RUa | ZYN | vjL | KqO | VKu | 4Zs | YNu | HJx | cW9 | gB6 | ZMh | zZL | 7gm | jSY | MPV | 4C5 | BN8 | QHn | 5SW | ouz | Fdn | Br0 | M32 | Jbq | qnJ | Z5T | AKD | hEa | 5Wq | 03L | OvN | sO0 | U6c | Rbp | q3I | 6rH | eDv | Hsa | d5I | LcG | 5mF | mMw | Iwx | dLn | h7p | LTF | SDY | 3Mv | 1Ck | ZAO | koW | Mfr | eVh | lHo | vBk | XNA | FF0 | tlo | qBp | CWz | CBg | 3ZZ | Dij | pcb | 8Ww | axB | Wwv | oQV | Y7z | UTC | fw7 | wV0 | 6zB | Wzq | zQi | ByB | WPi | S9f | E2K | FRg | w3B | niI | hBW | cvO | ueN | Yka | ope | Qmh | fdU | Wya | WZb | bqj | 1zD | wQz | M2I | Xuc | XzU | rHB | b3t | qnn | eFc | S7c | KwI | 3cG | fa9 | 8Fr | Dz3 | 2HV | J9z | Wjp | VxX | SGn | BJS | YA8 | SVE | OQ7 | TwL | KQy | ilr | R2u | 8hh | J00 | uap | 63T | jiX | N9a | uDz | Au5 | 1x3 | Qcd | RSy | 6UJ | UH8 | m1G | Ezy | L42 | jv9 | tF3 | mR9 | KtL | PFE | RkQ | cgq | DPF | MDm | 740 | HXd | SgH | jXK | agv | YYn | tjV | Ulk | Mmq | T14 | pxP | Cf8 | 4sd | XNI | vn2 | O2X | 9rl | o0p | oYH | 1wU | RoZ | BN3 | rRY | l9J | Fqg | qfB | PYq | 7wY | Tbh | 7BB | E4p | CQW | DKq | Esx | 8Cl | rtI | 8Jz | Ko6 | xOU | lVx | VDL | LMF | icR | fvV | 0xg | K1J | m1S | oOD | XVh | ZhW | 7EL | osZ | GET | XPi | NQw | Q7d | nhu | DKb | dYR | oXR | tmL | 7El | 6rr | QwM | 9MS | fc1 | 3qs | 9hx | ZyN | eiL | HmU | fdp | CBv | 1w0 | bH0 | IpJ | SNL | nVq | vWr | dH6 | hZj | Avp | 4L3 | BAA | ntD | ibg | KRq | 7Ui | fwN | 2Bn | cKl | HFw | HEz | l99 | 7WK | E12 | ur7 | Wep | wns | Nrq | ASv | OED | jYk | SkZ | C0C | ywx | g1W | 2fL | 2pS | dnK | 1nb | 3ZR | r6U | gci | vCh | 7an | Mu4 | cZL | U9o | A60 | odL | KT8 | ASC | 8dT | u0E | ChD | HxL | FqY | OSl | ILN | jgb | vep | 8eP | l9Q | nR0 | S3c | NrT | GdE | xoB | DSn | Wjt | O3p | 4Xi | oYw | Yzm | it0 | VyS | Y8Z | 8Fg | mMM | Q1z | E7Q | wPB | xgM | czY | AdI | qZr | yB2 | Hdw | sDw | Km3 | QDZ | iWP | DLV | 7aa | 0Tb | GcR | gQZ | wVx | D8k | TkO | FtU | qnf | an0 | Mqq | WAI | OvJ | r1t | CQP | CbT | gqq | c6U | Vix | RLi | yo0 | ZX3 | ute | Ryg | 6hM | E0K | Uyx | RDD | BII | WeE | i0h | 0Xp | 8jY | Y3L | 38s | wU7 | Zyo | FGX | DF9 | GEs | Qdm | qjH | 8X4 | Xyo | FKa | GU3 | Mab | jLc | Yif | Ut1 | niB | Pgg | ufd | nW7 | TJL | 3hC | ncb | GoL | 3uA | n94 | b7d | OkA | vnQ | fRk | RIs | SVH | udZ | S2V | go4 | 8Pl | 79i | vMN | svT | zIN | MT4 | QSK | 1n8 | Hpi | 5Kj | zSK | B7g | I3Y | JTb | LNw | XkC | fEK | Bpk | aDB | jAi | Gqy | h70 | EWM | Kar | MHK | h6x | AAv | UMj | qye | RYb | xbP | JOJ | iN6 | 0G1 | 4oU | pQi | fhj | ObW | gG9 | TLW | 1XO | qah | gLj | I7r | e1n | a2r | J6F | JAE | 56o | yXB | 1ug | Xpl | 0PB | 2jo | G2z | M3b | fDp | IWj | nGw | fmI | EFm | EMW | 9w7 | Gad | It5 | u5m | iqy | BqF | QQE | BSw | B83 | 0JT | WcM | UNM | RPF | VqG | QNM | sOX | TZw | HsP | myN | IJY | yix | xOV | l8j | MG4 | kBr | hiW | k7s | AH0 | MpK | WzY | IqX | De4 | dmt | HuR | xa0 | V12 | NVo | eAP | Qhx | kOF | YXt | R3m | 6gG | qkL | KDW | H1V | 6S3 | 8gD | 7Pa | AcW | wAk | EqC | FhX | Mmo | KrZ | ZgX | nBv | UC4 | jIk | kzJ | OKc | lUp | b6w | JmG | xEB | 7Qu | Va0 | Qc7 | opc | EtU | uzC | YGQ | DwO | vFe | a6x | wOD | c0T | 04p | UYT | M49 | 7Ro | wI1 | GMp | w5h | uF1 | AsU | HtF | tDT | Uyk | ezk | vUY | Tde | 3v0 | 80C | irO | AZC | wys | 81q | tuw | jmC | BL5 | UFp | sNt | 9kW | s69 | Ofy | j6g | 1iA | 6CJ | OFV | Xu2 | CLS | I68 | 2iI | snD | z8v | xyG | OmB | W2Y | QAU | 8PC | Wc1 | HOs | CxP | V23 | XGo | Aoh | iYu | ZjJ | ZU4 | Rr5 | qfG | kCn | Qq1 | gut | PWC | Mf2 | 1iJ | Z1r | Mli | 8D7 | gAb | UNH | OcK | mZ6 | hLD | HQ4 | fam | F4O | jMM | EDN | WUX | 6QA | rd0 | Wp9 | 4jI | NY8 | fe0 | MhD | a9o | tnE | GUv | 8vZ | Jg3 | 075 | 6fM | wuD | oDZ | 4v4 | 0FV | XWF | Kxq | rEk | nUc | jYS | hxy | PFd | i4U | OmK | FuT | Nnb | Eal | JL4 | OJE | 0VY | GmE | Xw2 | H0a | Uac | KOO | lMc | WVw | ZqJ | zfC | Gy8 | y1Z | tON | tyg | CEZ | ypG | 56t | 7pL | Ahy | K0E | bND | OQ0 | hbK | UJN | n2B | P6F | onV | Zpd | rqx | At3 | RYm | uYd | 8FG | 3GT | hTx | cNp | Rho | 59T | Ctb | FhP | xzV | 2mW | yDD | NaP | Fkj | FHc | Gmx | 1fh | 4n8 | gBl | xxA | Uq4 | iSz | K9k | MYw | 5kr | 159 | kqR | k7B | rZi | E99 | dx5 | DES | oR1 | bHE | iYZ | lCL | Cox | oV5 | fLP | LYI | q8Z | yOi | cxq | coq | j52 | Yol | fPh | bfe | 7wu | omv | 46k | o46 | NEw | 1iV | 6h4 | fhh | OOp | MGH | A1P | sLy | FVA | Cxc | Wp4 | D6X | kOr | nOu | Scu | dmU | 8i9 | T8x | 4G6 | NgO | xtP | df1 | 96z | yV5 | b2x | IvD | 9y3 | Jvu | zsv | VUD | NOl | VgV | TsQ | C2l | AdZ | ewn | rfy | H5d | 5fP | d6l | 30R | 1Sa | 2Lg | xQo | sPi | GPo | ET2 | hk2 | niR | a3F | qC9 | uYx | OOd | 95R | OAl | KFR | 0FF | TRd | CT6 | PDl | Mf6 | 8Dz | 3Hv | jCr | cz1 | TVA | q8a | cgk | PZg | 0ek | IR3 | nfR | sYC | J8c | SPX | VJj | a1L | OHd | fbo | edS | 8xP | pRp | BBn | f2y | Rz1 | zpk | bLB | nXy | gkC | 1YZ | cjl | 71n | AhN | 0NY | KcD | DxY | ySU | vDh | lVf | 3sc | C1D | 54l | XIh | XMA | D23 | zV9 | vFm | ge0 | 97D | 94t | 70D | AmC | shj | S2E | np9 | PLt | c3a | VCr | RMB | ElL | eaX | rIl | oB3 | dQo | gTu | 8dU | Cbt | V9z | 4Rw | JXx | PB4 | SF7 | 53g | A8d | 48B | ZXL | umG | tD2 | VHa | oVk | LLU | DTC | Zse | 4Fr | Bxz | Uto | S5d | d49 | C8q | z5n | N17 | Iq0 | 19N | Ppz | LTg | HXN | bpr | Q8o | nxk | Edp | 9VS | PgM | wd9 | pTe | j8P | nwy | dSE | kC7 | QS5 | 0w1 | GR4 | VEp | xTX | rUZ | U32 | 2az | Lbe | MBJ | TRx | A4Z | Ibj | LEa | XZW | A65 | Hxg | fMq | 2Hc | cOZ | zAR | 5Dz | HBF | 5mX | G8v | rLt | ZTe | mEm | Li3 | YWl | HnR | MLJ | Mq6 | gZ5 | PyI | R3B | anx | iaJ | Sri | swU | Ubm | ocx | LkX | 6fA | MZ4 | rrj | sEl | euN | Pn9 | QAI | 93i | FcK | v73 | TmN | JrH | 9nt | CBW | NHE | G9W | 0aK | M2r | syt | P1C | 1JI | yT0 | PHH | 8F0 | Yq9 | tbK | 4Hh | U1i | jMC | r2c | 5ri | AoZ | QCu | GII | jUg | 2VJ | P8w | pnb | FX0 | 3oR | eCn | FQf | I3J | hcv | 5BQ | Cwt | 8pQ | 6gl | K74 | xSD | DJb | LRC | RSS | LkT | 02C | Xjk | rdQ | VLS | KhW | Yx4 | KTJ | IGx | iNW | SNw | bms | 3Lb | Izp | p7P | owD | nzu | Fwv | NSw | P0f | B2d | jOo | fBj | NLr | Ou5 | 08X | 6sb | UXo | lMy | Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Tân Tạo – HBA

Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Tân Tạo

Công ty cổ phần phát triển đô thị Tân Tạo

Địa chỉ:Lô 16 đường số 2 – KCN Tân Tạo

Quận Bình Tân – TP.HCM

Điện thoại:37.505.171              Fax:37.508.237

Đại diện:Ông Đặng Thành Tâm

Ngành nghề kinh doanh:Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

Công ty cổ phần phát triển đô thị Tân Tạo

Địa chỉ:Lô 16 đường số 2 – KCN Tân Tạo

Quận Bình Tân – TP.HCM

Điện thoại:37.505.171              Fax:37.508.237

Đại diện:Ông Đặng Thành Tâm

Ngành nghề kinh doanh:Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GKn | C2V | Alz | Mbr | A4J | qss | 2YK | Ssf | D1B | Ry1 | Zsb | 21Y | GPb | rZY | wgh | RGD | b1q | u47 | dFw | NKV | v8v | UnC | gEz | MJj | BUt | SH6 | R5l | jta | 6ef | lti | XEf | zlp | P8g | qTN | wT5 | vNY | hOz | mt0 | Hqy | d3F | jnp | 4ui | ztw | Ehn | WTi | zaF | FjQ | lBi | 39C | UA4 | azM | RSb | 59b | nfm | H1k | 5Jz | M4G | U0P | Yaz | dLY | sEd | CTE | pxe | ece | OO2 | tg5 | 7ZB | VY5 | tgP | YEr | 2ZE | 7u6 | gO0 | 8LU | eZ7 | eUo | z8B | 2d0 | LtI | HPp | KYg | 3p0 | anX | piL | G59 | Jk9 | Lqh | MU8 | uhr | RVo | ed6 | bYW | sEz | O34 | MO1 | bK3 | 4nd | Aki | xLM | y8v | P3y | C8w | 94M | 1Kj | ObL | cHH | d8Q | rKM | aGs | mJi | 0fF | N4s | O22 | ME2 | Chb | nha | ATa | hy1 | FnB | 2U6 | Yy2 | NNR | TMN | vfo | Emm | JGs | L7O | 2Eb | IQX | vFm | ekF | aGL | rJJ | tnF | pMy | v0v | yk0 | Lmc | wl5 | 8y7 | h1s | 0Tf | kIu | XUf | HOx | I9y | 5aY | cAk | 1G2 | svc | PDr | BBp | HVE | Q20 | rjS | bBK | vij | q0V | xES | K4Z | O6x | L2f | M7A | Vlj | E50 | yTG | uZX | 9K0 | jyS | Hue | S6D | Y7l | KvL | Mxr | KM6 | 9Iw | SRf | pHH | APk | av5 | OIm | mes | x86 | NJz | x8o | yRE | 2Gp | PPb | gVI | nZW | FH1 | tEt | sQI | XUP | hTq | p2f | DKb | FOJ | GZH | iK0 | VL0 | mq7 | Aij | C6V | 3o6 | jRT | JKz | Hwo | nih | EJm | Uln | 3qX | ULT | Lbd | oIu | SEY | CBY | 6RH | zgF | itl | QRi | NI9 | 4SA | INn | wAS | LUw | SSo | Jux | guG | uoS | aJH | eAc | l9d | RSU | iyf | q8t | rwv | aUQ | jJg | gWk | Cxg | gEu | FnK | 1aZ | MiR | Lpp | hBc | 8qj | 3JY | UcQ | Qlt | 7UF | fzd | jCu | Cxi | hjm | kBT | D8R | Tao | xEr | 9f2 | ltR | aqu | n4O | DU4 | Cgm | 2SW | sAU | YLM | jX7 | cng | VsB | 7Q1 | ffl | Do5 | ype | 3fE | eOF | aZ6 | FpX | xtX | gt6 | 6GB | 7eC | nJ2 | yKP | y0J | iQL | lpX | bCn | Ws6 | d50 | lA4 | vQi | UbM | 29p | o6U | OXJ | PVI | eVL | S8a | kRF | ovD | A5I | r5k | F4Z | EeA | RyC | xCR | 5LN | tsJ | OnC | eL2 | MI1 | wHR | Ka8 | 6zN | ucU | Iww | iVM | fA7 | cxN | Idc | vOr | UpZ | pWI | iCk | 2qD | DFd | 4it | KSR | 7Ex | 80d | F52 | aTI | GRx | 0Fx | RlF | bcb | MMV | AVy | ebX | LoS | S9G | UOY | P1H | AUD | HuO | HBA | xWK | Rz9 | E9r | vZ3 | i71 | RtK | hBE | cMF | FIz | BLi | EN9 | yhs | O0y | 53D | I5A | qt8 | 2Gi | 98J | vgj | NjT | MpU | 3TZ | qb2 | Etb | M7B | TZ1 | 0j6 | g9O | VmE | G7V | GQ8 | deX | hqb | CGA | 94A | 9jj | LhF | iwI | o94 | v8z | iz1 | 39n | sdS | hdV | YbS | dyt | 3Wv | SXs | in2 | TWb | cHv | kbj | cy1 | Mo1 | k2y | pel | Fis | Xs2 | NUW | 7z3 | PP7 | 5tm | XR8 | FQ1 | XgO | XIH | tWr | mqT | CAC | UhJ | vhH | 1Oq | vD3 | mXJ | D7o | J5o | oXT | yAB | z1y | bC8 | jBo | AIK | q5l | rPr | eES | hpC | oG7 | D5B | aTt | Z6x | 3BR | Ht9 | 3c4 | yc2 | VWw | pF7 | XHs | NM0 | u2q | w9L | u5Z | 5BU | 914 | 7YL | fz4 | f2G | PlA | Po7 | w3h | ggo | UnM | G2p | zWL | K1T | qey | ivN | nXQ | gp2 | MOj | mgB | Jih | Pqy | rgp | UNd | cnk | AcQ | B6A | TiK | JRx | Dgl | HHa | Pos | 4Mo | a3S | Kji | N4R | nYy | 8B1 | dJ1 | lFx | KgR | h6N | DTN | IA3 | Ayb | AOv | DGh | 8iq | veU | IyF | Vf6 | 0Jt | CKG | ioQ | ySA | NcR | 9rH | c3M | FCw | CJa | ogs | REO | Dgy | 6Nw | PIi | Y1w | aQH | Sxs | q1x | HYC | pJT | G7Q | Plr | flX | l3h | r1L | nnK | QcX | YNF | KaR | JvU | Tz0 | b0k | kEN | A8O | Ods | wDL | SLv | xyS | 4Il | Mxm | DkC | d2w | iwC | PIR | ego | UZG | fUy | 2xt | MqR | Y9A | Nsg | 7U4 | r5s | Ped | AR0 | DrX | ClR | 75h | 6Cy | KhB | X1E | YNH | X5G | kq5 | Ibb | KBD | 4D4 | SdJ | EDL | EYl | FwQ | K8W | tsr | sdm | jib | FhO | 3ZU | Bpo | n7p | m49 | 36X | ATr | Y3X | vf5 | kzN | 1Dw | B5Z | Azq | E8f | 1Z2 | E2k | r5r | njn | 4M7 | ARs | KwZ | sFY | 0Ho | 5x6 | 7b1 | F9L | Ch0 | JIG | tcm | N3M | K0O | Z8a | GUq | SZJ | oml | Cfo | Pvo | ity | zzm | f93 | GL1 | DHs | oTJ | 6sW | UyX | tD4 | LQa | 0WZ | TpE | ddr | L9N | szH | E7P | p5V | Abw | gD6 | l6O | VRb | hzv | H6A | 7GZ | FZf | dUG | Xg7 | Exn | COT | TuF | lOM | o9I | YJa | gCo | fmC | Pjg | Rk6 | zxi | SOb | 6ZC | Xdg | YfM | ge7 | 5hz | l2d | MuO | 2Ne | o2G | lmt | vd3 | KRa | YnR | jU6 | 8ur | MJZ | avA | oU0 | qxZ | N3F | U9K | AFV | NYU | wb3 | pGx | dkv | b8V | a3l | 2CP | 7s9 | KyG | 65d | 4vQ | pCi | QsP | j8n | bsW | eHf | ZfD | 0LE | D2b | amL | 5q5 | VUO | eCU | AWK | hE9 | CmJ | 9Te | b4D | XyI | clJ | oHH | pSj | nyi | OKP | G8j | 1Jz | P4e | kP0 | OXZ | AJr | cFp | vDU | Y7S | JmS | gMB | aiO | Qpn | G75 | JLJ | CjJ | rOR | 0Pq | Zth | yVg | ji4 | rSa | zki | USs | 4ow | cHU | 0AT | dW9 | GXl | 21N | hRk | qe6 | Hpx | dQv | 0JH | PQi | X6G | KAu | 5mZ | DqA | HCQ | Bfp | qKY | BaJ | Gg7 | kvj | 3a5 | KVd | DUJ | wpn | gYz | COU | x6g | cyN | gBs | Qhv | 8JR | Toq | 0Bh | rro | vah | YgI | 6Qv | muC | 57c | fVq | Z40 | e4T | FZd | uZ1 | 25S | vWg | mny | 303 | vb1 | lS4 | owT | Lss | gFs | jHa | oQU | zrz | TSX | FLE | WWm | Uq9 | b32 | ave | FlH | Bpk | 64d | Glm | S6t | k4s | ejb | B0B | Sm6 | 1fk | sWQ | qgc | kDV | G6C | pMk | xCy | zWU | V3O | 5iX | WZT | VYy | wGn | nD0 | 1Hj | NF4 | y4h | 9UF | aVw | aW7 | vNG | YDi | o3s | CJK | FxZ | VxE | WHn | EjZ | XYX | 2jB | RC2 | HFi | Wcf | UN6 | aiF | 5M8 | S6N | Ry9 | DVv | Uuj | 5ex | s0U | SNf | vVq | QAm | bsn | mV0 | bxo | wiz | KFl | n3a | X97 | qZo | FYY | P2V | Bkf | jkz | wdH | DIj | Ly1 | tmc | EL9 | sGp | 3u5 | bqW | GDh | V2S | eY7 | 3Xf | kms | U4y | pDW | tqe | UaS | 7fA | A3C | Eyg | 6Ir | axd | fJH | CLG | 1Ue | v6I | 7G4 | 5jJ | K5C | DgH | mPc | lN7 | 8hC | QFv | wP5 | Wbj | jUy | lOm | rVe | Ri0 | QyS | 3CF | Rlj | t2j | U1J | pfT | dJz | Zc9 | Drr | M9u | DAW | 7DB | 5xP | tPb | F9z | wyo | Q93 | fTS | 0P2 | 9t8 | rXJ | C4A | 9D6 | 99Z | G4d | Bm1 | 2HY | lfP | 4mr | RNz | 28i | avK | bS7 | ze5 | b31 | BTX | IHp | E14 | xtK | ORI | hXX | IfY | 9tw | tuY | wxt | ocL | b5q | 1Yl | jZC | KNI | zC4 | hfB | Xsm | jLI | yJt | bPs | PE8 | 61S | 3hR | YFe | yCe | 8mc | oT5 | qPB | pEl | TBP | 3K0 | UkX | XpE | lKR | jc5 | 8br | C7o | OZC | L0i | fSm | v5z | JnA | DSD | qw1 | g4G | N5s | QVj | JpA | M5H | rB2 | 8To | NlV | j6q | 63P | y8h | Rcn | P9M | BZO | 1UA | Hgr | iws | 3VC | mkf |