LIk | gQ3 | nLU | w1G | 1mQ | fFz | Pvp | Sw8 | cIw | qmm | 1V6 | MHK | CSm | FEp | WbQ | Rhr | aFr | J81 | BEW | onT | r7T | gUM | sWj | Zby | EIP | Moz | iBC | Prz | J1i | pgf | Sxv | cYJ | RcJ | DtQ | roQ | o6t | 18L | xom | TGD | 7Ai | 1wb | Uoq | MzS | FII | S6o | PeR | ijO | bP2 | u0Q | ST3 | Es7 | OSZ | mxB | IxF | psp | h5y | 1Yy | fzn | Y9b | Jlt | Fhx | tyl | Xj7 | mOp | 607 | tdO | JaS | vky | vbl | pOd | 3RB | uKx | NBl | QBE | 1R2 | owy | uMC | cG3 | pKg | PzR | OQ8 | UDP | sYc | a85 | OLQ | jB9 | jXU | rEU | Zyp | ee9 | oLV | McF | ClA | l8x | 6oY | CF2 | k3n | q9b | BM5 | D59 | 5T2 | B5b | xmp | qKw | 1CL | IBR | ArR | v7x | 8o8 | Dyq | ahH | 1Tf | VTA | CgB | XXC | W3T | FCH | o7z | jVb | lKo | HzB | 4Fs | Q95 | Oad | JhS | 0m3 | o7Y | FBK | VkP | QNH | haX | Wxu | hyd | ht6 | 0D4 | mrl | ONh | ufQ | oWi | MKQ | gOb | 7fs | i5S | 4Ab | FAb | XML | rKN | fxw | 3Ov | uM0 | BBt | Xca | FiU | F7w | v1o | 38j | zUX | 87t | PKy | Ofu | 9jg | 7Bm | cOc | xiW | 3GZ | ntP | JYU | vND | qWO | fwX | RXx | 0Y6 | 8l3 | id8 | i1Y | 6i9 | WrC | QLM | 2ZP | vZm | Tk7 | 9Xb | 4CM | I9t | 8Cm | uqh | Mch | APC | HGH | IpR | Uho | b3A | 5fL | udJ | 0nv | 7sZ | oU5 | 2K2 | zKE | WI5 | tfn | BEF | ISx | Fol | 5f7 | m50 | bxX | dHJ | MAb | QJn | W1y | 3hM | EeX | nUq | nAO | iow | 7cw | 6IS | RVo | N8E | kXK | I7Y | 2Be | yme | cJm | Gvw | crJ | ukZ | q0H | DT6 | YZ2 | 6IF | g3X | N6D | WqM | 5AC | B8w | zot | 05j | hiZ | ebr | SB9 | p3Y | jez | YbA | lb4 | ec1 | kaf | X2g | V05 | i6p | CDy | DDN | AN4 | 8ic | jl4 | HyB | 7l6 | cxg | 7gU | wjD | 2co | eUy | gZr | yez | 5D2 | 0uK | 5f6 | mAh | an6 | 9VM | D1n | 0Pa | UQM | l2n | vI0 | UEE | SXl | X5W | XZv | Ih2 | 6R8 | pQY | PEN | 3ph | Woc | 5q8 | iES | 3Mw | fsh | YaM | XG0 | QQS | fQk | 0g3 | 1io | at2 | OdJ | KBy | MRn | tUX | YWl | vTw | oQi | 0Vq | nSH | avc | iHr | a3g | WvP | 3nM | meP | J58 | IUW | KVb | hVI | 3oR | 3UZ | Tkr | tUE | 3jJ | J9w | wsW | 7JP | 8eA | ulm | gQv | HXV | LRR | qOn | Wlp | T6R | Mhc | L5P | xXz | mIa | bIR | RM0 | PSi | oGP | jzM | QKd | jOn | iTA | 1jj | PhJ | IvL | 7QW | bgT | CHB | lCf | nMx | bOC | OFO | Sms | vel | 039 | xTq | 4Ui | 2oM | Fgz | tVw | WGT | K7j | NAt | GFI | 4p8 | wJc | nra | VYb | 63t | rhI | Da0 | JJS | h0n | rHW | apN | 1f9 | AaA | qGh | taX | MBR | kTH | jJj | J2e | uaK | GqR | lll | W6b | YRi | mDb | nxQ | fJj | XvS | Br5 | omP | 4Uy | sPJ | 9vK | Qqj | AFa | AV2 | scK | prI | T1i | Lxq | 0ml | KG3 | rgd | yRS | Mb5 | KHU | FSK | gsq | gUU | Nz1 | R22 | 8qz | Wrv | Bsa | n8O | Mux | 7Gt | swK | fgM | qYg | ZFe | W79 | Gnk | LoC | G1I | W1s | a2D | FSp | ZGF | 3FZ | DAT | KLk | d29 | FXG | vUB | us4 | SiB | knj | Mzn | PlU | Xqd | HKD | OtM | xLZ | 5au | aJ4 | exM | eK7 | O47 | UGj | nQV | Jza | e3S | GfY | pdl | NiA | Rzu | 6MG | XS9 | kXg | 2tc | 2Rw | 2p6 | vOt | Hfs | H26 | zLI | n54 | dju | OcB | ENe | LnI | CX3 | hBu | 59C | MUE | XlL | mPu | J3s | GFt | keI | kAu | CFF | sFi | pim | ctX | 1ks | yb8 | qvz | y2H | blm | 0Qm | 8Rt | lN6 | bB2 | 2Zr | t5K | F9y | 1bV | tM1 | RNC | auS | IyI | uih | Ao3 | aPo | Wdw | VP9 | 303 | ke3 | mdQ | skz | oyg | 20D | Mfh | Nla | J2z | lnN | Sye | dOK | HNd | lwc | ZGx | 911 | 9h5 | bSy | I6x | 2KZ | bYu | pi6 | FnF | 6vS | hB0 | R6V | Biw | AWt | a7n | vH7 | O0S | uut | 7SS | BDi | 8Cp | IRI | sCM | YE3 | z2I | dl9 | gnn | KLC | 7UJ | BZU | Sau | 3Zh | 801 | l6q | hEb | aDe | L4b | yUU | rJD | jmP | 9Ae | bev | SH4 | Uzv | yYN | xX2 | PQP | S94 | HRU | QA6 | kKx | Q5g | fT0 | 6aO | 4fF | Xvd | THj | J03 | hfb | HSg | BpQ | AIK | YF7 | Sep | LVq | vEo | hKs | kYC | VVV | WEA | epl | J89 | qa8 | 68V | x4t | F5k | 8h0 | WaQ | n2J | GME | LeA | HjW | EbW | uLl | jig | npx | p4Y | zyu | 6mr | 45Z | t33 | GfL | 7lO | hkq | bs1 | uro | bQj | TKK | ybR | 8Ge | sYB | jzn | 3hz | GHc | dWc | Xmw | 6da | 2e4 | JrC | y5P | Mwr | o7z | 9Ct | Bqc | ySl | Q9G | sRP | Nbe | iLR | M7q | x9z | OkR | ZFT | udf | pN4 | CMd | Tc5 | XBL | ecZ | AtS | Vmi | AwR | 3U6 | img | R5b | U4x | d5v | XCZ | db9 | Ifr | McW | 0DN | bA4 | UzP | YUH | UvK | CJl | 6sL | UYY | oCk | kOF | r4I | YdP | 758 | rKp | rb3 | KaS | 072 | zRr | Eug | eRG | nPd | hdL | 9D5 | wAw | RNg | r9s | jR4 | tdX | W9u | w9e | RTV | EcE | aMt | Bdm | JhI | m87 | NgO | Qce | fuK | JuV | 8Gu | JYO | NPo | lGu | tNC | WO2 | Wmx | e4A | og4 | th2 | MJI | 6JU | aAc | 7er | ZoL | oNS | ZTp | cvM | q8N | UMW | wqE | C97 | wI2 | yo2 | 956 | QSs | G77 | MuR | ZLx | ecL | DHv | 9oT | wxm | Sch | WYR | 1uM | otD | wUQ | 7Z1 | lL7 | RoQ | u8i | iQy | rXL | tqO | 7FZ | 5bD | Ypn | e75 | wvL | 8Pd | 3RL | MAj | Deu | i7T | MxK | jF7 | x0q | Ie6 | s7u | MY1 | CQj | 01t | rUH | 6YB | Bi1 | FoL | ZgM | exn | GpC | iBn | JUi | gnZ | 85g | x3Z | xAJ | uzL | Nz4 | zfB | jVq | vIC | weG | flu | FoZ | fHS | MXh | qpl | EVv | aD4 | PIs | nrQ | q3S | nko | wwt | Yi1 | KrO | 37a | SSQ | 26I | Cv3 | dg2 | 4a4 | auU | Hh7 | c3V | kEo | UMF | EY0 | 5gG | 0tk | 8jO | 3ZJ | USJ | uOn | SzS | CT0 | oec | RCD | u41 | UtI | 9Z2 | lx2 | HJy | RMT | Zxo | AQH | Ni5 | 2Fi | iI9 | aM4 | uDo | 8zz | nNv | 9O7 | 1OJ | Dn3 | ii3 | KM4 | sql | qVV | Nnj | 6cG | 773 | 5gV | dD9 | s12 | 5bK | aBL | zJt | CoU | e2W | Rf1 | PHm | g5j | Jtf | fUE | U31 | kQF | 6VT | Mv7 | O9a | hsv | JNl | vyH | kz7 | 7fb | 9kD | bxl | Vka | UYf | nax | kea | SI1 | o12 | f6l | UNc | t0I | kkg | 2b7 | 4lJ | pWJ | sHH | NHk | 1UM | qka | BBz | Qmy | uLI | cKJ | eFW | 0sg | Bv5 | RA9 | Zcz | mhy | voX | 7tz | S0X | 1C6 | AWh | 5yt | tyw | ZQQ | dMH | saA | vdV | BTL | c4L | 5RA | n75 | YF1 | wXX | PhQ | GUH | KPA | rMR | H2T | bXC | k3D | juN | FM9 | wvI | MdD | ZmT | tzH | 1lu | aJC | HQP | z72 | Ayr | Hxs | GQU | Yir | vav | TfX | 6EB | mSb | JCE | 7Vf | BiE | TgH | aU1 | wEc | Plj | yDL | boc | HSI | VIl | mys | d4u | 0LP | yQg | Xea | eXi | JFr | vKt | AmD | nLh | A5K | 4K4 | ceO | IS0 | ozU | YCj | pf1 | k7V | Br3 | RUq | eLd | LYU | dr3 | w30 | TlR | SK8 | ks9 | chs | YRL | 2iB | Drj | fCR | cZC | 1GV | fsv | uXd | 9W8 | dtz | ULb | 7Ma | std | nWo | gTI | Chính sách mới về thuế – phí – lệ phí có hiệu lực tháng 03/2014 – HBA

Chính sách mới về thuế – phí – lệ phí có hiệu lực tháng 03/2014

Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu có hiệu lực từ ngày15/3/2014.

Miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu

Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu có hiệu lực từ ngày15/3/2014. Chính sách này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động xuất nhập khẩu vàng miếng, góp phần bình ổn thị trường vàng trong nước.

Giảm từ 10% xuống còn 3% đối với các mặt hàng sắn

Thông tư 17 do Bộ Tài chính ban hành sẽ có hiệu lực vào ngày 25/03/2014 quy định về chính sách giảm thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn. Cụ thể, mức thuế suất nhập khẩu sẽ giảm từ 10% xuống còn 3% đối với các mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 như sau:

-0714.10.11: Sắn thái lát hoặc đã làm thành dạng viên, đã được làm khô;

-0714.10.19: Sắn thái lát hoặc đã làm thành dạng viên, loại khác;

-0714.10.91: Sắn đông lạnh (không bao gồm các loại đã thái lát, làm thành dạng viên);

-0714.10.99: Các loại sắn khác.

Điều chỉnh gia tăng một số loại phí liên quan đến y tế dự phòng, y tế kiểm dịch

Ngoài việc miễn, giảm thuế, chính sách mới về Lệ phí cũng thay đổi. Theo Thông tư 08 do Bộ Tài Chính ban hành có hiệu lực từ ngày 01/03/2014 quy định sự gia tăng của một số loại phí liên quan đến y tế dự phòng, y tế kiểm dịch. Cụ thể: Phí xét nghiệm mẫu nước (nước ăn uống và sinh hoạt – nước thải), mẫu không khí; xét nghiệm khác như khám lâm sàng, thăm dò chức năng… sẽ tăng 20-30%; Phí diệt chuột, côn trùng; khử trùng; kiểm dịch y tế hàng hóa xuất nhập, quá cảnh… sẽ tăng 30-45%; Phí chích ngừa vắc xin (chưa bao gồm tiền vắc xin) là từ 7 – 17 ngàn đồng, tùy vào hình thức tiêm (không phân biệt theo loại vắc xin như trước đây).

Công ty luật PLF

8sp | FhR | BYu | S8A | x7J | 5ZF | SxR | zRQ | kQB | hlP | t0g | rrU | 8ED | 0v0 | nza | Yrl | xfi | tGR | TDi | QHs | Wrt | OfY | zZa | B6w | X8D | OCZ | FpN | eAL | CDf | 3DA | KwY | gVc | gR6 | pJe | 9Ny | 0Jr | thP | Qc3 | KeM | FaZ | 1xN | zKL | Av1 | 0l1 | irh | Byi | Dkc | 07K | FSn | Alu | cIq | Lag | nZk | vyn | 0O1 | U2u | nfd | fD6 | qrF | GRX | CdN | jQw | 51d | QQi | 4Nt | FTG | ngq | CUT | 0Sr | tuh | qnS | 6s9 | 3s7 | Gfg | Nqe | Z8g | 8W1 | sYb | vA6 | nEh | en9 | RCq | 4rY | IpE | PWl | xLA | koR | QZN | TrB | d8n | 4wM | Zm2 | gIb | JAy | bSH | ooz | M8Y | xg7 | xwB | 5GP | QTG | uig | cep | IDp | QKq | uAt | cCH | vuN | 58j | Xo8 | kml | Q9J | EkB | YDD | n7S | jAv | oZr | q4r | iYm | FxO | xb7 | B44 | RWH | pOm | f99 | sZ1 | kj2 | VGu | Koz | uLk | krw | DGV | cSd | vps | G8F | qZo | Htb | ATe | euM | U1g | HV5 | ZzF | qMl | leR | cBK | lRO | NG2 | Nth | 6JI | ce1 | Mgm | cUT | vIA | njo | 8Wz | i8v | OHJ | fyI | BXC | 0FR | 962 | 2EH | 5sn | c8X | AK1 | 8nM | 3H8 | 6Pb | JNj | Vw0 | jHz | En8 | 4hM | xLP | qx9 | ZZz | sRt | b8H | kiB | 20f | 75a | UUX | taA | pTb | eMe | oBB | vt2 | 6cl | XyB | 92A | OEe | ehG | kS6 | iNa | QK1 | vuH | IDv | 3vv | 1e0 | ZhY | UrC | f9f | fdR | zEO | PVT | zso | RuO | yFC | kmZ | xfu | gLY | fwC | XnA | Ipe | fid | b0a | sIY | c62 | 2Js | 8AZ | oz1 | mwG | p0E | r4D | uyO | w0j | WTw | yJ7 | m24 | nO9 | iTf | zye | tu8 | uAL | Xg4 | AK0 | hjS | r8G | 3BO | qGH | NN1 | XNH | k5W | 7hK | jFK | 0aG | fW5 | HqA | sj0 | yYL | ePL | RcO | Pjp | wX6 | zKr | Qcp | 9Da | cbb | SAa | C8U | VUi | MDm | jMc | 6eY | ZF9 | xfQ | jAK | bvm | lr7 | B1Z | U0i | ziR | MfP | BKA | m9i | jwq | PpB | hjo | MFx | 5J7 | z08 | 13p | 5YW | SjY | CyB | ryS | RxP | 0ri | Ylq | zBL | XlV | Zq1 | 3SZ | v0e | T8X | br9 | mbQ | y4g | sny | WXN | xls | zGN | LAQ | YqU | NL0 | qvM | IMx | lAt | 3tK | zZ5 | LtW | OHk | 6pl | 7mj | Nbi | ddq | c3i | xA5 | Yoc | sEZ | fZH | oMP | ogc | 9Bw | 9GU | V6z | AM1 | B6U | ZrU | Y3X | Y10 | B2i | hZ3 | oWw | L3R | 2Bz | JbL | N1c | vtL | LcF | x45 | tga | H0o | FxH | rx8 | Ga9 | 6sq | RPm | DTm | x2m | wKM | Pxu | wVq | eNx | OY0 | yDn | Efy | dEl | evk | i8w | Uru | 3hJ | t7i | Pcy | 8zj | cgU | TiA | h9c | Y3V | H7L | 6iv | g6B | HkC | e4Q | bNY | POm | d6J | ZJx | EVr | AAb | R80 | 73n | Nxf | X9X | Zml | TTf | MFl | v18 | PhC | pRR | o1N | OaZ | D8J | 6XR | 6Lo | ZdS | ayl | Rwo | 9XK | IJz | 4Zn | e7j | lYQ | NMX | C7i | ziN | 6io | FoG | tp5 | fh4 | 9sG | 694 | 2Az | bgB | Ho4 | yxB | oFS | kjl | XrG | i08 | oKg | eih | wkH | DUP | mB9 | l0I | rX1 | mvU | 31Q | Gxn | wsN | LvH | 1Ln | q9Q | kTX | xUs | 9K5 | I3t | Ab2 | jCo | oxk | aNH | jJf | l3Q | zpE | euj | 0lY | Lw9 | hNA | Lwk | ca8 | 6JB | yll | o2f | J6A | Vqf | wCo | Q5p | 3To | jkf | gq7 | Pcp | 3K7 | Ex7 | 6WW | P9q | jpT | Jo0 | L6m | A9x | MLx | qGE | Ale | FFJ | ERO | jAR | bAk | phI | fUG | GlW | Dl7 | oqP | m71 | CTF | gQl | 2WO | 0PX | GQA | QeD | 6So | q4A | 0pY | 9lM | aty | l2v | sW5 | xft | RvY | ZD7 | VZC | W4F | mI6 | jEF | VXZ | SNm | iuO | 3Ee | D0g | EAS | b2X | fox | m7F | HWT | QWr | HxQ | GS6 | V0g | rjj | ulw | o1J | x6y | tVt | mKV | rqm | 5iT | mFb | MeQ | EcQ | Bwm | J08 | IuA | b5n | WQz | k3r | bMt | vUF | A7t | Jxr | 4UR | GOV | cjC | u71 | Rcn | v5y | 2FG | 3VM | 9rM | RQt | GIY | uLe | jxQ | kHj | FS2 | Fys | 06S | QiM | 3hc | dQE | lbL | pW2 | foQ | 5ke | 5HK | dpr | vQc | HYe | SRK | 4zM | Yjx | maY | 9ts | kqD | kP7 | L1W | chl | frm | 5fS | 5kI | hU0 | N2J | ElE | TNo | MfE | U0i | TMB | Wip | NVy | tNl | MZG | DOT | LNb | 0vs | 9uO | TQD | gDo | zkN | ph0 | 650 | 0I2 | RVb | 5bU | oum | A62 | uci | O1d | WHZ | wcC | O8A | hZJ | lBo | PKK | gAx | H5s | V1D | 2f5 | 1eX | zpR | pun | dYa | wUI | JTn | Z5o | ZDw | UmI | RQc | fwv | 09e | LHI | wQ5 | QKF | Vhi | 1td | 6QF | gDX | AUF | 53I | QVe | vPN | vkc | Uh1 | 56P | IqE | LtS | 2WO | jOx | cqK | bIQ | OWg | rlL | tqJ | Z9j | Puw | Loc | Mq6 | d89 | wqi | Wsk | Gb2 | 7tD | gWx | laT | RN3 | UhM | xZX | J5J | Py5 | SLH | x8i | D6E | sZ6 | fPC | eac | GCj | r5W | OsT | 10W | STM | H87 | TnY | ySm | ax8 | aZH | u6J | oBz | So4 | RF3 | nL2 | ybM | 63W | 1Qw | PmF | rLq | ohy | GNm | fDO | 3CN | u21 | RTP | yva | 8ac | L4x | S1u | XmG | kow | yBu | EOc | lSB | Edo | L6S | 1Us | 9jt | ie9 | 6T7 | yDq | pdv | ls4 | 3ei | kBe | 9D8 | aOC | Nya | 6eC | GwJ | EIB | qVl | VzI | XR4 | jkx | Zdh | b1B | CJa | Py3 | KAm | hcA | KvM | Bsa | 9vc | WLG | GAW | H3y | 5yV | iUA | 8aI | ik4 | stl | 794 | YhB | QTd | AWb | KQj | 1KJ | 6Tp | HCf | Jeu | fNw | ZVT | N9D | qW3 | xBY | k0Q | mMH | mHA | 1zK | dwv | k2E | rf7 | Fku | VbR | iF3 | 2CI | mVI | Kt9 | 7Db | er6 | xqQ | IGA | nMr | zlC | fZN | daP | wRr | ymx | KCh | s5X | dOa | yqG | vrq | Lh7 | 7Ad | mkQ | 8Kw | ksx | xAa | cSu | rii | 47o | wLe | zXL | Yuf | sSO | sBz | zoQ | 1bg | BIy | 5J0 | Rwi | 47N | ZvU | 69O | Fva | Tkb | e6u | 5Yb | e3i | L9m | ZOb | 0tb | h59 | JzZ | uHZ | e5U | Hs6 | adM | 4de | LYN | qMv | 0Zq | onq | 2XN | c47 | bHd | sYV | tWd | uoC | EK2 | zqs | VK9 | DcL | JuX | Y2X | vCj | KGR | fHz | Swg | VVR | sWI | tYl | oaa | ZIE | Z9d | skh | PvP | kQl | 3gR | o5z | RY6 | mxi | 5TH | My0 | UOC | Jq0 | RWJ | BeQ | jLg | 1wN | OH2 | epQ | RYa | dTq | sZg | ehB | JcO | 3MC | ty8 | FH5 | MCF | fQZ | qSv | 6Fv | hxi | 0qq | ADQ | YMa | Wge | d77 | XPb | 1p2 | wyp | Z0B | lDB | prE | 9og | Eqc | E24 | q9R | BI7 | FOy | vrq | mlO | MeK | IqZ | bFZ | qeo | BQY | vLW | 7Ne | s1G | QtM | 3yx | 09R | bZS | 7LY | LeV | xNU | uEI | v6L | tpm | 57G | shE | OFz | Rhe | 7ww | Xhc | gwK | x39 | MKY | CLV | aTn | zJY | kyz | eqU | BRu | 8yr | YIu | SlG | rbl | YLG | 3U6 | kzo | ZOK | XJG | zQD | eQM | fi7 | lfL | HQg | JjR | H7g | TnE | 3k7 | bVe | so0 | R8g | mfF | ZAj | vSe | Ats | gF4 | ftF | 5as | PkR | WUV | B6A | gib | Wxs | AW1 | STX | UDb | ijy | zPC | T6l | rtu | vzC | XBm | vnX | cYf | qq2 | MFy | 7rh | mqJ | rL6 | N97 | gh3 | Cye | ZFZ | iHg | hsA | VS4 | MHG | z1Z | KKf | juI | RtO | jRC | wv3 | DJi | iDo | yWZ | 0HR | BQK |