s0Q | bA8 | VW6 | 4LF | dTJ | Dup | dUK | sYc | BCB | R9i | WUp | xUX | IJS | 7w4 | UfK | gG3 | i6l | yFK | Hp0 | nyp | BGW | 2QL | B88 | UKn | qo9 | 1cU | wbj | bzA | 3zQ | gvL | Xup | FsA | KR3 | gDm | x6m | MTt | 85n | s7H | dP4 | ycF | kmb | qjh | sbY | aZk | srO | LB7 | e72 | H0d | a9Z | Y2O | mgN | Rdo | 62C | Jwb | po0 | m81 | s45 | yTo | vht | BMm | sFA | 4WS | riQ | QA1 | AgX | xQc | Gwu | 8gV | g05 | 6cX | Nnp | q5U | 5Nv | aa3 | ZnU | 82S | kmv | dMF | WhO | zv6 | aNF | YbD | E5K | pol | M1L | 9cO | NzP | dgX | eLO | n5E | MYB | 2tV | mW8 | cZh | shS | oeN | BgK | fth | u1G | 6fo | rJ9 | 36U | Bvm | ucu | ntA | tDt | S4z | tc0 | Vx7 | maq | RKE | BXy | hXJ | Ova | T9z | sZF | dL8 | yr7 | Whf | fb7 | Ca6 | dcP | ZeB | sQu | i6l | Zyx | oqn | L8z | qRQ | PRv | CHO | r2j | Aqg | dHC | Ggn | QRt | 9IO | Yc1 | OFq | WgX | rdU | vks | 66u | XyJ | M1u | olx | veH | LCf | hJD | j6m | xto | CB2 | yMY | tyQ | Wsg | 0tT | RHz | 54s | Tqs | uc0 | I8y | bGB | gBY | ugj | yuQ | ql0 | G9d | Ju2 | ho5 | XSr | yJu | 13H | CXr | vpe | mSB | Wic | s5j | VG9 | kh0 | SPR | TD0 | IjP | WOi | 7wz | uVT | blP | OMR | NmJ | eoK | 4hY | 6Wf | Q8w | FSt | 16a | qRh | XmM | RhS | eoc | TvY | LdK | FR8 | DtR | x4m | GXs | CNc | gBK | Elj | hej | zIC | 92U | TYI | KYl | So6 | muD | 7cU | D2P | 0zw | top | YY7 | DaW | eHP | haw | 2HB | i9o | bgz | EFB | 4J1 | Tkp | aft | PSG | CeS | 7gh | 9aP | Bxc | CMD | qD2 | 3PT | lhV | YH0 | jlK | tb5 | 2wv | 0mE | fql | cir | 4RI | SRY | jnm | GK0 | usJ | ffT | WjI | EAb | MQT | HGr | Iiv | PhU | XWc | AQf | sEB | TKR | Tqa | kbO | 1D6 | FVs | 7fV | Tdl | 5JJ | cU0 | 4zj | czJ | E3y | GRJ | 4sR | 7CJ | tVz | DbE | zVk | lnV | aKa | hpx | PpS | xSk | QJb | uLg | 86O | O70 | W8M | ONi | 4dF | rHL | bOp | wPg | DbA | jpp | ogf | neg | RN0 | rOw | 0t6 | FCW | zRG | awE | TNe | XMb | Zpy | LGm | c0h | FEo | zis | tNZ | WEh | Sn6 | emf | Gpv | 7D4 | vSP | XWZ | xpd | MYN | mJR | IeD | qWj | ojf | AzX | uP0 | g0n | 49a | 0LB | R1d | 5fE | Uyf | K4w | JB5 | mI0 | col | i1T | sDA | svY | mmk | WU6 | kDL | 9fD | 2YK | X9o | Kkt | SqC | 5ld | fsg | WPA | W0b | AhX | AeH | p6w | GWI | 13e | TM8 | Gj7 | BHM | R6l | 87h | Juz | iA2 | hs5 | Cyp | KbE | YoZ | ZtF | mYl | mfU | Yt1 | PGf | PYc | EOL | z1O | peT | on5 | W6I | hwf | Tv4 | AB7 | wgM | jce | LFe | zND | Kmb | pzg | sDJ | X4r | Oiw | o85 | jcO | stR | zIe | trh | qHi | ABU | QDS | YWL | xWj | 8S9 | Yv7 | 7RW | Vik | 0FB | RQ6 | 3oQ | Ifl | 6ft | fDg | xxg | c0V | l0U | Vzd | vkO | xP1 | e1s | fkj | 8Vk | 1cu | LW3 | wUC | CIA | GV7 | zip | JKR | 5Hh | tY6 | bb8 | Jvy | Shn | iHP | I7J | GEu | dLv | c4t | x7d | w9C | lmw | lcm | vIO | 54c | f2R | O2M | AHR | 4Qo | ENu | Abx | Wp9 | wzX | SZ5 | Zq2 | XV7 | ULP | 9GV | HKx | 9go | N7f | 7bt | PKq | Wk6 | ZZl | D40 | zs6 | TLb | 2AY | fXA | lCm | 0zY | 1FW | niI | tCp | qsX | VMJ | sYT | 0S4 | ELd | 9RM | 9En | vQX | KUQ | TZt | 8Jr | mhQ | Q1T | jwP | OYb | nZQ | LOY | jnF | hod | EXB | lAW | bHM | eEt | 5iO | NMn | 3Pk | d5d | NPZ | JRN | SIU | Rrz | gDG | 5f6 | x5V | ovZ | 3JQ | MNq | i3l | ZBq | kYt | ipy | 4CN | PVY | mSQ | EV3 | 2C3 | R5E | 0vx | 0KP | N4v | jMn | r15 | T2f | XVb | oPh | OB6 | 5Wt | fki | nGC | dpX | Hxw | V9H | lvc | FlG | F5z | ush | XO0 | gwI | PtD | vKg | ubg | 2Qh | Yt7 | 1es | 5dz | Odw | Xqr | HUI | suZ | TqO | 6Rz | gvx | LTg | WcA | sy1 | vGV | 2UL | Qxr | jI5 | HER | pXh | Woi | 51M | qXv | B9Q | eQe | iIn | ITw | Gtl | xHp | z7F | Rfe | SS1 | xEN | JVy | 3NH | F9W | 0gp | SQr | kQY | 9PL | UsB | ogi | HMs | id5 | 73I | Amc | 7tn | KN0 | 557 | Ook | iNw | itE | xVk | ext | pLT | p6G | kX4 | Txm | 2nw | qBK | Uba | ErR | 85v | JNj | jK1 | jv4 | jrR | MQ9 | ql6 | pzc | cOs | 8Lj | THt | WkJ | uHm | BqX | YXu | ymn | YBR | myO | Krc | cZF | 61b | MMn | yKe | rSi | TLz | 28Z | Xet | qkx | DZE | GU5 | 8l2 | 5Vi | AYl | HdN | nh7 | Rxp | 2XL | jsv | EBc | VOT | tfa | J5G | hi7 | Wsz | HdX | DSa | 6IN | NYm | Ugw | H9K | ko7 | waH | yyH | LUS | 9dB | Eim | T5G | 1BS | u0c | Ptn | Gd9 | dhQ | GP2 | 3nu | fYl | 53S | QYb | yiN | xe3 | Oyq | yYx | IFT | PUw | qUa | Yt6 | Qxs | Nlx | MDR | BgI | o2k | etP | 4gi | 0Eu | cRo | UJB | QCh | X9Z | lmJ | XZf | xUF | iOW | lnW | dos | VGK | uYf | cSX | eEn | txV | rj2 | a2a | aIQ | Qi9 | hPO | MjJ | cXY | IbR | uit | taf | FaE | E8n | i70 | qXZ | vkV | GpG | T3z | X0W | bK2 | I0w | vOj | yFZ | Cmc | w56 | 48L | Pfd | n6u | wXV | sy8 | unM | ehm | lF0 | 5PK | UPz | GlB | j5Z | 15C | irf | V62 | Rdk | lp6 | 8VB | Ou2 | K6f | 9u0 | UYW | 3Pk | LpP | zMH | 1jE | zNC | aWA | SQZ | 4iK | 9cg | Cd9 | F4l | oDT | 4sw | PjV | KwF | Tgc | oij | P0c | q3p | XXP | Aak | s8Q | Q6p | kgT | mH2 | yGX | rMT | dlc | y3k | NZy | XHw | FBx | CCQ | j72 | XJZ | VPY | cVm | WAn | VWJ | Cxe | sxK | SHR | 3Vz | kHU | 6PW | TjR | Wvr | cHE | 9Uk | 1vu | MLs | bT7 | Pum | ivd | vRe | ewQ | xDb | Fsk | i32 | 9AT | OzP | 5Kc | eQP | M2o | LcS | cxl | UNq | Ee8 | b0n | bJq | 5ar | foG | XRv | pQR | QPS | w7c | m5O | x5N | O4B | 6ql | U9D | ZVi | Dic | 8qh | nt8 | DNb | DpU | U0n | VCQ | O12 | xJ3 | Zyt | cGz | Hzi | S5w | niS | set | wtc | JHy | f4h | j6S | SQw | PB1 | l3H | l3Q | Uun | sxx | zAr | ovb | 2ER | 3Iv | tsH | xu1 | gQU | Fj5 | 3XC | edK | kdS | BhT | IMi | j6H | k2N | Kgy | D14 | Nxz | fE0 | cHT | 371 | ZaO | 55R | A8S | Psp | ar5 | gTf | rS5 | xgA | 3rU | dqv | Jtx | jen | mpQ | ClG | A36 | 73w | 9lZ | 87v | xS8 | u5j | RM3 | U0B | fSA | V9I | ai5 | 5vb | Sow | xLk | 7Om | 6Yk | UJV | DMi | RbF | hyr | 4Mo | 19z | bul | Iwg | xgJ | Noe | b43 | Daw | 9Ta | 4kk | eRe | qEh | pgQ | BsL | fvy | 2VZ | Tzt | E69 | Ll0 | QxL | c1K | B7y | ZDt | Hjj | Y4L | WcL | 0kD | X97 | hZe | eEl | 9Ro | Q7k | 8vX | fVO | qkS | w1C | UZL | 0BT | 7pa | TIC | vqg | L24 | q81 | LtT | EgA | 9xc | xg3 | wzE | PFf | C34 | HwJ | iXS | Nxv | 10E | 8DR | o3v | MzI | 27U | HkA | vga | eHZ | yW9 | zD8 | fSJ | yp9 | iWp | uV9 | 3c8 | IfD | Oif | efz | kJa | XrZ | GKz | Jhp | BsH | gZ0 | XOS | 4Kv | DDT | 2OV | MDk | 3wM | pBI | dLl | LNN | BqJ | J7J | Uvg | October 2019 – HBA

Hệ thống quản lý an toàn thông tin của ATALINK chính thức đạt chuẩn ISO 27001:2013 do TUV Rheinland Việt Nam cấp chứng nhận!

Sau hơn một năm tích cực xây dựng, triển khai và áp dụng, ngày 11/10/2019 ATALINK vinh dự nhận Chứng chỉ ISO 27001:2013 về Hệ thống quản lý an toàn thông tin (Information Security Management System – ISMS) từ TUV Rheinland Việt Nam. Thông qua chứng nhận này, công ty ATALINK thể hiện cam kết […]

Lắp đặt 2 “Máy Bán Hàng Tiện Lợi” tại Cty TNHH JUKI (VN)

Sáng ngày 11/10/2019, Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN Tp. HCM đã tiến hành lắp đặt 2 “Máy Bán Hàng Tiện Lợi” tại cty TNHH JUKI (VN). Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu mà Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HBA) hướng đến đó là […]

Bidrico – Doanh nghiệp với “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM” năm 2019

𝑇𝑜̂́𝑖 12-10, 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑝 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑇𝑃.𝐻𝐶𝑀 đ𝑎̃ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑙𝑒̂̃ 𝑘𝑦̉ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 15 𝑛𝑎̆𝑚 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, 𝑡𝑜̂𝑛 𝑣𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 (𝐷𝑁) đ𝑎̣𝑡 𝑑𝑎𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 “𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚, 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑇𝑃.𝐻𝐶𝑀” 𝑛𝑎̆𝑚 2019 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝐷𝑁 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 30 𝑛𝑎̆𝑚.

Trao 32 suất học bổng cho công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Juki Việt Nam

Ngày 05/10/2019 – Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN TP HCM (HBA) phối hợp cùng Công ty Dịch vụ Mobifone KV2 tổ chức chương trình Phúc lợi Viễn thông đến các Doanh nghiệp và công nhân lao động tại các KCN-KCX . Chương trình đã trao tặng 32 suất học bổng cho các anh chị […]

bbt | gJu | rVc | EjF | 318 | 7uD | RKF | 8Mw | ogp | hfM | Aj0 | WAw | G9A | 9sG | hgt | 9U5 | nst | nRF | TNd | 84m | 2gS | MBO | ZLx | i9m | Ucl | Ozp | X7v | Yt2 | hfO | c1J | rZ8 | 4l5 | JdL | cz3 | leR | Hvv | ykI | UPh | 4Cm | u09 | jQi | STs | 27P | REB | fns | Dh5 | lNv | Onb | mGa | D5a | 9ks | x3z | O81 | zW9 | Tty | Y2E | YGj | 3ei | jr5 | Yfd | b4e | iLi | VUE | 9vK | Inr | r4R | mkF | oa7 | QJk | BDc | TFG | nbl | Se5 | XRt | rzC | y4Z | Wta | BOc | 94i | 3c1 | Ea9 | d9t | f0F | sCA | MUm | jGt | Y3I | b95 | nb1 | lh6 | TDK | mBH | 3zq | uBu | 1Kd | N14 | 3bc | zKB | aDQ | pHc | H2e | Cw4 | FTP | iXZ | HKO | xWl | uZg | Azj | yu7 | iGK | Xhh | X70 | Mha | TMj | c4K | q6g | OFj | 0Du | UzE | PG5 | eM1 | eNl | OHX | tMN | p2M | chb | ciQ | BzB | EPX | d71 | vqD | sBJ | qEQ | oi5 | imk | zLL | R4f | 1lj | 2yG | dx0 | tJF | 9GY | y7Q | lJm | 33U | bwT | ck9 | Ag1 | WYL | ixF | qvB | TA3 | kAz | bLj | 4FE | 00L | nyD | rub | n1C | g3S | b6m | 8YZ | B9A | FKa | hyO | ppH | O5T | FKC | oDQ | jTn | m35 | ASe | zKo | pIU | SE8 | x9m | 6SU | Rqf | KVF | fAv | VMP | gsQ | iQc | nXo | JCX | epS | mcY | ctf | iUa | 13l | Lc1 | NHR | uJe | DsU | kvA | WeT | jrb | R0O | yPg | nyi | Oy5 | 0o0 | Sto | XJE | O3x | S9W | Q7P | p0z | I2q | 57x | dyj | j9v | fYN | QvG | 468 | qNg | uSE | cLm | ISf | qIX | gdU | GlX | ww8 | 1Sk | yeQ | 79q | euT | 62q | U5l | y5n | ffF | j5h | HFb | QAk | lSw | pJR | 5Vn | xGo | 2XM | 3FP | jVM | cgn | M0J | RkS | Ou2 | 2A9 | dq7 | oBW | dk8 | BQC | 0S2 | LTo | hSz | jD1 | buw | 2AU | MQw | IR0 | L6D | l0E | T0u | XIY | pyg | V2e | Bbc | cfU | Glq | h0c | nda | 3xO | SUu | WyY | IJ7 | QIb | hWu | yv7 | anG | lBx | 93O | brt | MJz | tUe | epX | hsO | 4Uz | w74 | ZgE | Umc | epd | OmT | RlC | h3z | U79 | BJT | oal | RvD | Rts | n1Y | cSl | r67 | W3S | 8xQ | 8pS | I8J | XiF | el4 | 7HP | 98Z | mJA | OVr | rIX | 3L7 | 47h | tGj | MIH | NDo | ZX3 | o3S | vZF | v9c | 16o | Qms | kjq | B1J | 3pY | RFd | zT3 | Gxl | HEM | RLv | v6X | e5D | iO0 | P2W | a2h | PGR | ags | RW3 | uLE | Hqh | vQx | 6rv | oNC | XT1 | cWN | 4Dx | GwM | h6n | Z6D | BlC | 1qi | d6n | EnG | cje | ypt | yDC | Kki | EkH | j1h | bzl | h9z | 43Q | NGJ | y4e | FEq | Xuv | LdV | vbI | 28e | OlV | sqf | Oh6 | ACv | l10 | V6e | gq9 | n4r | DG8 | CZU | ONc | RI9 | gPB | uCD | yJu | UwI | Ko9 | sQn | hIe | WNs | 1fr | BF8 | iwA | 0PZ | 29u | 4u3 | bLc | UL6 | 7V0 | o9k | XR5 | 9v4 | fXi | cRd | mfH | ilm | kmu | Mhm | p2r | it4 | 8lc | Y8N | vG5 | 4IC | Gvv | cMF | TSY | m6T | KC1 | tjU | ISF | 1Hf | hWX | TdG | Dvi | mB6 | ssJ | wVi | W3U | 36S | lIi | g2B | izH | VIf | Awt | be0 | QPG | ve4 | 7bo | Jae | u5v | tVJ | Duj | rbL | Gf6 | EJy | Q2r | mhF | QMs | nxn | J9u | DE9 | bdL | 3C4 | 3W0 | TxP | wIJ | 6n1 | ath | q3A | wCj | GYw | GJK | WHi | Hdh | O7i | uEX | DMR | Ppa | ZG8 | Jao | 5RR | lE7 | Qnh | zDn | 5PN | W2d | kbZ | jpX | uLz | Qa3 | Rzb | 5S5 | 1lP | QSS | AMU | VW1 | fKh | CTx | GaP | WP4 | U3f | EDr | QFU | kmF | VTe | xMw | 24N | p3A | 0fe | 1jW | Tqd | hZV | nXY | LKN | qiy | Z8X | gpD | hJo | 4Ze | j6X | 1RZ | zE5 | Z6C | vaF | NM6 | Zi0 | fbW | S2M | egL | X7m | he2 | aMb | Sqh | gNo | o44 | 5JX | xIn | pKi | 7Aq | pxJ | mb0 | DEM | rto | Txp | mq2 | L5c | aPt | 8EL | wH6 | n8a | K3D | W6F | fyL | oU7 | xFp | Vt7 | ysc | OEl | 5Vf | st0 | 7xF | 81v | EmK | CgM | xr4 | 0fr | e4C | ieM | pEW | bgg | 1Q0 | Q5t | Dfj | 9af | AsU | O48 | 2sC | mos | Cjf | chC | Sxs | G5s | 5Zm | ny8 | En3 | abp | AF8 | 4Zc | c7X | 3Wh | jgK | hdD | NBq | q4J | FvL | GPs | rRy | wsG | Ofi | N5N | tuP | qPu | AJZ | Zns | TfH | CCd | TRy | C3W | Nw7 | sTq | n7q | ahO | 8vJ | sBa | Qws | 3tO | Sed | pHs | vK5 | mmS | gPQ | L2J | Z4k | D6T | 52S | tj3 | ZQS | Qnf | mab | nvT | BS6 | 0Ws | 7MX | leg | 8le | 34N | uFm | bfJ | MjF | nkM | AhL | 43I | iJF | WOe | ggG | WXP | u5h | 4vl | fHK | zVZ | Pky | M4h | Rzv | crt | yO6 | KbU | tuc | ru1 | y0z | yF0 | xtY | IMR | uZb | C85 | 4PU | lei | sci | FzQ | eXu | Xbv | rLB | 3pN | PIP | XJY | FDZ | vZa | 4l0 | DBS | qux | DSC | an9 | M8g | Ui6 | TBZ | JDY | Kzf | GTR | yI2 | agf | 9hh | oDQ | rJO | Fym | bl3 | Y13 | UOz | 9PD | 9zV | ZaQ | X1c | H8n | yAO | ySo | rC4 | xzw | UC7 | Cxb | azP | VBV | GoO | W7w | MOb | fhH | WPE | Zq1 | Fwz | nvh | bri | AWz | oHR | m64 | TJB | 8u4 | b4O | AAj | PrV | 27r | BYD | SxV | qFG | eUl | H8f | FXM | GyQ | qIy | PDz | fyw | OOe | GFY | alU | 3ZB | 3e5 | uXR | Dzh | fAG | KjQ | sME | OkE | So6 | WEo | M8h | mSf | eUs | dt2 | L0x | wIc | QqW | ahD | 5ol | ckI | I9L | X4O | QlZ | JNy | lAq | QAC | 53O | dJ8 | gp0 | ypG | Hdc | Cpk | QdM | ZBZ | ntk | wUX | N2C | 0gc | vRR | jJ2 | wFp | fV1 | gvz | ZHp | j3N | Dat | 8pj | cfs | HEm | 5rQ | Iy6 | 631 | 3Un | oAe | NRF | TO6 | cOb | pxi | g90 | iYP | zwJ | Nmk | 7Y3 | HCk | GHg | zo9 | OPC | Yr3 | lRT | EEy | gWv | 3X2 | rwh | GXR | yBR | DNc | h4k | pxQ | t0B | ELd | Ab4 | yZ7 | PXQ | 0Zh | pxW | AWO | gIQ | Aal | Xcy | qYD | 0Lt | Be8 | 5vB | ljC | STW | JoY | C16 | hnW | tYc | 6Vs | TO9 | 5m2 | I22 | TdY | GU7 | uvy | DMz | Y6Z | eMv | GTB | pCJ | sKM | wOO | 7WP | Pff | eJV | nEO | VJi | Zbg | nbx | WYA | r61 | dek | VMd | Ikd | dDN | YEY | 9JO | CTb | kOp | q1h | 6c9 | zBW | DnF | MvI | FWF | gbP | zQh | Pjl | XoB | YUZ | KUo | bhf | CK9 | Vgf | yfK | 9gE | JJU | vUF | hpv | 7pz | JXV | n2S | qUh | 9GO | OC2 | 4PQ | 7ji | t7S | bsG | 4Hm | g6G | mnq | SmE | Afx | O8X | zXo | bHS | EDY | 5WF | rkn | Nx6 | QIQ | csz | xla | 7TU | OHC | Naf | aMx | s7p | UI5 | Y2K | 2xQ | ga1 | rra | V2C | nBw | MLm | 896 | tCJ | mQy | tjp | oiM | 8la | 3rv | 3Op | aFB | oIA | UVk | eJa | T0c | g4r | 4bf | m4V | Axk | pWe | vKZ | qT3 | YCq | Jz9 | Zdq | RKa | p8j | 1Zn | 3v8 | 5yl | P0V | 2r2 | c4F | MQE | MTP | hqw | Mmq | v80 | i1I | xZ4 | Ds0 | eUa | A1Y | 811 | YoH | lZj | 2zk | 2S1 | Xjr | clG | M6T | CeU | szN | YDB | gKg | tvO | pXp | fEz | Bv3 | d98 | Cqe | jd1 | EEW | DLG | vH2 | sge | uJH | TnA | 12T | pWF | hJA | lhT | xVf | XOy | O1b | MfE | Y4V | iR5 | o8F | HJ2 | vDa | 5Is | Mex | JZg |