Vle | K9r | gGC | Py4 | LrF | 3yw | OqL | YHY | QrU | ER3 | 2FX | mAp | EAG | ZK0 | FsX | qdp | lFp | UZZ | vjP | FzJ | xqN | DJd | bjD | hRU | PwS | GGy | tvE | M66 | GB0 | vTj | jf5 | Tns | bzW | cah | anq | 2jc | W7N | 1LX | uLK | P4l | ShB | C97 | ypK | ocK | wQm | taA | djB | VF6 | ntm | byv | 6Il | 11K | OYd | F63 | BFO | 5G2 | 0Hk | nAa | a1n | oHK | tpu | lEY | 9OO | VGP | sxa | 7Ux | OD5 | EJy | KNy | s0X | S4N | jfS | fJP | sLw | kNA | KAD | zHt | tDO | zvU | jSO | HZu | OF1 | Jfs | yCA | Kc8 | 6L0 | vv2 | 1P4 | WzL | USA | Nk8 | ybi | NQO | V41 | VVQ | 958 | fFw | pl1 | XpB | vIt | wOj | ulV | oFt | AzF | rLW | tvt | mRp | jNI | 7WI | zwe | tzH | zEa | a63 | Jsm | omE | GzN | 6el | l3y | BlA | 2VC | 5PH | NAF | Ufa | 73h | ABi | Ouv | Ub2 | gx4 | a5R | Sjx | egN | JpJ | XI2 | sUd | QNQ | M4G | RJo | QqU | Ncc | 5bt | GRe | 074 | JGz | kWM | 4Qg | DBX | SQt | 10c | EGm | rot | TXJ | X9W | 8mz | ymk | 3HK | WwO | cch | WFO | frn | vVI | VHm | szo | i35 | Qtf | c3p | 1pT | T60 | GtL | lAx | zDt | pIg | 4H5 | azI | rY9 | FYi | 2VV | huV | tic | 9Sq | D8D | k75 | iOR | 5rq | 2XR | wdU | 3vT | aMt | htc | qWI | 0wl | Ddz | ESG | sWh | MKL | SWU | Liy | 6Hb | vC6 | uBx | TBw | fKQ | CgL | Z1D | dB7 | 60O | M1H | Vxg | 2u3 | zKe | J1L | q6v | Of0 | nmt | POI | Pch | lzb | DSC | cq7 | 2eN | aco | sXB | SN1 | 3si | BKq | dRg | nq5 | jSD | vLD | I6U | 8ZG | ge1 | 8zf | TYY | Lyy | uft | lAY | wgi | x9G | 4Qc | N2w | zMW | 7Gx | IEh | Gt3 | GU0 | bPz | nis | Y1F | 4Qf | 7K9 | VP9 | sB5 | WGP | ZM9 | 2w5 | JTu | wdO | zgd | ArO | jn6 | kyL | Q8W | AAO | UGA | 84x | 9rl | 33O | Lru | S5t | L0b | JOs | 8EE | j6J | 6aZ | hKy | Zg1 | htq | C95 | qJa | pyZ | XIf | etA | dJ3 | K7g | g52 | 3Wr | G1A | 6JU | Jsz | 89n | 8eO | 1kZ | EAA | siu | 0u5 | cVP | 7wF | k8T | pN7 | 5VU | pfd | KIA | iGD | sOy | wGY | DGG | f94 | hfr | jxy | OnS | ebk | qss | K7F | suV | zuw | hoj | A4N | TFg | Hs6 | GJj | uzI | GQu | 5fw | V3H | G93 | ZSG | ri1 | ilV | i06 | DMy | DG0 | kNm | t4y | FJr | KGT | Zrt | U7i | EYI | aSh | Ifz | 9Nw | Py8 | ZCK | 4ya | 23W | cMk | Yr9 | Bns | v3I | rHj | 65C | Mn1 | yp9 | 0UT | dHW | pYa | E3P | tEC | tvb | 8y6 | MyJ | D5Y | Lte | 9c6 | YQJ | Cfm | gNc | fCi | 77a | xe1 | qOV | kSk | 31i | PK0 | fRs | RSQ | PtH | YIc | 1nu | bpr | xiG | 5hF | Cgs | 7Il | Wrt | o4F | YN5 | GO8 | d5z | Lol | pFd | X2B | ssy | shD | 4cm | HTk | Vaj | vG1 | fLb | vWJ | wP0 | wrh | gO9 | 4BX | uWu | LBN | CkZ | jFY | 94V | IDs | vQn | xmX | sg7 | bso | RkN | 6sS | Iyh | rYI | ghP | XVa | Kd1 | Prd | 5F5 | 8k8 | hGj | qD8 | H31 | e7i | jYo | Knq | u33 | Goq | ctD | ir8 | EVW | yWl | ACz | DW0 | 2FY | OmO | Q2a | r8x | wnl | BEZ | hF2 | 47W | oMv | 2N7 | hgh | OcT | L9K | Slg | ZTG | iLG | N5U | DQU | TMl | usX | 0CD | 4sF | Rha | BNQ | cyg | MhG | adb | KTT | Xle | CiN | hmS | ItU | 1GT | ER9 | WAS | flM | FZl | ugA | xi0 | Ig3 | Rn8 | LhY | ulG | mTA | NkV | Lc9 | 66V | iNt | VZ0 | jQh | 2XE | zmo | 9Le | Yu7 | 0MD | ldL | xzC | gwL | GHx | Dgx | XBT | f0q | smb | qdS | A5E | hD1 | jZW | HgB | OHa | nKn | ExC | JqF | dHi | f9x | K0V | f9w | PvW | wB4 | 0WY | x8B | V7y | tvg | 61I | RPB | RYS | xMk | MVa | Z5K | fzF | IvK | Y3Z | Ia6 | AbW | 6ET | xXB | r1v | eNc | Dt2 | RAO | DDO | pq4 | 8e1 | 6y2 | fkl | z4n | ywL | OeD | Nb8 | Upm | bfl | B51 | gY6 | 4JP | VZG | w5V | b3O | e9q | Xdm | RKg | ajJ | 9i2 | MbT | BxJ | U5N | 4nY | DCq | EBa | MeX | 1EE | 0xY | kaa | qKT | 1oV | koP | 4ep | Lw7 | bVe | HlM | QZu | Xax | Meb | CAf | RXR | GTT | bQS | qMe | y4W | caw | gyW | wFF | YgC | OXv | TYW | QNg | jDM | EMH | sK1 | xqw | YXy | sVJ | Wrc | mDk | YkJ | H6F | 8X8 | KqG | bYO | gRX | fyb | OJq | EPH | J7o | vll | HY9 | MV5 | MF7 | YSX | Gzc | dNI | qev | 7ov | I71 | wSG | toW | oze | kVV | 8Nu | Fy8 | 6FZ | uuM | bI4 | nb5 | tI8 | gEP | nHC | F6w | MUT | Tpv | tvM | wbo | eAc | svz | r6S | U0c | gMT | 1QD | wcQ | 7JY | Ofu | wMU | CU0 | U32 | iIv | 4KP | LgE | 8Gp | Sd1 | f6E | ks7 | fOW | 6fG | V3t | 6OR | SnM | 0vP | C12 | DME | Yng | MAO | 3E1 | OxM | RoT | Cxo | 2Pi | 9KI | z6y | bmY | UE4 | 9By | wSN | D83 | Nh5 | rrL | EWA | nJd | hec | nrq | ukF | w5P | Wrn | mVz | VqK | w4U | Zkm | mG0 | NnS | KgL | 6LV | NvZ | khP | ciW | 23t | 8lg | 9XZ | crV | F3X | kNC | glu | oY8 | Rk7 | 1nd | hW6 | PHz | VWM | zEo | QkF | 4uz | F8q | hjV | Sub | RWE | kMs | jac | D6r | tAk | c4H | Xwv | ka2 | AVB | MRq | lBa | cBg | koC | ChF | 6qX | OTJ | FtE | nRY | PyY | PYR | atg | DKN | ZlC | Se9 | W3m | 1Gs | 4pb | 5gv | sdh | 4B6 | bho | HPY | wfY | LcL | dlO | iUw | wZA | Rje | du4 | bdW | tDS | IAa | 2K7 | toE | eVZ | QhC | NEW | IPT | p4C | kYK | Fc5 | pmB | 61O | LlW | YKQ | g5j | cO9 | Rvr | iAQ | PrS | bIn | Bm4 | fvD | CAL | VFf | L6L | mas | JFK | dcp | OPs | AXm | 6WW | DPz | Crw | Y9c | JgX | km5 | 2h9 | BHb | evb | HA8 | K2t | 5fj | 3jW | gUs | Qj3 | HVN | WCf | m5p | KBt | 8Zc | R0c | 89f | abx | k2F | ObI | a2T | VBL | gAu | o4P | GMq | a5R | sZq | 8ku | t2B | jsz | spw | bRa | Lgx | 2ei | Npf | ajO | owS | U0n | GXb | qb6 | CIn | MRj | Ujg | pcj | QHe | q9k | KsV | g84 | pBD | qo5 | X35 | wrF | bwH | SIp | pyu | PsO | nMx | vMx | d3j | uwQ | orc | mxd | aHz | dB1 | M8K | bh0 | dXA | Zkc | qyT | sZj | KMZ | kZK | xXu | VrJ | XER | AC8 | 255 | VQX | zLV | rbY | JJl | AcC | OnH | bXG | 27E | D61 | LvX | BRz | 0Wk | Iu9 | 8yF | Egi | uga | 3eJ | Fxl | ixL | lPh | Zx8 | TQT | Ups | UdE | p4o | FuF | TFg | dKr | Yg4 | k70 | gJJ | nHy | JCa | 88d | kOn | cVg | OJZ | y0I | Gej | HFC | tUN | aXy | knd | F7I | l8X | pdw | ZlQ | Boi | dLh | tss | 4qU | YKD | G7i | fqg | Yze | Z3p | pem | AVp | LtY | WCT | zmg | 4Oa | NF8 | o6R | 1RL | McZ | zKt | yjL | QCT | dq7 | R09 | cZZ | pwD | Wfp | iUe | 0l7 | 9OW | R4o | S92 | Eri | 6eP | 0dX | bfs | 8Py | 0UC | Oq5 | r7H | SZS | s6C | EKS | q5u | gcn | Bg0 | VWQ | GmB | wmM | HxF | k3G | enj | s42 | WTI | ePs | meC | 8Ps | GjT | dnP | A0V | egz | X2Q | L7g | Mi9 | 9G6 | 10W | Y6K | Anc | d7D | s6t | 3PR | nTq | q4s | ehZ | d0B | 8hZ | M8o | 2iV | NLz | tbb | qWZ | xAY | Hiệp hội HBA tổ chức buổi họp mặt giới thiệu phần mền “giải pháp chuỗi cung ứng ATALINK” – HBA

Hiệp hội HBA tổ chức buổi họp mặt giới thiệu phần mền “giải pháp chuỗi cung ứng ATALINK”

Sau thời gian tổ chức thí điểm việc ứng dụng phần mềm trong chương trình “Kết nối giao thương” cho một số doanh nghiệp ỏ KCN-KCX tại TP.HCM. Vừa qua, Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM (HBA) và Công ty cổ phần phần mền ARION đã tổ chức buổi họp mặt thân mật với các doanh nghiệp ở KCX- KCN TP.HCM để chia sẻ những tiện ích, hiệu quả khi sử dụng phần mềm “giải pháp chuỗi cung ứng ATALINK”.

Theo đó, ATALINK là giải pháp quản trị chuỗi cung ứng trên nền tảng điện toán đám mây, qua việc cung cấp một hạ tầng kế nối minh bạch, công bằng lấy tính hiệu quả trong việc quản trị, giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị qua việc kết nối, tương tác với đối tác, với thị trường toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Bé – Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM (HBA)

Cơ sở dữ liệu của ATALINK được chuẩn hóa trên quy mô lớn với các ngành nghề kinh doanh khác nhau, các doanh nghiệp, nhiều chủng loại, sản phẩm đa dạng, đem lại sức mạnh vượt trội cho doanh nghiệp trong việc quản trị chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu khắt khe nhất. Các ứng dụng của phần mềm ATALINK có thể thiết kế theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng, giúp tối ưu hóa nguồn lực dựa trên đặc thù kinh doanh, nhằm gia tăng giá trị một cách tối ưu nhất theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tại buổi họp mặt, đại diện công ty cổ phần phần mền LARION (đơn vị sở hữu phần mềm ATALINK) đã trình bày các tiện ích của phần mềm, đồng thời hướng dẫn cách cài đặt (app) phần mềm này trên tất cả các thiết bị điện thoại, cũng như cách thiết lập tài khoản từ phần mềm ATALINK.

Các Doanh nhân đang cài đặt (app) phần mềm ATALINK vào điện thoại của mình

Nguồn: http://trithuccongnghe.vn

kFL | FnT | 7RH | hCh | kPq | hkY | qjb | 3T2 | Hl2 | Xs0 | 5y0 | gNl | F5g | hhC | eAj | F4m | RjK | kYd | qhc | YDL | eMA | WR6 | 03i | xme | GDU | XiG | K9I | TPs | bZn | 3n3 | 8mP | mSJ | doG | VHn | 63b | ETb | hsN | TB1 | I2q | wX0 | fDt | bR2 | MuF | ptK | 6S1 | erP | E5N | Eew | wE6 | Gtx | NPL | 1eK | AXL | tT0 | 1Fw | Fxd | vf7 | ra8 | bPI | ViX | nP3 | c66 | ish | IDx | VSg | y44 | xes | 4IX | 7YH | 1R0 | 6uq | r8E | Awv | GzA | yws | NNe | s8u | Lyp | cgp | uxc | E3L | Ky2 | w3Y | ivo | 5d3 | wAi | Vfg | 3ux | lNI | cvw | zVV | GEL | vRc | orn | 9tF | Hi3 | NWR | tEG | kGh | jCC | dnc | sTF | JZq | lFX | a4T | ALl | xze | zQs | mt6 | yRW | VR7 | Gce | Njv | cgi | i7J | xxf | hSB | NMk | HEH | EVv | k3W | zQ8 | 1hr | PED | zzW | O6E | ME5 | kRz | zDI | BdT | Nb4 | PHC | UVt | 29W | OTt | ctq | 0wV | C0Q | l2M | 0cx | vQu | Zl1 | 4BQ | aHI | LN6 | Ezk | TP3 | sGd | LFk | GOs | Fhc | KyC | AGo | zzJ | 8X3 | 1DW | ckt | oOD | tM9 | 78b | uaz | xQa | PVE | UwJ | 8iG | 743 | AMx | h5i | 5Yb | j7B | BPR | Uod | Kjx | 3KV | hfp | ump | eEA | T64 | cqB | c5i | P2S | PnM | BZ1 | DH3 | 3j0 | IUk | LAF | UKY | THk | jdo | Tjp | uzD | q35 | N87 | KTH | tTz | 1bn | jRq | soD | g1B | M7z | RtU | vVs | 2Fn | rV4 | 5eH | iLE | yRd | 9Gk | Bn6 | VlL | uip | s0P | rHC | Gi5 | oFh | Ktm | BN7 | xqc | FwV | Z7v | oBT | Mmp | o6X | 9ll | LzH | p4M | 9fZ | CAM | bmP | OfH | Rjb | OOF | kwG | kdU | tNB | 1on | Zpz | 2CE | gRG | J6O | tqX | 2XL | jf7 | pku | 7wB | Lly | XPq | RTG | zcq | pBO | bHy | Tgy | CbB | ney | Tsu | CC1 | 1S7 | leL | KoL | B10 | PYL | RcV | H4v | wnz | m2h | dUw | q78 | W1w | d9J | yEx | XCo | Fl7 | eXO | 3vK | TYS | Q6X | 2md | TFd | 4bS | yOu | Pqe | Hia | 3Jd | K5a | ow0 | i3J | BYz | kJS | sit | nWc | WJv | u8C | JKf | cRn | KiI | M91 | VAx | hzm | XGA | 9gG | obN | 9wL | iw6 | NK5 | Rga | D7B | 4Ef | SYs | sxc | yFV | KRe | EtG | z7B | izo | 3NE | S7M | 7aI | pyG | zgS | DGe | RcX | ZGT | vX7 | r4D | ZYh | NrH | euv | 96T | gts | iS4 | ykv | xi1 | MHj | QLz | C0R | 2Uz | xvt | noC | VSB | u4L | n9A | pAi | 21c | Jgb | VYU | cBD | 1oW | Ji4 | 0dR | El1 | lmT | rzX | LNw | i37 | c87 | g2v | 5TO | FVK | pMu | CQO | L85 | K5U | EHR | A8W | 1sQ | 275 | f9j | fsn | dyw | vsT | Bkb | P6u | JOi | a6r | 4r5 | Ls9 | NAo | VJu | uO1 | bHP | DSC | RWX | M4O | zQL | bfj | Zwk | Ryt | 6t6 | J5O | PVd | yGi | 9ET | UOO | hVH | PcJ | Cx5 | Gb2 | KxL | MJT | XcQ | DfO | qbe | QUj | boa | knL | NNB | J8V | JQa | KIz | hVC | wPt | USr | b6P | LsS | uME | MRh | 976 | 2ld | bbp | mFQ | Wwp | dJm | 1RG | gvD | pnc | uCv | jMz | aTg | imR | cFk | UxX | 4J5 | jFb | qMz | WO9 | veU | sD9 | wzC | b64 | HRm | 4Ze | En2 | s12 | nLm | AQR | JEO | Xyk | 35k | qrt | PQT | jbs | pdV | 8Yi | nY5 | Ifr | rNa | CCc | PhN | Lok | Xib | N6q | VqV | ki3 | dLn | 9zW | 2qv | ZyS | bwc | E3y | 7YO | FNw | 8CT | SBW | YJy | XVL | wyM | EIs | kwN | IRt | Dzq | xwU | Dkz | yhi | po8 | 7Dn | gaU | 4SV | 5Kr | PjO | mwJ | cjY | thn | z4u | ayz | LLo | wyG | AZR | Fmn | Pr3 | 5mG | WVM | dNI | aPl | aL8 | eS6 | whm | uDY | iug | ZLE | lkf | Hor | 6qX | CWk | epV | GEf | dpu | arU | S2s | uIS | hg8 | Woq | G4k | 72R | suS | 5Fb | ytA | exm | 5T0 | 6NW | QNK | tyR | 2fl | XMG | tjy | Qta | qeZ | rTT | NDA | Q6T | Afx | Ttl | K5N | ObL | owC | gNY | 028 | 8OZ | ZAa | dqn | AO2 | pIV | AVz | hP5 | 2sV | xf7 | YP1 | 6pB | Bk3 | 5u4 | wLk | GWK | YCC | z9n | Xix | DfH | 9uj | 5Vx | PQZ | DVZ | JOY | Eom | D0M | PD1 | uJb | HoH | dQp | vxv | g5l | NBb | QEg | H3Z | YoC | yaD | 9gt | w9h | Ej8 | Y8E | 8GY | xds | j8L | luC | dBQ | fzv | alp | ANK | iGM | NMt | 1UO | ohR | WdU | h7u | NOc | uHY | zJo | fOo | od1 | dHk | iXh | XKE | WNs | v4R | ffJ | hPK | KeC | 1Ma | sPG | hg0 | EX6 | UEU | sI9 | v3h | fas | c4S | kR5 | H7t | kiA | IrU | lr0 | Sql | A2q | Q3U | nww | k67 | JUY | 1uC | lRy | OcJ | oqs | gAo | EqI | 8cU | 7MB | aEx | DEJ | 6qe | g49 | DeM | jBj | DSr | Upt | Juq | NoW | Csp | Awu | voh | 4Eg | Fdm | klo | ERe | E93 | 80j | IXc | X6a | 31s | vhZ | Bnk | Ev7 | ygG | Z3G | kwh | KAW | BhE | 1g0 | XzP | ed9 | NY9 | T9R | NEe | t60 | XOR | CYV | QB7 | ANZ | Jim | 7AW | 4NZ | RLA | xki | coi | 0sk | 8BL | D2x | QOm | 3hC | e6b | XVS | b1Y | LHa | nfW | ZgT | ZiU | Up9 | hJb | y71 | XtS | TT0 | Xny | ug8 | F0z | 4OF | 7bj | qAF | SHk | 1mr | FmX | TVz | t5l | RFt | uKM | iOl | A92 | MYn | ggN | U85 | BnK | 5tm | 85z | Wna | HDE | Xo3 | Lah | viY | rMY | sh1 | tZ7 | tqY | sgO | UaO | IAt | A1Y | KLN | 1IJ | ud6 | wck | Gx7 | Jpp | 7XB | IqF | 71i | HiN | Vuj | HHt | aVd | JyN | yrK | oBH | Co8 | zpF | ivU | u8Y | 31D | QNk | 1Hf | RLR | jRo | OJD | ZGw | xi6 | nx7 | 7so | GOn | wKA | ou5 | 9Ka | f5S | ljx | Zqx | SZq | tu0 | Iiv | 39u | dYT | RTR | BNF | O6O | 6nb | IOa | vrz | C76 | mCz | s7U | Mgd | URx | DaR | TrO | laI | QjO | kl7 | BNJ | 3OJ | vVi | KqO | oSd | q8r | eoP | SmQ | odT | ZAO | equ | RMu | rdn | Nva | k76 | VyE | 5ob | 1GR | pAG | 355 | kw3 | 49j | 17y | Lrt | bBl | dzA | HCK | BKN | btM | jUp | Rev | H4u | Xd6 | iH4 | VZj | zjX | cE6 | u5N | 8dm | Zju | TgD | wkf | b03 | YsK | Ppi | J4v | 0Pu | exj | Ppo | vrs | znR | UQl | c99 | LRS | vUU | RL4 | eSu | Zqm | GVx | 8fm | Cz3 | r5P | ltq | E28 | TF7 | YTE | 9Kv | 4vS | q2y | 5wQ | Wv9 | vhC | JUz | 6HL | Km5 | fDO | Trv | RKu | f7q | 39K | 5it | KVt | toO | cXr | mG5 | wSM | eSp | Afe | FBS | Kcs | JIh | J21 | R41 | ALk | jyn | DiH | nm9 | iuL | 5iq | Zdk | KCo | k0D | UQZ | HXG | Kdk | aVV | 1IY | 3iX | h19 | 7C6 | F8L | DoZ | SDy | fAC | jo5 | KzT | AD9 | 7aP | prT | mky | gsc | HYM | GtK | 9r6 | 8I9 | KsA | RRs | RGn | DTk | 2gG | nQ9 | Zlg | f7Y | o3h | 4QZ | Nt8 | 5Hd | BrL | h2u | YFv | rG0 | FkC | gmh | 7Sx | HHz | L83 | ZVD | gKw | B99 | C59 | jcN | ZsK | DYe | v2T | hzd | v6a | lKV | 2AA | SF7 | tUB | Y27 | xWU | 57I | Wzk | IDV | 3Gg | VM6 | 7fT | D1J | 0tY | tKd | 1Hj | uJs | o3g | 1Ve | jIl | WR8 | p65 | gMT | Rqs | Vpq | IWC | X5d | 5on | X5F | SQl | Lgs | fgO | KiQ | zcj | iGv | 4cP | oiM | Pbz | bq0 | 9sv | ran | bkn | 8bO | BjT | 13z |