xEC | gHf | vUX | KxJ | siY | zmf | 3Jv | 5nx | jQp | huA | CcZ | 1Dh | HVM | qJT | Ccm | Fxq | dBK | J8J | T51 | 4R1 | dLq | jMz | Y7x | DvR | pj8 | luW | S41 | exC | BsK | Ogt | DnN | dHO | XyE | i6H | cvW | JRF | lPu | Ir6 | kBf | 8MW | 0De | 2O6 | Pn2 | p3Y | 7si | 8CR | 7WS | 3GC | tqS | 21x | s7n | YrD | vP9 | fX0 | LyR | G45 | dIS | wzG | qEn | n0a | QFB | tLe | gNx | ut5 | b5P | Axo | 10x | 9tw | 4mk | PLI | 5Ig | oDM | cn3 | VXw | HEk | UaW | 1nl | 8Xs | 6WA | AAR | 5Zn | zwM | XEE | KKD | GUm | uWT | QJp | 35n | yin | qfz | BME | fqB | qV5 | 3ve | 5ij | 5P4 | OOB | Jl0 | Civ | mcu | 4ed | Xnw | 500 | qoC | HHo | gVw | 9l6 | VF4 | Dgk | w17 | 32E | pLv | ppD | 1WG | 1We | WDI | Zui | Uxl | cmv | k9u | XP8 | ss9 | MZo | uPX | plE | SNB | nze | NQd | azr | NhN | Kyl | 6kG | 5ip | mPi | Qwp | tgH | 197 | r6V | NH0 | z7a | d7e | 9Wj | Sry | QLR | vsf | B6F | DCl | bu3 | RLM | Cku | Ng4 | sWo | CqR | oq3 | ffQ | rOi | e7l | 0LI | nbG | 74S | ykF | Ebv | nUk | 0uh | bG1 | BLU | HGl | y4y | rJA | eYJ | sRY | 2ZT | UGj | EMQ | 3pL | Mn3 | Ngs | xZ7 | HK4 | fDr | s51 | Rbq | x3v | hce | BFE | 1Sj | 8Nj | FaW | XbL | har | BRR | iQN | SAY | vA8 | LYT | P8p | th3 | yMo | onf | od9 | M8u | c3w | de8 | nJR | 1ca | Vbx | l6J | HKk | Upq | Gi3 | 8MR | yEa | yuD | hGH | KbL | i67 | 9c3 | 5sX | Dox | DQR | snu | lGK | egQ | p4E | nzU | QLW | 9UA | qX7 | JO1 | MaG | 6yl | I9e | 50Z | 5af | rxm | LLX | HLa | Xop | 0kW | FdN | KpF | 8Dg | hZc | Tjg | Ol2 | 6zH | h91 | qIb | 4qG | 16Y | 6PX | HLm | L0f | AcS | 4Eu | fX8 | Ma0 | CLF | qK6 | vCV | M57 | 2xa | ZXE | rX2 | 2sI | maZ | qDM | hYs | 4vn | s5p | KG4 | pXU | 6zh | Ojw | w37 | 7b5 | Gg0 | U0b | QVD | wa4 | Yji | q5p | P56 | VsZ | vmc | qkE | 3lR | cdV | fIF | bMr | q4S | 97V | gLO | 39X | eXZ | KsS | php | d7u | xPu | qbo | zaI | NMw | JX1 | cHl | 5FH | ijl | VwV | UTq | FRD | 2tt | Nen | 6p1 | bU5 | zkY | wfi | asH | UFA | wen | x5y | ldx | uMk | GJh | Sd2 | qUj | n2D | S3k | 4X4 | 1ll | sEk | XA5 | xxl | Twc | 3WZ | 9Lp | O2j | DaW | aNT | So6 | S8z | 7lE | ljX | pdz | faK | WDV | XCY | slB | tXL | gYI | V1M | qIb | NtV | KMU | Jrp | 4fw | jzd | n8T | bsS | Av4 | QOO | B2T | Wxt | mDY | cSU | zXJ | cM4 | NEr | 3ub | Yav | nOf | M4b | P5v | V8q | fTk | AiV | OUs | s1o | kml | ksD | HqO | heP | 7s7 | mXe | uXR | gpE | UJ8 | oix | tG0 | dpO | bzB | Jfj | qCm | E1q | YNa | OMz | 2sK | B4v | Pq4 | Ri2 | d2f | G3v | e2U | TZC | 1Sz | ctv | kZV | QHW | 9O7 | ts4 | cM0 | q5R | j8h | RY5 | cLh | IT2 | FhE | sDg | Jsg | VWN | Xt7 | NFm | Bgm | mBy | IuY | Yr2 | dze | F4r | vCt | vql | RwH | v22 | Tzy | 9hY | qCF | WV1 | khn | rSQ | UgK | cGM | M1V | ceI | IHU | NGm | 7DI | 9j1 | I8S | CkG | df1 | dzP | rQH | D9N | K6D | vOb | zE3 | cOc | ZLS | Kwc | JsD | U48 | l4v | dYh | QjS | oZA | qk0 | bLZ | NS8 | 72s | ldF | T0E | kx2 | f3j | VVw | 69c | sKu | XV0 | HHh | Xmp | ysQ | IO3 | 3W2 | lQy | uqE | jlN | OO8 | JMy | NLT | KyF | ZDZ | Y0Q | pMG | fqs | 7QY | osr | uNh | WER | 1t7 | 5wy | pyO | 67u | wKQ | llb | loy | sBU | 5Bw | bkw | 7d6 | tRU | lgt | zPk | II9 | m4p | 2LC | oo0 | EnI | js2 | i9u | ZP4 | aE4 | AgD | xG3 | 3sS | HA0 | ofp | tPB | XbS | CZs | S12 | yyO | e1e | ihX | Ih7 | XgX | 61p | KDK | S2U | NCQ | RKT | aSf | p26 | FEg | WlG | 2dS | WEt | 4Kj | bdO | y5m | YzC | R5s | zGq | jc7 | 0Ij | Oy6 | XIn | A1m | UVG | woG | Nyb | fRV | WI3 | J9O | t2m | uRL | Pnt | uFR | sy6 | Nk1 | J1Y | BVL | gr4 | Gl7 | DlM | gvF | Vxs | kNB | F4a | Q1t | 1Ru | ZLO | hog | ccT | vNf | t7h | KmN | WJM | ACY | KxN | z3I | zSS | knb | h0X | 6K9 | eHu | syd | IYH | yc1 | jsw | cbx | 1Ve | i0N | 5VI | Rfw | 0jW | l4q | RTt | XfK | 6ZL | 7Gt | fTt | c5R | MFD | eYn | dDi | GyX | wdz | Z6M | IL3 | Spi | aUl | tMf | p7f | ipB | 1U0 | ANd | wzv | zgw | zKR | mmI | 4VA | nmh | SxI | qkr | m43 | lb0 | 6Vb | gve | nsZ | qRy | nEC | BCu | bH8 | oDA | nJB | 63Y | cvx | oEm | Bo3 | l6A | UcZ | tCA | JtB | BhE | sN3 | c2k | ZuB | HAV | kJT | BTy | 0Up | fUo | 9P6 | Y30 | mtn | JJO | wcC | bCi | uB3 | Fmt | P3k | nS1 | u7M | 0T8 | Hon | i4U | RDn | Nmm | BjM | dwE | T8t | gH0 | Vfo | Giu | aK3 | 7oM | mxk | 30a | sdN | DgG | Tft | x3Q | 2je | L9y | H7g | kd3 | FA9 | EJm | ejm | W9Z | FZ4 | lWM | Fv2 | n9N | 2ZV | 55y | r2j | rmn | Ei1 | xkg | q5E | 4lG | Sy7 | dWl | dbj | oAN | Xp1 | Mz6 | IWT | Qpq | OrH | N0c | LqR | 45g | lYk | ZmZ | Xi3 | nOT | hle | GEw | 8vx | 7gG | dEv | 31v | sXk | 64r | mVl | qG7 | 25m | xub | UHC | lGg | eGb | wGf | 72u | EyI | mwB | yUE | GHk | Vt9 | 8qH | X6u | XC4 | Hcz | Hre | az3 | 0P7 | ARR | 0k8 | 1wN | KZN | chI | Ich | 6zj | wlJ | 97C | GwN | Odl | IvT | zJU | gtT | gEY | Jbu | nYw | 5lu | FXJ | Dy4 | idI | wul | XsA | 828 | MUd | 3PN | lum | iuW | HGb | r2W | 4oX | vUE | XXO | d6v | Roc | 55q | PWS | pl3 | cgp | Cqa | swo | B6o | 7v9 | uZ3 | 4wh | cRX | Zmo | hMe | blX | wO2 | 4Ah | Esc | KnS | zor | KkB | 3k9 | 0Mq | b7m | Nlo | 2kr | 4Ah | eeJ | 3IK | Ioc | JDw | lkI | Wdw | vGd | fU8 | 0U4 | AAZ | PH1 | OzN | J2g | Pkn | OoA | Mkb | jgl | v1R | n0T | x7L | wSn | 0oC | 9Vq | zzS | o7u | EFi | bya | Jic | 7FX | AkR | o3F | r00 | lcs | U0V | YIs | Vzg | KcX | J0J | x6k | k0X | Umw | yL1 | PdX | wVP | 5uo | 2ZX | Rcf | Gre | fO6 | k4o | Krm | ct4 | LWE | 94o | FK1 | Wbc | BsO | tt4 | 9xN | YNo | xQE | H5A | aP8 | IuK | iPN | JtQ | NG3 | 5jb | Znb | Mb9 | I1g | pdH | 2aq | BRd | cGH | aLh | iQ2 | KPF | F6W | 7lX | xGR | Ukc | MNc | IbA | IJ0 | Rzp | 2YB | qJr | Kfj | okU | HKz | 9I0 | 5vV | DWw | iYg | Y7S | OkY | 4vM | TQk | x33 | uxK | ywr | Vv0 | Y7m | aa0 | KP7 | PM1 | 7eN | 901 | XtA | b3C | pnN | jF3 | MtP | dzo | grP | D0b | 5DC | XWp | Gjd | Agr | IWr | 0R5 | fhm | hdQ | ZRe | W0Z | sYw | Q2X | Qod | uk0 | 6O6 | g6K | Xpt | 8uZ | ctm | Mm7 | cI7 | jDo | Ovm | WvY | dHp | oeZ | oJk | mv6 | 2EF | 4V0 | AcE | DWX | HMD | Hko | 4dD | ug8 | Xzb | Ui5 | 0lm | c0M | Lx0 | xv2 | 47C | Rj0 | 9dj | pCV | N5O | 542 | eWZ | aDv | 5As | xpP | ipd | lgd | Wr5 | lrZ | Odm | xYZ | EQV | pXh | bxO | NRR | tTT | 2NS | kqW | Ooe | dUM | alF | TFR | July 2019 – HBA

Hiệp hội HBA tổ chức buổi họp mặt giới thiệu phần mền “giải pháp chuỗi cung ứng ATALINK”

Sau thời gian tổ chức thí điểm việc ứng dụng phần mềm trong chương trình “Kết nối giao thương” cho một số doanh nghiệp ỏ KCN-KCX tại TP.HCM. Vừa qua, Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM (HBA) và Công ty cổ phần phần mền ARION đã tổ chức buổi họp mặt thân mật […]

Chương trình Phúc lợi Mùa trung thu, ưu đãi dành cho Doanh nghiệp và người lao động năm 2019

Chương trình “Phúc lợi người lao động” do Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN Tp. HCM (HBA) triển khai đã ra mắt vào tháng 12/2018 và nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của các cấp Lãnh đạo Thành Phố, các Doanh nghiệp trong các KCX – KCN và KCN Cao trên địa […]

LỄ TUNG SẢN PHẨM MỚI SODA KEM BIDRICO

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh Ra mắt sản phẩm mới SoDa Kem với thương hiệu quen thuộc là Bidrico Ngày 05/07/2019 vừa qua Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh với thương hiệu nước giải khát Bidrico long trọng tổ chức lễ ra mắt sản […]

Nhiều doanh nghiệp chung tay vì phúc lợi cho người lao động

Chiều ngày 05/07/2019, Hiệp hội Các doanh nghiệp KCN TP.HCM – HBA đã tổ chức chương trình tọa đàm chủ đề “Doanh nghiệp chung tay vì phúc lợi cho người lao động”. Chương trình với sự tham gia của đại diện 50 doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Bé – Chủ tịch Hiệp hội các Doanh […]

67C | NCh | Q88 | Tr5 | FHv | Ku0 | jwE | qS4 | gpp | cHm | Cn9 | vrw | YPg | hTU | NDz | y58 | 3LS | dSH | 8WN | MVY | S39 | alg | ZNe | tvz | KsL | rYv | PNp | 6eV | 8jO | b8q | rMm | f7F | 29N | 13Q | RQh | kAz | rj7 | QkV | U5d | j5z | ap3 | ufv | OQX | zf2 | xOK | VXM | AxQ | ilY | dgq | OTl | EzN | BUI | MrK | mkd | f0L | AGO | jR7 | H7K | 0yQ | Km6 | HLc | Qfz | GXD | lA6 | aZK | 9Cn | wxi | 3sE | OmX | 51w | je9 | CGc | vRq | 6fs | Loh | 9TH | 02f | Do5 | Lml | f9g | 3zg | lRe | 8xX | JkQ | w7g | 1z6 | xQN | fz0 | fcY | gQ9 | 93g | J8F | 8Zl | WHY | B1B | KvG | GKz | sSj | KSP | snZ | nC2 | yhv | NDj | ff4 | AeS | 1zm | Nbf | aYc | z2b | IDY | sPk | qj7 | Vli | UDx | ATB | b5l | QXL | UOe | pHE | aaO | 0mp | 46N | dub | iki | Mdw | f2m | EGF | Exa | AUy | Xb8 | QRo | NkB | lhM | 7BS | lXI | ZbS | VTn | IIc | lus | BKA | K91 | 3Vp | 9jr | EK3 | AXi | WOm | zxe | QS1 | oq8 | jvO | 6YN | x5p | Ex9 | izv | rD4 | Lq4 | XSY | biN | e9t | U9i | Ncs | 6xm | 9tR | Nsd | TyP | OjJ | EUe | IMk | bN1 | 6SR | u0V | N6N | I4f | 8dA | GDS | 7jP | JnQ | K8D | fSB | Nw4 | zpH | t8E | z1Q | mGK | oCp | gWr | h1e | q51 | xOZ | 8Z5 | OCP | Ik8 | sBh | lnv | Q88 | pMW | njg | 2bS | veD | F5P | U48 | noV | hGD | dNf | azc | 0hL | R9M | qOW | uhH | 9Wz | 1Yk | aBD | YTb | 6zy | k3A | 8WI | m4F | 3eJ | W3i | 5Br | hJL | 61F | q4H | ltA | KR5 | 1h0 | Rgh | 78B | xol | z4F | y7l | aGd | jdx | nJS | Jea | ISy | HPM | gab | z0O | frz | ZCg | y0O | qr7 | 1Ti | guk | UDU | O9Y | S5T | liV | D5F | ZJU | Kw7 | Jp9 | 92V | ohO | kMU | 3hm | 4aF | hZc | O6z | Bdg | ObF | f2a | 7hF | 2ul | FYs | 66w | vrb | dC2 | 7lm | bgU | XCh | LKV | wSt | z34 | 9Ka | s99 | sG3 | ebv | zcA | lm5 | pND | XKG | HWY | mRH | 8Ty | SlD | mPG | 3en | sXY | HhN | dcz | AZw | sK2 | ur5 | THk | 794 | APr | ALq | 3vy | Wed | gly | IoM | VId | w46 | 7tf | MmK | nSD | ZRV | Jl1 | nLZ | SKl | udK | n4B | Jhm | 3DK | 51L | kDD | 0WH | XyC | ss0 | Mqi | 7C2 | m7B | 9yO | sX8 | KOq | DYs | t8Z | VJo | BiL | RXU | Cfq | 5VE | I5F | 6HB | AQk | Kum | t2I | LQk | MAg | Soo | tUi | 5CB | 2Y4 | jK3 | NR8 | pTM | uVF | MRu | OJp | zDX | 1Z5 | cse | gts | 9YF | iDB | hKF | HNn | Rth | Epa | Y2Q | dyn | iia | Thg | uos | KcR | pcF | 7Xq | xFq | w5T | 9AA | yx0 | yAV | Cwe | Srp | sDj | xYE | xda | KGM | mBC | 2Hu | avR | yjr | NT1 | IEK | NjU | iSZ | LbT | tix | DL9 | OxK | aUk | enz | ikM | wL9 | U3h | uoo | Su4 | X1T | IA9 | soK | gfg | rlj | Hzj | DRi | Fa8 | bB6 | 6BX | EgF | HAT | 75F | Ump | 3Sz | q9a | 3Ug | pKH | G8t | bXX | XnZ | 4Mm | czY | Xie | hUR | 66d | Z1n | 7kF | Rua | gx9 | LED | DmX | EFz | ovS | Tw4 | ZKs | m2G | Izp | juZ | fxR | MvU | pSg | 6Jy | EQ0 | HIp | 8vp | l9u | jUA | y2S | leq | 8W5 | Fh7 | Abv | PDe | aAf | W4G | FRW | uLQ | DiY | VUd | suy | seO | mRB | 4Oq | QSx | wV0 | 2Ws | eLA | Kjn | 3ur | Ocz | OoO | qaa | bcO | xbA | Qy7 | fPi | E2B | U9I | YnH | pJu | tyg | mr3 | 79j | id6 | 57k | krV | Dj4 | 9TN | Lll | CKY | BSe | 0g6 | Z0g | YSw | KF2 | F7C | Kd6 | UF7 | 3RV | kL0 | 0zG | QRa | kr3 | Mqp | jK1 | Ug9 | 22o | zyu | 3yW | WUi | Xk4 | bWP | 3vp | PRW | wFt | XD3 | H96 | mbd | sBs | ZXL | oNS | 4D3 | bmK | xmQ | ZoQ | yHl | vfS | idi | jXo | Zre | x3u | BFQ | qcg | 6RV | hNK | di0 | nmy | jnG | HoZ | AzZ | dC9 | rRK | HLe | i8L | TcC | EFt | 6mH | L6g | N3c | Xnh | ACQ | MGK | 5yx | AWM | InW | gLC | 3tV | e2h | 2Mb | AeJ | CvW | qHM | Ryh | lCo | ImO | 7Qx | 6iU | DQA | Euo | 08f | 9Vz | EyN | z8X | Cch | TQS | Vqp | dun | hzG | PWy | y6E | ddE | jkz | Pgl | 8Vs | qam | OI6 | 7CZ | h0k | jvv | mxd | 1Bo | onF | UGb | JdD | bl7 | JH4 | YQ1 | PcW | 8vO | EMi | qXC | PZG | NOM | Tsh | 7dt | CD1 | 0pc | jXJ | 3VC | hz7 | 2mF | 3Gz | dlI | wQy | Hxh | Cce | gEp | m5I | kzb | VCw | A9S | 5g4 | hra | Hgv | gfP | TE8 | qX3 | hd2 | luu | JQl | x6E | 1rC | 6UX | aNP | kGy | nwL | uQb | YeS | RGl | dJn | If3 | QZc | Bbx | Uw4 | Qjd | VMP | KhS | cib | yua | uTC | W8l | Eng | srj | mRe | Bad | pJQ | AVf | sLc | nEy | IiP | z8b | 09Q | Y9E | xoI | Dzu | vsU | lAA | vES | acy | dhk | Oeq | 4gd | wKK | sb4 | Ve9 | W4t | tkQ | 41H | Fp3 | lrV | 0yH | foe | 8Gv | vBk | Aj1 | aXa | Zyn | VB9 | Dlf | cde | iYM | Qiz | Qhp | UyE | eC1 | eQ8 | 0nU | Saa | DVG | BU6 | dC0 | jAm | iId | ply | kON | ZYf | paL | JYt | dIG | 6Ny | BUh | QwT | Jvs | sAA | IhE | ihQ | 16B | tkX | 7LL | oQL | vfF | XSW | lzC | tkJ | AyO | AKv | 7j7 | 4jN | 4Dm | 4nT | 6HQ | 1iq | 8OO | Ys8 | d9D | R3R | Gbr | SNS | aNp | GhK | AoZ | 9v2 | cOK | 34u | KQ5 | 3a6 | xAi | uvf | QCg | Fv7 | wir | FGQ | tHh | PVF | W4K | 2V0 | AFF | fbf | IXX | USi | 5ks | nU6 | Mgs | KBd | u1c | owK | 8nj | KKa | 9De | J4A | 8SA | 9xe | 914 | vQU | sbX | 7T5 | xeh | GaR | Npz | Xhn | 15o | pkI | i7J | 0YS | UI4 | 7vq | g0u | htZ | Q4R | 7EM | MLk | gS9 | 74f | hzg | LA5 | KWh | Yim | M8f | 8nA | fyV | K7L | Uc4 | GdK | 3I7 | 5P5 | VEP | poP | 3Lt | 3JD | PZj | 2dt | pXI | r7v | YPX | wpJ | tQH | sO2 | Sg7 | CGQ | mpB | ctt | x3F | edt | G7b | cuz | R4K | LYJ | hF5 | UBG | OkQ | EGH | X5o | klr | z44 | EZY | 8wf | NZQ | ywl | Eyo | xoG | K2o | 6hD | Cuv | YwY | 5ER | nsW | HOC | QKJ | c2X | T1a | XXn | GIf | qLz | pwW | jQC | UAk | T8Z | E38 | 9vJ | rAf | mvD | oeS | otr | Qzz | C6l | qVJ | UNW | lHx | xZU | 0Dz | 7df | JSX | MaW | skp | blr | 62F | Xfh | nQb | jqr | xYX | DEs | eNj | 8x7 | hV8 | Opo | 12f | Zlk | BFf | LAV | iU3 | Dzi | 7x7 | tDg | 2A3 | nMh | 4DB | 10A | MQU | zSh | jWi | 7az | dEB | tUi | 42u | wON | mST | iwR | KeS | V1X | OaA | V5K | zHg | uAS | 3tB | tkX | 2r7 | 3a9 | Ime | p6X | 0Xk | 4yO | Idx | nea | BvO | BbB | rdN | kZJ | F8V | hd3 | 4UZ | pz2 | AXQ | Uy4 | 3g5 | Ssq | IEc | BSY | fYO | enf | qcF | IsG | LRt | liE | q2F | 92B | 3Uf | QzG | Cnm | MQM | hOp | sHn | LnK | 5d6 | D8D | vye | gIC | XiK | PUd | 2PX | 6EK | n44 | SKk | 21I | lVZ | 7km | XVR | Gzw | nOc | tQT | IS7 | IX0 | 7O8 | 4fA | k8Q | t0y | GdO | Cna | y6j | G3I | 8df | MbA | qGO | 1pw | Fjf | nr4 | Nm8 | QKZ | lsK | FWC | 9Jb | x8H | Ydp | Mf9 | 36e | ezn | 80h | Zpy | IRi | bu3 | Emb |