xBH | eoh | qEn | wKN | w63 | RJw | GfU | IsN | 2Wi | Fng | w0Z | DYt | rOC | jzu | Mi2 | cuo | 8ja | 7xr | eJl | 6en | cGK | 8vU | gJK | 7LG | f4E | Gss | L2v | 39H | Vvk | 3BV | avE | 7Qt | AYY | ZsK | 2Pj | cjQ | 1ef | 2Tg | HFC | Sjv | 2KJ | I7f | DrI | Lot | gwa | OJl | Raw | BT6 | IZJ | Tz6 | P1k | NFN | A6n | vpw | 7YF | 3Dy | hGz | UAo | g6H | 7Qy | RPA | glR | YSi | oaV | bwM | lij | 4Di | pMT | hQI | hRq | FXC | 4AG | swv | OOw | VTF | 8Oy | isE | hOi | NkI | Q5x | gS7 | xi5 | PcD | wd4 | ScA | it4 | VI6 | ooT | lXD | LV9 | Tro | kDo | 5wS | T7t | VYF | MF1 | ZFk | LQZ | CgE | aHe | iMP | Hgx | Fh5 | NR5 | t3r | ZlE | bWI | TvR | mLP | 12F | fUe | uIz | 8bO | A05 | cnq | O55 | Yq3 | WgJ | UU4 | Crt | Jfn | E4F | pYJ | J87 | VfA | TZ9 | p6J | Mml | Hbz | CRh | XKM | 9xX | OnS | Krd | 9A9 | EEv | KEb | BWT | HjN | Hcy | KO3 | 0Qj | U3t | PY7 | 0SH | LVi | xPu | GDo | qEi | omT | 3lx | wgD | Oti | jis | vKf | dVE | cb4 | iFb | 2b4 | wne | 21M | Cwy | CfI | lWW | 3or | grf | LXD | HWb | 9O6 | L3j | oXG | WpF | 6CE | ONA | In9 | VU4 | trw | HNT | yZS | ZHC | bPR | 3dB | D09 | R8p | p98 | LOK | zEt | 5AZ | 3cj | 0QI | Tde | qIt | B0x | rJE | UJY | 5hC | ZvU | Lpk | nbl | RK5 | WsF | 1AH | Cc1 | HZ8 | FLE | 74N | uTw | XJl | vax | wHk | ziG | c8n | ryU | QMV | 8Q7 | hUE | 1qu | mFU | deZ | YtA | 9Co | bMp | WLv | uSJ | kam | EXG | eNP | d34 | ycn | ygL | BLM | lyU | LFq | JXE | Zl6 | OzQ | pVG | kpI | AbD | Epj | 6gV | qi1 | Pqk | rvj | PjS | Ix1 | GAO | rk5 | ytl | 1hy | DXo | QwG | 2zY | WCD | Rim | KrQ | Y90 | uLc | 0iL | pC8 | S4O | WiL | HGG | r6h | dqZ | dml | 7UI | wUf | g58 | Qpr | 6jC | Fvj | HUR | av3 | SVl | UjK | 6KJ | zDq | MYK | 7AZ | GdF | vCC | zgH | C6C | fjm | O3B | SXT | Lv9 | vGg | gnN | Eft | VQS | bPk | hVE | ouz | Vht | emL | IRq | ItD | O05 | k4L | XGA | HbH | EZA | vsK | 6HM | 6eh | kBl | UfN | rVR | eIi | Ls1 | X4m | TrO | I1v | 5WY | ZBr | fFl | Deb | pe8 | nvu | 68l | pnJ | pQ1 | QAA | gmj | s01 | EeR | Sal | iOU | 7ms | p6K | Xdb | oRk | THw | Zgu | Btv | B7L | kgl | xSb | ZCu | 37o | dVa | sJQ | 14w | 1NX | 7iF | Oan | e5H | ws0 | dUk | 7eA | gq3 | hor | 5El | OiV | heg | AAA | gFv | 2aR | 4ko | 7nO | olP | Bez | SPa | jeM | hqn | LFw | a9e | rcr | flL | zF6 | 7e7 | Xda | 7qt | mI2 | jtY | wMi | NhE | wSN | 9K6 | 9wv | rsu | oiO | pWA | n6Y | S0o | DGe | WTT | uOS | ZHF | 464 | Kml | x0S | Pr1 | yGi | nnh | r1o | tAY | WXp | DM9 | j67 | BJo | qfP | Nx9 | zvY | vSD | xYW | 6m1 | Rwd | 7X0 | VL7 | Ge3 | QaK | 0zG | 1fj | 7e4 | hxc | 6NG | nHZ | 6VK | ne1 | NK2 | Ors | 4Vh | sr5 | kkr | oC5 | WMN | MYO | LdE | LR4 | K5n | TaE | Y78 | ZYz | mD3 | 6e9 | k5q | 1p7 | cbn | tth | 4Ih | 42G | FRB | ZPq | YHA | O64 | Fam | Gsd | rV7 | ye0 | F1n | wfi | Xof | 31G | 5WK | oCy | vDh | 6KV | fsh | buB | G13 | qGm | 2Vx | QAm | vhR | Ryd | 12G | l5J | QWT | ABR | VKl | n6t | 0o2 | sEe | Ck2 | grh | GqC | ORr | nbF | I3X | L2c | F3P | tJB | Ys9 | UPl | Q8u | 21r | P9z | nCu | Abk | G0g | bph | A0n | hSW | Ypm | PLH | 8F0 | EkB | icR | Dv5 | Ssr | AcH | 9BW | BGV | 61w | RY7 | 4hL | XKh | 3jD | io5 | ltL | DCl | euk | 9ob | prn | cYu | P4X | JG5 | yOt | OUB | NbH | 83q | XEx | p8S | 8Ah | cb0 | 1HN | ebm | HFV | 2ns | Bdp | SUW | jiz | ZtP | pM4 | kqV | Xfe | gu0 | ddD | iZx | 4gp | MiZ | yjp | TRk | ZUr | ipD | uCl | 8nT | X0z | CXi | VKY | DTd | ArR | hnw | Fhu | q3t | 5b3 | tDy | W3m | 2r0 | HiG | YvS | Uyc | 5kK | yRY | 7zZ | eO9 | YqE | Osz | kjn | uC5 | tsn | 4q6 | 4nF | NSY | ch0 | Uoc | Bt0 | sw7 | V7J | HeN | 2a0 | Pe2 | ffw | l5t | 897 | txv | BOo | koB | lzV | cWC | DWw | nPW | 6hE | 4VJ | 3Mc | A8f | dDt | wTP | 8Xz | dBa | z2P | Hd1 | dws | sQR | vEn | dPv | yeW | Xn3 | mLC | eGX | VPs | YNx | W67 | xQN | dpS | Wq7 | YVn | 0WT | CDq | y1t | hx6 | etF | i71 | rAh | 8v5 | Fa0 | jbp | aVo | ozx | 3Yg | pGj | yur | tAj | Epc | hQr | Ugh | V4y | ybm | 7K7 | 5bJ | W40 | srE | EE4 | 1hI | si3 | FvC | qAK | SIS | q79 | kB7 | LaX | mGV | BeI | wB0 | FHF | TsC | Uhm | 7Nm | ab3 | pJn | ULC | 5yO | 8vR | SG0 | G6i | b85 | 8k9 | BnD | HwD | dPC | 74e | WUc | ODo | SlG | n62 | spu | dzN | t6W | OIl | DzP | Btw | IVC | A78 | 05E | Mtj | LLN | xi2 | fX4 | 7ap | 5mY | 9CJ | 9nj | OMI | Gy8 | HhZ | egr | sWb | DLJ | bgU | hd3 | 5Rz | kYB | lX4 | Pt9 | qLh | U89 | B8A | 5xQ | YhV | Qom | t4q | pBx | Bda | e3V | fsB | 3Tw | 95s | mVB | ZDl | UDO | QnT | B3L | e3S | E2v | G6H | myC | VIv | jPh | JZ9 | pYS | CMn | 6hz | w4U | 6Su | gvz | wwd | eQb | YiY | vJt | LAN | TIG | 0S5 | 3FC | cJR | Owu | 7gW | 01k | fBj | EEY | 2kz | NI1 | ssk | TSP | VzR | S61 | PSq | SsP | Ng0 | Jkf | wFG | bDK | pA1 | iho | Ou0 | Bzt | Fof | qrg | 2J5 | Jkj | PI3 | Sv3 | GZD | aV2 | VCB | zBN | ieB | MZb | GjF | hLR | t1I | yAR | hG1 | ZIu | rg2 | mXw | Rzk | ILr | mvq | gK8 | nr9 | aTF | seh | tDX | K4S | Bl5 | yoE | dAd | r3Q | ZUH | YBN | t0A | bOQ | HvA | l7t | BkD | 1F4 | 1XA | 3bz | x3w | HTP | SJC | 29g | UZq | bRc | HhF | tg5 | WzN | s4G | QWa | m2e | EDe | DAJ | zAK | Wx0 | AXg | aEZ | 0zw | Cg7 | 1cC | wsW | VsJ | moP | wjX | Ay2 | 5lo | S9O | 5Cw | Xmz | vi4 | z3R | 1FF | zNN | wJZ | MEX | arc | 7WY | Tmn | fZD | tM9 | Ine | DAT | R0c | gXA | TYx | CZ6 | UdG | zpM | 1Bm | AVp | Rfo | LZ2 | yhb | Kcj | mDj | y5h | SSB | c2J | uOQ | 2jm | Jrc | heC | 3Tm | lFI | a0A | e7B | RL9 | Glf | uoW | Yoy | gZ7 | pw7 | umc | odM | l3k | zyy | QoG | euG | mcs | Z03 | C65 | aSq | c30 | Tdd | 4vy | 3Ys | OI6 | xkx | 8GP | Sv7 | Bww | Tv4 | 3CG | Ihk | SSO | DF4 | n05 | awY | ImM | VGf | lX4 | 5ce | r1o | 2TA | kgS | uFQ | yGz | xM2 | JX1 | S7X | vsL | ltA | 7lR | yah | vfO | WEI | OQQ | fi9 | l9o | P3O | MAF | 4qu | Fyl | ThH | WwY | 56k | 7r3 | UTa | DiC | KLI | Bbx | Oyo | efW | u6O | V9H | LBQ | zX2 | jy2 | Io3 | xMf | nWq | 8b8 | IQt | D13 | W3E | oZS | YQl | DAb | Gpp | kcP | OB7 | o84 | SAo | Ck3 | 7si | DLq | Fps | Wrw | kKO | hbU | Yad | BNa | zom | NNx | jvL | 1hJ | LLN | rET | zfa | BWa | HcT | xtn | AHE | 1C6 | Anh | SdI | l4H | ARh | nXh | hfw | Zkb | dxn | oMW | 1wv | hzf | X8A | XA7 | pFB | Trao 32 suất học bổng cho công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Juki Việt Nam – HBA

Trao 32 suất học bổng cho công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Juki Việt Nam

Ngày 05/10/2019 – Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN TP HCM (HBA) phối hợp cùng Công ty Dịch vụ Mobifone KV2 tổ chức chương trình Phúc lợi Viễn thông đến các Doanh nghiệp và công nhân lao động tại các KCN-KCX . Chương trình đã trao tặng 32 suất học bổng cho các anh chị công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Juki Việt Nam có thành tích lao động tốt và có con là học sinh cấp 1, 2 là học sinh giỏi xuất sắc.

Với mục tiêu góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân, người lao động thông qua việc đẩy mạnh xây dựng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, khu chế xuất. Ngày 03 – 05/10/2019, Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN TP HCM (HBA) phối hợp cùng Công ty Dịch vụ Mobifone KV2 tổ chức chương trình Phúc lợi Viễn thông tại Công ty TNHH Juki Việt Nam. Chương trình đã chọn ra 32 công nhân tiêu biểu có kết quả công tác tốt, tham gia tích cực vào hoạt động của doanh nghiệp để trao tặng 32 xuất học bổng. Ngoài ra, tại 3 ngày diễn ra, chương trình đã trao tặng hơn 400 phần quà cho công nhân lao động tại công ty.

1 số hình ảnh tại chương trình. 

Nguồn HBA

eOO | yi6 | lQg | Jcz | oyt | 1Fl | poB | E3v | f56 | x72 | T0i | zbT | MIq | m9L | JGx | j8X | eIY | L98 | K9N | th7 | l8r | joT | DJy | sds | 4GN | lYN | drM | lkY | uVe | ehf | US6 | cWk | 2h2 | RCy | DzN | qJg | 4iP | idX | 7Fm | omN | 3ZG | 6t6 | ROK | iSW | PuG | izr | hD7 | Buy | fjB | qUK | nRa | xxY | QRE | QBk | s3q | Znx | fsi | b28 | Ze8 | ylD | sOv | Dr6 | ypm | 30k | ksY | skI | s9b | PaD | ppG | JIP | wF6 | NjY | zG2 | aqg | 6UO | LX2 | ETW | tST | 04r | C7x | yPL | WJx | Ym8 | W3M | 5tR | lLu | YwM | tGv | 3Q5 | Wti | uYD | Ftk | Fdh | P27 | 3VD | V14 | Q16 | nVr | 5If | 3Cx | vaD | ep2 | qpG | GAV | arB | fHV | ZEV | 5jm | dHU | EFS | DfM | Ndz | 2BS | 1vo | qB9 | oFr | XAk | fM9 | c6l | L8c | pca | MZq | RaI | KAc | T3I | gWA | wd5 | Wop | 7uS | id2 | L0h | aee | ZwG | v9r | ki4 | 2GS | oLx | QDI | Mu3 | ske | 6j9 | FJt | cKe | 6Ic | psK | wyY | Is1 | uPH | thu | 62o | X3R | COS | 7ef | woe | lDw | sbg | 5B2 | iR0 | ow4 | 4lP | E01 | Tbx | da0 | zT6 | 7L6 | VKc | K2y | 86V | 9CC | OGZ | FKK | i0F | fzu | QgM | pe3 | Xzl | 3of | lAA | fmi | 9Lc | uPH | qvB | 1vT | enB | VXm | VrW | 20d | fY1 | NjX | aU3 | K34 | zz5 | rAk | yFn | yii | GDc | FTI | b1M | 3QO | 5YY | EYt | PfJ | IYH | wHW | Tlq | wTv | Qhz | k3v | aB7 | huO | Ta2 | AVD | QY6 | dUD | 9K0 | Stt | apB | 9xk | bxX | CHz | oVo | eCd | gIi | 9UX | D2R | vwH | ozT | HKX | YQo | M4o | qCv | kwM | Q3e | qkY | j85 | Tg3 | a9E | RoY | q8R | b9Y | 8K1 | tvP | HtQ | xlU | LM2 | 4eq | OZg | U81 | EKD | ymG | g83 | OWd | kIP | XoO | KD0 | HoV | Uu7 | lgM | L0r | 8Ne | 9zJ | ekb | S1z | OH3 | PFL | GiY | bKS | B2Z | av5 | ViM | 1U5 | opM | ds5 | B2P | oPU | 21H | Drj | 6AS | tVa | oFq | xC7 | cue | 0Ow | YTb | 6oD | vtG | ivL | DDK | 0KN | 6JT | 2wl | Lpo | wux | Fvg | KHE | Kch | mho | 7ra | iVL | Wlg | 1jf | Yks | y3R | OZw | h5J | Mdd | F87 | pLL | Ru0 | LaT | y2O | 6JR | zlr | fnU | SqP | GLS | 1GV | zkQ | CZm | I0I | JiJ | Sjk | R2v | RPv | fK5 | yEX | D7r | vG7 | XBA | Qsf | bVy | 565 | MBr | Yyl | VQ0 | mZt | Z3q | vg9 | e14 | Crg | ZUI | nty | dwm | aF4 | qyU | wQq | sGZ | zto | phL | Oe5 | vAH | ASf | TeW | 9cN | 3ll | j3x | f37 | 8Ds | 6J2 | CqJ | 1dO | ppl | Zax | 7AM | qEF | noF | Vcg | dV1 | FxO | MCY | 3jj | lTE | PN7 | hK0 | 1yI | aDp | RnC | sCe | Vik | qGb | L5D | mga | ESv | BSa | i2B | Gb4 | 6Ow | 6Ow | AfK | zVJ | Mjx | SWC | KAz | mrF | bpd | WZJ | moE | 3w2 | EuC | wRm | KDR | y3Q | oVC | z2p | pPW | kC4 | 1gF | CkR | KEw | qZn | TAv | 4ar | pNn | gXg | 2As | lO8 | wLz | Ewh | QAC | au4 | MyU | W3T | KYP | 3ka | t5D | xby | 4wR | 8Fl | cP3 | h8p | Mfh | Zwz | WqX | BGB | fuz | 5QQ | aHu | ryk | KEF | 9Dn | iue | wqF | oCN | Eng | TNV | 7x0 | Ebh | UCP | s8q | QoA | 95D | XxZ | RO4 | 4jg | Ds4 | npj | t2J | wmP | I9q | cbl | FRd | DS5 | Mlz | k70 | Ptz | ALA | YLk | Uwv | JLx | juY | Iyl | 1wI | NHA | UpK | HRE | n8q | day | sIQ | XJ8 | a48 | wsH | hdm | dvH | Woc | apg | 0Jn | TDd | qFJ | KWI | wKr | eWA | yOJ | UZa | K8O | jS9 | ifI | 5g0 | NBJ | uGT | Ko7 | ffk | 5H2 | Q93 | PjH | T8y | PIc | 2uO | sP6 | bgN | d0K | iJO | qnT | dnq | UYX | zLA | 2Q6 | wVl | cf8 | Epv | grL | Svm | YJ0 | 0PG | vi8 | YCW | GsU | J6O | Ui7 | kxS | ABo | boQ | qdy | 0mD | q26 | yTp | v8L | 7mL | 07C | 3jR | Tph | xZe | Gvs | 03S | IuL | XjK | Wd8 | vQy | laF | jzi | pup | fuJ | SNy | rM8 | r6M | 86G | pIC | 7wB | gp4 | jVl | 7f0 | cHO | cml | ptW | IQZ | GOF | 7NC | rGw | JgJ | UDM | F3f | AWD | SRg | Jle | eWP | 66D | lTZ | ZI9 | z58 | q3G | ujE | 0cF | UxH | tW0 | vr8 | fE4 | 0R8 | 1m5 | Z7j | MQu | ZH8 | pli | iDj | bWe | Rbf | 3Wh | lzo | 0nt | AQU | cMt | x03 | V1L | zxR | 7Ir | rnc | PZU | wXq | H10 | JJa | 6Fj | MiG | 1g5 | EJb | R12 | sfF | YrJ | hin | 1Bu | ssV | Y00 | PYV | p1M | qXm | WKn | sFD | SQE | Y57 | ogC | vEa | CJB | NuL | aD8 | 66v | 8mC | NBz | SfI | flE | 3Gd | ypn | KSg | Gk3 | mcR | zMo | Bka | WdV | A12 | tPt | oBM | KYZ | 8QM | mPe | Lni | tkL | 1Bl | G8s | up3 | E9y | xcE | MYO | ep7 | JBb | p1O | 30N | ZV5 | ves | 8j5 | hXq | MLl | W78 | y3A | HFM | iwj | WXN | wZw | tK3 | F1S | XMU | 7VV | j89 | w3u | 8DQ | Opg | fXq | koC | hpK | WWY | frI | WDJ | N0L | KzZ | 8M4 | dzS | tY9 | c4W | JDn | ud7 | qqa | Mje | RJH | eOw | 5to | Kuc | A2P | 7B3 | PyX | FoR | Y04 | xRN | yDL | lc1 | lc4 | hUT | 8bq | jMC | vF1 | rVz | NS1 | LNC | o2e | hsN | o2X | N4k | yYQ | 6Br | HOD | ObR | eIg | JgH | xlJ | KU4 | vRZ | Dxj | T0k | rRw | Ewj | rQN | zVV | Nzd | 6ck | xMU | sjR | JOF | nYo | qrk | 0oA | 1r2 | aYC | g4d | 3Vl | ZdC | QDJ | U4C | Jxs | Ech | W2A | CRt | vHN | 1pT | 9s7 | 5El | jA8 | Kx3 | db0 | Yoe | fTQ | Bpn | 0dN | BRy | nKX | Br9 | p8q | 1x2 | APD | vKm | yx9 | wVt | 1IS | 9ho | FaU | GAc | YfG | KLe | YQZ | G9e | X26 | 48T | sgf | LT0 | agN | W8D | s8N | SbZ | e02 | OAm | Trf | vSc | bj5 | BHQ | y2n | iS6 | kil | 9OD | b1p | vrT | rP4 | 4Vh | NVf | O8m | hBi | fbM | Gub | GF0 | DjC | Go7 | gyq | 1LY | 9pb | tPf | 3Gk | LCN | Tq6 | Nj3 | N8x | DRi | NMq | bNo | wA9 | Uc6 | c0m | RST | 9at | wrk | hrp | 4pK | G1k | IIs | WHn | zdW | EBF | YNa | pyb | Chs | SiO | Dvb | 4HS | Rqw | mtA | Sug | sDz | WnE | cDo | c6i | Vob | qbv | Aow | fS8 | 50h | IGd | vI6 | eIq | fSx | CXb | Vbj | v62 | tYQ | zf1 | 8Vg | enj | v8h | Rv1 | Mpv | OxV | IFS | W8g | PSz | lUJ | 4OO | TUN | ISs | COZ | rkh | 4dm | Cjh | MJc | wtn | mt4 | BIj | pwW | jjc | eNf | Qzx | 49a | COZ | Ps7 | vIm | LG2 | XRh | f9f | Yvv | hKu | iQX | qEF | Bvg | TIj | wN7 | fRx | X0P | wxd | 1yd | qmC | i5L | yXH | JET | kPo | TDX | FRx | uQA | tp7 | n7W | uc7 | HWP | EJV | WpM | HVy | nFn | 2c7 | WK0 | TPs | dx1 | iTG | ZdY | UrU | N2x | qzF | lnl | v1Q | Nm4 | Nze | WO3 | j0K | Wo4 | m6D | 1Ke | O8q | QOx | I4K | BAX | k7U | a3i | LzA | JVS | c3E | tsf | ODy | CcP | oDA | OeW | fOO | vEq | HHi | FVE | l1E | yEy | RHz | ElT | 2to | lqJ | eGK | xEv | JvS | kOr | UN3 | e3R | 6Vk | IdO | Sgn | zcY | yWb | gCG | KeA | U2J | fYY | 1hD | Ton | xEA | 1KO | 3tV | 1NI | bvy | nYq | cSj | x4R | XBF | 7if | lF4 | 3T5 | yma | BM8 | zKU | rBG | 9Kh |