Danh mục công nghệ cao,sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên khuyến khích phát triển.

Ngày 25/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 66/2014/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển…

Ngày 25/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 66/2014/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Quyết định này quy định danh mục:

– 58 Công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển như:

Công nghệ thiết kế, chế tạo các vi mạch điện tử tích hợp (IC); Công nghệ thiết kế, chế tạo màn hình độ phân giải cao; Công nghệ phát triển hệ điều hành cho máy tính và các thiết bị di động, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phần mềm nền tảng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng; Công nghệ thiết kế, chế tạo các hệ thống nhúng; Công nghệ đảm bảo an ninh, an toàn mạng và bảo mật thông tin ở mức cao; Công nghệ trí tuệ nhân tạo; Công nghệ tính toán phân tán và tính toán hiệu năng cao; Công nghệ dữ liệu lớn và xử lý dữ liệu lớn; Công nghệ mạng thế hệ sau (NGN, LTE-A, IMT-advanced); Công nghệ ảo hóa và tính toán đám mây và nhiều công nghệ khác…

– 114 sản phẩm Công nghệ cao được khuyến khích phát triển như:

Hệ điều hành cho máy tính, các thiết bị di động; hệ quản trị cơ sở dữ liệu; phần mềm nền tảng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng; Phần mềm đảm bảo an ninh, an toàn mạng và bảo mật thông tin ở mức cao; Phần mềm và giải pháp xác thực đa yếu tố; Phần mềm nhận dạng chữ viết, hình ảnh và âm thanh, cử chỉ, chuyển động, ý nghĩ và sinh trắc học; Phần mềm điều khiển thiết bị đầu cuối mạng thế hệ sau. Soft phone và codecs hỗ trợ đa dịch vụ trên nền mạng thế hệ sau; Phần mềm cho hệ thống ứng dụng RFID; Phần mềm xử lý thông tin Y – Sinh; Phần mềm nền chuyên dụng cho đo lường và điều khiển; Phần mềm và dịch vụ ứng dụng trong hệ thống giao thông thông minh; Dịch vụ thiết kế và tối ưu hóa các mạng lưới và hệ thống viễn thông trong hạ tầng viễn thông quốc gia và nhiều công nghệ khác…

Đối với các công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao không nằm trong Danh công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, nhưng thuộc trường hợp cấp thiết phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội thì Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.