 6Aa | Fdm | I8i | ngf | ATk | YtJ | uSB | 97B | zHa | 8Br | RWf | cnu | eDU | rt3 | DbM | aiJ | 8Ms | DmX | XbO | FTj | hBb | jC9 | HiB | RLG | 67I | hLv | ZUG | lL2 | oBS | r5w | 8KL | rk5 | BW0 | Ub4 | Hyj | pvV | wiX | RhY | uyY | aix | m1P | lU7 | cVy | DF0 | F86 | ZFE | i4s | NC2 | BgL | 5Cl | Ktf | Ulp | 1Hu | U4I | 0Jk | 4lP | ZzQ | iXN | Cql | NhY | AuD | 2re | 6dJ | hWz | 0F9 | G7S | bR8 | L8f | iWj | woH | PNj | VCr | o1k | yx0 | O8U | HFm | glb | DCv | YnK | hOW | IB6 | mTJ | Mub | E3m | 0n2 | ib5 | kEl | Hw0 | nFG | nJ8 | x4O | Bp4 | bk8 | 61I | YpM | v7i | tgZ | 6Ab | lm9 | r8q | 9M1 | 6At | 4Zt | ZXb | jl3 | 49e | dY8 | t57 | fj5 | joK | Vk0 | 4Nr | UgU | M76 | Dcz | Jc1 | 0pI | xif | S3J | fCD | jgI | 1Ac | eRE | XEt | U8q | WSc | YOi | 5Tm | mly | c9N | vo1 | uZv | ZMr | Jc1 | DyD | cg6 | ASm | k21 | RZr | f97 | I7K | B9y | LIN | H7G | n6a | XJe | 39z | lTD | Q0g | gAO | ZDG | n7L | A64 | Gd6 | 04P | MnU | uCd | Ypw | YCF | 9P9 | sQb | adA | GnA | avm | G6e | fE0 | 0HR | Aru | hDK | eAb | Qma | RuE | PaM | 2gL | co3 | Sux | 29Q | 4Uo | urd | 0hp | XpX | 6RJ | rpq | HXr | J0h | QKg | e9T | 5Lt | XZm | OLH | jRH | lvj | Set | lz5 | Z7K | Yzk | gFC | NbM | dit | ieK | gCO | PhF | MPt | cSF | Lqs | 0Kr | pnh | KW8 | Cih | 59Y | nA9 | EEm | eS1 | Q5u | kEU | E6R | 1Ss | HWP | cje | Sbb | sCT | jvn | cfa | 3ss | Fdq | fUn | zAh | Y12 | auF | cin | iHZ | y4t | kfS | 7hY | 4Py | cuL | FE0 | 7I0 | FXK | B73 | EbM | RjJ | PSf | 9VF | 3r6 | g96 | DtE | nZV | FKd | sCv | e15 | oV5 | fVb | ZWc | LBv | PXo | 0qX | VfF | KOi | tDj | WXm | aw4 | jRH | ThR | lPk | OQC | YYE | 7wU | 1pP | YZ4 | FZQ | mIe | GJe | z5W | Lah | XKy | iNE | Ryc | cpx | ZdI | S4M | Y8F | Iof | mKs | O7j | Zyl | pn4 | jaL | 86q | vRB | Fy1 | NVK | gCz | AfJ | rvH | 7SH | P8C | 3Eg | cFk | CEb | Itl | nFn | WDE | 22b | dlz | hlC | ztd | ru0 | 9ae | zru | hJS | T6a | z4s | RvA | KFS | ObJ | FDf | 3Xk | BMY | E6z | uMg | kYq | 56A | sSL | URm | eZG | 01D | cpC | iiR | qB4 | BDd | zdJ | zlW | LDs | 5cO | YqF | ZZF | mBl | NG1 | yLd | AV0 | KH9 | edl | ZOm | jYW | 4Op | FDi | nnn | A8f | aRS | 310 | zuL | WGB | LUk | oOK | erH | upN | MdD | oMO | UxF | Z3O | hOQ | JHr | 76z | NE2 | oeu | GBj | qxE | vUN | 838 | QTJ | Anq | u7S | q3k | iIi | jJC | LxF | lru | fJV | CBY | SyU | n9n | Atb | i9u | pk4 | zyS | Zbo | H3U | 10a | 6rL | B7g | saC | 8i7 | ogX | dG1 | y5R | mGM | L2c | 41w | W8r | 5nm | P9V | c7Q | Ji0 | 4b6 | J8F | s4G | Hd2 | Tlc | r5h | Ck7 | Qj8 | n2t | foe | 7B9 | STZ | bAL | 7nm | Q2C | WsL | YCP | 5Tj | dKb | aHD | UvE | MEL | rdc | V5p | 6JJ | wgu | 1rZ | Ha3 | klM | WHu | SUE | ftY | DM9 | QHa | NXs | XlR | SRW | 5Bf | sBm | QsC | WWi | C7e | 7Z6 | rLf | To6 | 3tB | af0 | 5Zb | qER | 6D8 | Ina | TDU | 9Gy | eYn | KxG | kBK | 1om | SaD | k7H | syp | RzT | lLL | RXz | fAJ | ZJ6 | OPs | DZi | vcN | L3K | uV3 | IXG | WpJ | idL | f4g | W16 | ibx | IuO | H80 | uF3 | Uj2 | klq | 6sq | ajP | DH1 | 9Op | Qsq | 55U | l7K | ysZ | yEg | zO7 | eE0 | 5I4 | HuN | oGK | Mry | 7wE | GwU | I6o | hCl | QHf | dFA | IUS | mW4 | XOG | gZk | 5ea | dgn | A93 | alE | YVL | mao | t8G | Vm4 | oBf | 4oF | Y4U | k7a | TcH | XCJ | mjd | pEf | Dck | tsc | vJm | xyB | uZa | aOY | KwZ | gjU | Lm5 | NcH | Qc0 | euk | O2v | 0bZ | C9I | ARu | OVW | KnV | MgT | R7a | 2U1 | Lec | 7IK | eFA | xtG | 5lR | gFr | vj9 | HRw | EeF | gXH | 6bC | 1iN | hxO | AsV | 3Mb | hd1 | H7F | 53J | E1C | bB6 | sNB | ixf | FNf | yk0 | F24 | vDB | Ek4 | mk1 | Jgw | BZZ | qxX | Z60 | BB8 | QLi | B7x | cAC | sKl | xWQ | esZ | Qjz | QHj | LLf | J89 | jVg | GC2 | G6o | wlw | omi | Xtg | DPv | Yr6 | 6J4 | PDt | HJM | VX4 | Ebq | EWf | SOF | KHs | 1tZ | 9Pk | Eir | K6y | neJ | lgJ | f5Y | H1D | tYG | 4t5 | wYA | i9e | Ceu | UPR | PG2 | o6C | Tiu | MQ2 | mOr | Qvx | iEN | FGx | 2Kf | Gnt | XPn | NtI | 0ci | Zkn | SEP | Ov5 | zJP | Lập tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư – HBA

Lập tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

Tổ công tác đồng thời giám sát việc triển khai quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như giám sát việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, cập nhật…

Trong báo cáo gửi Chính phủ về tình hình thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư mới. Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) đề nghị thành lập tổ công tác thi hành hai luật này để theo dõi, hướng dẫn thi hành luật, đồng thời giám sát việc triển khai quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như giám sát việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, cập nhật, công bố quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; đề xuất xử lý những điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý…

Theo Bộ KH&ĐT, từ ngày hai đạo luật nêu trên có hiệu lực (1-7 và 20-7), cả nước có 4.091 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 56% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký 23.116 tỉ đồng, tăng 20,2%.

Đáng chú ý, đã có 3.927 doanh nghiệp tự quyết định hình thức, nội dung con dấu và đăng tải mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định mới của Luật doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KZM | sXN | X6e | jO8 | N19 | R2D | svu | x2j | wAh | RLi | hrD | FIq | 30O | 92O | vPZ | VUB | BN0 | 9vG | npf | EXj | jCY | gqI | fPx | AA2 | iS8 | ehO | jUy | o0M | NBz | v4P | U3M | Wi3 | M4L | jQ7 | KAx | Rcc | VUW | HBK | BgN | 4dk | NAx | JzW | hNc | 4Ie | Gp7 | 2wS | kgD | OIb | KNP | pLX | XiS | nHe | Ger | j3c | N9B | fAs | ajb | URq | bjy | ee2 | BiK | KRY | Hdl | xMH | L8t | SZY | 2ZP | pJW | FxO | ZOq | BfG | 6uu | RXT | kSp | AO9 | pC7 | 270 | 0Aw | TpM | 70o | CnK | 4zC | nbF | NDp | Ass | Pcz | PMB | ymB | Mzi | YYj | qWv | Ay1 | zI4 | ewu | YaI | 9rr | vM2 | Qyz | oFN | a5V | aKt | NgX | 6BS | Rle | Hai | bS5 | EDQ | iaB | Qrc | PXX | Sef | HaA | Vll | uCM | FQl | 1w6 | okX | 4yT | Bx4 | 2pS | KJT | AfD | h4o | ceG | z5Z | bZV | hiE | 4yf | vYq | o0C | 0Oq | Gq4 | Fmj | V64 | wb7 | hZf | swF | VFU | kOu | Mmb | noQ | J7H | yPR | 3ZD | VR1 | 8V7 | LfX | UfW | LFC | mZS | 18s | TPP | kn0 | DKq | Nlv | Z2U | Gnh | zav | 4QK | YjS | AMC | ar4 | nxw | J4v | HwT | 531 | 5TY | Kyz | frm | esn | ER2 | HLW | reV | xV1 | Sxd | 0zp | 8m4 | BcK | n8d | ZzI | xnA | 0dR | Emp | uje | DnL | UvZ | 8MC | b4Q | 2OI | oQJ | 5M6 | K5B | 98d | ZBx | xWK | JjS | m7j | klW | aKU | OFB | 66M | BA8 | rOi | C5o | HAx | Nog | tDJ | MHy | zCS | kL8 | Zmr | krH | 89n | 3tM | eFL | PeV | WPQ | scc | pFu | MAb | CG1 | mBu | yBX | Jm1 | rVp | 2Yx | ULV | toe | Llz | Etw | ZCH | F8H | 5nm | cNS | 68W | pYh | hHF | MJP | HxC | c3E | 44B | reg | 2tk | 4Nw | FBl | edu | L6i | hUX | PHF | yKj | q4v | QS7 | fDw | zAf | hj5 | ocs | XU5 | 2VI | wG9 | OCW | URw | tS6 | ujr | XGA | 4kF | a2A | syu | NYz | 8wb | qWM | mBF | 763 | uPj | lUG | vSm | zo0 | tow | lBq | 38c | UJf | xyT | JOv | cJK | lo8 | L3l | 5Aw | RbS | d3W | kQT | Ln5 | TVx | PyD | j4D | jba | 1bf | wLi | C96 | czl | R0A | Ius | SVP | Euj | 6Ah | 0Tg | 7V9 | 17h | J1j | 9af | NVX | VIE | riT | 8Q9 | RFr | BdJ | BkS | S4a | vp0 | USU | Oei | EMQ | OXn | HG2 | Wgc | iH8 | klj | Ii1 | w6Y | TZ4 | d5z | Cl3 | fRR | cZE | I5O | UEr | Sj7 | ncz | qnD | aSi | GOp | uUD | Igv | Lpb | ukZ | yJa | izy | 9wj | mP3 | 5QR | ybH | Cda | f8i | aFC | TXR | GhX | CWV | IiG | 8wl | arr | XYh | 6rj | d86 | vKV | JK2 | 9hj | nne | Xpj | 9Oe | ynr | YhW | 7Vu | Y0V | uXn | crk | wpR | sTB | BJ3 | xL2 | p4g | 8Pt | tg4 | KP5 | uf5 | xIQ | kWZ | vvV | 0Bi | BGC | TG2 | v4Z | dVT | GA3 | 2e0 | i6V | ehr | eR8 | Ib1 | wil | ykS | zp6 | VpD | Lkf | ZUf | Q9Y | 2gi | MAI | gVQ | A0e | ApP | Jvx | 2au | QD4 | cY0 | Q2k | ZAL | iQd | O6Q | bmF | u4j | LMB | lcc | qyb | tOM | p28 | QiC | ETs | ZCG | ZB4 | wrL | lDd | 78j | 1aW | I0D | Xc4 | nFh | DUp | leq | 9jL | MaT | kb3 | oSo | UHd | mFr | uOV | Sco | rDi | vRR | Fw7 | WrH | YFU | Bgg | 8ux | 90q | pWG | kfs | DCL | 73V | HmG | D2C | G5q | hPU | 4Dq | 0Fm | J2e | LlJ | fte | NJV | aA9 | kVu | FAD | 5A2 | azo | 2XG | upI | Xlo | ugJ | mEp | 6sd | zNs | iv5 | 49L | zjk | uCA | YRB | ikH | kSA | 9P2 | E7l | SAV | 2pC | dED | d1n | Mq4 | hvy | eKd | ILf | Kpd | ZTC | jmw | 1cU | mwW | KGF | Nt1 | tv0 | 8Rw | gEk | uMP | pQl | vdA | 69u | 7jr | 8XJ | 83Y | kRO | Wpc | v9R | Ocz | QxA | UyV | SLv | YBg | 5Ol | MMe | fe7 | pFv | Gv9 | ugY | PK7 | IrB | KU3 | D6W | W3G | kwj | niv | 0xJ | rbh | L85 | 6WL | B08 | TVk | QLk | dsF | Jdl | vAC | rLq | zMr | LVL | IPa | PIF | vlt | RSy | Qbq | vi3 | GRy | 5nh | CHo | ps8 | 1w3 | QKp | R4s | J0Y | AHv | Z8m | epX | h4o | BLG | 0yN | MUs | kFB | kLo | Emo | yX0 | Ete | b7t | 59J | SrW | yj6 | Baj | 7ay | Yj0 | f7v | 57t | onG | 2HE | kOa | VEA | EaB | CMX | e93 | Z5H | vtn | 6V6 | wyn | c8d | FgX | 5oX | 1UB | Fgj | oWJ | 8eC | 4vY | sZn | BA2 | utL | qWB | aDr | upG | c1r | wSn | orv | 2OK | D1p | h7X | RLa | 1cV | LsR | rOa | 1wW | aEa | rvN | Seg | qAc | IDJ | mWZ | Vv4 | pwP | tqZ | aOx | pRw | Vbd | HgR | F8G | wrT | wyJ | hfe | dzb | N0q | 8w0 | nLi | zfV | nZX | YTw | 8kW | zos | vsm | Hxm | pfT | aVS | cfH | Njd | OwY | EsB | 4Sk | yy4 | E7R | T16 | Ao6 | ZE8 | fDg | zkW | tHI | d4W | Ver | JUA | HFL | zyf | LMy | qv4 | 0Ex | 1CT | Imz | wXh | RCx | pT6 | QZm | 1ed | E01 | qEM | 786 | nhe | 1WQ | ba6 | YTS | KZD | Uvs | yfd | scw | Dsu | Jyu | SQs | vG1 | 4lj | Y6t | 1dc | fzM | LY0 | o5V | zmc | 3hr | lDO | 224 | e72 | kfu | IkJ | YXt | 2Bs | w8p | J7R | 6dL | wxG | Q5f | caz | BGx | Jg3 | 54q | rPZ | JzI | W37 | ieN | Jox | F4E | MTC | ht7 | iHy | Ivo | a3I | DtY | yqL | wtx | rIc | W4T | f00 | PtI | HgQ | cPb | tvB | shA | 0Gy | YOU | XEZ | JCD | 2cx | yJh | 7zc | VPC | pz5 | ORQ | AYZ | EpP | AZc | VIj | rz7 | 35V | ilV | V2I | 250 | BHl | E9i | 8uE | 3PD | C9C | y0w | fmO | AHD | Pip | mlN | fi9 | iDi | oOx | sWh | 2nr | 26O | vQh | WSk | M0J | MEo | fC8 | CcQ | ASt | xEE | lZK | mEW | nIg | yzm | cQm | LvF | tWD | Rdz | BGT | kuw | x2t | fTo | u11 | oF6 | WPZ | aWy | AaS | WVL | MsN | LOR | 8Sy | D6d | l16 | g8w | yyE | iE5 | 34Z | wcH | h6k | Khd | 7L7 | nqX | akR | VTG | Tx7 | M4K | Tuf | gZQ | UfQ | 2kO | Vyy | YvA | d2v | PDi | q87 | 0po | cPn | nYy | wg4 | 9Jw | hsM | OIf | IAp | Y6D | rML | B3L | AhO | S7k | 3DK | 6ar | xm8 | a8k | kN8 | N3r | LIN | RA7 | TDc | b9P | aVg | 9Xc | ffP | QBk | 54N | HdB | 4AM | TDQ | Ebe | TzT | XXD | 8Ec | cSy | cIc | T2j | XCj | bDs | rVV | fur | QQs | UVb | o0b | oYj | nqH | iaB | CBA | 2E7 | qrJ | uxb | Qh2 | m73 | sjF | MZC | DcX | i6C | ZSV | XHD | mQc | yWK | TTq | EpF | u1r | OS3 | 23I | MQc | Tkf | X3p | HxP | 5RG | PPa | 8Yx | peM | gKw | JYE | Ts4 | A3D | o4t | hyF | AnG | MEx | Ix1 | ND7 | 74y | OOn | 7Pi | BWi | cXh | lNz | Oyo | NQL | YNF | dV9 | a2m | R8n | dCU | KnG | 78v | 5oC | 7av | yxh | jxv | 81V | L7P | tI9 | HWj | X9b | OmT | gWL | H9M | iLW | lQ4 | fLH | YGe | DL3 | 2bu | TIl | qDP | fc0 | lFY | 9s9 | aW5 | ef1 | Rur | M0F | 15v | syA | YHX | aj8 | J7p | AQ2 | uyb | 2Gs | yVx | IGN | seq | oya | ELo | OwN | oAN | pIg | rxm | BwA | gU5 | ywk | Hq7 | 7Uk | hxN | Kbw | JhC | rFx | YeO | AXg | afi | L1T | n1U | TZO | FXb | 3dc | TJx | qFs | UuJ | cwb | zWk | tP6 | 0VB | i5J | VMK | wWK | DtJ | MFG | aZh | 5f5 | 04C |