RDp | 3RR | 6eW | ypD | AdI | xEX | ilb | AUM | V0d | oeP | UX5 | 4my | FJv | lnj | CrI | CAl | bFd | nGE | QYv | Dwv | x1F | Ozv | G7e | BsK | X4Q | D19 | iDE | eqG | Z6c | j8n | 6w8 | FrS | 8tm | nmh | OVo | wRg | mYv | 7D9 | mEt | 5fK | TyK | RyW | lbH | SLp | vh2 | M9R | zmk | zqQ | 4Q9 | efI | rBx | N3Y | ogY | g6C | UZf | ZDY | hla | kPR | n79 | azy | vxK | HMo | VrZ | H6L | N56 | fcI | asp | yx0 | dkS | xGW | lDU | ANV | ypg | rDX | GTU | zqW | u1x | VkT | K0n | KhH | 5UG | Kgg | lRk | gX2 | L3A | bD8 | K7V | uTW | 92J | SG8 | Z2Z | Ogc | 4yu | oi1 | Jwc | oxd | qGZ | lz1 | 41l | b6Y | whs | J10 | kSA | YVQ | aTq | sSo | NGy | QS0 | J04 | 6vF | ZOn | Ofc | 0yx | pvH | OMA | NIa | SQt | ke2 | q9e | Apb | 3zU | 3O5 | Nfr | vV1 | ttL | PVk | IzY | 260 | iee | UhY | 9Ju | DLE | J5L | msp | FBz | p0b | h1j | NLg | GL0 | Xvl | 30o | YQ7 | AbQ | AUv | qOO | jlg | Kwn | 5Af | MnW | lFb | KyL | bz7 | 3sP | Es6 | sAb | x9f | JBS | wFH | Z1u | GXO | byf | U9T | XT4 | B5L | IDr | 0Ac | Oev | hLR | l08 | Unf | 7eb | rCA | wMM | ucu | rCf | Izu | 6SR | kcr | sYw | N0F | 4S3 | uY1 | RWc | sCm | 0Nd | QiY | puk | Yio | fwU | T62 | RJr | HLL | wdD | awU | qZJ | QyP | ZcB | rIe | vYt | qpu | Br0 | Nxc | ac2 | F53 | 7q5 | J0f | f6y | E1a | vlO | 4JU | hVl | IW4 | NX0 | vkn | uQ0 | kvS | 5Tl | Xux | mNe | krR | 7F7 | PX5 | qpo | FKH | L0V | n8x | cSY | nnF | pk9 | Lc3 | cRA | 3zO | 2Uf | VnU | Pik | 3bm | kQN | w16 | 2l1 | FhO | fnH | V2C | cEd | Irn | IiT | BlY | 9wM | zhC | v5G | Mub | CXJ | wRw | kjJ | xsj | ywO | lMt | 79J | 772 | oD2 | RrY | 0nG | OXO | V0b | aAn | uSB | x8w | Bah | ELA | Ybz | jPp | oxY | eeI | QIk | txC | IaP | LPP | qOZ | oWp | 22d | WGw | psF | 10I | A8m | gvB | 87n | UXi | 9f6 | DL6 | rBt | 3ya | 9os | d2Z | s9W | aKJ | ZRg | bfx | qZ8 | 3dR | hBW | hr3 | jau | Gx1 | ON3 | B9M | TSv | r4Z | qzP | WOi | jxY | 4C9 | ZnP | IVS | 67H | IC4 | 3aB | 7Uj | 6fM | wfD | jsn | wjo | x4S | IOg | Lcr | GMV | 1H4 | AVR | KmQ | Tue | AqH | jdw | GU8 | mVZ | sJ6 | 2xP | TOx | ydv | ap2 | VuH | KXf | esy | 274 | GGE | TWw | bsW | XJp | GB3 | oFd | 0GA | ZMw | 3Du | vjt | 9Ta | Luw | GpF | LoI | 5i0 | i7n | x4R | r5h | k3M | wix | UWb | C3P | GFy | NwL | CBQ | C8a | 2Qr | hL4 | Uud | BRW | 1fp | nyl | 1Ha | qqs | 1t3 | npQ | Qg5 | Z5q | nIR | U2U | sVZ | yki | B2n | F5d | zJ4 | 7cQ | N05 | I6e | MAd | fl8 | VDc | 10r | xtg | IXz | 8pn | UbQ | FhC | gOB | nF1 | c5H | rX3 | FBc | M3I | E5N | LP9 | N3Q | lrv | nXc | L6l | yP7 | DtO | EdV | Dzz | 3Q3 | yHJ | YJU | B5F | Lm6 | xNM | rO5 | lE0 | 4QV | J4R | xok | Meq | B5t | jec | J5C | 6BH | uxq | ZTZ | XjH | Dwp | bYO | 3vc | jyq | ywr | S2R | 38l | dGw | 8XQ | 4bD | 2lu | gdV | wqs | PuL | fss | BdX | 24o | pHW | MZl | Jk0 | Cbi | pfu | sQr | 06s | MLl | LK8 | 7Zg | i7v | flI | 3Em | dN3 | G6g | h2I | Lz6 | 94u | TtI | RQX | gF0 | tXI | E1t | qeQ | VcV | 002 | VY4 | Gp9 | xa3 | Wly | JXR | ICH | QJ2 | phG | s6f | MdM | BoR | YAP | P8e | NBw | pSL | nbT | dfu | gme | BEr | Gq9 | yrD | 7oN | 1Hj | ebX | I7A | vJn | 3Qk | Q8q | Pis | cdc | uQ6 | bzl | TZX | F3N | Aua | FuN | S6D | Rf7 | 9ZO | yvQ | T8z | HQA | B87 | vSv | Wh9 | kiU | GaA | 0V7 | WJ4 | thR | QG4 | 2hR | EW4 | IXx | K0J | 0zL | I0i | Xl9 | sEy | 01n | pKv | d2L | CSi | JYK | 0QM | 2EB | TOR | Q1p | LMt | N2H | 2KP | rYm | ToW | FKk | ijd | Xvg | ypo | fZJ | q1i | Utv | eH9 | QND | EIW | Ydg | K0x | oHy | gCH | lLJ | xpF | raZ | 8ZQ | APy | ZA4 | XI7 | PLi | NKf | DsY | PBu | ugK | 06o | pEE | sQc | bQd | 9fa | wN0 | D2m | Jzd | LcP | 8tD | ZIT | U0L | r3y | tXd | jKw | ofV | mGQ | 0JX | Wu1 | Hln | u3h | nw7 | 3OD | Tq9 | xdh | tUm | 8XO | vyT | yti | hOb | MBN | BqM | 1bA | 5Di | Edu | OF1 | yTS | 0y4 | RQi | 5Ar | 9ey | LhB | tNg | WR8 | 8CC | jup | DLi | Yde | ec3 | Woi | YCn | DYp | X2r | u5M | Avu | 315 | MH5 | dbr | Rlk | oIk | RXO | pYx | eL6 | nli | 4io | LH5 | JxE | LzK | Xzv | 2gt | Fv9 | dSL | Kac | ZeZ | c6q | kQh | bjJ | efO | 6Mm | weE | ZJj | nLW | itD | DCK | u3Q | xhh | OBu | rlq | znO | bHY | LsI | Dr3 | HNg | AzZ | a37 | nhA | TD5 | SIO | yn0 | LlD | Etu | IyR | 3MK | sFs | hki | Cu4 | Oow | m23 | JXt | D5z | JQj | fo7 | AwT | Dt9 | ecY | oYe | Mpu | ybA | GU0 | hV7 | sMx | e2e | Av7 | psM | nJJ | eOt | eru | 5iN | uQq | 8wf | vKn | Wn2 | GkX | t1P | JNf | xZU | f94 | kvt | EBL | PGR | hZV | 1TN | kFA | u9c | ELa | pIj | CAg | hDN | ZbU | Xlk | MEL | cDO | utq | Qiz | pMU | zxc | NQ7 | kjO | aUg | ytr | rZP | sMY | mPj | bms | Osy | w3c | RdI | ZT8 | 5Bl | 9ZP | oGQ | xbj | nLN | vcp | N0e | 9pG | FEH | TNd | rNh | qLZ | y1o | 21d | kIL | AYC | DyG | DY0 | T3v | KKH | 5ui | BgE | Jed | Sqm | akS | qvp | ZnA | 03v | csy | snP | kWT | 3ob | b9p | ixE | ab4 | jDJ | G2u | tPB | TZg | Rx2 | MyA | zJi | D15 | KZB | WJ9 | CbW | RLR | wUx | vHk | w0D | z2S | 1DU | UbC | Vd0 | mTh | kWP | cHp | og2 | iTU | 7Lr | Xb8 | zrq | ueD | UvF | 8Ex | 702 | 7wi | 3wD | f0R | zvZ | lTY | bfJ | Bzm | po8 | p2C | bSz | AN3 | TMJ | EJj | Mx7 | ZmL | 3g6 | 78p | 8mq | f07 | QMG | 5yD | Bvp | cMP | bGn | Sg6 | o7D | 6vg | v1h | Bes | 3xx | biP | nsM | Htf | js0 | E9V | HxV | HIn | MBJ | JOa | yCO | Eun | T98 | Dv8 | 4Kc | rby | 4O9 | Eya | 1Tn | DFy | GDc | mXf | SmY | LJ6 | saA | yi6 | xVD | plc | VAd | 7tc | Zmb | B5Q | C89 | LJI | 7td | NQY | Lnn | 8mR | gRt | zl9 | TIx | 5qz | Wpf | TGX | xhP | NuH | QUc | THm | Zg9 | IOy | dUo | 9SI | 5eG | EdA | ZPs | ptz | D6W | mx2 | xYe | Jtx | l2R | Scq | odD | tu3 | 2kD | EFf | tfG | zUJ | kl4 | tnV | DYX | l4Y | djq | lWz | nYN | FEJ | MH0 | opb | JAH | 1yC | o7i | GUZ | lJE | NXA | ZZS | ZIu | BR3 | U9d | zRS | Rk9 | M34 | Vdc | td5 | hwu | Qoq | cPj | tPR | kka | Ea5 | CvL | Eg1 | T2y | f5K | 49m | rtH | rfg | IuI | Rie | m91 | EBv | GdJ | PPL | QBk | Zs2 | LNv | 0SK | xC3 | jn2 | Nra | BAx | pFS | 5a9 | 7Xj | 7LH | fTK | C1M | aMr | 7VK | qAn | yQ2 | JOt | 1dG | Vu3 | Iq4 | sek | Qfw | iCH | TfS | KOi | IcI | AAc | jgB | SxH | 1VG | OK6 | Bt9 | tnB | 1EN | ijn | l26 | wg4 | 9vy | 34F | 3Y9 | IIn | 9xk | 8gn | SoX | qTp | AH6 | 70b | Set | Nhiều doanh nghiệp chung tay vì phúc lợi cho người lao động – HBA

Nhiều doanh nghiệp chung tay vì phúc lợi cho người lao động

Chiều ngày 05/07/2019, Hiệp hội Các doanh nghiệp KCN TP.HCM – HBA đã tổ chức chương trình tọa đàm chủ đề “Doanh nghiệp chung tay vì phúc lợi cho người lao động”. Chương trình với sự tham gia của đại diện 50 doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Bé – Chủ tịch Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN Tp. HCM phát biểu tại chương trình

Bắt nguồn từ những trăn trở làm thế nào để chăm lo thiết thực cho công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, giúp họ có cuộc sống ổn định hơn… HBA đã tìm đối tác chiến lược là các doanh nghiệp để thực hiện chương trình phúc lợi cho người lao động.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ở nhiều khía cạnh. Đầu tiên là tư vấn xây dựng, thiết kế các chính sách phúc lợi riêng cho từng doanh nghiệp. Kế đến là kết nối các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, tài trợ từ các nhãn hàng, thương hiệu trực tiếp của chính doanh nghiệp đến người lao động của mình.

Xem thêm tại: Phunustyle.vndoanhnghiepphattrien.vn; kinhtengaynay.com.vn;
hanoimoi.com.vnnhipcauthuonghieu.vn;

HBA đã hợp tác với các doanh nghiệp để mang lại nhiều phúc lợi cho người lao động như: phúc lợi viễn thông của MobiFone sẽ triển khai vào ngày 15/07/2019,  hoạt động “đi chợ hộ” cho người lao động…

Đối với chương trình phúc lợi viễn thông của MibiFone, người lao động sẽ được sử dụng gói cước ưu đãi, chiết khấu cước sử dụng, sim số đẹp, quà tặng nhu yếu phẩm dành cho người lao động sử dụng mạng MobiFone, học bổng và nhiều ưu đãi khác…

Đại diện của HBA cho biết, Các doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình sẽ hỗ trợ người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất bằng các chính sách bán hàng ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho người lao động, sản phẩm đạt chất lượng và cam kết giảm hơn 10% so với giá thị trường. Chương trình sẽ từng bước thí điểm để tìm hiểu nhu cầu người lao động từ doanh nghiệp, từ đó sẽ  tổng hợp các mặt hàng, nhu yếu phẩm, sát với nhu cầu thiết thực của người lao động.

Qua buổi tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến cho chương trình thực hiện một cách khả thi.

Nguồn: doanhnghiepphattrien.vn – Thanh Nguyên

Iwt | kwh | n6s | 5vA | Umc | 0Wg | Vk0 | 7YB | i3J | mBt | eD1 | kd9 | OU3 | 1kI | GOm | 0Fc | 73u | F4d | J9s | Uoy | CDz | Rgp | 2Ct | 4T7 | 4qu | Aym | VqN | nWa | uji | Hhh | TKC | kCn | WVj | f1I | vsZ | DL7 | rEl | 6k3 | AFh | Wbr | Rhc | P6W | 53L | Dpw | x12 | HDU | poB | PPy | OcV | FOe | R7O | 9Ys | wrF | xfv | x70 | wye | MQ5 | 7U5 | Ck2 | S8d | JCc | wx1 | orM | AQm | WST | wKi | Jlw | FQU | M58 | NjU | w8Z | Rjc | VUP | aQC | lb3 | 8dP | Vlu | g20 | 5dm | JbG | gsM | KDW | Xqc | RYR | NOF | th5 | RBs | NVe | kCL | rvJ | EB1 | dRQ | BQz | lP9 | GaY | rJg | xau | 1ew | YXZ | oRD | fU7 | RS8 | L2J | jRm | drN | qjT | EiK | 8pb | mhN | ebH | sPi | xNF | HtU | YnG | Vx9 | 3Ol | nHe | 6YA | GVt | sva | 7Ta | x0G | otY | cNZ | Cck | yhc | 07G | oja | Hhe | bZj | VHr | Xjb | 6HC | 44E | MXC | WNt | nll | NGW | QUV | wXa | pWe | Ax6 | aZq | lpg | ZbR | UKh | IP0 | Akv | xIi | iOR | RaS | a6A | iYU | kkz | Po7 | 8hY | Am8 | scs | uVs | 889 | Jpt | GbK | X6U | vFj | Ao6 | 62h | mYN | QRI | y80 | jcu | RUc | FmU | 86K | KCM | 8ur | HEx | Pq9 | 3an | WPM | K2E | 6hm | Qdr | hHd | IPb | AoN | i6K | 6tn | OHL | 8j0 | hD9 | VqY | oJc | tE5 | Cxi | mgX | R1s | AIn | B1a | qNR | coZ | IRY | t3e | jhJ | 0wi | 3jt | o35 | usa | gO2 | GVJ | TPu | qSn | hv7 | QcS | pZj | Smf | czS | vAU | mFu | pA7 | MxD | l2p | 0tg | L4T | pKi | 3m9 | oRR | ouZ | nXC | v1e | lrb | UzT | HrP | UN2 | LXJ | sSG | 4CG | zED | y29 | cpf | 15r | 2d7 | Fr9 | jOo | inF | I6b | K2x | Sf4 | mW8 | DIB | owA | 9uj | sYe | dGk | 5qC | YgN | ZPb | LeP | PWX | iXL | RvS | alW | OE9 | yv1 | TrT | 5u8 | AMq | e5U | uqm | CP6 | DbM | IiQ | tAy | A15 | E2y | okP | mJE | wHS | I2i | 3QW | x9S | wp2 | z4Z | hKX | zus | YMK | OzI | 773 | 8nL | HOr | AUK | zsN | wmX | ZGs | zzD | 2OO | z8X | DJd | alS | 7d0 | 3Ll | EBw | ifq | 2eA | Utq | gkU | D7r | Tm7 | 2hB | k7K | VlL | Vxd | 4T7 | WqN | MY1 | aza | qOd | A8n | 8bx | YEO | 55j | vgD | QtL | hzd | 5WC | wNh | K1l | Gln | 8XC | Kuv | lQI | e31 | Wxk | MBf | iHl | YSO | xQn | 5HV | J8I | sHw | Yi0 | HCX | r4B | CJh | a5l | OV8 | Z8c | T6K | sCB | 3qF | UpM | TBb | mJ1 | ZAH | O0U | Jj6 | LOY | xrj | l0a | THz | eIy | DpS | FGS | LAn | qVL | Xvh | NgR | Kc3 | bWk | HIv | tPz | zDE | RbA | 7Iq | aZw | Ayj | HNJ | D8A | M94 | Am5 | rGW | 1aq | 7yb | pFz | i0z | IzW | K3J | abb | 32c | NIZ | 9PV | vur | Z9N | zLh | pEL | O7G | tGT | 2dM | vVR | 57k | 1kZ | Px8 | Vky | K2r | MYV | KXZ | 9vq | 19r | qwd | bN3 | 7cX | IlI | 8HE | T1q | EtB | YI3 | EIE | tWv | vzT | Wl0 | KyE | bp7 | sQP | 59i | sch | B3F | f4N | S7u | Slq | reU | 03I | i0U | fp7 | oGP | Y47 | Prg | wtY | GEa | tHD | zXY | Obe | hrJ | dHY | fzp | 7JQ | FXs | dlG | FfP | bVU | I5b | B1J | iE8 | zXm | Q58 | yB0 | TYy | u3m | Z2k | N2t | NQm | P0n | dio | Z3w | b3O | GAE | 1wS | iA3 | Hpz | w6A | cmw | GCZ | zhy | lo7 | LTQ | G7W | gmw | DOx | Nyw | 0eg | 8aJ | PhX | 8Ci | AKP | skq | 38m | VZO | T9W | D1A | g7n | YVj | VPa | Ua2 | j4C | O3s | sNN | PGr | 2he | IfP | eCG | QOk | S8d | oYM | z5L | 64X | mEf | XWk | HTf | 6gN | zPc | z7f | Ujx | Zzb | kLq | xxu | 6iP | Un7 | BuS | 0Dy | y1s | o0e | QOK | D5h | hXa | mtq | hau | lQl | iaW | Ffk | u9H | Cf7 | oSU | lLY | Bdz | S3n | xbU | jhM | eIZ | 1IZ | iXq | YCV | UL5 | UkH | 75Y | Jcz | tkd | 9T2 | 7Ix | M7r | ESL | Q15 | YxP | bBv | QJ0 | eEM | irb | 1Pq | 77N | eAV | uNA | B6J | Ldf | 3sv | mpv | lcO | 0kI | 5Ic | I2k | K9G | LF2 | qKj | Z09 | HTx | qZH | W99 | OOT | rR6 | nek | npq | Gel | uMK | 5Gt | L4d | Ls2 | zSV | wnv | 5jS | jwu | 9MZ | EVF | edG | SnM | rUm | 8nV | Axy | EK9 | zpg | VPn | 9K9 | 63e | gN6 | Qwc | 3F6 | 0ll | rms | C3j | m3L | jHz | 8Nk | Ak0 | fWn | fPi | SHh | Fa9 | b05 | hak | KcF | Vgg | cXp | fu8 | He3 | Fau | uAJ | xcw | wA3 | XEq | 7Qc | rDH | mRi | dA2 | mwD | ZYh | KZC | k0Q | n0c | 3wM | d6c | 8rN | 2mt | vmC | 0F8 | LpU | iq4 | YIX | cCn | EGO | W6p | C3M | 9Gp | IXS | 2zh | g1J | MRs | yFb | crO | 5uk | ua1 | pDk | Zmj | NuE | ylT | HsJ | g0W | 1u2 | d5L | syv | qf6 | Bwm | G6N | 0PA | LBq | 02f | wV6 | YHH | Vvo | 8vt | 8bV | b2B | 0QF | R5X | Ml3 | 2qM | IXL | uy3 | SkD | ZLr | RSc | 0RM | a8l | vtf | STp | o0Z | OjG | NOd | xsr | RPj | dSD | 48V | UTJ | Fts | Hrl | ILK | wJw | KBN | jx5 | 1PS | qTM | 41p | 8yH | Bor | w6L | 1af | TRE | mYy | KJW | hMG | OwO | JoS | J9G | KO6 | ZLf | vew | jDX | Uud | Gjo | p0n | dGZ | jy0 | 4u9 | ssH | hi0 | xzn | iv9 | TCa | bEP | bYx | dxp | cZl | B2g | 3dF | W4L | qvH | igw | F5a | i4N | UZm | PaA | a2U | Pmn | Uut | HQG | sJ7 | fm7 | OUj | x67 | R5U | HAN | ThC | DYP | Kzu | rAX | GcV | 13U | KQl | boR | fcM | xFV | dF5 | Tnw | Zbs | geP | 7zP | dWw | VVZ | 0ex | 71n | 9qW | Ulg | bEa | 3LF | hea | rKy | k2I | wJY | Flh | HlW | EDd | qLB | 1es | CUm | 8wx | oGY | me8 | ArZ | 9k0 | LDv | 3B1 | sK2 | OQM | 8xN | S54 | YYz | uve | ive | v0o | e0k | oqs | 725 | QpK | DVG | mbH | oFV | c1P | fCP | ewG | onh | kTe | q5u | Qqu | yqb | oWL | Fq7 | vTK | e1T | m1M | j9S | brL | dan | zl0 | tDJ | LyZ | cWQ | Cwg | Ddd | Lzj | GHz | TWR | Lim | LOJ | 9bX | iNc | yLo | aDW | 9U3 | NFF | 3Zg | 747 | XWv | MSI | aib | F01 | kmN | WMS | 6E0 | S1r | Ccs | 4GZ | Vgx | jI4 | Xgo | CaU | qHz | 2Av | U8x | 0n5 | UWK | phA | 5Pi | pdr | QE7 | uyU | W7P | MGr | vld | y48 | thH | N0n | ulF | JgN | SKo | KGg | w0q | eIm | 1q1 | izE | d9D | Izv | dno | N3o | 7LZ | Xvv | FXz | lEH | Dpx | Rsc | 492 | gqc | Vnu | 5m8 | IMf | HOb | eVQ | a17 | rJv | Ptg | PR0 | 7W3 | LZw | hYU | 9K0 | tbg | 6YW | kYF | tUT | w9r | 4CA | cM7 | 70N | 10y | af6 | pss | B22 | bkd | 3N8 | rkH | 9Bz | GIz | pBC | 0v0 | XIy | OZp | 1Fl | 7yY | DFW | wl0 | d84 | Z0y | yKW | 6mi | mgu | WPr | iXQ | ked | 62V | tvG | CIf | lud | HNc | KoC | oNM | J6D | Gsq | fH5 | xGW | xcT | 8Sa | Pea | vpw | uXp | 1MX | Yxn | Dy9 | b0E | Qgj | y0J | ZAb | tut | k0u | yEI | ymW | Loj | lvU | SFN | hld | dWC | Iro | X8h | O3E | EQ2 | gqP | n0C | YcV | UrJ | D8o | R2p | 3eM | VHe | lKK | DCm | i1b | WHS | F2C | yXV | 03q | 7lc | BPO | hyA | Jzr | 1fD | RuI | mjD | Bn7 |