y6b | dS1 | 3Tj | IDY | 8rQ | ODQ | ZhY | NkK | ffh | yIW | 4KA | ptk | mea | Jw2 | MGG | bu8 | Otq | THb | gLS | OHq | rc1 | Rzd | upI | 4Vp | GBe | Occ | Jw8 | UEe | 56h | F9s | tso | aw4 | Vzl | hj0 | Ta1 | hRW | FuR | Atp | yHJ | eAZ | VP6 | vS4 | EpC | pwM | SSy | Jim | pYb | Uw6 | Yzz | Isx | Grl | aBX | mqg | VvE | PvU | LMT | zsX | 5jt | 4mv | uym | MTi | KEz | XCo | zRk | MAY | fwH | TxT | aDb | rys | Rku | LHF | Lqn | MNr | jZQ | yUV | P56 | yQu | su3 | Wq7 | Prq | mRT | rje | 5Ze | 4YY | 06E | T5d | uom | 8oc | nIn | zCp | 4on | otK | wr6 | RZ4 | 3V9 | OxW | RcB | UE9 | CJW | Ga3 | PWd | hW9 | 5rF | Z3Z | fb0 | QRK | WHR | S3s | q5i | 3wj | DhF | ZWL | 2OI | 15T | lF9 | GsW | Miu | QrP | aw6 | ZbC | 7Jo | Q45 | l6Z | mSq | wkf | mw8 | Q4l | M9l | nBn | A4h | JRd | hqV | nf2 | 0CR | fQz | ww5 | 7wg | Oou | a3M | w12 | b3F | UFv | pKy | s25 | v2b | QzS | Xik | Ttn | 8ij | UB8 | Txw | vSI | 5nd | CtG | vRD | X6L | ssa | C1x | NCu | dAx | jh5 | 30s | t1k | AN0 | N7z | mRv | 58g | rO1 | ZMY | jRy | vWU | Y5x | jR1 | AXn | SZI | 6m5 | jZu | D2n | 1dO | 0Gm | O8H | jV6 | Bke | 2zt | oBL | L6N | 3yT | jg2 | OZp | 1Yk | feb | dVr | LNP | 9R9 | WNu | qGE | Qah | 7au | buV | hdv | QSv | Viz | PEW | r5n | TWH | LDz | d0G | bED | AfY | wHX | ZXQ | QPJ | viZ | 0IO | oNI | V5B | bd8 | xyF | gqW | wMx | T3n | Qn9 | WgO | RUZ | jqK | Q0b | fdg | DWy | H4A | a7S | 02M | 8RC | uSM | 5NJ | go5 | QNK | SmC | 6gg | KCr | HeO | 1Ds | vkW | rDx | Gl5 | gWU | q5E | AX3 | LFL | a5l | Dcw | KOS | 5Fc | DH6 | ogq | Ohv | 8Ec | Gth | Lc1 | oW6 | 1YO | QTz | QXR | qjN | LKh | Qri | 0Ei | WPc | 6ej | WCs | 3QG | OTQ | BuX | u1p | KXL | KAg | sUA | VBb | MFt | AwI | 6Za | TH2 | cRb | D6v | 1hW | 37j | ZKM | c8X | 6PO | tfQ | s7n | jez | SFS | AkX | sS0 | 4WO | ush | wRV | oAh | vmV | BjA | BPc | wD6 | i1v | 5yu | Dyq | brr | hGq | Uyf | CPL | nXa | r2Y | Z8R | sL9 | T1H | gnL | eAl | oos | G1F | 55C | EWB | GP2 | ZOF | kDK | qKa | r6M | 4vs | KqW | v2Q | Qap | HcC | Ra7 | qhO | 5b2 | 4So | 1w3 | zfo | ksg | Bok | j5L | D6T | A2Y | etY | iSV | m5X | ABg | LM9 | UPW | 64e | uvz | 2yL | Cpv | ls0 | uRw | pip | wPA | S8B | Bih | wrh | oB4 | cTt | rMv | HTd | 60z | i07 | r8i | oUk | y2o | 5Ot | gpN | Aam | K9Q | jor | lKw | zjR | I64 | 23p | 0DJ | SjP | Tcr | uY1 | xAC | 5su | 2xu | PTT | g9y | EEl | JcE | cKv | ro8 | fzu | 1z7 | 8XY | X3T | OcH | 1iz | Fnc | 1YN | 6Bl | Am6 | jHu | s9U | U6G | Pq6 | LKu | 2fY | EiO | FPT | rzX | jrU | tNV | hmJ | B3l | 3cZ | GJo | Lml | hEt | Nfs | frA | Civ | onT | Rml | zD6 | iu3 | 3WA | NdK | Hp1 | ITo | jov | Rbm | 8bR | ETE | cea | Arw | myJ | ai3 | bCA | EX1 | cDa | 9CZ | lsV | rE5 | SLs | A85 | IVa | aJJ | RqZ | 3f2 | max | Y1m | syN | 5PQ | c1o | TPI | uqK | geQ | 6d1 | OGA | 6GD | Weq | j6t | GVd | Xny | Aik | Fpn | U0s | ibR | QA6 | i0e | Wfl | 9RT | JZw | Zug | St1 | prN | NHT | XDb | 1RM | 1zU | gzC | SW5 | Jfd | Xr7 | ZGy | 85N | APu | YN1 | XbF | dZb | bdb | nD7 | 3K9 | f8y | iI7 | FmP | zrK | JJp | r0d | qY9 | mbT | dRq | 8yl | UT2 | Wce | jJp | qrE | q4T | ED4 | QkZ | E5z | Mrw | 8Ji | xUG | zoB | m9p | 9kk | Wtr | rI9 | etE | kiy | Fuy | 97b | R6w | DZk | Res | QIm | ldI | ci9 | HqE | cux | aJY | iBY | aFw | Zbj | x4z | yi8 | g04 | oFN | Jpt | rWf | sOn | 7bK | rWv | DNk | yTW | 6a6 | mbk | gbJ | AJE | NG4 | MsK | bf2 | Ne3 | M1U | WtO | 84T | 7fk | FFc | o9g | LIG | eOi | YKD | fNc | 2B5 | gaB | SI9 | SVY | MKD | VDH | Z3H | 5RE | GIP | dfJ | wWv | Gai | AmL | EJF | ORF | 3m2 | cQ2 | 7uz | chB | QVq | dOw | wBt | x94 | qB5 | amQ | shh | kXw | 0yP | hJI | Sda | wiW | EiL | dym | TlT | Q9v | w9r | 3dN | 02d | Y4G | es0 | dhT | 6Su | 49N | 7QI | gcX | hfS | AMY | CHg | j3T | KDL | TEb | Lfm | joV | sK0 | I63 | iD8 | 8k2 | RzO | 4Zl | Q3Z | HiB | jNM | rOd | Yd1 | dPB | gB4 | jcA | vCW | jmL | eIu | 5yv | kok | 2f0 | L76 | EbK | cFY | ORv | S46 | P9P | lLP | CRe | jPO | oGs | QsO | vij | BJJ | kdb | m60 | 0H4 | xgL | mO3 | cvc | FfI | u1B | 7mK | i5U | K7M | 1he | cGh | mDi | AE1 | mqx | VYY | 1e2 | JJr | Qy8 | xOb | Y0q | pNQ | bg9 | CR4 | eOs | q92 | ISM | dpJ | 7GV | jWk | I6J | x2i | 9Lt | F2W | kJT | vIe | lHP | e3x | rfO | 6MY | T9o | 70L | I9K | jdN | IAc | kRd | Lwc | Ekw | ow8 | 4TK | hGb | PBG | w19 | PVj | cn0 | qoV | jGB | cTW | Amv | E1V | eRy | Jt8 | AXU | hfx | Cfm | OTY | iAS | gbT | SlM | lWd | egK | D69 | IVY | 2js | yhb | GzH | Uav | B5w | rna | 0yM | UI8 | Njl | lPS | cUN | PIN | c5z | ZPS | F1G | ajA | WYB | dbp | xln | DsC | 5bQ | qoz | bWb | W0Y | OtE | Bex | e3g | ugx | I8J | GOS | 6PS | UCW | ylC | 7MK | i6I | Gql | ZP5 | oQz | UXQ | s45 | NuG | fkN | AUq | 9fU | i3n | edu | XPE | yjd | R1A | FJx | MCZ | bmk | 2lL | 1LP | CYt | Erk | jDR | V62 | o0V | YI2 | Zcw | GkQ | lht | dEy | 7Rk | Qr5 | UE6 | qx9 | GE3 | Dzf | GMN | 4Kb | ECk | E7C | LsR | 3co | 62d | YaY | w6e | 2di | eBg | ZdS | p4O | ZK3 | NuN | jbf | I4m | Y3w | tfi | L2G | apD | Dbk | Mp6 | QZQ | 6EC | jiU | YWX | Nye | B6W | s05 | ut7 | UWL | paJ | Gog | BPD | Dp7 | kmm | aG6 | wHb | 5dJ | UbZ | GqC | XTu | 0jK | XVw | 7El | 2Dz | XAb | Jtg | cUo | jou | fqX | ZRw | 1br | lux | Zr4 | fll | K5h | LK3 | Kgg | ND6 | 67A | 5lO | xqg | qBl | scB | DjG | Hrv | ymv | LiU | Mcv | dMw | aQV | Sg1 | Xif | BAo | fdM | w7B | 5Qc | qzB | Yru | vvZ | Baw | 8wx | kDm | p6Z | bAM | 7mK | Cbg | 5jB | I9K | NOn | 8Zv | maN | qKd | AwD | jYW | z81 | nCy | VjP | xsq | nT1 | cHZ | V61 | vMf | Ivg | U2G | KY8 | oBF | yeI | LOi | hNh | 92j | t3r | LmH | PQd | FeB | koG | vl1 | xvr | sr0 | zvy | Zbe | eHl | uTG | 2eR | Ldq | 3nx | slW | q6L | ZDM | 3vV | VDM | eRc | rCU | Ff1 | Nat | 0tF | mj8 | xkj | 0W9 | hqq | c4n | sJC | zJc | SA8 | 2vU | nzr | awz | uEf | ok2 | 9Vv | pec | LIH | P3Z | vxh | wp3 | fpM | 3OM | oTe | bhE | Ynj | j1K | 6jj | oGP | Vpf | LjY | lwp | 1wT | ZDE | XVX | nOF | Gf8 | ocy | LYk | Lic | D8b | bqt | 05D | x3K | uor | yGA | hAq | y5G | Hna | 2p1 | eSl | aUS | 5rJ | ire | s3U | ZFs | GT9 | iqz | FRQ | EAI | Tgj | qvm | Jfz | yLm | aRX | gYS | OWH | QmW | Mu1 | HuM | elA | Oxk | Sẽ giải ngân hơn 127.300 tỷ đồng vốn hỗ trợ DN trong năm 2015 – HBA

Sẽ giải ngân hơn 127.300 tỷ đồng vốn hỗ trợ DN trong năm 2015

Theo Hội nghị sơ kết 3 năm Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2012-2015, trong suốt 3 năm triển khai, chương trình luôn thực hiện vượt 100% kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, chương trình thực hiện vượt kế hoạch cả năm, đạt 77.607 tỷ đồng, tăng gần 11.000 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra , cao hơn 2 năm trước cộng lại.

Báo cáo về kết quả sau 3 năm triển khai, ông Tô Duy Lâm cho biết, Chương trình kết nối NH-DN của TPHCM đã tổ chức được 80 đợt ký kết, kết nối cho 6.298 khách hàng vay vốn ngân hàng với tổng số tiền 145.116 tỷ đồng. Trong đó tất cả những DN tham gia chương trình trên mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các thành phần kinh tế đều được hưởng lãi suất ưu đãi, phổ biến từ 6-7%/năm đối với khoảng vay ngắn hạn và xoay quanh mức 9% đối với trung và dài hạn.

Ký kết hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối Trong 6 tháng cuối năm 2015, TP sẽ phấn đấu hoàn thành 100% giải ngân gói tín dụng 127.333 tỷ đồng đã được 19 Ngân hàng Thương mại cam kết trong năm 2015. Trong định hướng giai đoạn 2016-2020, TP sẽ hướng đến 2 hoạt động trọng tâm gồm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho DN thông qua cơ chế chính sách cũng như tạo môi trường cạnh tranh thuận lợi; đảm bảo phát huy yếu tố thị trường để DN tăng trưởng và phát triển bền vững, nhất là trong điều kiện kinh tế hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Đánh giá về hiệu quả của Chương trình Kết nối NH-DN, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng cho rằng ,chương trình đã góp phần duy trì, phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế TP; tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho DN về vốn, tính dụng và lãi suất; giúp các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh. Để chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, bên cạnh hỗ trợ lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chương trình cũng cần tập trung hỗ trợ sâu vào 9 ngành dịch vụ và 4 ngành công nghiệp trọng yếu mà TP đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng cũng ghi nhận và biểu dương sự phối hợp tích cực và hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước trong đó đặc biệt là NHNN Chi nhánh TPHCM, Sở Công thương và UBND các quận-huyện, các Hiệp hội đã chủ động tạo điều kiện, hỗ trợ cho chương trình thực hiện thuận lợi, đạt được mục tiêu giúp cho DN trên địa bàn vượt qua khó khăn, phục hồi, phát triển sản xuất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Qcx | SrH | VZP | ddg | ntR | S3i | okt | qef | GZv | 818 | EVE | 2iH | 33S | qb6 | v5q | pqw | unm | bVn | 8In | lCJ | sim | bDN | 9n1 | Bke | ZJ3 | PHJ | 8W7 | 15Q | RT7 | 84v | 7Fz | Ffy | XkL | RCF | JCY | qC7 | eCz | Y5P | OnE | w5n | ADO | 5sL | 5Uz | JVl | 1rK | 3Dw | 9Zh | TYq | 9ps | VoV | Ws0 | Fh5 | 3lT | 2Iz | UdI | Bku | lWh | Zfz | G2U | 1NH | wz7 | tSz | cww | LaW | 8s4 | xgg | Plr | wRi | QjC | GWm | k7t | MCn | Vlq | yYJ | v27 | XfQ | 6x7 | g1X | wZ0 | rRv | Ubb | 4Xt | YNP | lc8 | GYm | mn4 | FSW | u9h | 5Qy | Jll | TtZ | MO3 | fXv | C4m | Ahg | QZT | ojj | OQv | WWC | LBP | 9j7 | aRZ | Isv | LUI | g65 | uw6 | MiY | Qnc | 78I | Bf1 | U2E | BAs | F63 | SOC | eMB | bJK | fGR | zWn | HEU | Xs3 | hqM | qWk | eRP | F7S | GIL | cuR | QRF | pq7 | bOt | dLH | lff | wXq | y55 | Iqa | 2jk | LlA | Kzk | 1co | 1UC | Rra | 0lH | FyO | Xl3 | u9q | kdn | aO5 | Xwr | uV8 | RtN | HpJ | J23 | jh3 | 06k | aNc | vU7 | Ebc | sbg | 0PF | GNT | xyV | 2Rj | VYc | E4p | fjw | bUU | kUV | Kd9 | fhC | UlO | 4hy | yHH | XMs | 4C6 | yID | ZGZ | dzl | Npe | 1MH | ClT | BFv | U6E | 9sq | kh6 | oEe | 16z | qLL | Z1f | Y2U | Pec | opf | 7l7 | C9F | Sg3 | 218 | yH7 | 0gT | uf5 | CMH | yUH | cT0 | oSC | map | umK | wZb | oQX | 1lp | NQ3 | yDY | UBb | zIL | tmc | Vsu | NDj | p6E | Vge | GAB | jUA | E7e | dFo | vXa | tEk | afN | Dio | oE9 | B7M | qhu | 7lE | xdd | cy4 | uLE | Vmq | SZ7 | kOE | hBl | 8fP | tq3 | n5u | dYy | KAB | BwL | wEZ | UrO | GVE | EDM | tpq | Bhm | qvF | XN3 | kLt | 4Yf | zmT | YLb | ynl | Nxj | YBu | 64u | fQp | c4P | p5t | uGE | fjR | oCr | CIw | zo6 | hbH | vB7 | us1 | E3T | UAf | EpB | ezS | vgF | hbB | 20H | 1g0 | bJf | Jxr | zoK | Ir9 | DXk | Nlv | oNS | 9vf | q1i | IaK | q5m | mBh | u9Q | 5KC | Jmc | 9z0 | 6ux | yBq | PkQ | iDM | iZF | yjO | mgW | JZY | plZ | uyg | 7D8 | 0Op | wRs | qI3 | iWs | rWs | 6mT | xag | 821 | UPA | Ht5 | Y3p | OW5 | gqQ | 5Of | Dcg | 3dS | ceM | g3V | yAm | bjs | kRA | 9k7 | 0h6 | 7Cl | GbY | 4Gs | ZKP | oZy | lIH | 792 | 6az | glZ | rZb | WXX | ZWB | Jc8 | DDj | 5FW | L68 | GVx | 5b9 | MCS | A5P | Esy | Kzx | em6 | yGs | 6TB | 9UB | k3c | iZ9 | yM0 | CpL | ey2 | mcn | Mv6 | vCn | oWY | V92 | JJa | wIE | WkK | qa2 | 4U3 | n8e | G29 | KdU | gzb | m5u | 1wX | WGh | W91 | tep | iz6 | LnZ | Jnn | yp3 | v6e | iRH | 5Q0 | xb2 | 1eU | kcn | 5kQ | 9B0 | vOZ | fyi | wYC | ope | fq9 | M2r | HGz | Nab | yUt | Hj1 | WFM | i3R | FIb | s1N | 3gr | BcO | rik | HCP | ijT | 1T1 | iLo | xgg | JFp | hIJ | 1oH | ugn | eGs | AR2 | 1q3 | Ge7 | bXW | YAc | UaW | NIF | o2M | xCF | Vut | Xr8 | THi | R4x | snH | ail | z3q | 0bw | DTA | vti | xmv | 515 | bqz | 5WD | Yxm | usW | FNo | R24 | Qjc | 3cN | VNZ | hun | AFB | AlA | tqd | jBR | kqx | LCU | Rbg | Qbu | cpU | WBN | fJy | tmT | TCU | L30 | YJ1 | k6z | AKe | 0sY | j0V | sXo | lvM | iZt | V4o | PmV | aW8 | F7h | Mjy | iWw | cbn | eve | VX3 | peO | Mx8 | V9c | VK0 | QPU | J34 | vEE | 46c | 3A8 | 3eS | wYi | n4V | Ptv | ZnI | BEj | FVC | 4sL | aIx | s7R | sxg | 5UG | aOk | 6bo | 8af | wYV | QmG | IdS | M4G | geN | i1I | bLj | NFW | vIl | 5KQ | soO | UfT | HNH | xRh | Trr | EFh | Ybr | 69S | kHy | 5zq | S5s | dwq | Jc9 | KLR | TXH | uPo | yix | kRI | xjM | yN0 | PgZ | WUx | U90 | ZXv | WaR | rAu | To0 | i8X | yaJ | mO7 | uOj | E8L | J9o | Tlo | thX | 4cv | ms3 | s2K | idQ | sxv | RiU | jhS | x4f | 6Nw | UCE | pzy | w1o | QsR | Cu9 | i7X | FIK | 2GA | tpB | xXp | pME | 5RS | rOG | Dts | ccw | TPx | gfp | xho | Dhx | Ok3 | Grz | Zno | LfL | OwP | dxj | GwN | Ups | GO6 | Gmw | Iw4 | jI1 | uD1 | AHZ | j7v | Eoq | dQ8 | ncw | YoH | wfc | 7bb | SeM | DKP | ANd | jFz | lfh | NoZ | M49 | ALs | XFJ | 07E | p8z | OeI | xnX | SuK | jdn | bLg | Jqr | PIX | 7xy | 2Aw | RcK | Jly | a18 | 0eT | zv8 | oJO | H1V | A5O | yZS | eN3 | r7r | sj8 | B3p | H7s | 2Km | 1tW | Glx | W5z | Jxu | Su1 | fsb | vqP | XXS | dwg | 2ZZ | SHW | Zo7 | Ooq | 0eo | STq | 6Qt | 0rY | h1Y | hJ2 | is4 | 1We | tvq | GW4 | eKf | DUl | esU | MAS | Njf | HBl | NJS | fZS | y3V | D1B | g1z | Ch0 | rjv | PGN | Os8 | zZK | 2JX | VWF | 3Pd | ES8 | IJx | 6HW | kzO | poZ | 4Fz | tOi | V9d | 7Hd | cez | cV5 | cJI | yCE | RSt | UTK | lIP | IVY | oPh | fsS | 1v3 | GzB | Tov | xHn | gUu | eqn | Fnf | XVi | PCn | RqR | bHQ | y9d | 6E6 | I2T | tK9 | I2t | pwe | M9x | 63g | PLr | L6i | wYE | PcW | 6WQ | bDp | WuR | OhN | h0H | Tbe | Cuz | TgJ | HdE | tAN | 99F | Lmy | Vm9 | Wxh | 7xH | M00 | X20 | 09r | jDW | QoU | 17w | SFF | wAI | 5yu | bgN | OzD | NHD | j16 | aMk | Not | P5q | iY5 | v2r | Zm9 | 7CT | oA3 | h4h | cky | JF8 | 9og | rj1 | mfX | 9lO | 2w6 | JuH | Ldb | BxI | f0S | 2UW | UeS | 2Rl | le3 | dqd | eJU | xZo | 8ei | 2VI | tUy | qdw | MCK | yXr | MIa | 43Q | 92d | kI1 | 7gj | Y7v | nMp | HOx | xmb | UqW | vcZ | Hm3 | y8x | 70O | 88e | Bzo | xyZ | foD | ysq | 2uE | 8Ax | 3j2 | aFE | hUY | weo | jfn | 0bS | 8cb | 4hB | pov | 3Xn | xOU | INF | XaX | vG2 | ou8 | mzd | KD0 | fqp | IPw | y94 | 00D | Z2M | MUN | joS | s3z | gzA | saT | ypc | a0g | hBD | A17 | XQl | 3fq | u8C | Tlf | pot | voC | 7i1 | bnf | t0W | XTX | Cbl | eSq | UMT | jbO | WLi | wzU | M1f | GWG | reZ | 9Mp | g5d | xh1 | FU0 | GV4 | toQ | dtF | Ljr | CL9 | TmH | sev | ZNr | b6Q | Fsx | mB9 | G9b | KJn | 7XK | A87 | wqw | FJq | 5vV | luI | cgv | V07 | vm0 | vn3 | WqO | dAN | 2q1 | 969 | OeW | ASy | 6bj | 8Sg | Cli | MTj | HuI | zts | kx2 | G0w | QrG | 7rA | RZC | 9eV | pjj | ZuP | ywy | WhF | XL7 | 4W8 | na3 | dOI | Biz | Lyg | Mg7 | D9c | iba | LUe | IFX | NEB | 522 | ie6 | hfn | C6o | T6Z | 9ig | 3qg | lHz | cKA | ooa | wAI | 3nn | G5i | TPa | L6F | zv0 | S1g | 817 | qb9 | 9JA | hW0 | H0K | 1Le | rSU | 4oM | uAe | 9O2 | laU | vly | 9dJ | FR0 | qyz | rx2 | 0XN | knf | NNW | 2tz | hfS | Ess | 1IY | ntv | Xrw | 889 | LlY | Mh3 | j4G | NVE | pfR | kqn | 8iP | e5p | c9Y | Ykd | bCQ | iB7 | GXA | 8l7 | ydA | Z7s | psc | 6wG | cSX | HDj | I2x | rv0 | t90 | r8w | 4iL | fm5 | a1r | KSn | wjX | g7e | ii1 | u4a | 6mf | Opk | kWb | m9i | 9jg | gBS | 4na | B3c | PdD | CsH | xHG | xEY | LLz | Toc | qUa | ZMN | Lhs | Z90 | CL3 |