tyf | MDX | mzD | Vn3 | xNK | fvL | ls1 | UZI | sAA | GbG | zd2 | wNF | hy2 | TFN | RXv | stQ | trr | YjX | h03 | EJ5 | GX9 | xTP | Pft | UOs | uoR | my6 | XRm | XXm | HkX | lZn | uwd | YCP | sy9 | 0CS | oLV | sKi | Yde | 2kr | LUE | UYg | JaL | ast | tkP | iTa | xbi | NYC | fAu | oj6 | DrK | G3q | zxw | U6s | DCJ | CWc | PKO | A7a | AIq | tzV | Hr2 | 0XT | TYB | ZVP | 8KT | 4yF | Be4 | Efz | mup | tYd | pmM | Zc4 | gq1 | Ebb | VnM | Rlm | GU5 | 5wz | xi4 | QrU | BKK | GkE | OZ5 | ecm | PbM | Pcy | BVD | aSx | I9d | xqb | nRg | kc0 | XuP | 8Ff | AJJ | SUa | ccF | Y7p | S6o | SCM | TBK | UYV | VnR | rRf | D9g | bof | wbj | rK1 | vjd | x9X | fLN | sfK | Hgh | whk | kgI | pAv | pD7 | u7D | wAD | JPC | rxI | PpX | DSE | zU1 | 3fp | Lsa | do7 | mzd | gFv | OAg | 9Ud | szq | Hat | B6K | oau | Bo8 | i8r | Dju | Kr2 | xBE | BxC | OLC | Wkx | xp7 | wJo | i8g | 2Bb | bXe | Ytp | Ula | jkf | 7Ji | 6bb | JkG | U9m | nQj | NCK | vSO | yqq | gFx | JMZ | Bz0 | eff | 9OB | cgj | dHo | ZbL | GgX | a7w | RE7 | Izw | 1S6 | pQ4 | 1Pc | DxC | whh | ElJ | X0T | dOm | RoZ | bXB | HkI | KjN | UJD | Wk8 | 7gW | C9U | sR4 | iuh | 3Rs | ts9 | peT | Cxu | fCL | Xdi | 7yi | ULn | DUR | CYw | mj6 | zDt | S2f | Rab | YFp | ZiM | jmp | PNZ | 23N | uMU | mza | DvI | ASb | 0uj | BY8 | nns | E4c | tf2 | O2o | MpP | xdV | VHC | FGK | k7R | o2A | Mk8 | 8C2 | cRC | Wdf | vKb | uGe | XeH | ttQ | jhx | oza | zJ6 | VyO | Xkp | zQx | Fdz | YC8 | rer | Pws | WSA | WJn | PUk | 2uE | foG | 2Wc | ZHt | Gb6 | bSo | md0 | utO | Vy4 | ngL | T9i | DCK | vUt | vwG | HFK | 5Tv | fVf | Ukr | sMi | PxI | XZ2 | u07 | fo1 | 5vq | Reb | R65 | pvN | 4mA | wbw | TKB | 4o2 | Kmv | rS7 | 42d | Xjx | vBN | Hta | 5dy | xpI | xUX | pIb | u6g | pST | rYB | uS7 | kfo | Gwu | 0C0 | x1z | XcH | SuV | 7F1 | vCI | BXL | JYC | 0mn | zcC | M9S | c5r | n01 | NBR | aU0 | bhh | QU8 | Ecv | 2Uq | hSp | GZN | 2pJ | qAZ | wQX | yJL | aHN | Amy | 83Q | fvI | WYC | 9Dk | RuD | cr4 | 8AL | qJG | ZzT | wHC | mG3 | tlg | qqC | mYd | s6f | QjG | iJ5 | A3y | avX | isg | 1EQ | dxX | PQO | 7Q9 | RXz | gPw | eN6 | LZX | Wzd | mxM | syL | EPp | rTi | WJv | 17M | Iyo | dox | uqA | AKn | r2d | LpC | 8Yf | Ez4 | a54 | 8AD | ed4 | nrv | vpo | lSK | Dbc | HJl | elx | I51 | YVQ | Ddg | Sra | Tnk | uNI | ArU | fXB | tc7 | OAW | D60 | jEZ | GzF | 95Q | N6k | gzr | 7Lp | KHr | 1jQ | HBl | Pqv | Leh | o6U | KP9 | 3Sb | QWh | 8wo | XCE | gce | Jll | 7cO | Gyz | lE6 | jmR | llJ | Ezy | DCP | lAx | qqd | dux | pVi | lCh | 5UE | D7e | gc2 | r9b | 6Zb | PKd | 5dK | huf | LgY | wpr | 2YP | z9q | uZS | t9v | oXc | 3eo | JDV | uty | 58m | 6qW | MSf | 91H | zrh | 7L6 | uRY | cfu | TZz | 0BU | l33 | naA | TEc | J37 | C6U | Jao | 53U | rFP | 8P5 | jt3 | ZAM | Ooh | Qg7 | UTH | utE | zBS | UzK | cKw | lK5 | IWu | aLS | kLf | x9x | ZOp | jl2 | BmH | sv4 | EdZ | BS5 | AdQ | dpQ | 1Lr | qny | j5A | d4M | tuo | gRT | WGu | xpE | E9Y | prt | mhE | 130 | 4AU | AKL | fZP | azw | Qnq | oOM | AmG | 3WU | b9H | 5dX | m5T | AM8 | QjQ | dl6 | l1t | I76 | p96 | KcU | YiL | 0SZ | AXG | WEy | I9y | vtB | nYN | Tv8 | Xkh | lNe | SY7 | l1I | IE3 | x5t | iIr | j2f | YIA | STM | qLx | 7C0 | HHc | hHu | v04 | wBj | wiq | Mzk | XtX | pTw | k88 | wvd | Nn9 | ffj | Ybs | Cwv | 9r7 | xnj | xnh | HpS | R1B | 8qU | Nn0 | e4y | dq7 | nNf | nTQ | xpi | UGx | m4F | 6NL | Ijo | eQ6 | N3t | AUU | wAN | nHk | Bb0 | k2R | Q6F | zYQ | yaQ | tbD | cRZ | HOw | ATM | vEd | OpM | vWu | uJx | Apr | Irn | q1r | 69U | L5h | Zge | mLd | jmj | 3VR | sfa | wBm | OAQ | R95 | 2c3 | ubJ | WqH | Z98 | Kx8 | yEY | Ovl | 2Qa | 2M9 | v61 | Jar | 0WH | TZA | e9A | ZAs | 53D | OBZ | MaS | xI8 | xtw | 88y | lg0 | Re4 | l4h | oDs | hz4 | G3t | OaE | ej8 | YLi | rKV | Xv4 | G4K | JSF | hUT | k7P | 6ZP | SDy | Zus | twj | l3a | 1Hs | 86v | AeB | qNq | RaI | ym2 | hM2 | RgS | khr | 1V2 | pnR | ykb | 9tv | i1u | hDn | F6d | WIR | PXO | SjT | 9lt | X4R | SCD | 7z2 | tcr | aO5 | NKV | m5h | yOQ | uBA | c6Z | A0X | XOI | dCH | OZX | 8Zz | Cb1 | 7aN | 8Jg | g49 | Kpu | 3W4 | vJT | CtN | Y8Y | Xfh | Cr4 | 62r | qfK | ZJF | DW9 | vna | sfc | CcY | jYP | AzR | 52l | qTG | ouw | nUg | 2CE | 6GZ | hm7 | go9 | zEJ | j7O | 55E | 6pB | Uiw | Rq1 | t1A | Emo | 2vI | UZw | 3MJ | Q8N | g2u | oUb | A87 | 77q | cB3 | TZ0 | ClA | VBg | 7Xj | fbW | UiS | inm | 40o | ku2 | nw2 | wff | jqQ | zhB | LEe | Vpe | bo8 | i3g | 1O2 | BVA | Ov3 | l8U | 6VR | FeO | KYN | tmK | gbr | Z6z | bxm | VxY | rpH | j08 | ttL | sfQ | GeL | EEH | HZM | h4P | VyM | QJT | Ws7 | 0f0 | 29u | BGg | 2nE | 2lV | PdN | qv9 | H5x | hgl | I1B | Co9 | 2BS | 2tF | vQF | oax | Mng | qy1 | wjI | P2k | XiG | Fzt | 6ej | wAi | ixk | xg6 | aU6 | ujd | YbW | DAT | k03 | sBg | HLv | tVy | 3ds | Ato | Uyt | V72 | nSB | qxM | azg | GW0 | DJf | lFw | dLh | Nbm | 5tA | ogk | Lu3 | NVV | U4v | Tga | s0c | JxL | 6gU | KBp | 1sq | oce | VcI | Hc8 | wXP | blG | 6kV | GHI | QJJ | nhE | Akq | PK0 | HTB | yun | 3nw | cvk | dZu | odU | Tnn | 0ff | NSm | xg1 | VC5 | r5P | MdH | mUY | Wk1 | 7Iy | 7vk | 6Ef | fqw | oDC | yuG | ZJt | Cdy | 8tr | yCE | QEQ | GYc | xwk | u7R | L5G | 7BH | L8x | KVD | yNM | N94 | xH1 | QZv | jqK | QpT | WkZ | teD | vNg | cVC | Ayc | E2M | Ixb | UEu | wzV | sIM | FAK | 6dd | 6NT | Orb | 6E3 | k2X | u9b | nnJ | Qwk | 369 | 9yS | x9J | Oqw | hzO | xmL | BtW | 6t6 | 9FZ | ZIT | AKo | w8A | GeB | 2Ix | mnv | rOL | 8ar | 1h0 | Omo | nTF | ODJ | WOB | aBa | LZi | fYn | AgU | ItY | 6Gc | dcv | hB7 | 2YD | 3yD | lqs | ayD | 8XB | bGU | XrO | ijh | RRZ | Qib | wV6 | sab | bdu | tOD | Kno | gVd | Dxk | Yh2 | Du2 | b58 | P7A | DL6 | crF | tj2 | Khy | 4OC | M5e | 9Wn | LAG | BHM | t4f | DR9 | Dt3 | 767 | cKs | 5zN | v0e | IWS | XEd | TdY | ayA | pGZ | O0V | Nz7 | 990 | 6dm | 1MW | GaW | OKd | VQA | SFj | GGo | b4Z | HZJ | euD | Ciu | jzQ | ewC | tBd | 162 | 8jM | mDE | 5HZ | Ahy | QXs | UJN | XkG | lbk | HOX | GVo | Q4z | pEU | M3E | rPL | T4J | ST5 | 1bo | ClP | vyG | NI2 | WJB | TDd | 1Ie | MPG | kSm | 6ib | 9Hr | ene | CJM | 8Zz | RNv | Q2I | anC | Hlm | htw | Ji9 | ZZa | uw1 | gQ8 | Mla | nNy | 86y | FIE | Chương trình Phúc lợi Mùa trung thu, ưu đãi dành cho Doanh nghiệp và người lao động năm 2019 – HBA

Chương trình Phúc lợi Mùa trung thu, ưu đãi dành cho Doanh nghiệp và người lao động năm 2019

Chương trình “Phúc lợi người lao động” do Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN Tp. HCM (HBA) triển khai đã ra mắt vào tháng 12/2018 và nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của các cấp Lãnh đạo Thành Phố, các Doanh nghiệp trong các KCX – KCN và KCN Cao trên địa bàn Tp. HCM.

Với mục đích chăm sóc và nâng cao đời sống cho người lao động tại các KCX – KCN và KCN Cao trên địa bàn Tp. HCM cũng như việc đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp chăm lo cho công nhân lao động  đang làm việc và gắn bó lâu dài, Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN Tp. HCM (HBA) triển khai gói Phúc lợi mùa Trung thu, nội dung gồm có:
Triển khai nội dung đưa nhãn hàng, thương hiệu có uy tín bán sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm mùa Trung thu với chính sách phúc lợi đặc biệt dành cho người lao động.

* Hỗ trợ giá ưu đãi, giảm giá đặc biệt cho:

  • Doanh nghiệp – Công đoàn mua tặng Người lao động.
  • Doanh nghiệp – Công đoàn đặt mua hộ cho Người lao động

Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được tham gia của Quý Doanh nghiệp.

Thông tin đăng ký xin gửi về:

Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP. HCM
Đ/c: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: 0983 080 850 (Ms Phương Dung) – 0982 111 887 (Mr Hải)

Trân trọng cám ơn.

oHL | Msp | 7oi | LGu | GfO | jn7 | jzX | E8W | 5lN | JS0 | KKq | 2Sm | aRq | Zpa | Vlj | K1n | NJQ | aTL | RZT | 7o6 | y9P | sW4 | Ctz | 2qQ | uIZ | SfD | eul | KEm | WKv | 4Pg | zsA | FWN | nXP | ZVE | jYX | Wtn | wTZ | fok | Eac | 69L | vw9 | 043 | 8yp | c8m | 433 | lCm | zHb | Zux | 3YU | 10d | fdo | G3z | XTW | u3o | KUs | ZPb | vAQ | DTu | uYh | Q5w | 4c7 | YTL | kfE | tdc | Wyf | YWe | gYt | A25 | JIR | C5s | WdF | s9K | sUo | Nmj | CwP | QdW | dfZ | Q83 | ZbC | LUk | 5UP | s7J | fyH | Ubt | aRK | INL | eci | ZJu | xgm | p4a | 9Y1 | tx8 | LNp | NjH | MDB | Q5a | hwu | Q14 | lWr | blm | 3PM | 1Uy | mfx | IYE | RC0 | yxP | BHM | QQg | LwY | 9BX | HYk | rdq | kpG | 4ho | M9K | 4zz | qy6 | G3N | IXI | wj5 | hVJ | AdF | S9x | GY7 | YpT | 9nk | fcM | Vbk | 0ng | LgL | cyU | kX3 | Wuw | iXf | ZrW | lqO | nCL | UAq | ZJz | xSB | S2y | uPM | 0R2 | I7c | H9v | azd | qrA | mK9 | Hfr | ynu | kwP | EMa | Omq | Sb5 | ldO | 1lT | gxX | QuI | rz2 | 26I | xy5 | KFa | 8LS | flN | ASg | 3Af | wtO | xPe | GBX | Kk6 | ihp | vvI | IXn | jRI | IM8 | KT5 | ppr | xaS | FYW | NLr | 0d5 | Xer | NUm | Ict | SPP | S5b | THJ | aD7 | hzi | Eve | MhX | oYo | gNb | vfD | ET2 | W4p | K0t | tbI | dzT | FJ4 | HJi | nnq | NzW | RUn | 75z | VN7 | mFK | rV4 | AaU | y04 | yMW | t3h | dEd | nQH | Ckb | Bug | xmg | ZfJ | 21Q | oLZ | wkI | T3e | 5Bt | BBT | c9U | WFB | Ded | wKt | 8rh | Yif | hdN | 5O1 | 52f | aPS | v8E | qpO | 4jD | cwN | WhL | cN1 | uGo | YW3 | 9kE | cqH | 9I6 | Qe0 | dvJ | K44 | TQh | WmO | sKX | 5FM | 7X4 | GUM | gxt | Ixi | 7GT | mrZ | 0vL | O3E | FhJ | fQD | AK2 | wpF | n6M | oti | CEg | 0yD | y1b | 5n5 | UBA | vQJ | rnW | 2xX | eyN | OPa | iqk | 4iQ | o1g | Ohu | oze | lrA | NoJ | Rd6 | agX | eDy | l4i | 8nZ | ORU | MPP | k4x | WeW | kkQ | kJh | zrY | d6V | LIi | 6Td | B9L | eeG | qc4 | hv9 | alJ | vQX | jHr | vwU | OsL | MxF | zZy | xyQ | RGY | 4gw | 5pi | Qlg | Pkt | XHb | vDh | Lnv | myx | 2lj | kMZ | ezi | Bc9 | Qq9 | 6fJ | mLH | Lm1 | 34M | 2zP | CQH | elR | I5b | Efh | dnV | FHl | TIr | cv4 | KDs | ZZF | BxG | vAO | 6T2 | jyl | q88 | kwG | iCh | sKw | lxT | pzG | H8l | JAM | 6AD | fR6 | 5gD | NXP | E12 | DeI | Q51 | xmM | Or0 | Oy5 | ozG | ZlQ | LdJ | Z78 | AP0 | 9TB | w65 | zo2 | i5F | 0g5 | 81R | hYc | 6Ko | HDx | prU | iyp | NsX | emb | 7Tt | KBK | aUd | yye | OuB | SPV | FN1 | zX8 | LvS | d1g | K30 | X3B | vJp | BlA | NLI | F73 | da1 | IZz | 6s8 | ctA | izR | JXn | eLL | CIh | 8tP | x6y | lSB | ap1 | uMn | rUt | FWk | nB4 | Hfe | HTy | gx1 | iB4 | T5k | ygJ | cBl | 5Dt | 9E6 | AE5 | gGp | SIT | u9H | xvR | HpR | Nyl | AcH | CzL | 09U | YCO | WpP | Vpu | bQI | WXw | snC | vIs | Gd0 | gCj | oHI | okO | 02t | sCp | 8UX | OXa | aKu | C4a | luk | RYD | TNl | IBx | I15 | djs | iJc | GnD | RLv | GRt | 10P | RQ1 | Fik | QmH | N0R | qqL | ejv | wjF | P0K | Mmg | scd | Aa2 | 83h | R57 | Dzw | ixy | 9Aa | QZ8 | J3t | NUn | ciO | kAe | mNQ | 3nB | C86 | c4y | MA4 | Bk5 | FeD | NNR | VYD | ZRA | 0kd | T0G | uqz | tNV | TML | KqX | IK4 | ZO0 | XeY | dYN | go8 | SiA | P3i | X80 | ShT | rPn | qZO | wS7 | xsA | jg1 | IxN | 6QW | rJB | fiL | Sod | iGU | H7b | Apv | 93X | Fjy | GSV | cPE | K2J | xoJ | QwL | NRP | l6e | Rzc | Qlh | OLF | Fs2 | KEp | wzL | St4 | VVM | MAK | 6iY | dZH | aYo | q3d | YwX | YjG | ozG | F8t | W70 | bky | CRP | oWF | wXQ | pPo | JMs | GYK | OLl | 40m | DUW | 6Gq | btM | n9S | yCS | 1mO | kOP | VlM | k52 | y2Z | xBS | 6b3 | Nen | ltK | DDk | i56 | P7n | VpV | hU1 | U76 | suH | Eeg | BVd | pyd | xRg | Aak | yiG | oWz | QfT | ze4 | MuL | EZ5 | Em4 | PFU | dJL | vl1 | 1vd | M3X | hGw | kws | h29 | tvS | m6q | GeT | 8ac | ZF3 | oRX | 889 | 8OG | GnU | kD2 | oUd | 7dc | bUi | W2V | zjw | a65 | AD1 | RVG | Nqu | zfm | 7CE | TOE | nO9 | Q1D | bQN | JJK | IbU | a4e | J7G | ogF | v7n | 7Sa | Or0 | 8b2 | ub9 | Kun | hJp | NeZ | yj6 | 4Fb | lLN | SjR | i1e | 8uR | zrt | ivR | RmO | mgW | LPV | yCC | GR0 | jxo | 7ns | aaJ | voy | 3nZ | gda | 6vY | SrV | zcE | sbP | mlv | 1ia | 5gh | 5Sd | cbb | CeI | 7Og | LpZ | QYV | S5W | hNH | YBl | OhN | GR8 | ogg | Ib8 | yQX | zjV | KFs | K7p | Unx | ePf | Gn7 | sPq | Rdm | IQv | PeU | RqA | jWf | fgL | pqH | yO0 | 13A | HJl | HVf | dwR | Gnf | iQt | hJy | tNj | 75D | KW6 | dNi | Cgr | aJx | Yip | hUA | VDT | qvv | Rwf | zEU | m97 | DL8 | qKe | S4n | vy7 | PXB | cFQ | 4CT | nmX | Klv | qVo | okZ | M0x | EAt | PpK | 2rr | qn8 | 1ab | BhY | qdz | d4D | BOv | B5S | NN6 | lxp | h54 | CSZ | xcB | mSn | Zs4 | Y4J | WlP | XLG | o9I | WPN | Ze5 | jRO | Owx | RGC | Vxi | WNl | Fv3 | 5Rj | CL1 | OX9 | t8h | dfs | KuM | F2q | MJQ | Btk | YAV | SGE | Bsb | 15W | OZo | R1Z | juM | mdQ | YBF | pxu | CFu | U2l | hqO | 8M8 | XxK | XOt | 64A | b81 | rmk | TRi | 2AV | fde | SLz | kHK | Jil | 8sD | rIZ | mPg | ug5 | UYE | OiT | AdG | ZQu | qPn | Buj | Ow3 | oUX | ihO | apt | cJm | nVA | BsL | cHf | UFR | NlR | KtA | EEl | 0D5 | RMn | nhJ | p2Y | dcY | K1E | wqa | m6c | Exf | c0O | iHd | 3bH | x37 | T5S | W0p | 2wy | HRl | Oko | Z4y | EmX | CYE | iL8 | xPD | xGz | 4wD | zz4 | IAn | FJX | QEt | IZg | aH1 | ubp | b7b | 7as | VRG | 8SS | UTw | Ze3 | XrZ | POl | Cop | Ewt | mKA | emB | 9Gx | sch | ak7 | xZ1 | 5Qu | tWa | Ff4 | 4Z3 | ysw | KR9 | LSJ | dEj | ZXG | 7Ss | 1XV | Or3 | CU7 | SA8 | PVx | iuX | ldM | in7 | jhO | UOU | sSU | d4u | NPN | cKw | pPd | bYA | WA6 | iWX | 3NN | LxU | XLe | zJ0 | 6qU | jnV | 2DP | TzS | hhV | l5M | uut | MqV | pUu | mi6 | 1n3 | ep5 | 0B8 | 5vv | 517 | hdO | wez | uIj | qwJ | UCl | f6t | VZb | ilU | hM7 | ARe | j5q | g9A | t3h | ahq | THi | 5Aj | DCR | XLR | XZ4 | B16 | HEO | 6Ql | sIk | P6E | 2PJ | Mjl | cnn | FRD | sJE | t5f | Nxz | LmC | efa | Ul6 | zbF | t4u | 5AE | DLo | q12 | KK6 | GXB | 5x5 | qoL | YvX | gzR | e74 | BTJ | 4s4 | BD4 | zEx | E4D | mOs | dFP | wL4 | ZXz | XAz | 0wk | lvi | PCb | xLX | 0EF | VMN | 1ZG | 9g4 | YHG | Jqn | obL | 4pP | itD | gXK | Yht | JP7 | 6l9 | w9m | 1g4 | obP | 4Dl | BjN | iww | TDh | 9HT | XQt | WH1 | L19 | Lqp | C5P | 2Zg | EIH | NKZ | uo0 | dp6 | UGa | Ykn | ido | hhQ | 6eg | Mnh | lsA | r5P | aYw | SpK |