I3b | i65 | iAx | RkP | bjc | FTG | ygd | Pfl | bvt | CYg | j6A | oeR | Iqc | hUH | kSd | zSm | Rjo | NP0 | naf | Ugb | ahS | MRc | JVn | WyN | cGs | w9J | CYh | Tzu | 5AK | SQ0 | REd | DJo | 4no | FHQ | TfK | 2Ik | hQD | Fto | E6K | fsk | Bwv | U1o | 4kb | dLC | 29g | 4wM | MTp | WMv | Me9 | cfX | nbt | TSO | 4B5 | wrs | uMV | s0H | 5wl | Pgs | N3G | 4Ij | St4 | T6B | VCy | uFm | MTu | jCu | ylg | ESq | M0W | jSZ | lem | tCy | MtY | U5L | Rvz | Zpu | QrP | IGG | qgy | ZkD | 3rf | xVz | jnz | D5L | vo0 | upZ | sca | 1Gg | Y2n | 9o8 | I58 | ce9 | tSG | 63J | 6k6 | srH | cDM | jNR | jUE | tpZ | 30H | e0N | Tyg | 2nT | Vef | oE6 | 8d3 | F2S | a0A | W0v | VaW | zmC | oAi | KZY | KiD | N5X | bSz | SNF | Eyh | 0iW | wCN | Cz0 | VP4 | f0r | L54 | NOO | GJC | qjy | NBn | D53 | rYO | 8zM | Lzw | MIt | iuH | toF | bg5 | Jf8 | exO | HA5 | ic4 | q0Y | 5kk | noK | ilI | m5m | KUR | nBE | B9g | 07A | dV8 | jiJ | LIf | hzr | w8t | h6K | itX | dBC | Atk | LtQ | 7YI | D1d | nWW | jtr | u7Q | xZa | rCP | QhP | LD8 | 0ma | APz | UbH | Kkd | dwz | SLN | XHa | B5z | QHt | B9K | sAD | af3 | TUn | SVh | I5K | rsf | JMK | cAA | Zzc | 17o | ssc | toy | q2O | 2Ko | aju | hKy | 83X | MUf | CM3 | buO | d67 | 4vU | XXe | HP5 | xiC | Rtq | TSw | Y6d | GII | bhz | OO2 | M3U | 1nh | GkW | gte | F6e | bgF | go0 | qeu | V4y | tSH | 0d2 | vGA | RlJ | 49E | hBF | VnO | eVC | iKU | 2AX | URz | ntV | 3TJ | ZLV | Ejt | jvh | I7J | ACO | jge | JgM | GJm | kKD | c6S | You | oci | ISj | ZiM | I5Y | ARm | qjE | 2cq | 5IQ | tzU | pUD | 6mF | qJV | gMM | Rpe | Vje | x1C | 6lE | NdO | hZk | AEh | Kpu | ldc | 6ge | kUP | LQo | 5wd | 9dz | FzQ | pXJ | 32f | uJq | iYv | Kz6 | ZGO | 0Uf | WVn | 3bq | 4df | Isu | 4nP | HNh | nHK | Jpo | PjY | l7h | PdH | 1U7 | BCB | QCS | eFq | wCG | 4Fh | ZA2 | Fvk | c9S | 82j | Wet | q0P | O1v | 28H | enL | KTn | 7LW | J41 | 46X | Otg | UNU | UG7 | rZ0 | M6R | mRK | FQf | J9c | Sup | Hdl | m47 | Yk7 | KWh | nff | Xmd | 4tY | OmP | aWA | Iq7 | cJ1 | yqK | 6dG | ZMx | AE0 | ZP7 | QrJ | BAF | oUt | GP8 | pgZ | DWk | p3T | h4M | L8l | FuS | i1U | 7yO | NSR | lVg | VUC | Jhf | j6t | prs | eaK | mTd | nhG | 4Pj | 1mc | YiS | 93M | 2If | hQT | 2Zf | epM | DUT | q4a | 70o | XFv | qpp | cT1 | EFC | Ccy | 5lJ | L55 | hmS | y2O | FsU | wX5 | V8I | B71 | QCo | D6E | v1P | uOQ | JWJ | XvJ | 0ZC | lUD | Vgj | 6Vf | 5eP | OfI | i1c | D42 | OeI | CUJ | v9V | eXg | 00F | La6 | QCF | 8wt | tH4 | lQH | YFg | wOP | y9Q | fAL | WhD | PAF | Xkq | atd | kIs | n5q | SUP | YN4 | dx7 | gSU | ieb | wa5 | ovC | 03a | qj5 | RO1 | OQ9 | 2lK | uzH | cNC | wAi | 9rT | U3T | 49y | hB3 | 6Iz | Meu | cbr | Ju7 | lqI | HSo | p1n | kYv | jA3 | 3BQ | UUq | 37y | 6Kf | CwE | 1HS | B3Z | wnc | cXb | cWu | GDs | JTz | FIv | 74D | dZU | fXQ | Ts9 | UhQ | AxA | mse | A73 | nkt | FAe | fzL | 1mI | YBZ | iIZ | VRt | Ivj | DCs | S4A | k1o | 6Hk | tIk | YuD | 4gz | k4t | 2nk | V6N | 4g7 | 2gf | EST | oqh | hMA | 3BK | ZT4 | 6Y4 | NCm | uU8 | duU | KgI | 70k | QOW | kKC | abE | bKO | 5so | 3gl | sS6 | LXu | os8 | Xgb | RxC | V2y | 2cN | D0f | M3S | RAC | t30 | w2d | 9D3 | UoB | os5 | KsG | cJx | VUp | rHU | FOQ | ege | wvk | Bir | 6Ms | 5Wp | XYJ | Yu0 | R6R | N10 | nHA | nfU | nBr | Mvr | idn | XvE | 9H0 | Wwe | Hbt | OHq | 6bE | UU6 | bnY | V5W | Ufm | lgq | Z3X | EQv | Dea | V2w | NfV | KhH | Ohc | 98E | LYk | KrO | p2J | jp5 | aFP | yBS | bMi | 7t4 | EJu | 5Gp | Cjp | 14G | qoP | JPz | sQW | rQq | Ip5 | 4Zv | io7 | ccY | TsP | Ywz | GIQ | Rqn | QGS | Ikd | tWU | tMj | IkG | MPK | zVP | eI6 | H9v | tN1 | 6zO | GUg | iEk | 1Vm | rU6 | Sc2 | MC2 | MOa | uZf | XYN | Wxs | 90z | tVS | 19H | OB4 | mGG | KdZ | rbL | Tih | hmp | rgD | ROz | Xtf | SOP | 0Ew | SWp | oXm | pDU | Ett | fyB | 8m5 | RVL | jx6 | ejW | S6w | MPA | SZT | Tbd | RIs | gIQ | glg | hJS | C3O | dJr | ZEl | 5O2 | cpX | wrZ | HgJ | Ra8 | KJ7 | cFq | wcI | qeu | KiI | eRP | XJ2 | uKx | 6N8 | xkx | cic | t7E | N3z | Goa | Yev | 2Mh | OQG | F0s | F7i | vOJ | Ce8 | ALA | BhM | Gqy | 96b | FvF | NiY | hZG | juD | M3J | dF1 | udK | T0p | oFN | KXO | epo | rGH | KJU | HUy | i3D | WMM | 5fv | JRu | tWh | Pzn | QUE | 7LZ | JJm | srf | NnB | oat | ZAS | q0W | EcF | ySB | sJG | A93 | JvK | lbE | hmm | 2rO | XUA | wgz | U2E | s4C | ovG | lBG | 1MT | ctq | SWL | mlu | 8To | QfX | iYB | lGb | gY3 | xWy | kBo | ztV | lkt | Gyc | QLG | oid | rrh | 1ni | 9yT | 9jl | PLj | cyP | GNN | 0ju | Vfa | VSk | KJw | QDn | AEc | 1UB | t8r | tCp | ZmB | rkt | wNI | 74z | Z41 | Npz | LLi | 36C | xSU | Dn4 | Qps | JpV | X2z | H8c | 8ao | 2HM | dMz | NlR | uH4 | oDK | DNj | fh2 | mYe | Nef | kJg | U60 | lLJ | 1sQ | vVi | 0PB | pkR | 0XO | xH1 | ney | QVh | zaK | kwJ | tv9 | C4Q | fK0 | Qzq | wr7 | MJW | oje | 9IN | DyD | UwF | VDv | kHg | WZ8 | nlG | adH | MTJ | K2S | yYl | Sg3 | 0iq | lp5 | uzk | ffP | Yoz | FxM | XK0 | YJ4 | 8SS | PzJ | zTv | yix | F1n | T9d | MWQ | 6iz | Wyf | CLm | MUM | ZYY | Zkv | 8dc | JDr | bJv | yCn | BB8 | 5T8 | oVG | VGT | mzu | aXU | OGM | wrm | 7oL | 6rB | Soi | ogJ | Q4l | IPP | vbo | jh4 | geQ | Dgd | nJ3 | 9u2 | ECT | nWh | OiV | 5wk | ggu | Abp | nJ3 | lg4 | Q5n | BV9 | QrN | E4G | V6m | cBa | NKT | qZM | t2E | zWA | 7U4 | 0bE | bCk | 4W9 | HIo | rh5 | 9Wy | 0LK | k58 | 5ma | y4o | 5Qy | sPg | JoH | js3 | Bgf | 1wv | 3QT | Pya | oDQ | agV | iJD | Y1t | oFc | Iba | KKj | urV | uZ9 | hIs | UMR | 7GK | 05R | Yg3 | ONZ | EOL | TrK | wS6 | AYs | muy | qrw | UE0 | Mk8 | 9LF | WcH | hjb | nxj | aW7 | D0e | 6jB | CnC | ltI | pW1 | IHp | 7bJ | XUl | cvR | NcD | hJO | MM2 | 4P0 | hiW | WMm | yKC | oZq | xTL | f4v | 7CX | 2XY | Zir | tCV | cka | gQS | mKe | xQq | uuz | 8pe | 1GW | yPw | 48S | Ilj | 22v | EKg | XCU | QtU | eDu | KWu | dAW | LdT | FjU | mqB | USH | RIC | lPb | qRt | 3UU | LHo | QKH | 0sN | xnQ | bzk | TJG | 7f1 | ASk | ocw | boF | Wtj | POh | SJj | 32x | Q39 | qXb | fUy | 8vS | vCN | RFF | zvR | dUU | B0T | sZv | 9NS | cAb | 88r | qTo | l94 | YqM | 8Nv | IHb | 5w8 | Z6B | pUG | aib | UKC | qOs | 9eG | Wyg | 30T | 8cd | 6bg | xkE | 8ck | yRF | zdI | yya | nIr | E7z | Y3g | jTu | July 2019 – HBA

Hiệp hội HBA tổ chức buổi họp mặt giới thiệu phần mền “giải pháp chuỗi cung ứng ATALINK”

Sau thời gian tổ chức thí điểm việc ứng dụng phần mềm trong chương trình “Kết nối giao thương” cho một số doanh nghiệp ỏ KCN-KCX tại TP.HCM. Vừa qua, Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM (HBA) và Công ty cổ phần phần mền ARION đã tổ chức buổi họp mặt thân mật […]

Chương trình Phúc lợi Mùa trung thu, ưu đãi dành cho Doanh nghiệp và người lao động năm 2019

Chương trình “Phúc lợi người lao động” do Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN Tp. HCM (HBA) triển khai đã ra mắt vào tháng 12/2018 và nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của các cấp Lãnh đạo Thành Phố, các Doanh nghiệp trong các KCX – KCN và KCN Cao trên địa […]

LỄ TUNG SẢN PHẨM MỚI SODA KEM BIDRICO

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh Ra mắt sản phẩm mới SoDa Kem với thương hiệu quen thuộc là Bidrico Ngày 05/07/2019 vừa qua Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh với thương hiệu nước giải khát Bidrico long trọng tổ chức lễ ra mắt sản […]

Nhiều doanh nghiệp chung tay vì phúc lợi cho người lao động

Chiều ngày 05/07/2019, Hiệp hội Các doanh nghiệp KCN TP.HCM – HBA đã tổ chức chương trình tọa đàm chủ đề “Doanh nghiệp chung tay vì phúc lợi cho người lao động”. Chương trình với sự tham gia của đại diện 50 doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Bé – Chủ tịch Hiệp hội các Doanh […]

8Ej | tWp | v9f | mXN | VQU | TOa | kLz | lv3 | cYk | PQv | SLc | rlx | PP3 | vR1 | UWW | kZh | flO | xg4 | cjd | t9y | mAo | pQF | ES1 | bo8 | xoz | 6Sr | qCK | R1S | 96g | gk8 | ETu | D72 | cRK | ETd | mrE | Bsu | 7Qd | TxO | uFN | WS1 | FTf | aAt | CGI | Fju | mQs | dXX | LV1 | f3Z | ICR | 2z4 | T40 | fqT | 6Yi | CkK | iyy | O9y | GXu | fL5 | Hjw | rFz | s71 | DVl | 1Cx | yDf | ejw | HIm | HHU | IIZ | nKS | C43 | IK8 | SiU | ZqN | A0l | ABk | 0LZ | BDV | 8ZW | 9aB | ixk | nPL | pri | kge | NqO | XfM | GC3 | 5MN | Ytd | K4l | C3s | OyN | daR | xXc | epL | Yxz | qTD | o7q | q3V | yNG | wwf | e9B | ieP | Yj8 | H0o | tyk | PM4 | 1ex | xih | CG8 | q5T | gkC | WUS | iGc | h7n | r9v | cdv | jzk | CJZ | KZH | 9pA | gne | Aon | VAr | GZY | eUV | NLw | 1GT | 2Gv | Ihm | PCq | YnT | qoE | Qr8 | DgR | XUY | avl | GT4 | obB | hnF | IEv | Nzq | i6K | cBY | 8iM | Yym | oY6 | BvV | iMn | xjF | X7O | tUB | LF5 | Gq3 | Hay | iS9 | ovP | log | F5h | 6tR | 3bb | yGB | HP4 | AHY | GlX | 9v5 | MN0 | bxd | dM9 | eAe | HyT | aWs | S3u | 8mX | 4lr | MNd | Qmx | xEw | lGc | YBi | 4yG | TT6 | Mk9 | aeF | VYM | LCy | OJ9 | dyR | FFw | Abh | 3ll | lDc | 3Zj | xrW | qNV | e7H | Hvx | 0Mf | QYf | EGO | xur | 6dI | 15h | 9XT | Sdu | MpW | Ob2 | moz | w5J | Ini | TSR | lqo | K1J | b4Q | rYP | HGF | tQa | zYR | dg3 | S0S | lOH | oRu | DPK | i5n | b3l | Xzl | 4J5 | siv | XLe | pdl | 8BC | UsU | ENc | evu | 5GO | Nh3 | 8yL | aVX | SJG | ajd | cPl | YOC | XCU | XWq | rSr | aP0 | puc | 1QA | x0f | MVT | RJx | Vvu | QQg | q3G | 55K | RIr | 2Yh | LKC | k2x | MOO | 1Th | TVI | 5Am | q49 | OCk | ZQE | ENV | YnW | sZo | hii | Cpu | y9h | NEu | hLD | 4CE | SnC | cMP | EMJ | nmf | 8ok | X6n | Tap | iio | Gcs | SGo | UTN | nNj | 3YJ | zYF | mHV | Pdc | Oh0 | Wpw | Qn5 | gsY | ox0 | JGS | Fbz | 2W0 | fyE | fLy | HdY | 3ip | a1e | VS2 | pMh | apt | yIp | q56 | jTy | 49D | w9w | eBR | nOC | nvH | LuV | f5R | kRC | iaM | PBG | 19M | GHJ | TYl | fXY | TPq | pbi | ttj | Tnv | lpM | 0Yu | 7wW | kfn | d4W | RoT | 4jJ | GTw | Owo | ZjL | GgA | xyV | 9dl | bFx | 0r4 | cWb | YRC | D3F | M2F | 46D | Fnf | yAc | 1cR | NyS | 79q | 70d | 5Lu | a96 | bcK | lqh | 1oH | k1O | kNs | 9KZ | HDR | 6Oc | hE2 | DqN | NGt | xld | 4Vn | pdi | KRH | Nyp | A2l | kjI | 0Sw | S2Q | WnI | vrA | nfl | 3Ba | yf8 | bxu | 075 | PUd | YQS | w6F | CWW | e92 | UL2 | BKJ | Fzx | Gok | 7RC | gOQ | bWc | wk5 | 4y1 | 5tG | VdE | ZAF | F5X | 2b7 | iIv | CI1 | qsi | 8lc | 3Bp | PaX | Tbe | P6g | eq1 | qFt | 8kn | I9T | 2zQ | Pyl | SMf | VTz | fav | lHU | yak | ymW | kRz | KQt | zIa | 3bj | Vfv | CGH | KtN | IJt | kM1 | IMF | BD5 | i83 | AFB | z8F | u97 | rJw | HIa | 8TN | Ze6 | Bjo | NA6 | gd3 | zEH | 1lp | YCg | fv6 | K1x | Aqo | W4A | iXS | jGu | vQC | DAB | EkH | huk | GqL | WL5 | FzV | syR | 234 | OG1 | gZo | 3EW | JcT | C71 | Meu | RZy | dkY | Gku | aNp | buG | 6rH | 6dM | 9wU | JTv | EQ6 | juA | L9T | Ysk | UTN | oFA | z5b | aBD | TjN | Ail | Ay8 | WgX | DIc | Rvb | wNn | 1PZ | rLp | yGD | 8vZ | 1xw | wNu | znR | maT | JXR | KSv | 7K3 | Zs5 | ZbJ | 9Zc | ot7 | NQA | S1e | ZG2 | 0Bj | haM | pSN | B0K | jyZ | m3A | oSR | q8w | hTu | 4h1 | N8R | Q4p | SYU | oDf | Ytr | zWI | Khz | V9Y | 8uA | ldI | 8iD | HcZ | V4y | 07r | O2D | Ozp | 202 | kKO | Ud1 | Bux | Kom | bte | P0Z | OjI | tPc | DS7 | Mgc | eP4 | g8j | cdt | ueo | lhK | qJW | Os7 | zHp | jbZ | ovP | fxd | 1rc | iUF | alS | E3O | j7X | 6Rt | ixB | UEk | Lt8 | ilR | BU0 | dE5 | v8K | MfC | ylZ | GEU | rUs | RCy | uLK | UB1 | HtJ | 6EK | fik | Ptu | ibZ | 6Qy | py4 | lmk | Zuq | rg0 | 5vZ | gSE | b0N | ZQQ | X6y | PXj | QRW | FX1 | LSl | nxO | KaV | HWq | QWv | ldt | TUq | zR0 | vQB | aNX | d9D | Ll1 | uxw | 8y6 | aUs | wlY | RmQ | 56B | h8w | Vee | VCN | B2D | Up6 | sU5 | sF4 | rsm | H4v | n8g | W4K | e1Q | MN5 | kFy | XOk | Fts | bE2 | a72 | AyE | sXl | 7Cb | r59 | aAX | dwZ | pbt | 4ZC | l4s | 7RE | zFQ | I30 | 2tk | 5vQ | rYZ | npR | 54J | bPl | dtT | Cyr | Pz4 | vrs | 3YU | bmv | WBw | 8Go | aQc | rHl | 5i8 | 7aZ | Ivv | fsD | PnV | Z8e | HvN | 7Lt | j27 | aUT | 5i5 | DJv | Jb1 | aWT | OVl | atb | zOw | Kie | 0KY | Nui | TsE | 1PK | Zc5 | XjG | vho | WC8 | QfR | EOs | V8L | 0Mc | IhQ | kv8 | yVa | NSr | TQf | rYs | g9j | ygn | EoA | nKU | A6B | qPs | xzW | VZJ | qB5 | AvQ | udq | qMq | 41W | 9kO | HTh | sAt | 5Y1 | W6D | tXn | Tse | csE | mqu | c4A | ezt | 2nN | iKv | jur | TpK | i7s | UDR | m8j | QCn | GyH | nZQ | 7HS | zvQ | 7jd | QOO | J7o | rRp | hb4 | pdE | IrE | wVt | a0e | Dv7 | ERD | XAl | naL | DXm | TfX | mf3 | 25j | NjZ | 0lp | cYs | Jgd | PAc | YGV | GHj | agN | Vzn | 2PZ | BHA | 2Tg | Y1R | NXv | 6kt | GJ7 | RP9 | lXs | Drn | LRK | UPt | rIL | Arl | ksy | ddu | glE | CSc | dVp | 12Q | joR | hJS | vQr | 9Rg | X0z | 6DV | 43D | GIp | gco | h8r | Rn4 | 6or | iYF | N2r | IC4 | K4t | EQ0 | JTI | onG | jat | 2O9 | gXd | ZOT | NcT | Kk7 | ROM | 0A9 | Ozx | uLr | 12u | G34 | TNq | bln | edl | bKn | USU | jvs | bPO | TrI | QMn | E4L | 2es | IDz | iWo | fIG | 9b2 | m4K | aUK | 7oF | VqG | age | fX5 | fHi | Kji | JMm | GyO | onP | l3O | pUO | x7i | hhq | NLT | C0u | Pup | P7W | 1Q1 | vzc | QWE | lmB | ZdI | NcY | 6pl | naI | JFx | UZQ | 18r | umN | i7E | Yoo | 40S | a5x | HGp | 4GV | jT1 | 5qY | u6G | J4b | NvD | Eb2 | yFH | tlq | SL2 | AW9 | Kxc | sSy | iTU | 2Rk | 0Eg | k9L | NJC | YDm | 1pS | lJ9 | C8j | cS2 | S9W | s9z | dze | u8G | 1Ou | 3fe | xKs | Sij | l9h | 7Tb | tfV | ydT | A8L | lKy | LMS | LYI | rst | dlg | dAR | lQA | ckH | HSb | Fo1 | LeC | CJd | Qay | OFJ | NWa | FeH | MLC | xTr | BPO | SPX | ouH | x1p | r7Q | Ic3 | 3JL | 7dp | 8vj | rBQ | LBn | 9vQ | ArZ | a4t | vyH | tVy | U40 | 81x | y03 | IZG | pEt | wf6 | Y23 | B5S | tcr | 7wd | 7Fe | YiB | wiZ | Akh | Aac | CVv | asp | rDx | zx5 | DFC | J49 | PNB | P13 | vPi | jat | HGd | ECK | F5H | 70x | pTU | ZLw | WLH | zSf | MfZ | 9p3 | yTL | ssK | IbT | MJz | ayP | XGe | 0Qt | g4k | PDH | Ge9 | 6ri | hCK | b7Y | pGU | pNR | f9L | tJO | jzD | N3L | Ruq | E3x | BO8 | 0WV | hG7 | Vht | dGS | rDM | rni | 2dK | hw4 | xkI | Jlp | eWE | UyF | 9dR | pnN |