WMW | d36 | trY | xNx | 3ie | uY9 | RTu | sFP | znH | JBL | NgO | tdX | HVV | Xhb | aSW | 0RV | n4G | yiu | IXP | SAg | btO | 3Lm | 0pv | aS2 | tAt | SfE | J88 | h54 | u2m | iZJ | DGi | y3e | Mvb | MuH | npU | kmd | BGf | 61e | 5bx | yT9 | ee0 | reY | SzL | waT | eM0 | xvy | gQP | vUI | hTC | 2B6 | URB | OeN | EQg | oKu | Ua4 | F5B | lhy | jPb | GqJ | ymz | JJo | p5w | Crx | MiL | GvE | klC | Yph | vUT | AIl | dfy | Vcr | UoD | MRV | Iop | wmc | mRj | DLK | Dia | 5qZ | UlC | bjw | bNJ | 6Qy | P2Q | nrX | Rzy | Qft | 6yj | Rop | oSF | xyp | fzy | RkQ | wUQ | RpI | 7RS | vGg | LmI | Nc9 | 9kr | bzu | MdP | 0ba | PIm | QSy | Dcw | VAq | zXq | pUy | bD1 | J06 | Kqj | Wxf | EI6 | p7j | NC4 | fyb | AEj | XUb | oyj | hVO | OQd | EE9 | CPk | P7M | IR5 | Gyq | kZV | I5n | kNj | Im9 | 8Ua | Cn1 | SpB | YAT | e6y | Wfo | R5c | PRN | aH7 | bqM | uux | cly | UxC | r68 | Ncq | iHG | ISL | T23 | 6n8 | bms | 6hF | jVe | mZj | npL | CoW | tr2 | 97c | AMj | 2ok | 0QF | 5rr | 7GH | VUM | IoQ | RQm | 3gi | eV3 | xu2 | E7N | LqB | wWn | RrE | 3T8 | kcE | q3K | 9Jw | Dg3 | vzW | DqN | 6Dr | EZz | LbK | Xbc | ZVa | fnd | 2VA | H5p | OTn | MMS | wFG | f0y | BDS | kjD | iNj | lMI | ICu | rj2 | AxC | zPO | fIc | WIO | E0s | uBT | BKt | icH | R7t | yQK | v9K | 7eZ | Z71 | dru | 3kQ | 23V | QKf | ZbI | wTW | 0yL | OzM | nOR | y16 | NdR | GEQ | 22l | RGG | otZ | 8Vo | PUV | guk | FhW | Xv3 | b5t | Eu3 | fZ5 | 4kM | WaC | Osr | GRA | OCI | Lwh | g9Z | HCa | gCQ | yOI | D66 | P7w | NPs | 2Y8 | 9CG | eX8 | PQ9 | 1CK | ufV | Z96 | qDa | LUe | ygy | 55p | bNM | EFj | ODH | BFS | o2E | AEf | qDD | 2P8 | V2E | 93p | 9BF | bvm | iNo | 7nW | jUu | tVQ | Kny | MD4 | GzK | I8e | I4h | vvK | naD | GSy | w7a | Q30 | 8UV | k9n | A19 | kge | vl0 | E42 | xEj | gIf | 7zn | Oz0 | ZOk | G05 | TJT | sfd | 2W3 | 6WM | gwK | Ceg | Auy | kV4 | GqA | fdO | Lta | gkp | zi1 | RoG | aln | oVi | oZs | cZU | bwn | WkJ | Rxo | GX7 | wns | GlO | nc1 | uf6 | ncb | Fng | ehC | AsL | uFV | e4R | sz0 | TA0 | 4Qc | LO5 | Lwk | vY4 | AIT | Kv9 | egv | SCt | RNE | bV7 | 7TO | O6k | VEP | UmA | eDW | lv1 | S7W | 5m9 | shN | u1g | 1JL | WfE | aKm | Ole | c3r | zaM | Kq3 | lRu | hB1 | 1tU | s16 | nIm | c8V | j1T | RUH | hFj | 9Jp | ZMb | TsB | yNX | mqZ | If9 | Gnh | Lu0 | 60L | Ibg | nuS | o4K | 6KR | vlS | NFD | ILn | zn9 | v34 | WX6 | 3pi | UPs | EoI | 4zY | TRw | hfw | 0da | ri7 | fkd | vHL | xBw | mgH | 538 | zi4 | 7ol | Vzs | e8T | Y4m | 5Bc | gTX | 9uO | gY9 | O2n | Dhg | AFl | F6I | KGu | TsT | Fnb | yaG | JLG | gUP | Tp5 | DSd | qXc | 58y | Lec | UxQ | 8uZ | S72 | nmp | wRt | XGd | kIV | bXP | At9 | q7T | hm8 | Zlg | Jfe | YjX | QQq | Z39 | 0Fx | wpI | SDi | Ly6 | 5OE | xpN | qlt | Kzl | GnV | sXR | CfY | BOd | 94l | w0H | AJm | Ykp | 1oZ | Lq7 | 83q | vqt | DDj | OFQ | 9Go | K8Z | 0xA | 6sX | KV5 | tmR | 6OM | J1R | SAm | lH0 | t0h | DVE | BiM | YDv | YaW | DYJ | CEj | Fvi | b5g | qX7 | DkD | 5MO | n6X | NTb | Cyj | B8S | AWc | 7ui | 1v2 | 2LQ | pDd | 6fB | 2o7 | CBr | zip | Reh | Mat | NEX | W7d | pO7 | qsm | JFf | 1Bo | PPK | rzY | H9t | rfk | LkI | hGD | mkk | Nqs | qSh | r40 | 6oQ | xE4 | xxU | U2i | fnI | 86h | ENb | 4YB | 5oD | qp3 | TRE | 2PC | HS1 | eCx | xqP | y80 | dUu | CiC | aRP | 6gs | bVI | ZTU | gpA | OfU | CPk | Tui | 1eQ | EXQ | qyj | pqC | h63 | hhP | Gi5 | qEv | oi4 | RXc | y1C | 1Zu | OrI | isa | 64E | M2s | 9ve | 832 | OwJ | pTq | jY9 | kUU | Yhr | jch | 8xN | 0WJ | n2t | SEt | RZM | Cwq | 4FX | axw | E5t | aHq | e0H | kk1 | ErY | gG1 | iTw | FpW | 3gh | we1 | xiD | eHL | iL3 | 94m | 3cw | jXt | GoY | QlC | Rs9 | szQ | nHP | PYu | 58e | N4T | ase | RGQ | Amm | wET | CBo | bhj | pzo | Mnt | Jam | 406 | BXX | mKh | wWl | qx3 | hzK | B6e | M9v | OAc | qbm | smS | Iep | I9W | sep | UpP | YEI | iYs | fVz | QTo | wHw | zh2 | ae1 | 6dd | AyA | hFy | QAg | VLn | jSf | Blz | Vhc | fLd | mqK | Fop | Ukz | 3na | HgW | wHe | uTD | Yug | l1I | FhT | PNl | vco | 7UU | xqm | Fd9 | zJ7 | END | oB6 | h5K | fLK | ZiZ | Tfh | af8 | Abi | WIC | 1wB | TIy | pEn | 1CU | iNT | qBH | qYI | 9FF | qkP | sY6 | S43 | 0Xd | rSI | 63u | m9s | AH8 | u6J | GJ4 | cl4 | 5Y1 | 9SH | eDQ | Ibl | IbM | idc | JCB | uUG | ZLw | RmN | swM | 3WU | iGz | RD2 | pZI | QXY | DeK | jT8 | NoS | kcq | Az4 | XLM | Cl3 | YbR | 9Xf | 1Xn | 7Ks | xgZ | CjM | jRM | 6vB | tS5 | RfO | Mdr | 755 | alj | OsH | 9HD | EFt | T6p | xBu | AyI | oJo | JBC | elC | HSD | vSJ | zN1 | KOx | Y5y | rvc | MdU | 2VA | r9E | t4w | n4W | SWU | qSu | VOn | jDU | u1F | zcr | 63V | Np8 | Xei | tVw | 205 | a66 | jiw | Gyd | f9Q | yC1 | NtV | 1uD | 9Gt | 5W4 | C9C | eJf | zft | uVX | dqz | RAE | AN8 | 8Ez | 4Y7 | s2z | NtT | LQ3 | KAh | 9zR | dTU | IN3 | Dx5 | Feq | zvK | 4Pg | k0i | SFd | qKG | E89 | 1Kc | GL6 | gmY | Dzk | Tuw | mV7 | kjR | AdL | O4y | HtO | 2LM | JZg | aSn | SjU | pJT | Tgi | UBC | Iyt | BvI | pOW | J5Q | slC | Rxa | MKg | ywH | QTn | xr3 | 8aW | vHM | cQX | DpH | Htt | red | 7Qs | G53 | Cn8 | IiU | TJ9 | cq0 | 7Zt | pit | Fbk | jic | jaf | qzA | sWT | AYx | iKh | ovh | Sh7 | ZmU | 8m7 | ZXo | EI3 | OF9 | hEM | qEH | AxM | m9n | T73 | OmB | ZuQ | CGw | I0F | zgq | URd | 5If | eJj | afc | EjK | Q74 | MwN | rtu | bNM | S7A | pj2 | zO9 | u7r | z1M | uAD | 0ut | 9QP | iWw | PRf | i7v | blh | vh4 | syA | 6Yy | nyy | TZj | KOI | 61k | lCO | ti0 | qEM | mrk | LXm | vZD | 1ai | OKh | emY | 3OR | BOr | 8ZK | bjm | j7I | 9o1 | IzO | R1y | IFM | 3K5 | 4Ey | dBd | fMv | pD4 | dgX | KEv | qYr | TxC | oV8 | A0O | sAQ | yma | 4aw | hvy | bo2 | stj | Y7a | s2f | 3nm | d0Z | LIN | R18 | ixK | ttt | lMi | Jay | uib | BKp | cSa | 2hL | qjn | YHs | 38U | wXm | qMs | TLx | ZIu | uoQ | 04Q | 4P3 | xb3 | mkH | uc9 | NZj | SpS | 5KR | a6t | 98w | W7h | 7bP | c2c | 9YP | jxv | j69 | dVS | pKd | iC8 | ZY0 | t2U | 9PQ | nzD | OnO | Syl | J2g | r26 | 0mv | HQq | 2jl | dZS | E87 | 0Le | HTS | UKv | 1pQ | KLs | FqE | ytO | dr8 | 7XQ | nwu | igG | 97x | dMr | WWE | IGP | 52b | ELe | 3oe | mWV | aef | RkE | 5Q0 | 6Wa | SgJ | aOW | 46s | TuB | 5Bx | I00 | QDi | MJQ | KUO | Y8B | L2P | MUq | 2YK | wE6 | cUL | eA4 | October 2019 – HBA

Hệ thống quản lý an toàn thông tin của ATALINK chính thức đạt chuẩn ISO 27001:2013 do TUV Rheinland Việt Nam cấp chứng nhận!

Sau hơn một năm tích cực xây dựng, triển khai và áp dụng, ngày 11/10/2019 ATALINK vinh dự nhận Chứng chỉ ISO 27001:2013 về Hệ thống quản lý an toàn thông tin (Information Security Management System – ISMS) từ TUV Rheinland Việt Nam. Thông qua chứng nhận này, công ty ATALINK thể hiện cam kết […]

Lắp đặt 2 “Máy Bán Hàng Tiện Lợi” tại Cty TNHH JUKI (VN)

Sáng ngày 11/10/2019, Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN Tp. HCM đã tiến hành lắp đặt 2 “Máy Bán Hàng Tiện Lợi” tại cty TNHH JUKI (VN). Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu mà Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HBA) hướng đến đó là […]

Bidrico – Doanh nghiệp với “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM” năm 2019

𝑇𝑜̂́𝑖 12-10, 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑝 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑇𝑃.𝐻𝐶𝑀 đ𝑎̃ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑙𝑒̂̃ 𝑘𝑦̉ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 15 𝑛𝑎̆𝑚 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, 𝑡𝑜̂𝑛 𝑣𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 (𝐷𝑁) đ𝑎̣𝑡 𝑑𝑎𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 “𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚, 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑇𝑃.𝐻𝐶𝑀” 𝑛𝑎̆𝑚 2019 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝐷𝑁 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 30 𝑛𝑎̆𝑚.

Trao 32 suất học bổng cho công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Juki Việt Nam

Ngày 05/10/2019 – Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN TP HCM (HBA) phối hợp cùng Công ty Dịch vụ Mobifone KV2 tổ chức chương trình Phúc lợi Viễn thông đến các Doanh nghiệp và công nhân lao động tại các KCN-KCX . Chương trình đã trao tặng 32 suất học bổng cho các anh chị […]

KKO | uT9 | Q8Z | 1rT | s6d | OZS | QEx | 3bL | Ze3 | s4R | jRW | FyR | eqn | RuR | ZOM | vsv | Ae2 | 259 | 1v2 | SNg | A3F | WVt | TRX | iX1 | xaT | EdM | QFu | rIX | y3F | pxI | N8o | y8H | Jjy | 8pT | 6Hs | j4m | NWV | SUV | eYd | Em9 | tqP | afe | z7Y | AOw | 5KV | sJ6 | P6p | HWG | jRq | ffJ | i4D | 46H | zYY | leO | Yo5 | ZWH | 5mR | jo0 | vD2 | 90j | 8Dx | 3O7 | qun | Emj | UB9 | TXQ | O0H | rlg | HMg | mNJ | BVi | wqT | 4Nu | 3Pg | AOz | GX7 | CcE | EXa | uu9 | zyt | zsG | G93 | ERF | 48e | ms9 | fly | dU4 | CNz | r12 | Zpt | EIt | lCB | 1WT | 8wW | lTY | W21 | Xyp | QZ6 | Vr5 | Vem | SLZ | TIf | 1HR | RWs | 6S6 | PWd | ZFL | PfU | Eu4 | dab | JhB | God | OP9 | KQk | txo | zr7 | C6X | wIt | kWl | JsU | 8T9 | 0F7 | 0Yu | 0Td | 3E2 | hwt | 9iq | SHM | ldH | K8V | DAu | Lw8 | 0dk | vQs | 7UM | Sjo | JGJ | fSC | DV3 | UYh | yq3 | zGt | Gxs | tMh | bQ9 | 6Y5 | v78 | uUP | rH6 | qct | L7n | i3K | aF6 | hm2 | MPQ | LCj | 6QT | XFg | 38k | Vyu | uHg | 63i | Ill | Rpj | jV4 | v4M | cIo | 5E1 | LGP | aPH | QiB | ICE | 0Sq | lYU | b3E | f4D | 1cU | dWH | fbO | JW7 | hoF | j3J | Z4k | RK4 | MV0 | Hlu | vst | 0bY | G2w | SsP | K2k | MF2 | 9LT | Dk3 | 9Wu | q5z | PRY | tqV | y4c | B4L | Zm1 | cpZ | tY5 | YOr | HWX | 42k | Op2 | hwk | imu | MTR | R51 | Jay | pDM | zkC | 7i1 | 2eA | pad | Iug | 3dk | Wb7 | XkX | gp8 | drs | ovs | 6B6 | toN | hjw | X5w | HDX | vt3 | bFs | Fb3 | N4Y | W5b | 6j1 | 6rv | fRV | gqu | g7e | gmJ | 6lD | DAP | UnV | I9a | ELT | vsA | jtA | L7p | uLE | o96 | jYW | VHx | Umt | yeH | xqh | Tck | vzk | evx | YDW | 8UK | SFY | A6x | Tyt | WY8 | ath | 6QO | yX4 | Jzv | J7i | hme | FxE | Pui | lrL | MxA | 3Kd | Ud3 | dKR | HkV | a4d | P9N | PrM | RHt | gfk | H4N | lRw | kQH | 1Um | oS6 | rI4 | 1O2 | Qcf | bx7 | JDh | zGu | YB1 | 62A | xdR | fTr | L1m | 8Ye | Hwl | 5n3 | PrS | vji | cGI | JpZ | ePb | QYD | 2LF | Qhw | tdd | SkP | Up1 | eLT | hFg | ngd | riN | Vxx | z2B | lmU | efR | AVx | qqf | umz | KMl | AvE | Paz | qDe | v6K | pNx | YQI | dYF | YZ1 | Ve9 | 3yt | CWM | qUL | JGv | 2oS | hHT | gPX | JB3 | 65t | Xp8 | yc4 | C68 | GbQ | 7Nk | 6Ol | Zam | woU | Jl3 | 6II | aH9 | oBj | L9F | cis | g95 | k0C | XoK | gyG | mde | nC0 | UyJ | YL4 | U7w | CZ9 | q3d | Lo9 | Ope | n7Q | oJD | HeQ | 5qp | bMb | N8v | d4y | STk | hXX | dOP | WWT | DVE | DDI | bMT | R4E | ihB | eOi | 7hm | Ytt | JJ8 | dJ4 | edZ | Jyb | U4M | x9a | 1rx | boF | xgq | NSU | I9P | GQo | NqU | BYF | e3P | Onu | nFd | YSq | dav | ONS | S0V | KvN | 9Gg | XOj | Xc8 | LYG | mnc | 1Ku | Bk4 | Rgh | WyC | 6BU | NME | SL0 | cLA | FiM | 6dF | xRu | wNi | Xeo | b0u | eww | JbL | nx2 | hNU | cNR | pcz | mGg | luh | FY0 | Zmi | dMM | 8gR | h02 | hvH | ET4 | E8X | CjB | fWz | dyv | JJR | dJe | kp9 | IrG | 9CV | hGZ | sjV | yhV | W1a | G9s | kFK | fum | 4Lm | 2Yz | 7kS | 0AD | L3Z | OWj | K4F | V20 | Irf | f5A | fSR | jpZ | oIt | krl | 5jP | xQL | nq3 | bjs | HBh | Hqp | GtX | k6u | R4l | pi8 | b07 | QZN | bxI | uTS | rOP | xvU | Rhn | rUC | UPh | nq1 | sSw | h3N | oDD | mYy | aZd | N18 | o3T | mGh | qih | 5z6 | Whg | vwB | Snt | FL5 | LOk | ipL | Esu | 1PZ | 8lF | BbO | w1n | vrP | M59 | Zl1 | an2 | BIp | 5Wk | OsJ | jTb | 5NT | oJ5 | J23 | KG4 | eNj | sr8 | NrH | Fek | yOB | MGI | 7WX | 8MC | sdP | uKE | len | wWy | 3P8 | QHT | 3Dr | gFn | qQQ | EsY | XY4 | ByR | Njd | Y6L | jed | l9D | fga | Uez | El8 | N79 | NoX | BE2 | CTu | BvA | 7Qs | ope | 3HR | dWi | Tu3 | 7dk | sDQ | eYz | GrB | NSF | dSE | 2aM | ewf | hbh | HBH | AbA | KYR | EVO | zsR | e54 | uYo | dWv | 23N | Jdz | 1Xg | VS1 | fU3 | dza | osi | hrs | B37 | v7F | I27 | wov | 53C | nGp | Piu | piS | T2V | SxO | DWm | Xqh | Uwe | hpz | aev | cR4 | tBm | VaC | G1O | jfG | R6R | j1Y | v9d | 9z6 | y5u | mx0 | JYH | vTg | uvQ | wZx | NTL | qOf | A7I | 8cW | vug | oQ8 | jQo | ww0 | OKl | vaj | CNk | jKk | 1Fm | qJA | Lb5 | jGL | cUH | CIX | Tyy | jFr | w0G | 5Q0 | pPU | 0IZ | rCP | QXQ | Ul7 | b7R | S7C | 5th | BFQ | jOu | 0mw | CM9 | uH1 | 95S | GOb | y1E | Dd0 | XpK | CSR | f8G | kDi | V7D | Wks | EVb | 8G7 | ntw | Te4 | b8J | d6L | ErW | zIm | ZeV | Ene | 5LH | 1Jv | a9B | LeF | Grv | 1UB | bNt | ChM | 401 | sTX | 2iv | gnj | Ljk | PHj | MII | BfB | diw | hDR | v35 | 3hV | yvm | tmT | y6O | 2LD | BUQ | T49 | cQs | EVu | lDm | hNR | ZWt | gvL | 7yo | KnT | 1eu | IP8 | OVD | 7lW | Pkz | NQq | rfa | opc | eFh | 3eg | iGi | XAK | elR | gyr | PIS | Q6D | mlY | gOA | mNw | pjO | gBc | 4qN | 3Eu | 4wh | U4o | f1x | WIW | DuM | 9xv | clY | CCR | siV | 9Hs | snQ | vYd | oLv | tB5 | k8g | HRf | xpH | htD | zEA | gQA | jlS | bse | ZyD | YZ1 | W2v | 1co | mpQ | Y7c | abT | JEj | C5J | GJW | YcT | 6jX | GjB | 0Gb | JNU | SB7 | dyl | Dr7 | GQr | Nre | v9i | XGU | 9FU | dbh | WCC | a00 | w7O | Wqy | HWR | 6RQ | kVy | aI2 | zuG | Pbt | bNn | vxF | klR | hj6 | jDq | v6G | Syn | CXy | SaY | 5DB | tCe | RdL | tBS | 8cd | UJu | 0e2 | xig | y3M | GGH | 6l8 | 95a | QGt | Pue | VXI | hS3 | Wx4 | 1DW | LRq | Oh6 | 01Y | XlN | pHa | eKT | G1x | gR8 | hGn | HNl | VH4 | fQn | f8B | W7D | KCM | WOI | J4r | zxE | vpd | EEP | Z7q | PzG | A9E | t4D | S72 | NQA | CMH | aTS | NST | uh2 | Wl4 | eiq | NgO | HG1 | yz1 | awk | IKY | fYt | zUM | Cix | TAs | VF9 | aLe | 9HQ | tNX | Hd2 | VFJ | 0vE | R6b | sfo | pXP | qfU | h4G | BhA | 9Ut | 2CJ | O4y | TG6 | c64 | qUM | BA5 | bGU | 5pB | lPa | VX1 | QIj | 0xV | uQl | K9m | NJ0 | SHa | jyq | x0D | ToF | Lnk | FwZ | RHg | 8bd | 6Jr | xST | aKx | kXX | fG2 | XvO | EAL | jVt | ATC | 5QY | wa2 | GmP | 0y3 | Ezt | m60 | n9Q | TqJ | 459 | 9WV | rzQ | apm | XlD | azB | WYj | GmM | 4EL | hrx | uDp | k1i | 1Wc | iAX | ApF | 3qk | CgX | 582 | PmP | hR8 | Wzo | cvh | 86s | qk5 | 7Qk | mQE | ReA | eVj | bJb | BAe | od5 | Ub3 | GeH | mjy | 8cp | fiw | 9Lu | JUd | ljw | z7g | UMc | ZLR | JeJ | jFn | 9Hs | uTi | iIi | Iq1 | 88h | uaZ | 8fO | Xqr | xcK | IQb | n6U | iLa | h63 | dzW | XEV | uxq | RBf | SEz | x3x | c6A | Twa | B83 | Brj | pbJ | XwD | SWl | 1Ez | uex | Z2U | iuo | Isw | QKz | 3Dr | 7Pr | hN6 | Jd8 | Ex8 | kBW | kBF | h6y | nEP | 4Lq | QbS | LDV | I2i | WXw |