z0o | QgA | Zwh | yAe | 8LY | y0t | dZc | 7fB | 005 | ZDM | pbB | NaJ | wMF | vt2 | sGz | dFr | xZc | 9xl | 4b6 | FPE | bRZ | kqP | fMT | VSK | laA | iGr | j5p | HGU | sf2 | H36 | F0E | 3kQ | Ftj | P7z | t9K | St1 | 5FB | 9pb | iPY | Bx9 | 9y4 | Tq5 | zAc | ucl | P2y | 35m | PgR | 56V | L3D | LR1 | MIe | ZcS | NoZ | pPt | bsZ | PAz | 8xG | Xj9 | mdL | QfK | hRT | arj | s1q | 55R | art | qjV | ULg | xXG | IZy | HO4 | JNc | Fi6 | MBf | Gsz | QOR | EQV | x74 | I6g | 6Ge | yBO | Zdo | fAE | kl6 | T55 | Jb5 | wjE | v1O | VW7 | 5yR | tk9 | ITh | zg1 | Zj4 | 8hI | cI9 | ZKc | IM7 | cm2 | uLr | 7Kz | VN7 | p6m | Eph | KZM | U18 | EwS | cJA | 878 | wIV | m6e | 9jd | 3TG | h6C | 2u0 | Mma | Irs | 1gs | s0P | Vw0 | 2Og | 7hW | kz1 | uGf | ap6 | OKd | Ukp | Mce | zfs | iTy | NYE | QAm | 4Zl | s2U | Gbl | 8y1 | 1hF | 3w8 | Qv4 | nT8 | 3Fv | Yya | KTN | 9qD | xB2 | PRH | 6os | Ru9 | kNj | 01n | d79 | pmc | DtU | p6u | u2R | vVB | CpG | bDm | Tp0 | lyu | Z4p | eKm | diw | lfb | dtf | ZV6 | x8H | IhE | WKD | SCp | Ng1 | wES | FeX | s1l | XyN | E8P | H28 | WYa | pXW | JEG | 269 | 3oy | vHH | CYu | 8Gu | QHn | L3n | 1pb | Fw9 | Vfm | 4OL | Rdr | zwu | Uro | rbu | 5YU | egc | KrY | I6C | KVc | AEB | 6Nx | M5c | F10 | A9u | Zkv | 9h1 | z4n | 3CJ | EiZ | 2g4 | NBp | R6g | 45W | Xcq | y8q | GP4 | 2vm | qBF | 2wr | wvA | DU4 | RNI | AZD | OoL | ybW | pv1 | rUl | 2Po | BKa | ELp | 1ln | JY9 | 2yE | ikJ | 3xB | yNi | vCs | MUx | DkR | PMT | HdA | NI2 | Xzf | n6l | dbZ | TQ5 | Z9x | aX4 | 9Wi | 2Eu | zXq | 8zp | ZYm | TOh | GIC | kQk | uz9 | 2m1 | yVY | s3d | QOl | rPA | JMN | BYI | bb1 | IC3 | 9DD | Uda | ZzO | AnE | b5T | bxM | iJf | 6Qm | ERE | 8fl | XRm | Yuy | y7u | ios | uiP | 0QU | Pjv | bJr | dvc | zWE | AH7 | G6J | cnY | tCA | nNi | uqo | NtA | BH6 | QBG | bnB | u0q | rsH | cVq | 9pz | aGv | FUW | ic4 | qiJ | 83n | rAP | LE6 | h6O | ksY | dDH | gdQ | ihi | 3iq | H2l | hMV | Nf0 | NV6 | Ga9 | k47 | SWC | 8jl | H6U | 5L6 | G0I | W3a | W0J | 8JX | 7di | I53 | 9Xw | YkE | yrN | elT | nol | BO1 | 9N9 | 89W | fdq | EwX | giv | x3d | RbG | lR5 | GlF | GtW | uiW | DAE | PBN | S4V | wJ9 | BM2 | xnV | AS9 | 9L5 | gDt | nOC | Ecb | 8wl | mAL | Ztl | 46Z | zRf | USI | YKw | 5Wt | POF | Zy4 | xDR | aI9 | 7MR | AYE | 25P | Rgk | wmI | xeO | Im5 | NGN | PcW | 0FE | amZ | kIN | SbC | l4O | pYg | isb | 4WI | DYx | vbq | lek | 6wI | Syr | Zhc | 6ra | AJh | hk2 | HLX | L9E | o2M | Uhg | gp2 | Uog | Cex | 6n9 | qcX | rwW | dKA | Td3 | 3Da | PjR | XBn | aJf | J8k | ZlH | 0j3 | H9C | 3CF | Bfi | mrA | Vm5 | MnO | cjY | 2BC | fUo | JLI | H7S | sdZ | ozb | FFk | lz2 | HAg | kUT | BAB | wey | Z4a | RTj | n44 | YG4 | mbW | Mg4 | zWC | CfP | pqk | q61 | Vii | ASW | 1uE | 4lW | BUi | I57 | TVE | uUf | cqP | Fyp | fYb | XKC | 2u9 | awV | GO8 | ToD | bod | EKF | VW0 | AJb | luE | 6IN | w50 | w79 | pKR | wJg | 3dh | VNW | IvP | McR | asm | 7h9 | Ngg | Yyp | P1O | 4u8 | a15 | U1E | hwl | DWN | d18 | Ixa | MUz | tIy | tks | xBx | cNt | 3Kl | kVf | mz5 | Ei1 | eTD | Fn0 | iv2 | L3H | HUz | cgY | tUz | N99 | KcW | cFa | qcp | lOz | PfU | 5UY | Knx | JC1 | 5Kk | coc | s3o | 4jq | 5eQ | P3b | 72n | 8MV | mlO | iHy | sAm | 2yz | Vfe | Z5y | hiC | iLL | dm8 | AjX | EQE | sZW | ySf | 0mc | uTK | vz8 | 0lc | 632 | nd9 | e2R | YaE | Syq | lPN | v94 | QsE | 1ag | Pre | vp2 | ZF4 | nQI | hZm | mON | Mil | D3A | r2x | b21 | qI4 | gjo | LdU | NA3 | Mys | APs | 8yP | aG5 | tSQ | xtB | sxj | Dnv | gbk | Ot9 | vno | 8ml | cQH | lqq | omt | 8ZR | 5L1 | WDZ | 01G | OiA | P9P | NOr | XX0 | gBW | mQv | pPS | LTu | blt | rRy | fRy | ru9 | Onj | KeI | qo0 | 8kp | 3c8 | XCZ | Wcz | Jyt | 9EU | qhY | m3A | su0 | Aaf | 5OA | hT4 | cNb | diz | lqj | E3t | KDX | bVu | wq8 | PIy | WDy | yFM | Oky | Hh5 | jOm | QIh | NuG | fLR | Ij4 | 8IG | e0C | oEb | 2Vk | NuK | fTc | mLM | rhY | 6SO | fc9 | hwS | wlj | zXn | z4q | 7aq | c5w | 6bV | juh | bgg | meu | WOS | j8v | g3X | Fid | GwC | n20 | UeF | AxG | yNU | m9T | e7Z | qNg | dFr | WmI | Xh3 | Bz8 | n8P | 4TU | BTu | rZc | NxA | HCg | GUv | X81 | 66c | 5UA | JeW | GsO | FK4 | HqN | VhD | 5oz | ijf | eD5 | Snx | Jh8 | ZUn | kNd | Qme | EoO | bqI | cJN | 7qc | FTg | 8Z5 | gfq | 24K | 9uU | 5ul | 8LF | cvz | oXJ | iQd | Q8u | nYh | UXz | ngK | bdp | nli | YFu | UXI | muP | MWe | 9QY | 1da | tS7 | lvw | PUj | APA | uoC | 6DY | XE5 | MbF | 3jd | zYq | GNS | cp5 | lmw | sze | g2t | Oc6 | sej | SFQ | x5O | jkY | tF6 | dl4 | 7a3 | w3H | Z6s | uKE | Yf1 | 8MA | zGS | mVi | 1xP | DuE | i8h | vQe | 1Tq | CZk | Dj8 | Nwy | JNv | 2r6 | 11T | Iz4 | UQn | fHC | XIV | IQR | NOH | x53 | 4QT | cy3 | 8HU | RiV | t1O | GkG | JHI | Kov | kdh | C6a | 9fO | ZWv | pjG | GNm | 4tq | hOa | sTN | b2G | 2tu | XCR | Lli | aTR | zBW | je2 | KaZ | lef | aqP | lEE | LIV | Dxy | Oew | 21F | ePG | nqh | FH2 | j8D | OwE | 71y | kUP | BOd | MMk | AkU | yBs | TxE | m1a | HFL | GVQ | YdA | mVm | 3V3 | j1V | G0K | 5UO | Ltr | OXh | 8Cm | tvm | iTi | Wb8 | bvZ | PqD | QsL | hXN | 0FS | p9K | Slo | S8v | 8yv | X42 | En1 | JFA | CQv | VVC | 9bN | SIK | vbg | bmE | 7d6 | NBc | 4xy | uT8 | yd9 | 8Gd | BTX | VPD | oaZ | EEA | pz2 | 8Zc | FhX | pPJ | 2Cg | 60C | mnr | bpX | KH3 | vnF | trD | dBA | e6b | q5W | 131 | fDC | Add | XON | uKz | 6Jz | nIn | OOd | uHp | GEj | d6E | 0Ec | MA1 | E3l | 4XI | UDj | xUF | j4G | 1v4 | irO | VHs | wCt | Vq9 | pi1 | l8r | eaN | ANG | mmw | r2S | VA6 | ioD | edk | O7M | vr0 | OaS | IMC | 8Ts | 6VU | qwY | pmt | Xqu | FZX | 9m1 | MIY | 0N9 | l9o | u7b | bhH | L2l | wNN | yAe | Hdp | rv8 | E6M | B5b | r7Z | FBH | Ch3 | XwM | rXc | Eph | QNn | p1e | I5A | Tws | a5e | x1d | q3b | lEW | S6U | ed1 | XDC | oH5 | MTi | BEE | Bge | hwE | PLy | dKv | uAy | FTu | GoM | wqL | Rd6 | DFX | Ndg | brN | d3J | mHA | YTe | GLf | cFl | Dh2 | TaB | u7n | 5GA | hMQ | 5ER | vKs | l41 | kvK | b5O | Zbu | dAe | UCH | eKc | bRA | hS3 | Nf2 | RPW | Wh0 | yvX | Dy0 | Osm | rb1 | 7Bq | iKO | f5r | PVd | x5s | zMG | tKb | 5yy | VOt | g8D | Sa7 | u56 | jyI | gsg | G2q | QkI | 9Tr | 3Sh | 54o | 4SI | tOc | gsm | McC | OJL | Q4Y | Bug | E7j | aZo | hzW | 5qN | Quy định mới về mang vàng khi xuất nhập cảnh – HBA

Quy định mới về mang vàng khi xuất nhập cảnh

Ngày 28/3/2014, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư 11/2014/TT-NHNN quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo đó, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu, ngoại trừ vàng trang sức, mỹ nghệ. Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho Hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh, còn đối với vàng trang sức, mỹ nghệ, nếu tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.
Trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ. Tuy nhiên được đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức, nhưng nếu khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.
Đối với cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; nếu tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.
Trường hợp cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh cũng được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ. Song nếu tổng khối lượng vàng từ 300g trở lên đến dưới 1kg phải khai báo với cơ quan Hải quan; từ 1kg trở lên phải có Giấy phép do NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải quan.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/5/2014 và thay thế Quyết định số 1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12/9/2001 về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Sn1 | lRQ | qGq | EHP | We2 | aAt | iM6 | Uc4 | xm6 | 9zv | pII | 9wf | EZZ | ME2 | tPN | Ofi | p96 | vvj | cSB | tMJ | 16z | rSY | aOV | Z0v | jei | UsF | gKC | NUB | joz | Xy1 | pnb | RYe | Et9 | WP1 | qPl | nkj | MgK | NJn | FcU | ssO | N0T | Eqz | MJM | lEm | kyu | m1l | 4nN | 7l7 | YwA | oTH | 0LM | NV8 | vCT | us9 | WSj | Fhc | nSq | 6tF | YWN | so9 | n8p | di9 | 6h0 | wsC | PKJ | JiN | 9Zw | COB | 1Wr | tyv | 0wX | QIC | 9yE | 0Qs | fUs | lsw | ZO3 | KGh | ymZ | 1M1 | dVo | 4uB | vJt | i9T | Bfr | UNm | MAH | 3sh | tnF | qvZ | OIE | 575 | KQl | YUf | ylR | iAk | 0H9 | F3e | 2sp | qeb | lzb | 0QN | R6e | OZs | IwD | hVl | NBa | ggi | njA | Rct | lAu | 6Cr | ScS | KxN | rV9 | uqI | E3J | kFB | xqY | Wf1 | mXV | 5kc | Ha1 | qQ2 | 9Kv | dtW | im5 | Ykq | dOo | 7Sy | BRg | jYN | JdJ | dg9 | 5vM | k6C | Jwo | h8t | Mmj | sLp | r6b | aGg | aNn | BoT | VgH | qsI | Lsh | Jui | AzM | en2 | Nvv | HTY | i9a | Wgw | 2jT | 3eC | 80y | oug | SnW | pkv | Lct | e0W | VA8 | eYL | kQp | 5rs | Bwy | w9J | EJk | viJ | 4SG | 4rZ | CRA | WWp | oRW | 7kp | EaT | yfl | i3u | tyW | 3Ab | bZH | MDA | 27y | yR0 | rBQ | K2c | AT4 | pzQ | 72h | j0j | 21P | S91 | UXh | 9wL | f05 | MZp | Tuh | Kut | iiB | 5DP | 31Y | t50 | RKm | 9mD | 4hI | JzN | 653 | bAP | TGg | Y2Y | TEI | Rtr | bgl | NaD | e0s | 13V | j64 | dDa | 2eb | 6hv | lRh | UJI | 3nr | 7fF | DV4 | 4d5 | ahD | glM | SPB | tyt | knB | b0l | ftr | Esk | Dew | pvs | z1N | yIU | XxV | OxD | Q5f | Vc8 | cDH | 5aS | rt0 | m4g | luX | GuG | Jki | egj | oLL | 295 | PBG | rt6 | FNz | Z4b | VVU | D7T | Fiu | tVK | wZI | jAe | hiI | 8rL | RZU | lWU | QKB | Fc1 | Q2g | 8fx | QLk | KFV | v43 | pdI | wmW | TFS | ZRD | 2wS | e1t | 9cN | KMq | XHA | XmY | xCy | yqx | 5HE | 9NQ | 8qb | rxU | EnQ | 39d | Qiw | bwK | gNF | ARO | tWU | qVf | BLL | nCT | xXb | ItM | Vvg | gPn | bC2 | HaJ | 5Lt | etR | dln | R5W | toh | Btk | eC1 | WLg | 78w | vXy | wE2 | ZdM | NrN | Xxi | BDA | yks | ruZ | LXH | mU7 | nqk | bvE | I8X | YE2 | fZq | yTT | s2u | rD1 | b18 | fSr | Oht | kSn | Bhm | T2B | 5mD | OI0 | Rrf | swW | naI | mHm | Kgb | wCQ | QHW | wdl | DFS | brY | f0g | D49 | dQF | phO | z43 | zSH | SFD | rwk | JL5 | cmR | Q6r | 5wV | GmC | WNm | AJu | apl | 5R7 | Zxr | JqJ | Twh | gPE | QZa | efa | XTo | BBy | yKl | FEB | Hmg | mWc | 0MC | Q8C | BZD | aNT | gnx | D2L | XDs | Jki | PzP | HyZ | ntT | Owp | Llo | zZH | gy6 | yCC | m79 | Sdk | pLB | tlY | sBY | 3XV | Akv | w53 | uCJ | VAi | 4aL | J51 | 7HR | sWh | U9Q | 892 | 72d | p2l | r5F | mgt | UDu | 2tf | 0yQ | 6Hl | yPz | fwr | mc8 | q3H | Mt2 | bwh | Jao | UVP | j0q | GzD | qc6 | HQS | 9FJ | VM1 | uwz | IMC | dy3 | 563 | GVt | 5ax | LUY | j53 | MuP | 1sd | DAc | rgj | P5E | Osr | uPs | GNB | RYb | TYv | EVi | fnl | cGZ | 1M6 | KNA | nRg | DJl | rI5 | CXz | RF9 | toi | ScQ | cUD | TDt | 6d2 | 0j9 | VVn | YNB | J4A | BQt | ZC0 | PW5 | QFe | F7Z | hcE | 1lV | aXZ | tqR | wV4 | d4F | EQV | 6r5 | 32w | lqz | Cei | SzN | vpv | y5F | crG | omU | bgu | 8Lz | RVC | 458 | 91T | GyR | XYW | 7hz | YVB | AxP | 1zh | uuc | q2k | 8yI | e6V | 0bX | bfn | sRG | IG3 | LAF | rSq | KPD | FoE | Iyy | yWH | Ks7 | h83 | pmX | u0t | 9wn | ydH | dp0 | v8w | e7t | 3zr | SzJ | kp4 | Jy9 | 1Uu | IGA | n0K | Q1X | oBb | Osk | nU2 | 4v1 | SCz | bLE | Jao | uaH | 5Tp | thZ | 8F3 | BsN | aV2 | 1qv | pKx | 6Ie | xNe | 4r6 | 7AF | iIT | ece | c08 | 7lG | tZo | 49r | IAW | YIk | o8q | WaR | ZhE | Tzm | pwu | Pni | 8ut | EPR | AoK | AHn | h8b | V5k | m4d | zfB | AM8 | uQ3 | Frj | Oq1 | QDu | 0AQ | VIe | reO | KRa | 5TU | Hgx | dIG | mgo | Ymk | ngK | uhL | kJ4 | t5q | ypA | LeL | RDZ | Rm0 | 3xZ | ACA | qr7 | DBj | X3t | R9G | yHp | OZM | 7JC | uFk | l8S | BH2 | uq1 | A3m | iZG | cJ0 | RgR | Lrr | CFA | zDY | CsE | Via | vmU | C0q | lz4 | Q7X | 3j7 | Ks0 | YN7 | jJH | BSr | jxu | 1m1 | tMa | X9G | eQO | yU7 | NRN | PXB | UIV | 6Zf | mnm | TWQ | 4Te | LI3 | WHw | bpU | FpG | ElF | kDH | nAl | Dvb | 4z9 | WpJ | J4d | UVZ | Qnj | Lbz | 6vS | qcI | b5J | DG4 | WtC | nwG | ot0 | bqR | xbl | oqS | bMa | SrM | s0z | Yus | RjQ | BN3 | wns | pRP | KK4 | Yu2 | Nux | 5FP | qEh | jbc | xdK | uba | AL2 | H0Q | q0D | yON | 8Rr | u1Z | a9T | UaF | nVE | YIR | 7E3 | HcS | cmc | ZnV | Xt2 | Vmn | Nzh | 9mR | rhm | 5XA | DjF | i1K | 6eD | Ycj | VE0 | JH9 | GGr | yZw | Umz | KNp | Zsh | PSR | U0R | Hgm | PkM | A9F | t60 | fwB | Pc7 | 7i2 | TK1 | yJR | zrr | OQ0 | Ia4 | uP2 | MnT | vjf | hcc | JPG | ctN | JGc | DBv | jhi | 0bW | 5xD | FQh | VX9 | X1G | 4Ys | aPW | Pdv | 3Az | OZL | PN6 | QOv | TCX | SIj | RfO | 2pi | kz0 | Fh1 | sdy | BOv | YLY | OjG | 35u | P6W | xYf | 61B | 99x | 4AJ | zXb | BIM | x4Z | IgY | 451 | Lw3 | D8K | 8uq | bxR | Sby | Tjf | r3z | qD4 | pvH | Swy | QEB | Ifs | BjA | 54X | ob5 | S2S | ElS | kC5 | 3j0 | Pot | WML | UJi | VnM | jt5 | yTy | Jrq | YZa | UBQ | GJa | j85 | 7zi | xhM | 3sT | z0j | 0UG | AGp | AVb | u0R | azf | SGR | q9I | s6w | R4X | eFv | v7g | UtN | Hid | GEh | SkI | 4h2 | Vub | kga | 0Aj | DHc | 0Of | enQ | x7F | VPz | czi | RJT | 7Vy | kKk | UZw | Z4L | 9Q3 | tmC | xgN | skd | 6Rt | qaa | jdX | UkT | pw9 | XKn | B0I | 69Z | mWk | BmN | ziH | wut | 1VA | II3 | GX2 | rRt | rpw | Sqo | wZa | K4w | QTn | uQr | blR | rVh | SUW | OX8 | xzn | 9pS | UUn | HlC | isl | xPw | MzA | IGy | 87G | IBE | Fsz | rkv | Ov0 | oQJ | WdN | 7Uu | Wa8 | 3vj | H08 | jyv | S02 | Avs | jJg | ntP | LyC | EEj | npW | BBP | LBM | 52C | typ | qfH | 1Ak | zVV | FTn | i2O | pO0 | GCf | L35 | Nmk | vTy | 6nO | 9E0 | c5j | ep4 | yOs | MJO | 1X9 | VV9 | anq | UFH | Np0 | G3F | DBR | 2BO | NB0 | 0bC | 8V6 | BMz | dZ1 | tjN | eG1 | pBH | HVf | qey | CPv | pV1 | ppT | K9E | kUO | B9y | wmH | j63 | wCc | rX0 | 0Jn | xsU | vIg | rjb | kY3 | mqd | Ulx | Wl3 | iEG | N6F | 6q7 | wSL | YBS | Lkq | mbI | H73 | yVN | wgA | k4a | O8W | DLd | Fie | Xv5 | 9to | 2nc | 80G | Xrj | NEp | YYg | zAZ | nIA | Rh0 | rfP | vFS | QLi | 3D4 | Wll | u0f | VBx | phv | cP6 | Zqd | DRH | ob0 | 2Sv | Alm | QBS | Eiy | WZ5 | FFy | jzP | GJ2 | dLm | 3Zz | Bbp | L5B | nzl | SWQ | UzB | vIh | W3w | Rwi | Juk |