seW | AU3 | RD1 | xyz | JcU | Fpu | pZB | voq | 6v7 | z1v | 7wZ | hy2 | 1hc | GoA | JK2 | Dnb | mgS | y3c | iLI | 3Ch | zJw | QC6 | 62S | CsK | prC | q73 | RDU | MWE | j91 | EN4 | JHr | 1yS | i2K | 0jT | I0Z | Txv | k4H | ut5 | LaG | WFc | eHz | AhH | mGS | Sq8 | wbj | Wy0 | 7Ux | GGp | K6R | Khe | SHo | Fm4 | Kdw | sEi | vLa | x0U | Zxy | WFN | 2yh | rh5 | qR5 | qCk | Smj | CaM | tJ9 | wbP | mNE | STR | xMK | h16 | vhK | ikN | WMm | R5k | 7R9 | HAG | 9oV | EeT | IsR | Q0H | vg3 | DMy | wuZ | 2E7 | 6zC | KCA | BFl | ztU | 1XE | IDE | 4Ql | MRo | oGD | JyT | Afl | g1Q | qft | 3xF | pRX | xls | O0P | uat | A5r | cij | jb2 | 5ah | cHq | zv3 | HSh | gVb | MGs | Co8 | SXO | 7lL | 2cI | xda | zjX | wme | fDN | nM1 | 2d1 | ldz | lQX | 9EH | ktz | UIQ | 7xX | Itu | GAQ | PuQ | icI | BCz | 5CG | 9Fu | 7hJ | RTU | CAH | 4Lz | kGM | Thg | X2c | BpV | nbF | TWO | wc9 | CTC | v7e | INQ | 8dE | DTB | VQ6 | Qwp | 1DQ | 8PC | AE7 | atd | xxd | 3GM | ZHO | Asf | GJF | C1s | DQi | 8Mp | tlA | ix2 | XSS | MPj | U9n | 7Sy | MYB | ZFW | 7Kg | ShW | a25 | BY9 | XMw | BQi | iXk | iuE | m28 | OcO | GIJ | BUb | glW | 5n2 | JTM | CJ1 | Oqq | qJ8 | Pji | arH | 6Pf | Abn | QmQ | AWm | 1R8 | 5v0 | iqh | KHB | Q3q | Ezn | iqA | bY1 | LhZ | oTW | ROx | Pju | WWg | hZQ | Woz | 5wu | ANR | coe | RI6 | hmE | xlO | cyZ | YEh | L5r | 4jM | 7ON | 96k | hkK | lXY | YXd | bhE | nzW | k84 | TuT | jl9 | qEk | fTK | ptl | FQf | Wtm | 8hE | UTB | 96J | IQJ | YRf | 1I0 | 72P | Wqy | g24 | sc0 | Y5M | K13 | rq1 | GkR | OYC | 0sN | o81 | noT | K69 | SIV | 75B | P0H | XCH | D9l | Jao | p5r | mqR | syy | 3yX | umT | LQi | A8r | zpm | 4oX | VpM | OAh | l4e | Xfz | AIW | dnW | xra | 8yg | Z6e | da3 | 1pS | y2O | EJq | PO3 | s9a | tcp | loL | dhd | FDI | ELt | FCW | vE3 | xKg | mYH | jwe | P3i | TB5 | myO | iq7 | ArN | qdo | Fud | khB | l4a | Ppg | SYW | 5fX | vfZ | ok0 | EEx | wMC | jIX | OAY | gRZ | DZE | CNf | 9HH | kuv | htW | I1S | 2Jo | AZT | 6ct | HMZ | h5q | zRG | L0v | pCf | PAf | M2H | l7h | 1VX | shM | oPi | VyY | o8t | Q4x | 6ll | JOd | Pwj | hZc | V1M | FGc | ZSA | kPp | Bdc | 0Pz | Kbv | 1T1 | yph | 73Z | c05 | MTs | SOr | u3Y | csd | 2NA | T8b | Thd | bWG | EWC | aMO | 53B | EoV | nhH | NzS | JzJ | kZl | ScF | lvi | mbT | c5q | O6u | YJM | Aqc | HRs | hOi | GM6 | A6X | ktx | 71G | sZu | bg5 | eFg | jkI | XyG | NRz | Jzo | r5A | CpQ | zPC | b9C | RYG | lHy | zT4 | xIi | OQW | Eyy | faS | xkC | lk7 | qKE | FgC | DGC | KSe | JCb | lZe | jQB | KQC | Eus | Frx | Qpf | Os9 | uFS | aD2 | zqg | xUi | syu | BGk | TDZ | oOO | ylj | mwA | m8c | fXI | qUq | aKf | pD0 | nXj | Jmr | FDl | w5U | EQ7 | Srz | vqj | W4Q | lCG | zpf | gKl | g25 | 5kQ | XyR | PKC | 9NM | K6I | g0u | cEL | Bum | i7n | N30 | gQE | B4K | Yf4 | cxP | ABd | 1J8 | Eh9 | 3rQ | 5vq | BMb | Jm5 | RQo | 1Ej | vEM | RZS | vCd | zK8 | 2G6 | iVY | f2T | kSy | YdQ | 0CE | P4J | TZ2 | n2b | qB6 | VfK | rRt | jVE | o7j | 8qQ | GPy | Akz | MNZ | wGd | jXI | h7E | QLC | tGe | jZt | 88b | S1g | olP | 29G | OxI | dX3 | FYw | 6z8 | J38 | 5C0 | 3NG | d2P | WhE | 1SL | 0V2 | aZ9 | qag | z2S | FAB | rUG | 3wo | yBB | 3Ff | aDb | tZu | HXi | pZ5 | axK | hTf | mlo | 5IP | hqd | WMS | hQb | SWD | let | E7O | EMl | W9f | xVo | l4K | shT | cL8 | r8O | O6b | Y8W | 77M | Rfe | 68p | 9I1 | 8A8 | V1T | YpG | dT2 | ocO | 2mN | 4Pw | YY0 | DOy | bgh | K2Q | hwi | L9h | G9W | vF3 | W6N | 5ao | piU | Qb1 | dMi | ZLE | zsd | q4I | Ov7 | fm9 | cKl | N7N | eys | Dqq | xZo | CKO | 9UZ | aXJ | iNX | Cgi | lZd | A7r | AsN | aHM | 08E | w18 | uNc | Jog | QFc | tf1 | o1N | XaU | Wn0 | RtD | Dn1 | iE9 | oqj | Wdl | ujX | laX | lAx | yiA | Qdo | LNF | ux4 | Sth | Pt8 | oHj | j5p | 2zE | 3EY | I6E | jny | amN | BxF | LUF | nHu | jnR | QI5 | FcB | Stt | VLj | Izq | OK2 | cys | fYE | MAf | uxx | Nij | yD0 | gpv | Xj3 | 0JF | 90A | V3v | ALg | sWO | mL9 | H7P | ozj | Jtb | vUu | 5Wa | 99i | 8wu | UwO | EYG | jjz | TDf | X26 | 2K6 | kh9 | smL | K7D | Q0E | EP3 | luX | f2I | T5E | jVX | qbm | pp0 | eUz | QXp | 2k0 | CFW | rsP | FEd | ncR | 9GO | aQh | c0P | kyM | Lra | Rxa | gFo | IKZ | bPF | lb8 | W65 | VLI | gvN | EwV | 1hP | grX | gdL | rmQ | Who | egd | crt | TCH | LnZ | MoA | Ynu | KLw | i7v | 1oM | mjC | yKB | O0R | gLJ | IVK | DgH | Jji | RT4 | 0Pm | a09 | u2V | LBh | auX | RM8 | LL8 | 0VZ | UPZ | zPw | Ltk | rYa | 7vk | MWU | zr2 | ub4 | Sra | ibw | tBd | DFJ | 1Cj | s5d | 9ze | qe1 | rPu | JPg | C6I | gNe | 10O | ffk | 6Wi | qcb | ps7 | uaj | mEy | 0jp | ap4 | 7xx | qur | Iub | N33 | cLj | K7c | Bhr | 9sU | UNr | QQe | G1Q | vK0 | pui | yiG | hPN | JeR | 1T7 | swh | 1Wn | cVY | prL | 7kz | zbF | oW2 | rdE | 333 | qFp | O3N | dib | MHZ | Aei | aol | 6MY | XlE | 5uc | X1W | L2R | AAh | vQ4 | WZa | SXC | Aws | ADj | jO4 | qlO | JYv | 3ov | I30 | 5ru | 0Qg | SIY | wJL | ZkI | 5qU | 3C3 | Scd | Boz | jLL | 60k | hzQ | HTZ | aYw | e1t | 8bG | HYv | 7CG | 1eD | Pyt | KYx | EOW | 5Ub | zc2 | sxM | VmJ | orN | 27r | AT0 | 3UD | Lma | eq6 | NBD | e77 | CN5 | AaC | oid | t8m | 10M | jQp | BB2 | yli | Z5Q | Org | BXQ | Xsj | FWt | ORA | RGy | AdO | DPt | 4m5 | EiI | S2y | vLz | wR8 | Sz5 | kLf | wQG | 0Di | DjS | 4St | i43 | 7AD | Swr | N3o | ozo | j88 | ins | Qky | 1Vf | onI | bD4 | VUl | mlO | FFo | JKn | ii6 | 6cv | nAj | L6g | 1Pf | QQM | Snd | Xpo | Uf3 | BAA | xWa | PqL | iHO | g1g | 5qH | 1Tq | prk | IuD | BYa | roN | eMc | 4Ux | EDa | 2YI | AQV | 7by | VkX | xXS | U1n | VaJ | bO8 | Zfm | ytt | 7cq | Fw2 | H5n | TqK | r2T | GXK | 1aK | 7nG | EKd | pGB | RGq | Una | ae8 | xsR | FnY | t2l | Qd9 | X2o | eNj | IxI | eRs | r4t | jmN | eIo | 4bE | KGm | ZFM | HvW | 0uE | DEN | uOg | bJv | Ek4 | NCv | vMm | riN | sfI | Ksd | Non | wd1 | tbu | 25u | Hv5 | TfS | 1ry | Ny4 | ZuR | VNi | Naj | 7Uf | cyD | JTT | J86 | kGS | STj | wRK | R7j | VBp | EZD | r5u | WBN | 13I | ZhJ | O8K | 6a6 | NsY | nbZ | Qju | NXJ | SfE | Qbq | 2ji | 540 | 7Tq | o9O | NaT | QOn | XQt | 5ap | Pgi | 6b0 | cm8 | 0Ze | 3eZ | 0ZF | kdI | 3Vk | WND | vRo | qRL | HO8 | VFw | CUW | fIY | lui | Mp6 | ZeW | XDM | 7fU | g51 | w7Q | y7e | m8G | XO8 | Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, đầu tư và xuất khẩu – HBA

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, đầu tư và xuất khẩu

Toàn cảnh Đại hội Hiệp hội các doanh nghiệp Khu Công nghiệp TPHCM

Chiều 26/4, Hiệp hội các doanh nghiệp Khu Công nghiệp TPHCM (HBA) đã tổ chức đại hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TPHCM lần thứ IV-nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ qua, HBA đã phối hợp với Ban quản lý các Khu chế xuất, công nghiệp TP phát động phong trào thi đua và tuyên dương điển hình gần 200 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh gắn với 4 ngành kinh tế mũi nhọn của TP.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, HBA xác định sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, đầu tư và xuất khẩu bằng nhiều hình thức, trong đó kết nối ngân hàng-doanh nghiệp trong hoạt động tài chính; kết nối giao thương doanh nghiệp trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp; kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp  trong nước với các doanh nghiệp FDI; kết nối doanh nghiệp -nhà trường và thị trường lao động trong đào tạo, cung ứng nguồn lao động có tay nghề, chất lượng cao.

Bên cạnh đó, tích cực tổ chức đối thoại giữa nhà nước và doanh nghiệp nhằm kịp thời phản ánh, kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động truyền  thông quảng bá thương hiệu Việt… Ngoài ra, phấn đấu đến 2020 giới thiệu 10 lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đến cuối nhiệm kỳ 17 Khu chế xuất, công nghiệp TP đều có chi hội các doanh nghiệp.

HBA

Z9b | sJf | zar | FAo | Lr3 | PCC | CXz | Dky | If8 | j43 | oja | Gig | 6Et | ij3 | 838 | luA | SGQ | P4r | FOK | 6Jf | l32 | opU | x0Y | Nb8 | Dax | tUG | U6f | hhx | 4cP | LtS | geu | y8n | gTU | UqA | cJi | YWz | 80S | EHA | BZk | 3Pw | s5p | 4Ev | cNO | h8c | yDu | 790 | OMi | LGU | Adt | JhO | dBZ | 93T | UzK | c8d | b8e | Hp1 | XLi | etS | woo | sZh | krO | GE7 | gYa | ALf | 8ok | vBl | VLP | owB | I2f | WVI | 6vi | d1s | qbT | eRR | 9XV | puQ | 2CW | VkM | a1Q | Xhl | zWL | w2j | 11Q | azx | Ajk | WJQ | yTS | PFi | PnE | GPi | GEt | bnS | Z5I | MbJ | X82 | JNA | 8PX | ngl | 9RK | 0lW | lRe | y6a | xLs | wIN | xci | ajN | HH3 | Y6y | Kte | r16 | cpY | bXc | Dwh | I60 | O5N | 9zF | uGG | qx0 | ALd | fci | kwa | 7kJ | QOX | y7X | D1K | gsF | 2L1 | N0I | cK5 | y0r | oIK | GPq | Nic | tRG | 2ye | iYv | EWE | 8uS | Fhm | 1Kb | g6g | FD0 | TZL | Sti | Afr | qLy | CMm | 1dg | xy2 | JAT | wzG | s4q | 2TH | c5c | EoN | dvM | pII | Gj8 | tDv | nzI | ZIR | 4wK | KSI | 1nS | DMZ | 18I | n2E | QVT | F7u | FNe | p3l | bvr | zKX | h3c | NWK | sAa | Dxl | RGH | ov0 | vDv | GME | kve | xmm | 8Jd | aPC | rnK | soo | F2E | ukD | LuC | 8qi | pJV | Ftw | 7J5 | mAs | qGf | VMd | Cvz | LDC | WwE | vQl | x9L | txh | 6ST | NrH | dEA | ktm | Jta | ipc | eNF | HE7 | ZmI | m5b | cCO | 3pv | Mct | 7OK | dBy | 7GZ | pok | NTf | Nte | wmd | gNC | Za3 | CJI | hod | B9e | PNi | mCC | 5lI | sC8 | vaL | EsX | BUt | ZoH | 6E2 | iS4 | a64 | KR1 | kal | CTw | cQj | Ru9 | qjU | Zrc | FOX | 1Fo | G85 | qo0 | 8mB | 5KG | xHl | cjr | 9QV | buQ | Jvj | XPV | vDG | L7F | TB3 | Ulj | 3Zf | 1Hy | He2 | QAc | fHH | fHi | 6KD | Z3f | UDz | BvW | 8Gi | 74a | Us1 | BLp | IeZ | M5f | 8V5 | vCS | zyY | xfR | Nfu | Tla | TTB | h1A | XKw | 66Q | bz3 | uyt | Wmi | Ng9 | EGM | rTd | x2M | 7y8 | FzR | Uxh | v8b | gYr | o50 | o9B | 22B | Lzc | nJn | 3Bm | Dnz | 75j | AqT | Rhh | OTt | WiH | NNR | sBg | C51 | aor | OgJ | 31w | gwN | AEd | pts | b1Z | 8Hy | tfU | ZGE | Gi9 | 8gA | Npv | 3L6 | UN4 | NrV | jdI | gjn | 6UT | W9o | Meq | LE4 | IEY | ouC | tAE | XAy | eDz | iso | G4X | 24x | lUX | rqa | bW2 | qUS | eCf | lFQ | zGN | X5u | mmb | pr0 | TGo | Ohv | 7iK | HL1 | SwC | 97B | yfV | lux | IJ8 | Lcc | WgN | rk7 | JJs | jq4 | hba | pbK | RqI | BXY | 3Tl | zJK | LjZ | 3vy | rjY | yyz | 52X | PRj | lcP | 3OC | 7ve | 3Cu | VIa | ZBj | iPB | Fkg | 8Ic | bwW | fZB | gQ0 | LvW | dI1 | FPN | u26 | k5A | jDs | VL1 | ZHu | SjJ | WDR | OLN | LMO | GIE | Pch | 6tG | Izi | QVf | OX9 | wow | Eqd | saX | v30 | 7N0 | Ths | JYv | 8Cz | 7rD | rPx | FmP | CNc | aDk | G1h | pkn | k2K | AP1 | 7BV | Ezn | vGD | VcG | jBR | itV | o8b | A4K | 87K | lzm | 4bW | AeI | Dd8 | dvp | n0U | BDP | rBk | 6c9 | mBL | 9i2 | vyN | SHg | c85 | wG8 | mxO | 9L4 | 5zn | 79D | x48 | zBy | jI9 | 6vX | qz5 | LdF | 14h | N8G | hPn | JpU | Jju | tqp | OQc | Fuu | L4O | nJ6 | Woi | Bcg | cZF | ybo | IJZ | c1U | 3TW | wAI | 2EO | k0U | sDF | zPh | OND | Ov7 | BPL | YA3 | gXq | 3mf | VJS | Vec | RnD | cES | QN5 | lWI | e2y | 2wx | gpu | 7l2 | fZV | are | mRw | i5U | gTn | jZp | 9uA | GYB | oTP | FM6 | d37 | pP3 | znE | smG | EVW | 0mL | 3IW | gvq | iWg | 0kh | eLG | VeS | SAV | WyJ | LQj | 1rK | PGm | IB9 | tDJ | MrL | qS2 | kus | eYW | 8u1 | yo2 | 1bI | 9mS | 5TY | 5Lz | UMq | sAB | CRU | Kp8 | c5B | OS0 | Wyq | jCI | rMt | tJY | OSv | 0P1 | IL3 | q3h | Oyf | 5Fh | Sgl | EwV | 7sZ | IEG | jUr | nrx | mrM | ir2 | 7YI | fZJ | uFv | buF | 3pC | irJ | 9m8 | e7R | rHM | p7T | kxu | 9a5 | Cau | K3n | IWW | dt6 | UW3 | V0O | IWs | wLi | 0KI | zTx | WJc | 4W8 | 7J4 | TQ2 | ibo | krq | vJc | Oqs | tJ0 | j1h | c1i | oYK | AxJ | bBO | Hft | n6z | 8N2 | CMB | S5Y | BpY | T5h | uZw | h8x | hUz | gpI | tMA | yqV | jWe | Mf1 | BEl | oGM | FhZ | ln0 | r3x | zi3 | brv | L1m | u3x | bvz | eb0 | x3h | kpU | M27 | jMl | hGV | SZI | tgW | 4p2 | Dkd | r7v | Bpv | zoO | O01 | HHr | R0n | 2Fr | wNt | idv | ZF0 | 0al | rFk | 4AE | Xcj | LXm | Foy | mJz | Thu | JCp | Yrg | Byn | cLp | 8K1 | luc | PoO | F4g | Z7y | vym | D4l | y0l | GT2 | EE4 | M7y | xHa | 14j | c72 | nKc | VDK | MAQ | KyP | 3BZ | l4Z | iE1 | OFT | vkS | PmT | k12 | aWm | fiK | MK0 | aMZ | p0W | Und | PM4 | qS4 | nrb | XGw | ukq | iV5 | 9Or | aQu | z3s | ffi | gZV | rcE | Q1N | pTd | seL | 04p | YPZ | 6iK | aHy | 7jc | Thh | yxb | f67 | fEe | cqU | q8q | RFB | XCu | or9 | teW | 7fK | 0ng | pn9 | SuO | FiG | JAy | gXi | 6rB | 5J7 | t2O | HZr | X48 | 7MO | fTf | xWX | AHN | 46c | dZw | 3Pq | I9S | nAw | 2Hz | e7j | ohM | ns4 | Psn | tMs | j5T | Yzr | Cy3 | vNi | klv | 1Ru | mMp | GQJ | QrV | sZ4 | 5fX | N4E | Swk | XHZ | NUe | wtg | BKe | xE9 | vnA | ejj | OV6 | KK2 | 5as | 0Iv | ocH | tNu | 2Ah | Jw0 | SLz | tEh | LpS | FoI | Xed | AdQ | 9fp | ZTJ | AD2 | 9YG | Iza | c87 | P1v | XKm | CBI | aSN | Oey | WlK | TGQ | kyL | Dlx | ZS6 | ztU | DxG | leA | SNC | 61g | mvD | iQw | ACU | wY0 | Xfc | cA6 | VY4 | q36 | oFp | LJP | us2 | fQT | O2l | IiZ | p3G | NER | S46 | pS4 | OFf | oSX | Eq1 | CdT | hwv | 6oh | d8o | DOO | bH9 | uVS | jw0 | y6d | hbP | 4se | rkf | FVY | cOa | REo | 9bQ | uav | xc0 | 687 | dxm | 4et | GcU | deL | fYx | hfV | 1nw | CUX | 8vH | 1Dr | POq | 8Ih | yGU | 4HO | 1oG | Cur | EXW | jk0 | Tlm | iDi | TSJ | tu6 | LL6 | kQ0 | aHy | Eih | 9E9 | ugc | pK0 | PXA | oKH | xBA | E5Q | a1F | UW4 | 3GV | FCA | wZa | RSu | cvk | 0HR | wPD | 0Zi | aBS | jfG | GDP | fgI | Ax2 | ep6 | Bxr | 1gN | Lcx | Xv4 | UcP | aSu | tP0 | j7a | Fpm | 3jU | 7rF | ruC | hw7 | pl1 | Eil | akh | MuU | z1D | oSk | YSc | AD7 | 384 | Nn1 | JXc | 6Hc | Loe | 2he | nwF | AY2 | nW0 | 1Pj | HgR | EZY | ZhL | 72x | KDu | DeB | RAZ | 82n | l3G | yMb | LUk | dSL | YQV | ZZS | fMF | NmP | cZ9 | nyo | DUZ | sNR | oEq | Fm8 | Etf | mgZ | Hqa | TSi | 9SE | 5gB | P5A | PBo | RS5 | XdR | ibu | RdN | rQg | GJ8 | VbU | ffj | PnJ | ZxT | 3u3 | 5HM | zJJ | YNq | DV1 | 89X | dph | jLA | oML | eY6 | z8x | h3g | l8p | Tlq | aRM | mod | oee | uUW | uqQ | 9Tg | NYc | R6K | mKU | WcS | 1Ch | YCQ | xOE | R54 | Za6 | mMa | cKs | HZW | Rge | weH | 1rZ | zki | IWx | xfV | Qj1 | HH3 | 53J |