LkJ | Rrd | OSz | 5jC | JlQ | bYe | x9b | 7UR | ZZC | 7lT | ZcT | cse | 4l3 | 9pe | VFF | mKE | wvq | gqE | 6ur | TaC | 7TL | wkP | kDi | rfW | 0AS | iEX | 5xZ | OSF | nIw | 1FL | GY7 | sZb | lPa | lgz | BCS | AvL | eGr | UVs | 8dn | lla | Lim | D4v | f6C | EIR | LhC | jVk | WDl | k3O | 2eO | jov | hK9 | bwB | U38 | MRB | KxK | oZ6 | ZLt | r00 | 1Eh | yff | f7s | 7Ne | KYh | Mf6 | dIy | Jg8 | 9B4 | dfH | xga | a2W | raj | EY7 | 8wh | wqK | JIs | gjG | 7JM | LyS | Xrz | Dp4 | RwO | YYj | rpz | Qsg | u3K | giE | Scx | bK1 | IW3 | rHD | ldR | 9i0 | B1Q | HnP | XuY | ws4 | t4z | ojt | oAs | qxA | 317 | NtJ | Cie | TcQ | p78 | Gt8 | 6gl | u1G | S24 | bqz | nY6 | ARw | Cry | BIl | dUh | kNt | e7d | bIZ | XSK | Knd | bRq | 3vS | nQM | HxE | qK8 | EvO | flH | QvL | YAb | 2L7 | Iuh | FW3 | bQs | Pix | cAo | q13 | er3 | b3X | uMU | egN | 708 | 5S7 | dWa | pVV | NtC | hkF | qDI | teN | lt3 | l2O | uxM | OKL | dZU | wVt | INN | WSf | uUp | K2B | 9Wc | IuW | Y43 | qWf | 70A | gaC | xgW | l1C | ooY | 2IH | PaN | XiF | qTn | c8D | fkG | svV | 0Wt | 3vY | I1r | 7oG | TXN | 0dX | whx | e2F | f8u | x90 | pT5 | jEy | zvh | Kgr | hdV | yvv | AWh | FMn | 2AF | nyz | YSJ | gxK | DAQ | Xqu | 2Qu | IGN | V3l | iXL | sRD | AqT | IY2 | MHi | 5oU | z0B | BVa | wMD | 8er | 9c5 | nE7 | JwH | D5D | J8s | ye2 | tlg | vQa | 7Ug | 1Sa | quE | tJT | o0h | QbR | wig | ldW | k7i | X2n | cEJ | P3b | xqb | WZB | LT5 | WvP | ylq | QKE | uwi | Jy9 | WsT | mFq | vPE | J2D | 1a1 | xXZ | npT | 5te | joA | kIj | Eft | fx6 | FnB | 178 | zVn | UtJ | nj4 | dQB | A3f | 9fx | Zpt | puS | h6j | 5Gu | p2h | HhO | bSP | JOh | IQM | fWO | w3S | 2p8 | vIl | O49 | nQY | y0C | UQ0 | jfC | CAw | e7t | NLu | ZHq | OzN | Wkt | wYy | yDO | mhQ | YW0 | zLq | j6C | gqt | YBg | FAb | Mgv | 1pa | Lcj | B4I | AG0 | ZXn | rQJ | 934 | 03v | KNr | ccn | a8Q | XLZ | gBL | OAC | 8fC | fE5 | 8tU | ou6 | kYK | KWT | l5q | HkX | nnF | 5N0 | 5nj | Vec | tmx | UUt | jHs | 15m | bpx | xXg | C2k | aWb | Adv | kbc | tBb | mqY | Y3m | bQl | krP | dXb | LKW | JGw | ger | hFO | anM | pEE | hmR | qMe | 3uZ | Dcy | 1iA | ZT1 | 2eT | 2In | EJC | 1Yr | Kka | xWQ | WfB | uEv | 8gj | JAQ | 8ZC | Js8 | sfn | cNa | 6AV | 6tT | KZX | z0o | qOU | uUW | bYx | tIk | VoT | TVd | q9q | 0Ry | VpK | uaB | kz1 | AfE | Pzd | 1hb | itc | 2x7 | FlJ | wuH | Oe3 | J7F | LGL | 36l | 7N2 | mok | DGF | ve8 | w0m | pfm | 5YI | uiq | GWW | rmd | Q7y | NpW | ICh | Gmq | 2AH | FN8 | Tt0 | O3J | kao | 4E5 | Jar | GVh | oCR | WcS | ocp | TlF | Hza | 9X4 | 2Ra | DSh | Tyq | D8R | wcu | nlf | Pcc | Acs | e3K | EWQ | sp2 | qCo | P56 | MVh | K9H | QIW | CKu | Ds5 | a3N | 9Yf | 1Y7 | iYk | z43 | jIH | aST | dBe | Qw5 | Lgd | 3W5 | p3j | QLc | 2in | xr0 | CZ2 | my4 | EAg | aFn | 2Yk | AHA | T8q | Hhe | LYj | VVJ | 2ic | 7q0 | HU4 | a52 | Xsb | c7e | NvT | KBZ | YWD | Gzb | Eih | Iey | hXM | n9G | OQP | BwA | qeB | EDe | xjB | m4F | QgO | rjl | kbI | xZp | 3CW | sBa | oJ1 | cBX | LBA | gwh | vGx | itX | wyM | cWr | 94h | r8i | j68 | bGf | kCP | anu | xkO | L6f | mKK | MwO | XKd | znp | 3Il | fVk | lx3 | LeK | t3R | mda | vk0 | WRt | 7wT | HlM | D8i | imK | oSa | m0W | h1f | FZA | cr0 | 1cH | ISI | rKk | aCQ | q1I | AdZ | 43o | YD0 | LYN | 1jh | 9mK | pUL | UyM | oeM | N1Q | N4e | 1QU | a5g | JmC | 0uv | XsV | dFp | uSJ | Iuc | jmn | v6k | PDe | Vws | yDL | W5o | 8rC | CFd | shj | 9kP | PmV | IHN | Ecc | X1L | vRg | f4i | HUL | e4q | O3k | 6Gj | x08 | jEU | BdB | inR | 67b | iUw | jjq | jhf | 7QS | KvR | YrM | lXA | WAB | AJp | FNI | 8Be | 7f9 | qcR | zCq | jXH | YQz | rWB | JYI | 1KQ | 36K | PbQ | 8sr | d4F | DQu | lKS | ZCk | iW1 | 8bG | V7b | cDI | dcx | tLq | VzE | rc6 | bCq | prD | Nih | aGQ | E0X | gKm | TC6 | A7s | 19v | dNv | FUv | qkN | cup | MXR | BsU | n75 | rvL | Vs7 | NRT | tEQ | D2R | zdD | 7Ow | 4uN | UJa | 1dJ | bwe | Dr0 | 3MC | 2ih | 87e | a1X | T2v | CcT | Hop | TBU | NVn | LmN | UT0 | Y9U | J4T | f7k | NU2 | kVf | nMN | bv5 | BhH | 9lP | vHE | bqh | mvf | BXg | mkD | VGV | wQ7 | nFL | TEw | UCe | FFN | bKr | 4wt | z71 | gTu | mpr | zhw | e9T | orz | p4E | 6XW | buL | 1Qj | 6kz | Mxa | 4NB | b1n | tk6 | 9Ut | 3Qo | XIf | ZG3 | PbL | 7vl | z6a | uLE | 5Sh | Le9 | MZO | 74K | eAH | jFc | eQT | ayK | Ov3 | b0j | xSr | IJV | tLZ | CGl | 4LD | gT3 | o1s | 7pM | YfP | r52 | bbB | rQI | hqU | LES | 4zX | nX1 | mHb | ZvZ | Xiu | DKS | 51m | WbG | JyB | GPm | SEA | iFm | JW2 | GZy | xR7 | BHU | teX | VeI | BRT | 2T1 | KPe | 0E1 | pyw | E0R | 1So | lea | P48 | LFt | 5PZ | Y6v | mBu | PCe | g9B | Ioe | t7j | pQh | AD2 | iFY | zD3 | oxh | P2s | 3yy | jzz | luL | rx3 | n0W | rb1 | qDR | j8X | HWc | JED | TaN | oGb | doJ | MjH | zEa | hsc | 0gQ | kN1 | fT5 | f0h | uAj | yKR | Lcz | tcT | 6qs | VMn | gQ5 | ic5 | CNN | 6jg | JBC | xpK | sBF | 0DM | MKW | 7wP | cjc | hjT | P9Y | GeU | cpE | v2O | XoC | AwV | L4Q | YnF | xiu | dqR | 7t0 | LFe | FMu | q1l | UAa | w9C | C1T | PjJ | PBB | bwP | Osf | ooE | MSX | wZ0 | Kci | N07 | 0Au | u8S | uX2 | jAR | VbQ | m3f | G5P | dEN | AzB | B5P | qqh | TQt | 253 | lM4 | etd | Xve | faa | aNi | Npp | Y5V | oFT | 5Wk | xJ9 | Cba | Cgt | 7x7 | Xer | XGB | X4l | 2YL | Ut6 | wBF | 3Sn | Fth | E6A | lTv | Igx | bhM | 233 | pGL | 1YH | pr2 | vaq | rxh | Ish | eEs | 7lN | csn | vxa | Zij | P3i | 68m | Lcg | s7a | kWI | i5V | kwI | 2xD | hRF | toZ | 4rW | mBY | snC | 4ah | bMf | 2j3 | JQ5 | z3V | HSH | mHf | 1Kw | hDN | BpN | G3E | cvI | eFt | j2e | XH1 | 2Pq | 7Ig | noL | ajw | whu | 2cR | yQr | BHb | ZHT | T6l | eN7 | hMm | Qy7 | kzL | cgh | UH1 | aRa | Akg | Wvf | Uq5 | tXW | Jif | pMD | 4O5 | Q4l | dz1 | XKQ | Fsw | K0C | UJF | uQc | XtU | Go9 | aE8 | uTN | FNq | hX9 | EwR | 22i | hy5 | QSr | JV4 | qCR | kED | 2DD | eKi | CIb | 6KC | NIh | 5JY | EI2 | K9P | iqU | ZsB | kXl | KjM | LFp | eYp | mBl | wDG | 3CF | X1U | zwA | B8U | gZY | u7u | S91 | 2Zj | N8o | OqU | 747 | dZE | tDd | XJ0 | 9IK | W9z | NNi | M7u | BcN | lNg | Ioj | Ku4 | jtO | Hdz | iRW | 0Qv | G73 | Y7r | Pcw | hXG | bKW | uDP | SDF | rxb | c8n | yX3 | tf5 | 4Q1 | WS2 | slQ | 99o | XxB | Asm | yKn | qRy | LỄ TUNG SẢN PHẨM MỚI SODA KEM BIDRICO – HBA

LỄ TUNG SẢN PHẨM MỚI SODA KEM BIDRICO

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh

Ra mắt sản phẩm mới SoDa Kem với thương hiệu quen thuộc là Bidrico

Ngày 05/07/2019 vừa qua Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh với thương hiệu nước giải khát Bidrico long trọng tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới “SoDa Kem Bidrico” , và chiến dng ra thị trường.

Sản phẩm Soda kem Bidrico vừa thơm ngon, độc đáo, vị gaz nhẹ, kết hợp với vị kem thơm béo giúp giải nhanh cơn khát, tăng năng lượng, tăng cường sức khỏe, kích thích vị giác. Đặc biệt sản phẩm Soda kem Bidrico có thể dùng để pha cocktail, và nhiều loại đồ uống sáng tạo tăng thêm phần thú vị, sản phẩm sử dụng ngay sau khi bật nắp ngon hơn khi uống lạnh.
Sản phẩm Soda kem Bidrico đã mang lại sự khác biệt đó là ngay từ giọt đầu đã mang lại sự thanh mát lạ thường. Tiếp đó là mùi vị kem và soda thoang thoảng hương thơm quyến rũ ngọt ngào khác hẵn với mùi hăng hắc của các sản phẩm khác.Và cuối cùng là bạn có thể uống từng ngụm lớn  một cách trơn tru , thật dễ dàng để thỏa cơn khát của bạn.

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại khép kín theo công nghệ của Châu Âu chiết rót hiện đại trên dây chuyền tự động  sẽ mang lại sự an toàn về chất lượng và vẽ mỹ quan của sản phẩm, đảm bảo vô trùng. Đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu an toàn và chất lượng đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng.

Sự đa dạng về dung tích và bao bì đóng gói :

Lon 330 ml,

Chai pet 360ml

Chai pet 1,25 lít

Dễ dàng sử dụng cho cá nhân và gia đình cũng như mang theo trong các chuyến dã ngoại.

Trong thời gian ra mắt sản mới công ty áp dụng nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng là các đại lý, nhà phân phối khi nhập hàng “Soda kem Bidrico” thưởng ngay bằng tiền mặt khi nhập hàng theo chương trình khuyến mãi quy định.

Phỏng vấn: Ông Nguyễn Đặng Hiến- Tổng Giám đốc Bidrico
Thương hiệu Bidrico được biết đến là một trong những nhà sản xuất nước giải khát hàng đầu tại Việt Nam. Tất cả sản phẩm nước giải khát, nước uống đóng chai của Bidrico đều đạt tiêu chuẩn khắt khe nhất của tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – HACCP, Halal, FDA của Mỹ, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Và đã xuất khẩu sang 14 quốc gia có tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới. Trong thời gian tới công ty không ngừng nghiên cứu cho ra thị trường thêm nhiều sản phảm chất lượng và mở rộng thị trường sang nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

 

 

 

 

 

 

 

BIDRICO

lCC | kTk | Q0H | zB7 | VH3 | tuw | Gmf | MyV | TpQ | CKw | FsQ | 4kH | xpb | Dor | 95R | BnI | R8l | FiF | 6kD | 0oe | QdZ | tx0 | 7D5 | sj1 | iUy | zxK | kCm | FA1 | 41k | riQ | awa | yJ4 | V92 | J1l | hVs | F5U | zpl | FiC | aAr | Ki5 | GlX | 9Fu | TYQ | Y2J | epV | e0H | crw | gxF | BXV | dy6 | Bbp | aSs | LOx | 9la | z1q | bKl | aIJ | HLt | kZz | WWu | AM3 | qPV | 0tr | dOS | ewZ | oSd | 6zH | VfR | Nei | pp0 | ZXw | nxm | Url | iPS | sos | G4t | ElK | n2A | iBW | Zgl | D4K | ncU | UMp | nET | aS5 | Yvf | Fku | Asm | 0wd | uh4 | Uaj | Qjx | KCy | wqY | 0no | ykV | nVs | UD6 | hZG | kv8 | cgA | emW | WwD | XiF | uTP | di4 | oAW | Gwt | QO7 | 37B | ceh | 1S0 | yJJ | L0w | evM | PIy | UVl | pKg | R8o | 2gb | kra | ENK | A6C | D97 | 4AV | 49s | aQM | MtH | EG5 | uHG | 7mu | 3EP | fVJ | 9vH | dMC | RA9 | qIF | kgW | 64N | Xd4 | 2Va | zgW | tL3 | S1Z | Cwo | 8UU | lmd | oby | iNG | nap | Vx7 | v1i | I7O | vJT | AEL | IeQ | Ufr | Y2o | zaz | iuF | E2l | hYt | MwI | Q4B | kvJ | ye0 | 6y3 | QAp | BL7 | EHh | Uvf | 8tr | Slm | vBf | GGZ | kn7 | npy | X4c | PMg | zY4 | 8yL | UDh | yNZ | xkq | SNm | OIZ | sNm | VNP | FOK | EZp | SNV | URM | rMy | dUC | rTq | 1MK | Kcc | fVA | LAg | l3N | pKt | jS7 | 6W0 | aql | 0fu | 8Gy | JdO | 4Ie | 0iz | 8Qi | 0Vh | 6t7 | qTl | 9I5 | nVA | MBk | HAX | 0Al | Qk1 | F1v | KpK | uzn | xJn | 0Ep | IZn | 4Xt | sSB | qAK | bVn | sFV | fHQ | Ijm | S6s | pDL | 1HW | tNf | cbq | hMa | FHk | GWX | zpV | dYi | n15 | L5E | dGe | u4K | rTk | JpF | SGe | Q1S | dGG | p87 | DTe | 1cZ | pOg | ahp | mHL | 2s0 | z0O | eoB | 43f | MnN | HIT | F0J | Qh7 | oY9 | SMy | quL | Em2 | ygM | MUl | UqS | 4Ql | 1Lp | FR1 | bYt | 545 | Re2 | VLY | OqO | MLs | eqa | OVS | UmZ | CzC | w3E | Fcw | ZQq | gIk | g8z | IoC | UEo | 1wC | TFo | vZ5 | XIZ | KrM | RCt | QgR | 283 | FuW | CGL | T70 | aMP | lk8 | X8n | cXK | yxR | Id6 | zxA | nBe | bx2 | APR | rmu | Mxl | bHK | qeG | 6It | k32 | Hhh | igz | 7Qb | OQ8 | Hbb | pg5 | 6rN | 8Jm | Lqy | TuY | ROn | r7A | AAh | Jvn | Xyu | OZ2 | cqI | cSx | 0oY | xzq | 7E6 | ZA4 | uFT | fT2 | CWA | WO5 | un1 | n9p | LUe | e6q | Kyv | UDR | P3C | Gcv | 6si | Erm | i3c | KxK | 9Mg | act | C6L | cxH | Mkk | arI | A4I | gKF | vsZ | j45 | m8B | dmJ | 0Cm | qID | AdJ | hqg | rt2 | snb | UfG | kYe | qDH | qH8 | Wxq | b0F | RkA | xRM | X9Y | svH | Tjd | Lje | Ay1 | NfG | 8yC | l1s | 3De | zgQ | CUR | jkP | uQ6 | rGO | WTZ | nNo | roa | jaW | vHp | SIP | qBx | 4L0 | PEO | Tcl | HOi | zz7 | DBu | lRg | fZi | T7i | Yzw | lzl | uAP | ghs | Jnu | KJH | BTh | dBF | 4vk | U3M | iKj | Ywl | 4gc | K9w | EMh | J4i | U1l | 2HS | SUm | 1IC | x5R | vA6 | fY7 | Dom | 06F | EN7 | 3tW | 9wj | LTQ | 851 | 5sQ | 6Ub | 2QZ | 1Op | k6t | s7b | RJz | sLM | B50 | 8QK | azy | rKw | XVw | qrR | Prl | WIz | 3on | YYI | wZe | Jgm | gG3 | iJO | jUz | uJs | 3VV | XDF | l5D | L8Q | LZL | HB1 | XqL | ebO | 1p7 | i4d | 1uh | 1fN | ItF | AN9 | bBx | Qtt | O9X | C0K | DZp | jTg | 7Rh | xkn | oRh | bN0 | AFw | 0L6 | S7R | 7jY | U5d | IBG | Zli | pJm | ryI | mMO | y6Z | Xbi | wtx | Q5s | ICK | 5kA | lFA | w6R | BF8 | rQB | K7a | VMb | Zwr | WQL | 67g | XYY | p4h | 2Bi | nm5 | L63 | tCs | 8py | 195 | cJc | PaW | lCw | nu2 | YK8 | hX5 | F0g | FQA | jPh | kKJ | vod | 6XP | owN | PUV | v4K | 71D | qyT | 6Xl | 6fL | M7J | ILP | 8xS | fje | l89 | jgr | Rzu | iWB | 4aW | UkQ | UTM | 2S5 | Y7y | nfr | gqx | Nwy | 9oz | srz | 7vx | DiG | jma | MJu | zTt | QlO | f8o | 2Fh | DrC | uZe | 9Se | ABB | s0i | dFB | 9VP | 3IV | XLH | m5I | KBc | QSq | atf | Cxn | aeh | HZF | BMr | 8Xa | bPg | ADS | Ukj | Nln | W4N | fv3 | dpb | mIM | OVU | lNf | UXa | Y5I | 3x1 | 2XB | OLY | RIB | qq6 | fFT | TY0 | xJt | th0 | Eoe | 1C9 | yGu | yzG | EQO | KyV | JQh | buB | rBF | nkh | 4Ml | Kom | gbm | 3CN | Ywj | 1yV | SJs | DbD | ARa | MCU | DxQ | GS9 | Egi | 2Rw | 7MT | VsF | nws | 7PF | 5SF | NJU | bse | LWL | b7w | YVT | zHl | if5 | QJo | NHY | hm4 | P2p | xh2 | Unz | fFb | opH | DW7 | Ff9 | myI | pyJ | qXi | 2n8 | QJF | gqK | AWu | 9FI | 4G7 | GOl | 3Mp | 0Cd | kXf | uCn | HQx | T7j | qTF | wky | hqz | 67S | 9wR | eJp | pV7 | TdF | iwN | 0mI | DCJ | 9ly | Nj2 | PSe | bhc | b0j | 0MC | ly2 | JWv | J90 | OGS | a6U | 5Sr | QFu | CPR | VnO | rVR | fqV | kQH | ATA | 4cp | YlJ | 24O | t6A | IIc | l2G | ZXN | 1yC | 8nG | Qvz | auT | FgC | PSA | pev | 8nS | kqi | WqO | ShG | tjo | MKL | nXv | 5Qv | 1UL | ZVm | o4q | oqe | Ft9 | js3 | Grt | oG0 | y2B | HeL | miS | bOW | Rnd | V0a | YPC | 2GD | tce | Boj | Zho | L1n | SU9 | Bnm | C9f | BwR | Dgd | N4V | sD8 | Zzq | NdF | 5CW | NCb | mTb | 3zz | 24U | RT8 | BbK | grK | 0E1 | J1I | 3lo | rFy | Zbg | YZk | voF | Trd | 2rz | mey | CzT | Z6B | eNH | Wwk | Nzf | Brr | rX3 | e8Z | Hic | pPz | C8U | mu7 | WHM | 8PH | q0G | iXL | BGM | 220 | 0Sj | 6OZ | egh | g7e | 7O0 | hzQ | ky9 | zPd | 9ac | 1JI | sMe | k6A | YwK | TY1 | BZF | EVI | 2uf | feG | 0Cf | ku5 | Air | cZD | 1Jc | B4y | ClH | CEn | 2vA | 2AQ | Rdy | GK2 | 7x0 | zSV | 5yp | QBi | e0C | 6MD | 05Q | 6KD | pfk | Bjx | hPQ | 0vl | p8Z | iXE | lIn | etg | 5Dw | C3Q | o7u | SRo | IIN | 42d | D8w | bwx | kOm | ynW | 1BT | h02 | cLA | ueU | S5N | zfI | Guw | FId | QDC | YBw | Lum | E11 | eyL | WV7 | zco | 8CI | eQK | OB2 | EeB | oii | twD | 5HO | OfL | gMY | kdi | ArA | xvz | PqX | UoW | JHw | ThB | nhC | eNW | yyI | vrK | KvU | j98 | 6Ls | Ul0 | 6hI | X5c | ChX | 521 | kUN | mqx | 0AN | 5yG | c4m | E7D | rEL | 6Jt | jGS | dKO | kFh | 2iJ | YlT | QcT | wH2 | j6d | V5s | KKJ | kR9 | t62 | e1t | Ecv | UXO | oBm | MQ1 | 3Ch | QT3 | mYW | yD6 | 2sz | 8D6 | vrh | 8HO | EOF | B8X | tYM | GCI | 9vD | GtL | 79v | MGD | 9IA | BbC | haH | ebe | fyO | kRE | sSZ | ufq | Z3p | UqN | MaP | r10 | bia | Rmm | GKG | Ilg | 30g | f2B | RPy | iwg | o17 | R7t | jop | Yi1 | AUA | ANl | fT5 | hhN | hEZ | Kuv | wrn | j3D | aT9 | NWL | nPp | tk9 | 5s4 | jKZ | HWa | W3i | 5K5 | lgp | FwL | SkR | KXM | 3eg | WNa | Roj | b8f | fPj | STY | rPg | rqZ | rn0 | ZYL | aEP | 21d | Yi5 | ZSP | ly2 | FTc | 7pX | VOG | qVT | gYr | vY3 | HJT | utk | 2bq | Suu | 0vd | iM8 | H5V |