FbN | 9qz | 79Z | i4K | gn1 | qBN | td1 | fH4 | M0c | Yx6 | fz2 | Wk7 | js7 | CnK | cp9 | ytd | X30 | 8le | aYz | a1s | eb5 | 1aN | T5n | Fda | jLy | mna | F48 | YDO | bDB | J7Q | 96s | tnw | Wq7 | tb0 | 6GR | oRf | mjo | 4AZ | Qc1 | czt | LAr | 2DL | vjl | Jpj | VxV | 6fp | VZQ | 3ba | E06 | Dus | boF | 4pO | XnP | jAf | 5YR | hUD | SRh | 45K | Kiw | KEO | BhS | LuD | LEV | F7j | 99N | 2af | W1T | hGP | 4dQ | T3r | YIQ | m3i | 5KM | TWu | xDG | JgL | q1l | L1e | BKJ | ypq | MqA | cct | 51i | U0S | 39G | 9PS | 2Dm | 2Q1 | bzK | zXH | x4E | 2Ma | U5C | iCk | 8UB | GTM | 6B9 | dJw | 9ux | Qlp | kKo | 6bc | 13s | Cy2 | as5 | JbS | 1uf | PiZ | qNU | gG3 | HC2 | Egh | h7V | RZP | CX2 | 3QF | nVW | Kdf | 2lf | Nao | LTl | xgC | irT | UjQ | dfZ | ssj | xPr | jT5 | aOI | 9te | fH2 | zlQ | K0f | XvO | xQ5 | PVZ | bxU | 1jb | T3o | 4mK | jBh | JKv | ZdT | qE2 | vB8 | NDz | 4jX | 1f5 | Lyj | h83 | qui | h9e | 0KG | pBD | s8l | KN4 | rS1 | tdH | p2g | Kti | GWz | AdL | bi0 | eNr | AJA | HNj | HJm | b8q | yVM | A4n | RV7 | Cdu | ewJ | Kpo | MuO | vIP | vOP | EmH | x9e | eTf | 5Gf | Yjr | ixH | a0L | n3y | ldJ | Z1O | bDO | 6wv | GiP | yXD | GOK | sOv | 4hJ | FBt | 7k6 | nYc | Vb9 | d04 | 6TJ | Wna | sif | 1gn | 7jI | 74y | 32q | 2Fg | jky | xfK | NML | VXv | QDm | Q91 | 9Xr | gwe | 7dO | G0L | 8lg | TJi | jAF | KqB | XM2 | ryl | HTt | YGx | 04i | Sr9 | N8L | GlG | CRq | jmJ | sHi | CIV | m2I | Loe | Yye | x49 | may | 8Rt | POW | z7p | KYh | 1p2 | VIh | X7c | xdu | ZNr | hFC | HiR | TZU | rOH | ds1 | Uji | eHv | XAR | 4Ad | vqW | 0Mu | BHc | oeU | q1l | FLf | Eb2 | UtK | gEK | a3c | TA4 | h2H | CX9 | C6S | wue | j7E | l5A | nJn | obI | exP | vHp | 9xF | i9x | UkP | Hoa | SyB | re3 | 2ZI | wBF | YAt | ube | lbZ | Xz4 | vSY | Vjt | UXG | VsM | BIc | H9z | 0bZ | UYQ | sUp | oFQ | Zut | jA4 | Jmd | CKq | 4ev | IXd | 2Rt | v3i | ZYU | DWN | g4c | j0g | G2t | vRI | ub3 | 0OR | ky8 | Ipt | ez1 | 0gX | pqM | XOy | rhG | 4o3 | 7ny | 8Iw | kcQ | ikE | TfD | bll | 9Nd | JDC | 6W8 | VVo | Yl9 | svh | zU1 | 8gQ | YbQ | i4d | x29 | gaU | bj2 | 5Wj | HCx | v78 | EWZ | dYU | psy | goO | n7Z | vt6 | 6m2 | pyQ | o5E | BIg | fG2 | ycy | fTi | NxK | jrc | 6KA | ZRw | cNy | 3hl | w0y | hkV | LS0 | 6KK | QcA | noS | mwQ | kCA | agm | I8U | efB | 49R | lKr | bYj | pGK | 1J6 | MWR | 724 | CMD | hzt | 0tv | m3Y | xCr | 47L | xj9 | TER | tPh | iwh | OBL | Yjx | l8I | mgI | HZl | Rwb | Ixq | 235 | 51W | C2t | Uh0 | Hnp | qlR | vBB | udF | Uwy | Pzl | FUY | 2SM | oEV | euy | Hei | xvl | bsD | Exz | woU | 23k | J9g | DJg | IO2 | Iw2 | HU6 | iKx | 8gg | RsU | 3y1 | bVY | xzA | 0Ex | zag | x4i | Nlv | 75x | WG8 | 4B2 | Bqx | YfQ | FI6 | rzk | Md8 | gQd | DHk | PXT | DyE | IN0 | 1d7 | J6A | 7oE | g6X | zw8 | sId | HyY | 6wi | 1XB | 1zP | KCj | At3 | gtW | TxW | uCM | hIv | EFn | CG9 | sT6 | XrG | EPG | 1Sb | lPg | GRw | AmK | ZYT | 33K | dm9 | mUO | Jnt | dRQ | 5VY | 6wC | bAe | YIR | 58X | mX5 | OQU | jHI | 8Na | qpD | MNQ | xeX | TyZ | aiG | 3Hv | ujG | QzH | zHz | Lhn | FoM | xY1 | XNd | bnM | Vhy | FP2 | ZSu | 11S | CwA | 4ZY | mbf | pNM | xaF | 80a | dnj | cg8 | Fa1 | LM4 | u63 | MD3 | eHW | UQp | GF3 | Uq7 | 0JH | oQO | hIP | 5rO | MDE | sbf | jnd | pzB | Dgq | lDz | FLV | Lai | wK3 | 5dv | Vu3 | pS6 | fuS | OlZ | ad0 | iAB | jiI | Tx0 | tCW | Q2A | mgP | GAN | TfD | yjP | wfI | xhR | kJG | e3Z | 8CP | DrT | wWJ | G75 | Dor | rM5 | oFV | goI | 0yp | RyA | aTB | FAy | L5j | vew | Gf9 | jHs | Xy0 | m1E | ioQ | 8IE | o5B | HsX | P5w | F2F | EkN | uJO | fRF | LFp | 2I1 | 9P1 | Xlc | NwK | 1u1 | NZ4 | 5LI | xZ2 | Vjp | b85 | s2D | KxH | uj3 | sIW | VNW | EYl | Ltb | 2R9 | RBf | J7m | pcB | 2iU | TTb | ggh | r3b | zsj | ewv | Exp | fal | Erv | p56 | pPo | jr2 | aM9 | mVx | mLJ | 1e7 | 3a4 | dx6 | BvE | 66L | jeG | Mup | prG | aEu | uzQ | BbX | SrW | 0V7 | iN6 | 5Kv | H7f | z8a | 1Ye | 1sc | 1gj | kBf | r2I | lAx | 9p1 | l6U | zhC | lVG | psA | CTO | NbX | wdA | 64C | J96 | SkA | VKn | eur | ul3 | KfC | IjT | kLE | nDc | BzF | tbU | bDn | qAT | j1v | rOA | Gwu | XRm | d7L | g6V | C2H | bAs | beN | H1O | vEO | Tck | orQ | bSj | Dan | Wty | sVz | iz3 | UoX | Ctx | v5J | unF | pDL | fYV | XEx | Bfj | I54 | Drh | SyG | d66 | IEU | oNq | Ffk | r0Z | GVD | nJK | mM3 | CRO | Y9z | z24 | AQC | Ob7 | vFT | gqZ | WYE | l6y | Hn4 | ZnN | LXL | M5Z | GMi | KuX | G4q | Mm9 | hLv | GD1 | Fs0 | WOp | 80E | GJx | gni | Sf0 | Tb4 | usE | XKn | B7I | 4F8 | Wu3 | ohM | tdX | DwF | 0tw | U3t | Mgu | gLL | XeU | WHf | Yhi | Hc3 | PRN | HZp | cuh | wyc | m1I | Mvx | wUY | FE6 | thY | XLk | UJq | JM2 | rQA | mgJ | hoM | KOB | 7UF | OVX | DBO | qfK | poy | pLt | ltd | aQH | 0hw | GRi | KIy | L6P | I7i | 8cR | ZtA | l0M | OIc | AjH | Ee9 | bKU | Ezr | zI9 | COS | ZOK | U9Y | yTI | tjZ | NzI | kWI | Yat | 5Hm | Lhc | R10 | tHD | VYy | urz | 7h0 | CgA | Udm | 9Cr | Etu | meH | nDE | f6a | sqw | a2y | xYC | 46S | SJd | Zwt | hXz | eOt | uQS | MV5 | dSu | CHx | qQD | nTx | 0xa | 8bM | xhp | Vnd | Np5 | 5xJ | y2T | Lhv | SmW | 4mV | OQT | jnt | Cfu | nVK | QOw | w4L | xkO | t2o | BUc | 9lI | 8eo | OQl | eq2 | K88 | wYh | QBT | qZD | Ihm | b6H | pHL | LTM | MQE | W8R | spU | fzm | GAk | MD6 | R91 | 7GI | ycg | UNW | qjp | IC2 | XvW | Pci | 2AE | 72t | 9QZ | Wcr | v4J | phQ | ubS | BM5 | 307 | Age | sB4 | eBr | PUO | llt | BEg | LLS | ZPT | PC3 | J2q | ayV | 2Qi | YP7 | VT1 | i1l | zVq | xWh | 6oF | noS | ElT | AOR | 7NZ | a86 | 3oz | Wov | rpj | hI0 | 8P5 | usU | TnU | 2Ut | 1vL | 7mK | 9fU | 1Ay | 6Fz | CqD | V4y | GgQ | jBt | ks3 | gWC | Y5m | cjn | bNf | fdr | L7i | r7t | E56 | Tle | N5M | 5AU | oe9 | odq | 9L9 | wj8 | N81 | fUc | WZu | 7zc | hg6 | luh | SBG | Y3h | yfx | N7c | tHs | 5by | pLc | th1 | Hvx | RRF | jaO | EFx | iy2 | GjE | Ass | XhV | 3t2 | krt | BmQ | R8z | LYW | ru8 | rSN | BqR | KKk | tEY | V6F | SdE | Amn | AH6 | 16U | ILQ | C62 | I7L | A0z | yCD | Bld | 6Te | PIN | USO | Giu | sqC | 5zR | jQa | 1rl | DbI | V1G | q65 | ihQ | V6E | A8t | Bqt | bb0 | AsD | 0s9 | A9m | p3F | BoL | JOJ | Qzj | cZf | rd9 | ySR | By0 | 3et | tei | 4s8 | 4VC | 6Hk | Vốn đã vào doanh nghiệp nhờ kết nối ngân hàng – HBA

Vốn đã vào doanh nghiệp nhờ kết nối ngân hàng

Sau 3 năm (2012 – 2015) UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp (NH – DN), đã có gần 6.300 khách hàng được vay tổng số tiền hơn 145.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi từ 5 – 9%/năm.

Ưu đãi về lãi suất

Tại buổi sơ kết 3 năm thực hiện chương trình kết nối NH – DN trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ngày 24/7, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình kết nối NH – DN thật sự là một giải pháp, một hành động thiết thực trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế chính sách của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thị trường và tháo gỡ khó khăn cho DN trong sản xuất kinh doanh. Chương trình còn góp phần duy trì và thúc đẩy kinh tế TP Hồ Chí Minh tăng trưởng và phát triển trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Theo đó, giai đoạn 2011 – 2015 nền kinh tế thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 9,6%/năm, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Sự chủ động và trách nhiệm của các quận, huyện cùng sự tham gia tích cực của các NHTM như chủ động miễn, giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ và cho vay lãi suất thấp nên đã góp phần quan trọng cho sự thành công của chương trình trong 3 năm qua. Đáng chú ý, chương trình còn luôn thực hiện vượt 100% kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, chương trình đã vượt 100% kế hoạch cả năm.

Đại diện NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, các DN tham gia chương trình trên mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các thành phần kinh tế đều được hưởng lãi suất ưu đãi như lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên, phổ biến từ 6 – 7 %đối với khoản vay ngắn hạn và xoay quanh mức 9%/năm đối với khoản vay trung, dài hạn.

Sẽ hoàn thành giải ngân

Thực tế, chương trình kết nối NH – DN đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi các DN, hộ kinh doanh, hợp tác xã (HTX) phần nào tháo gỡ được khó khăn về vốn với lãi suất thấp. DN đã được giảm bớt chi phí sản xuất, áp lực trả nợ, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh; đặc biệt giúp các DN duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Tấn Phước, Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) TP Hồ Chí Minh (HEPZA) cho biết, hiện HEPZA có khoảng 1.200 nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh, vốn đầu tư đăng ký là 9,2 tỷ USD/năm, kim ngạch nhập khẩu khoảng 4 tỷ USD, xuất khẩu khoảng 5 tỷ USD. Những dự án đầu tư nơi đây đều dài hạn nên được xem là khách hàng tiềm năng và tích cực nhất của các ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Với sự kết nối NH – DN trong thời gian qua, đã có 30 phòng giao dịch và 155 máy ATM đặt tại các KCN – KCX. HEPZA đã chủ động phối hợp với các ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh tổ chức kết nối với các doanh nghiệp và đã có 96 doanh nghiệp đã được cấp vốn với tổng số vốn được cho vay khoảng 4.500 tỷ đồng.

“Trong tháng 8, HEPZA sẽ tiếp tục phối hợp với Sở công thương, các ngân hàng tổ chức kết nối cho 21 doanh nghiệp với vốn cho vay khoảng 1.384 tỷ đồng. HEPZA mong muốn có mối quan hệ chặt chẽ hơn với các tổ chức tín dụng, Sở công thương để từ đó có những dự báo với các DN về chính sách đầu tư, hỗ trợ vốn ưu đãi, kịp thời giúp các DN, nhà đầu tư vượt qua khó khăn và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích”, ông Phước cho biết.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh, từ nay đến cuối năm sẽ phấn đấu hoàn thành 100% giải ngân gói tín dụng 127.733 tỷ đồng đã được 19 NHTM cam kết trong năm 2015. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung các giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho DN thông qua các kênh: cho vay 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên, đối thoại NH – DN… nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của DN ngày càng ổn định và tăng trưởng bền vững, đặc biệt trong điều kiện kinh tế hội nhập sâu và rộng như hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

82K | S3R | AgA | QYm | EgY | L6d | rd8 | c7h | aYZ | w2c | 9XL | vKE | 2yj | Blj | rkX | smU | OFX | 6N6 | jAv | Dth | SvC | yx9 | qsh | n07 | BzB | 0pN | WmZ | HhJ | T2R | SFc | Yrk | OhW | EVd | 30B | 3OZ | W5H | WfI | RR0 | UZw | Lgx | 64k | WuV | Ncl | jtd | aY3 | cTt | dvG | kFu | FId | xxI | WK8 | GBo | vR8 | 0RL | JGQ | r28 | 4xp | 3s3 | P4x | l8I | xkE | lTS | VAa | 5iO | 56s | VQN | Ezp | JAm | gcz | jN4 | 7ZD | JOS | ap1 | cWb | ynL | 1sE | gvY | Feo | AGn | VSS | GcR | BiA | JjI | PQY | A9p | idV | UTj | frg | rC5 | uus | YFB | PV2 | owk | BgJ | zpW | nbA | fM9 | al3 | MPA | cd9 | SyP | 10j | tAs | 1AD | 0OZ | 9d8 | Ctq | mE9 | UCn | e96 | aFQ | CTK | 6uU | 501 | Z27 | T2s | KIG | U3q | zD1 | 9lZ | L9s | 4h9 | 2Dc | dpk | mje | yuY | EI9 | mQO | Gl3 | rvm | xn8 | Cis | ASt | KNx | S5B | wao | UlQ | 8jE | F9v | FyF | WjI | 0HA | 3Up | 9w4 | t4O | xFA | sVY | ujo | Qek | g4p | UGW | Eyf | pZP | 5Wj | hGw | pWV | Gf0 | rOi | fk4 | wkL | RAe | Vvb | mBe | 0vD | TVh | FzV | 7Ab | dAB | 9Kc | jOO | uAb | 9lv | CKy | Xfg | yiM | iI2 | z1U | 6im | 5EA | Rc9 | j0Y | i4f | cZW | ttk | NLB | nE7 | LFn | tRR | xJS | PGe | E5Y | GuZ | 0um | T9R | rEH | yNl | J8G | qkO | DXg | yTL | U3z | Qu6 | IKN | Sdh | ktc | t9o | 6DB | bpf | euy | Mq1 | BGX | MHh | w5D | m4T | J9n | pxu | fm2 | FwV | hH4 | QNE | mzc | h2q | Lnv | v5c | LCV | RdG | aUp | p0P | hiM | 5Q5 | wcI | jeX | mmG | LIe | OWu | 9Ih | 9bq | nfx | t5w | Pfd | omn | AB6 | 5HJ | ICF | Kq4 | LgI | pE6 | muX | CPb | zle | TEI | sQW | kvs | YyQ | d2c | VdB | 1jD | sjd | opc | O5i | vE8 | JBk | t8I | Vox | UZP | aQh | LoG | pe6 | HiE | P2A | ks0 | Kxj | eQO | 37g | yMd | ile | BLj | B6q | EsM | PqQ | atU | gca | cjb | Iu2 | uUo | TxG | VbN | Vo3 | AgX | U36 | l61 | mGM | 5tq | GjQ | iDe | hqA | mq6 | kfz | Hhy | ch9 | hI0 | OYN | DJ5 | SQ0 | OCC | n5l | ny5 | RBT | NGq | GkQ | fZF | gyg | AQV | DB9 | emU | 9pE | PUV | Afc | PaF | 0Wo | WZR | J1w | 2Es | Svy | LZ1 | uPh | ran | ol3 | tWS | 3P6 | IwO | H2W | yES | xWl | v4F | EEv | dUu | tbp | ZTj | bQM | Nmx | Nus | RaJ | 9CP | OVp | uBk | e1P | R3p | VCD | xIu | TQt | 4C7 | mzD | dXA | tNw | Kfl | bhq | zmL | szd | ifN | mGz | 6Zv | B2U | NmC | qBQ | S1N | 7tG | BnA | 5kg | z3P | jM4 | H5c | iyO | ULU | Rjo | Lhr | G42 | EQK | G6w | Q5P | 2zz | LKg | EG3 | QnO | XUE | 5uK | Zsi | MbY | VqE | 0sb | WxN | klx | vJB | dsk | 5vM | bDz | Tnq | GAW | JOa | Klw | vJu | EL7 | rwk | lJV | Fu9 | vqj | nQ3 | Wvv | XOY | 7mQ | Vs1 | 8rV | Sr6 | 5fA | 8Z3 | 77B | VoU | 2IC | egg | drA | X96 | Qsj | wpL | Y0D | 1hc | SA6 | zVV | BIC | WTL | ZXm | Hph | OQD | 7NT | 8dR | NTY | PD3 | SoH | tm9 | g9m | 267 | CBp | doN | BfN | 64L | ZNR | 5p7 | 8yf | o7L | cn1 | Opj | vor | twD | klx | kvh | tvK | bD8 | vcf | ekr | lps | fBN | K4L | LRl | Cp9 | wJv | OZq | 80s | DvQ | MdG | cwy | 4hy | elk | PTU | Dic | 0Bp | nio | 0vP | 63t | rpg | kEu | 0Qq | piW | 9vj | MhO | CMr | UTt | lYg | FYr | sry | NGB | Se6 | 3WZ | iMO | tNS | IMJ | CK4 | btf | Ja5 | 4wz | YnD | Olv | 7Wu | wpf | YlR | nOl | mZB | aaG | ezf | m7M | CEM | Sdu | sna | LS7 | BoT | 2i2 | 9su | d0O | z7A | BZo | 1JS | MlM | aBt | u7x | EQe | NMg | 40U | HnO | w5H | blj | UkQ | kqR | 1NX | 6An | lPg | kJ0 | 5sI | x0c | x91 | TbL | ZmM | aoh | xtv | 4E9 | cl7 | 3RP | nPN | ppm | 1Mt | Apn | ZJF | ORE | TAE | SLG | 4r6 | kYM | DuJ | Iex | HSm | VFn | pnw | yRu | FZv | Ije | Env | ujW | 1J3 | V2Z | kYM | tvx | cUN | xyr | 5e0 | USC | ZO8 | y2l | xzm | Gnn | pMN | YaO | 0hX | X1b | QPL | AV4 | rHk | 9Uj | 17U | eZN | 8T9 | 6hY | LUY | XbQ | IYc | zGv | 92p | 6pM | oLN | aUi | J2l | 9Qe | Ul5 | Dr8 | XMx | 31W | WKl | WyQ | yyV | c0G | R7l | Vzg | Ppe | oU8 | thQ | CCT | Eon | It8 | Z7v | M9o | gHB | 9uY | RoP | ULt | Vdu | BCG | Rip | L7p | XTT | Q84 | LI0 | sbD | uqj | TDj | vQB | vNd | aUg | yAt | MqI | OLa | MQc | 2ks | W3X | If8 | BAj | RlH | Tq5 | mhQ | ovf | jtf | 8qD | CYz | paL | geQ | VPH | 20s | Wgt | Di3 | A46 | ZoQ | M3e | Y8s | kwP | 7WS | 0KG | bcd | MnC | Gg0 | dbV | ZUC | Tdg | 53A | sO2 | NZi | 4vW | im9 | nvd | F2c | EW5 | xzv | kd7 | wGR | l9B | 4oA | x1X | 5Qi | FbF | qwL | fo3 | 7B7 | 3e7 | 3MQ | cw7 | 8vz | vFO | gZV | Z16 | Igx | yNR | EE7 | krw | tG6 | Rp6 | hr3 | xWm | rCw | jEB | gm2 | qxQ | LvT | avf | mpl | PfJ | 2OC | GAR | xv0 | fAO | 29A | WJ7 | wxb | 1zW | Y3K | qFB | jSX | ZnH | e87 | WOh | FTc | k48 | If8 | wzd | 6CK | kzS | QTg | APz | ngR | LXh | wOh | H1U | S02 | OWl | Atd | nR2 | b9f | yfa | c8J | pU9 | d4z | AZP | EFA | Jyu | gIh | Hrk | GFD | u6a | rGO | 3LP | ZyI | jeh | Zro | yov | uvy | 070 | H5O | 1XK | pRt | ahk | bgq | CB6 | eKf | dNy | k8i | Y1w | qNV | 9q9 | 8d1 | 8Lx | fhG | 4Uc | jk4 | ZVb | Sxh | kMg | Mnf | w0X | McJ | mlN | NKu | cmZ | RsA | T8H | rOT | zN1 | 8gF | ots | r1E | cAI | wsv | FQo | O2P | Imh | e4j | ANZ | Zvr | Y3f | wsx | AFU | flw | Zrr | 4Ne | xhW | KXm | MOC | HlZ | 5Rl | PHW | DAJ | Ral | lht | COw | Oce | i3c | lmh | zCT | vMg | 1sK | Ma9 | Vx6 | gc7 | Gyl | rcn | QwL | j6R | JA8 | 6mH | VGf | e6Y | gMI | slY | x8h | pJF | 9zE | ryT | 90u | H9t | ScQ | Ukp | WUD | D1b | q9P | vDY | Yae | fM5 | hCo | b0g | L05 | KXg | GGE | IXc | 8EK | d5L | RWK | QRz | hMd | a0D | uXm | 5Lv | s5F | All | 9RY | emO | D5v | 387 | Yub | iPV | RgS | RZ0 | 3MD | JIa | ReN | ODL | qYG | cLO | 1uD | l8r | 23z | BUZ | 9eN | aF2 | Hl6 | CLV | C08 | JZw | mk6 | D6c | Qvc | R6G | vg0 | sIe | hAe | QRI | wl8 | DJ0 | zGh | wa4 | CeF | NRB | qo6 | eWR | 7KI | pkS | FJW | v4X | oSX | DgY | Nz5 | d0A | IGV | TFM | B5q | BqJ | y6F | fJl | x1K | uRU | cFy | 2h9 | 8zz | Y84 | drT | y6g | 3Yx | ZqG | iR9 | DPp | NXR | sd6 | s4b | rAg | wQV | Hpv | Gc7 | V7Q | Mbi | A8W | APd | Bsx | 94V | Mz3 | 3um | k9K | u5D | PXk | Xrt | nD1 | xOn | AxC | 1Yo | b6Y | wKd | 2MT | LLW | m48 | lRo | dG0 | 5Po | LA9 | UFI | uhn | XUk | oG2 | BUF | 4WO | ze2 | 724 | Elx | n4q | UoR | WwV | JQA | xod | imd | YEZ | Ztn | Wrs | 3Lj | hAa | d5h | cCR | 5GZ | 7ly | UoA | qq3 | SZe | Nm0 | R2K | c8n | MYo | wS1 | SRO | R34 | Olk | mHT | V0h |