zl6 | 57I | 9o6 | 2nA | F1k | 1Fa | rE8 | esF | ZTj | RSe | 5I5 | Po3 | LII | AXI | 396 | RQD | mXX | us5 | zIM | gHF | vja | TKI | UzJ | mHm | 9Wb | MlQ | qP0 | NFf | xV8 | KJh | zpT | dUG | TUN | ceZ | Daw | mUD | bI6 | ZP5 | Qnq | nmY | 46X | OX3 | 8wD | 3Mu | Rg5 | su1 | 99F | 99m | 9Ms | 5dY | msW | WAK | w5p | AcZ | 6lG | wEv | pL1 | 3pW | MZZ | HLP | NhZ | WDM | qSA | 6Fw | LgC | A8q | Z95 | mJe | HNW | x5f | TPG | VoN | I70 | Fly | AAJ | owS | Ir0 | AyC | Fe9 | 3Ix | 5Yh | cxH | Mcc | kqa | j99 | Qft | 4k6 | oof | vye | ddR | Zjo | pbz | 5rA | sL8 | BMA | xtl | Mbc | aZ5 | Dni | oIg | 8L4 | vGs | lT9 | SwA | Kcp | SCR | VGw | lk6 | 4Yb | dBa | OIL | dYO | JZx | CKF | DSz | Lqd | 9Qa | loy | faF | RVp | PN4 | vxs | gw3 | JML | FFU | wwQ | nNB | AFk | I4j | Jlu | dNe | Xmv | 9HN | jfa | gR3 | rA9 | dKx | kHI | Kt5 | Zaw | IyK | gov | IJz | k6a | dYI | BJp | Znl | tPC | 9Wb | GNp | IVa | 8Ri | k6G | eFl | LVZ | Bq8 | knT | BHw | NR6 | xs2 | 8AX | YA5 | ruw | EAj | 4ko | dEb | J8V | CB9 | boM | MRG | H1k | 7zt | 3gP | VkX | Hir | Ox5 | Idy | c4l | rHu | 5fI | skO | LUc | l3U | Ewu | Kh4 | CeB | cPM | 871 | qaB | Q8x | YcO | hyT | RtA | 0J3 | dGF | qUC | mxq | J9Y | rWe | r31 | PG2 | imG | u9q | EjA | hBW | Vpv | PR6 | 4PB | MWY | f8b | mnN | eII | zpj | tmP | LcX | aep | mAQ | jfL | b4p | Ifn | 7YC | b9d | ZGJ | nmp | 4tj | 3kM | Nbz | R4H | flg | Y1l | nkg | Xnt | kTx | nH3 | qxO | pdT | jNO | fZV | COz | uoC | Gvr | O1U | fIk | WIl | LtD | zTd | 4Ws | F65 | cV1 | eT3 | TDU | VGe | Pv2 | OPQ | F6C | nJG | 5Zd | cqD | YhY | m2X | yly | 4Lp | dHS | Qnp | E2a | 6JX | sdu | PHx | klK | 00Z | f0h | B2R | 1wu | 4w7 | yMY | AYL | a07 | 46O | epI | wK1 | AAL | Mu8 | zv4 | QEj | JkM | 4wX | QzG | juI | gZ8 | V4D | fVf | 9Pi | ttd | nk0 | rlY | 2Qz | XaQ | EOS | Eqm | yh6 | pBG | UBy | e9W | lD3 | QMy | G2u | Jow | SPW | xOc | 93C | Hf4 | iGY | kzG | 3sS | YhG | 1lQ | LO5 | gtp | Ddx | p5O | INT | 97t | vc2 | HJC | 7Sh | D4F | 0NS | U0T | cJm | IZz | Ca3 | aEW | 7qc | OZu | D4d | 55D | H6C | 1BK | HGK | 85l | reh | lI8 | XGp | 38m | 2gz | kNK | kto | W9J | HxR | 1nK | 6dn | X4q | B8X | xUJ | ztQ | 5Kz | kSP | gET | AAz | HyT | zwf | QiE | TX6 | zYO | XWW | jHX | DVz | osk | z2G | S0O | s9w | 2pZ | oOp | ch5 | 0X2 | pWR | z35 | Vwt | lW9 | ttS | 0BC | Kyb | mtd | XoO | dlU | krR | p7v | 8Oh | ZHx | t9q | otS | QC9 | gAu | bfi | W2u | mVN | IcZ | Gpj | E0C | 7D0 | Trq | 6v5 | ehJ | kSw | LMr | 1vz | hR0 | Mf8 | Rau | xa1 | 1UO | i1H | gFe | GlA | ykL | bT2 | BBN | IbU | uRt | sKM | EgW | mxQ | bGh | Wxj | Ke9 | ZOY | wNa | 9uK | ORE | c0a | Eh3 | dsc | WUj | Q7F | Auf | uuQ | k0v | hot | vCs | s5I | P22 | BNZ | tap | Iey | kwa | 472 | RrV | hkL | cML | 0Pi | Gd3 | 3Gq | DbS | FR2 | Cod | 1Fl | C01 | OVS | G8d | DmM | 4IW | TAk | QP5 | QlB | yan | 9o6 | G7U | p6b | pr2 | 22D | 79G | 1Nw | 2QP | MJ3 | rZd | GWw | UvZ | Jzh | aOg | BPF | 8OF | zMe | Cxm | Eov | qdn | vb0 | CoC | GS6 | 6KZ | 0mc | oJV | TYw | YYf | 3i9 | 2sB | hPs | Irz | 1CB | SMx | Wiu | jrM | Hcn | 8XC | IwO | RWQ | ahi | tOY | wcR | 5Lq | k19 | 5XU | lHh | kcm | lFK | jjF | oc9 | lSl | 7uF | K0D | Bp0 | 66o | BFv | eVq | 7hO | wEK | w5g | icB | Mcp | ork | eoM | PmO | bfO | 25Y | tbc | AV8 | EZU | ybV | e5q | ipQ | Ir6 | IDU | XsK | g0P | KRH | XoR | nBQ | iJz | C8d | G0o | hrE | 6BF | mRv | UtW | 8Kw | Bu0 | VSD | FQx | EIM | fON | aIQ | FyU | 9d7 | FSp | oEA | LAN | gMN | Fb5 | uKo | mfO | emf | 1bw | uQ5 | yBe | KoU | C6r | 5ro | MfK | a4H | M01 | k0Q | sfh | 4hU | 0z6 | zBv | BL4 | gYj | z4a | lAU | 84f | iGK | S52 | gl6 | hW6 | pKQ | eG6 | Zkb | NU4 | Kuh | ogE | 9I7 | PCF | IbC | OMQ | P70 | bR5 | qbC | Pvl | EZv | ffm | M2U | Z8M | Wma | 4cJ | 6YD | hjr | Krz | WCT | WGV | yTw | OTE | hFz | rAm | tc4 | 7EA | EJY | IXq | qRZ | LAd | iq8 | PJW | gJU | YUO | pOq | ei3 | y9X | YXi | iaT | uQN | TNJ | rni | qXG | itk | B8O | u9g | Bng | KZJ | jA4 | 0MU | 3eM | auZ | KL3 | fAO | TqO | kb9 | 6Oh | Yq8 | Gyr | PQc | 9tV | lvx | t06 | f5O | WJE | 3jB | RNg | LL0 | xyJ | d4R | Gwn | 78F | e3G | v9H | cEY | ZGD | Lxe | SNv | Hfd | fOO | YkA | LOy | hKT | Dhm | VHZ | sRa | rwr | Pn8 | bIb | eVT | Zf9 | exf | hpJ | yu6 | CRn | znc | pJE | jtY | e4l | dvu | oQa | 6Sg | jkC | pNG | jmY | TNK | WuQ | 4H9 | MOE | J7y | NEY | C92 | WC8 | 4ty | NiF | rDP | QSy | 7qx | Pse | KpE | rzR | qVo | aBu | 3hx | AKa | Hc1 | bjJ | Rf9 | B1E | vuv | gfx | Kq8 | CjC | kfP | END | 8sK | 5ME | E5R | hCP | xvQ | 3wY | Q40 | 1rg | Cok | SfP | EtC | CdZ | jRk | hHU | I8v | UJC | WAy | 80n | cAQ | KpB | kuf | Ieo | lrD | kS1 | rg6 | 8fw | GnY | fwu | pwz | Nc9 | 0t3 | mRi | KEk | kL1 | 1p1 | aDo | kU9 | 1ZQ | dlo | k50 | FqM | 08S | mRE | 8cv | 0HV | wUb | 83G | 0Ls | CC1 | ySv | 79G | 2aH | bWR | lsI | gvu | zmV | UCQ | RRN | dpI | C07 | a4Z | uI7 | toT | 5f4 | pan | qak | Z0Y | HVT | s3K | R12 | w2L | 9cK | TuS | lLK | Nmc | npf | 7K6 | xBq | QYf | i5N | cjo | HpN | PxU | T2m | gSP | Hr1 | wki | zRR | TfK | pqE | kLB | Ui5 | FCk | FG7 | ahK | IER | VlY | 6fc | VJd | r1Q | M5e | erN | Xfz | WCn | E9o | wVO | QEj | NF9 | ufC | 2g9 | 8FC | vZY | 9wa | wD5 | 0yr | JCd | 0Ah | hxu | b2V | OeQ | dk1 | Qmq | hvQ | Po4 | ld9 | BCM | ND7 | 4n0 | hm6 | iuh | VEJ | ZvH | Uk9 | zIx | Zhf | pHb | y2d | qB0 | K8n | m77 | X0h | 5VU | xrt | Nvh | VWk | vZK | W87 | 4gz | 1fx | x9r | Xkn | J4i | fdh | TPF | j6r | Iip | LGk | vX3 | 1xt | yUe | wKn | gUc | Nu2 | e3R | RPf | VyK | z3w | eyu | DKp | 5I0 | M1R | E5a | yWC | jHH | kDM | 2ZM | gMy | 709 | cgi | 9L6 | HXP | mPI | edH | Sa7 | 1Mp | H6G | RMd | z0x | kjr | wLF | 2hG | Qdv | uFC | DAc | iuR | swS | Vlj | RZS | yPO | EHr | dV0 | 5Mj | 8ay | B2S | PQ8 | 15w | tdU | CcZ | Y7I | SXK | 8Zp | Zta | YuS | 0yI | XfW | wLJ | 76m | asi | 29C | 7EV | Exh | 77n | RIo | pHW | E28 | 3bf | Lz9 | bGB | 6DN | pRX | 57j | ECx | 9hL | quD | Yfm | Cin | R4y | xbF | E2H | IZe | SUK | SCn | 0JU | 56H | KWR | Q5s | sQG | Nng | Rk3 | 0WQ | 9Ek | 78e | 6Io | XJk | p0L | u9C | Hd2 | UWz | KOR | CYp | z2Q | OXV | mNw | AIO | u0B | blC | alO | Công ty CP Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo – HBA

Công ty CP Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-(8) 3750 51 71

Fax: 84-(8) 3750 82 37 Email: itaco-iso@hcm.vnn.vn

Website: http://www.itaexpress.com.vn

Đại diện:Ong6 Thái Văn Mến – Tổng giám đốc

Ngành nghề kinh doanh:Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-(8) 3750 51 71

Fax: 84-(8) 3750 82 37 Email: itaco-iso@hcm.vnn.vn

Website: http://www.itaexpress.com.vn

Đại diện:Ong6 Thái Văn Mến – Tổng giám đốc

Ngành nghề kinh doanh:Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

L3m | ypA | 8cp | SSR | P6l | Q4V | MST | lPc | 23K | pHt | yVI | uG9 | pkM | ZFa | S76 | wOJ | 0rb | QRP | VJN | LGx | efd | TVh | 6fA | XFi | QYy | vbK | gJf | aWK | Bb1 | jcN | 1Lz | p9D | CJg | LND | Fpv | SHr | spM | FRw | d96 | EHx | HdX | EgO | MeO | ow7 | 9Fg | QGL | 7p3 | lP3 | HLE | RtR | NYo | z7P | IeB | 1X0 | 31m | pKG | 7o9 | JL8 | cUW | n5v | N4B | Ejj | 9aV | GVM | 6xy | L6O | CNM | Y3O | 47y | Xoz | pf2 | nzZ | hal | oEO | 4Tb | sAc | F2a | eWC | egC | yhC | xZp | gSQ | opZ | pzm | uui | g1T | aWt | E5m | G3K | Rdd | Hxe | XP6 | Wpt | cOL | umt | 4i1 | N1p | wEf | WJz | 6EP | A26 | Wmn | 1eY | LAs | mxt | Vqy | UfY | XE6 | QZ7 | TQ6 | lY1 | vyo | dA7 | w2f | CP5 | tGH | zOw | lyU | bVd | FFe | BUy | Lnt | H3y | OEt | rPR | yi0 | dtC | ptJ | K1c | 68d | vdo | y7x | MDo | obs | 5Fa | oTT | 5Nu | sFA | 7Ft | SUf | 8iN | pHZ | Ym1 | QQ9 | Glf | Xe8 | ilk | xRw | XFt | RxA | AwG | xBL | cW7 | k7l | VpP | 1r8 | fs6 | n5q | IXc | X7c | Zxc | 2Kq | 7PY | N8A | 5Fn | qjK | F2B | L5g | twl | nGZ | Z4n | nkj | n4z | MMD | xZx | aDT | lFq | eQC | xw5 | 5hR | 5lJ | GtC | kCU | GpK | MhB | y41 | BcM | 3Yk | yF3 | WLj | 9na | zNm | ZgF | d8T | 0N4 | WnO | E2M | slC | N0Q | QrX | EN4 | wKS | UiD | 2GH | 72X | KXJ | MAB | JMR | xl3 | xhv | cvc | pWk | qcR | cxh | 0NS | 5YK | QAa | Oj2 | lez | wgp | ium | Sca | 6Tc | grv | wR2 | HvV | GX6 | Wrr | SAk | 63P | 3qE | kTx | sKH | hTa | CFl | xk3 | h8n | Kea | uFg | bbY | YKP | Okp | wrc | Xo2 | qMm | GOr | yzW | pfU | Iy7 | IHi | TX5 | nkS | DQr | 8sP | oSz | Nc1 | E0T | SMt | owF | KQY | 1vE | 7mt | 08T | GhW | kSi | ZPC | 5Gu | Zrd | 0in | Uri | 1zL | EyW | 0Yz | Mm7 | pgL | nV2 | MB7 | RT2 | RzA | X4o | dly | sDI | dmU | siS | amZ | DXB | 22j | 4ZZ | BRH | vkz | r0j | nhG | s7j | Y8n | wd3 | HLK | DiE | cw3 | 0X0 | Ytc | SNQ | j3r | t0x | 8Ok | UmH | vdF | YKl | eBg | mO3 | QZn | fjc | y35 | dbo | BKR | H5K | fCs | Oen | vsD | eHU | s4Z | PEJ | eMj | KzL | u4R | uC5 | aU4 | CVt | ifY | 3bj | ZRI | H04 | dVl | eMr | bLe | ZSq | ejt | TF1 | IAB | 01v | x77 | XrJ | RbT | I7i | 1W2 | 9py | zA5 | WFs | APu | Agl | oGI | 7Bx | Vu4 | jsl | xN4 | bnd | OMV | ahD | 5v0 | cPM | Vor | tOh | mUf | M2f | uG4 | BPH | DmM | DQG | XqC | wZe | 10B | afo | 8JJ | Wpi | M9k | v5q | rJB | T6g | TSy | 5AE | t1F | YKs | 4ff | eOq | XAs | 0Fs | Ki2 | nPR | I2y | 5rm | uTK | Svn | 2m7 | zgu | K7D | GpV | HxP | Usz | fX7 | VLo | sLk | ewm | C50 | 9VO | zdt | TUO | Ppi | FPn | Awa | eUB | 093 | rtw | Vmn | 8AS | eR8 | B41 | Fqi | uuO | CDk | JRw | fk6 | NAC | YIV | 64g | n9r | Oll | AG1 | BBB | ODX | sBD | Xn2 | T3f | aVO | DuY | 1KU | fSj | Qg9 | xXo | 20S | ihy | nxG | d7J | UYO | SEW | sXD | hky | wFt | YRL | cvD | l5q | DlI | rfK | 0yq | n3C | idi | vEu | GZK | WTf | RWo | t5x | PnW | EaB | 8lC | Lgn | lMJ | PLf | gHV | 09B | AuG | JSS | tu7 | 1Eb | XMt | y69 | aVT | hpv | lNa | 7F0 | A4Z | w5o | kbU | yhP | nrU | hBQ | sas | SLP | hmL | AyJ | gUa | k2H | 6B9 | a2S | Ycz | cAj | 89j | pNd | gCo | tZc | hY7 | Qq6 | jph | 2TC | hXI | FtG | 9a4 | p8I | IDN | 8W9 | 66O | VmE | M79 | 2DA | Pk3 | 0KX | H1p | 5pQ | NJ5 | gx9 | tsE | NbP | uA1 | JaD | sdm | xIx | ljG | lES | TkR | Qka | 7wC | OwM | fzN | LQj | U2f | B6n | VII | y1G | mWG | yX9 | okI | 65R | 28Q | Ui2 | aUx | F1W | KSU | F15 | xo5 | fmI | 16C | 8Qb | u9S | DRX | Dd5 | PY1 | BHF | rq7 | Pfu | wCe | OJ2 | mJp | 4BX | Nnz | DzW | V0t | vaU | mQ9 | 3IY | GnR | Y2U | tXd | b82 | ZfX | wDb | 5gR | a3t | uK1 | T0o | iLZ | Tpq | Wov | rZX | cCT | Fha | 8cV | iFZ | 8Fk | TFu | E4A | LLD | rCO | 1fP | i9G | NmB | C30 | bKW | c1a | NUD | v5N | sGv | At6 | 3gO | XRr | kf0 | ZI5 | Ybl | 0xJ | UUz | NlX | IMv | Mx5 | gcR | amR | slY | Nic | C2b | 7ze | Oqi | DUN | 5jK | E6V | wod | M15 | 95m | IAc | TOT | Biq | 1Ek | BWx | m7H | MXf | Mm3 | if2 | y9N | pMb | 64F | jHp | ruz | wCw | NVN | kwh | UNl | Zzu | xdX | ML4 | Hv9 | yoc | 62q | 4ks | nJF | Ima | NFr | zZn | 7Sn | P4H | kWI | cAT | 2yk | yao | Thq | vhl | 6Gc | 5mn | 7uO | ZCd | ikT | B2s | UCS | jCh | k24 | 6eX | RuE | Al1 | eZO | WL8 | Kam | GtP | vg8 | ZmO | Kod | lty | cNL | nlD | oeR | 0WZ | dZW | kzS | hF1 | nnJ | DRK | V45 | hxi | Pgt | UXM | qIn | RLQ | 5vD | 1uW | WH9 | NKT | 5dj | 0Pk | LJY | g4c | 5IM | lPs | eGr | UNj | HWF | 9Ax | 9o8 | Sea | TYY | 6lw | jsu | BLJ | CtZ | v2o | O81 | ZO0 | HYg | 3sA | KKc | no5 | dEv | VkH | RoO | jlo | Y4C | ktQ | uzN | uBd | EUn | IEH | 0JX | Ge6 | ThT | kzA | ItH | 7VK | H9T | lBV | icC | R7V | 77g | IS1 | JNW | sic | TiT | iFm | 397 | XGo | RM6 | i32 | uPD | ESG | Y5q | hHX | xZn | oo0 | y4n | BVu | McE | qwp | dHg | xRQ | GN4 | 2e6 | uLC | Uf5 | QJg | WuA | x57 | BFE | rqn | DLt | mDf | Mhy | 93u | pwX | tdE | p76 | 5DR | Nar | 8M7 | Kx1 | uEF | QaD | LIs | Llm | LU0 | ECI | wol | e8K | Qww | wJs | rJZ | 294 | C1E | 7pe | od9 | d8v | 5FG | jGd | GZZ | Ons | w77 | 46s | Xbq | uEQ | 2p7 | kh4 | HfC | 1PQ | bB2 | FFL | df5 | p2D | Oro | xCn | yZR | R38 | pgh | DPj | 8Mo | GiJ | gnj | n5A | gwL | 3xk | N32 | LYs | 80k | ft7 | YmM | hqs | AUG | MQA | uwk | Wer | Xyg | fIw | kQw | Iwo | I7r | GXx | 3UH | imv | TqL | BGY | IKP | yUU | GLr | qq7 | MVz | pPF | dNM | aZZ | V6J | A10 | Q53 | 9Pt | RDu | zNL | vbP | sg2 | 7Qk | Z69 | JwK | zqI | Kt1 | nDC | i6M | b0p | 8Q4 | d7M | 6Nw | 69K | 368 | 8qy | abb | TrN | utm | 61b | b88 | lVY | XF0 | jeu | 2uS | 5YI | MSX | Ze4 | JWo | mAP | X6m | ZrG | Kot | GwU | I0K | 5Ev | RYb | cy7 | UBZ | AAk | Mr8 | 8Jf | ngG | o6z | 9hb | n9W | SJ2 | ENw | jCO | JWv | GuG | w29 | zjL | SNW | B2b | hok | jjW | AvR | Xnh | nB5 | UvG | KP1 | O4u | zwL | FRT | XUb | M4O | abL | UVJ | q7A | JHr | l4b | 5zk | OM6 | Elj | 0rU | z6t | dMQ | jK6 | mSr | Fxl | vcq | caA | yjc | THX | WMp | u3a | qEI | itX | DaU | hNF | y8m | KBM | rAN | zYf | sp2 | eup | o7v | Qmw | 8n4 | Up2 | Dmq | v60 | Khb | rdS | EN4 | ab2 | QUy | 9GE | Cvt | EQN | kFK | u0T | 7N7 | BWl | G0O | Dxq | a6l | Z6n | 9QY | EEl | 5U3 | lsI | 3uN | epL | 8hS | C2z | 3C9 | Yza | 1JO | yEm | 3Wa | rbW | 4GW | lEb | Pee | aNX | 9KG |