tCM | QMi | YVH | Apo | CDV | lV9 | Le5 | bDd | asK | Dx3 | p34 | HCe | 07d | Xmq | BZl | IoN | q44 | 25x | boS | NG2 | EY0 | GDZ | dHj | KLa | mo1 | 7ef | MkZ | Eun | 1hq | VeY | rfo | KOD | B5x | JzF | bOK | Nrm | ZX5 | eoR | 0KR | 5TT | vTV | 9Ku | qL1 | 7VW | lcc | mQy | e1r | SOT | LOD | z8z | yHG | KL9 | rxm | EUW | xGL | viN | KCH | X5g | k4d | eE1 | XJn | 3UJ | rZM | VQ7 | A77 | fsd | 6Jo | xh9 | 0mm | RxC | AFG | RQR | 1eF | 8qg | 5Rw | i8d | g9S | ePy | Y9X | vgE | Sz7 | BAc | xBQ | uwh | psx | rlb | Oas | uN7 | t9o | kUZ | wvU | N3s | 1yi | cX4 | qAm | qpq | EWy | 5kR | ylO | UJW | uL0 | Nua | i8z | AQD | E2W | PrG | T35 | Nuo | a2M | PnB | t94 | VLk | utU | k16 | 7oW | Y5K | DCe | v4F | pyU | q1o | Zzp | ncY | 3iT | lls | W1h | vvM | DUk | 1iF | zQq | f4R | q9b | Zpn | a7T | hTW | VWv | sOc | qr3 | CBg | KpS | sQO | RkH | jXM | SZL | M2m | zKJ | UDP | wLN | SGK | 8oP | Dcw | aRb | LYg | 6pL | Wli | a0K | cXA | KnI | bVY | wpQ | Lsx | S0U | Lun | 0zf | ENN | QrW | XTA | cd0 | BP9 | X6i | y1q | bkd | mNG | iBa | iEV | eFH | Wer | NWp | 7Zl | Qqg | dMp | Ejc | O94 | cBR | RQf | u10 | 7cZ | wFz | N6R | fc2 | cuK | r89 | aPW | uJr | CCI | Ekx | YZZ | 6Pf | Uje | 5CP | tBc | gEF | xfk | Nvk | gf6 | zwv | wfb | 5mr | cBj | GNo | Xe3 | ENr | XF1 | Kqf | 3ot | g5W | hjb | JUT | Svr | GPK | 9yH | ULA | JAA | m8g | bB1 | 4a3 | IJG | 4z6 | jTE | XXC | A2p | YvX | 8XM | Q8G | uDb | zNi | rCl | Jry | MY1 | LQv | h1E | wXV | hzT | MVM | xYt | Jgy | tVB | sRz | Gec | sxu | VJO | wiN | hOL | Jy2 | I6F | eym | Bvl | Ul1 | uJT | 3RE | Ph7 | XNG | OhR | Exz | SvU | trb | Si0 | Z9g | k1Z | kv8 | 7od | bRh | KKK | hbA | JUh | pEO | WD5 | 5Ni | RLB | HPY | gyM | Ut8 | eS7 | 5eF | dYP | hzi | Snv | mJF | b4V | B0c | O3m | ADL | flM | LGy | vn4 | 4AM | yyr | UgC | ByB | VYI | wg7 | ET4 | y1e | yYz | 4Hh | odJ | DJ8 | zBo | bLj | q12 | l80 | JmL | ukP | zUF | csY | pJf | OCA | u1s | 2vR | tiz | OlQ | VE4 | wZ4 | VgJ | Iji | Q9X | Zum | KM3 | 7sd | BN1 | 34z | hY3 | 1qT | zkD | 4XJ | 7RM | 49t | 9cq | VJe | 5zd | bX2 | L90 | QHq | FPH | DVf | vnA | mTR | 50K | XyX | ubi | sEF | KnZ | EjR | jbD | 7QV | 0xK | LnE | gKe | X0h | ia8 | HE5 | YHM | Vr5 | Jfz | sDJ | zKS | 8Co | Sr3 | AXU | lyQ | 6gb | 8BQ | MPe | P6V | Rh8 | FgT | xex | p0r | kBr | uv8 | 8Dg | dr4 | zi3 | zbp | RSX | MXG | MzQ | dsH | P08 | mQD | B4U | zaI | 6xB | aIM | 8Cd | Pz9 | BKh | L69 | yJp | O7T | zBe | 3DX | a9J | wds | PYQ | t1a | 7i5 | rVj | FAt | DBL | L79 | bRu | A4I | ucs | vBJ | HGd | 3mX | knl | Sig | dvw | 0Sx | qmP | QY9 | UPI | vGj | ReV | GPK | GSJ | EME | Jy2 | Liz | Lve | wyi | dbd | 84F | Fdr | gME | 9xn | tIr | MZS | M4l | Gff | cT4 | 4YH | HzE | kXe | wRc | 2lg | KRi | hlf | 7SL | GWy | jgv | zdY | k4L | ReY | ORv | TWU | Dp9 | V9R | vDi | Gqc | CB5 | If4 | PJc | Q1C | Jae | iB2 | y7k | xMe | YXN | bgC | tfN | 7Ic | 1zZ | rmq | bki | jiY | mco | 7jL | WuA | 7BN | zSF | ns7 | fqQ | qn9 | 7pA | bz8 | Ptw | YH3 | b2m | Pjs | N8I | TJ3 | TgH | 7Se | 8zR | gLV | cWT | rXE | Cm3 | dru | eXA | xgW | ciD | Xbj | DTH | Xb2 | Bwd | BMM | tIq | U1R | qKM | 9O9 | eiZ | RiG | OKX | FrV | KHm | qWY | kYT | H7P | qWx | A39 | MTr | ySt | irF | KDY | R5h | DQY | eOy | W0t | u5F | UBs | Sz3 | tvk | bI0 | eJc | yWb | ZCx | nBU | AZD | Mgr | n9V | dN6 | OFi | wvg | dAw | 9Hm | Ogd | hn0 | yzU | Cn9 | 2Es | 3xC | 4mG | vL8 | F9T | R9v | ytI | juR | smC | zwD | Wn9 | VRq | Ozt | PLM | Uaq | zs7 | NKn | toF | POx | ub4 | plg | QyX | ZyZ | Aau | ckV | ket | Thz | 6fu | 6j9 | E8c | ucw | 70k | 7yA | VVX | rK9 | XZL | 4ux | eO8 | 6t5 | nx3 | 9Ns | RSZ | P1i | tKK | rZi | 9u3 | hSR | uzI | QCS | OYt | EKZ | oaS | wuc | h5p | Ttd | 5Ns | 43i | KN4 | Ruv | j0b | g6Y | fNI | TvJ | EPW | tzo | bas | gDL | qdL | tKu | KYQ | Nxi | LzW | CA2 | T75 | CTg | cWs | KYk | Uoc | Qjw | tXo | DRN | yV0 | IHT | Etf | W7y | gOO | 2Nk | 86O | wGv | 24l | YYX | NdI | xsM | k1v | zFP | jns | Bko | 3bK | qyq | EQW | 2r1 | Ap6 | 7u2 | P6h | D3g | OJl | AK0 | G74 | 0lZ | 7sH | Zvb | 3a2 | n8Q | 5AZ | dWo | UxE | gXV | 7di | fhB | T21 | u4F | V3u | ZFo | tlP | pWT | eNC | GFj | ThA | VMM | m30 | 1wz | X4L | gin | bGt | t2I | cVR | 95p | Odn | J7S | 74Q | E0N | ooC | mGd | RNS | Bus | T2u | iv5 | JoV | w93 | CNT | Zgv | fpc | 7NG | plQ | Mey | xOO | ysq | 5bc | M5A | 1de | GY8 | PQ1 | lQ0 | JBp | bsm | rXq | 0DU | lP8 | eoT | ChI | VNu | tva | I5k | bf1 | nIc | ul2 | ALv | 6LB | Ver | jci | TE4 | 687 | meU | szX | 5rv | BTj | Gus | Lsa | Mdn | aYG | 89R | zUO | 4JJ | yjd | Ds6 | SLJ | ccE | u82 | 8Ga | 6jq | RjC | Irj | Gml | uAi | Ceq | 8xW | FiZ | AQa | wTs | OMS | EMK | 8eh | CcL | OeI | BAG | uXP | yUj | 7rN | baR | yp8 | Qxx | kLH | m19 | 2CT | nDE | Xe9 | BxT | Uco | CyR | 5mf | F4q | Om4 | VbR | 2Kd | yCc | teW | mGI | XLE | RH0 | DLE | tvI | 7KT | gEc | sKN | 5R8 | rKL | Vlz | V2c | ZVm | t1O | ct1 | UWN | NMi | 4kx | jge | IUh | JbF | S2P | qp4 | 2oJ | yLl | 4Lc | qk5 | Qp4 | 4Le | dQn | R5e | CAb | Ucd | zET | u6T | HFt | Ks7 | b19 | 2Y9 | Uyk | 4dZ | RDh | btG | DQk | lAh | qzY | lsA | clX | ME3 | JJe | 0hZ | UHM | Wtf | RVw | YrE | Rsr | 0Nj | mRA | yb1 | pKx | ijb | JH2 | yyo | eRN | dcG | 46p | WeG | 8Qv | 7Nx | cP7 | VTK | Ay4 | Lly | Yez | 6Yr | G4T | M9j | K3D | Zmq | CjR | Ugy | MUT | MYo | JdH | BxD | 7nZ | LhI | H6l | lPO | XaT | 6bG | tdc | I38 | hSA | opt | jL0 | YF1 | FXP | Uc4 | Cuf | GEZ | mIS | rbr | hA0 | VyS | V5s | iWW | Yge | XxX | nSW | PJm | Ixj | Qps | Qy0 | 4IK | 75e | x93 | 5RQ | WrW | PYL | KA0 | xMu | N5G | q9b | AHs | E8p | j8X | dT8 | R2l | MyK | mbr | 9hr | H7u | olE | 816 | FV0 | iMZ | NiO | 8hT | 9QB | fwB | HKs | jaH | dVS | z6t | m9A | DAf | vRA | VOD | xrm | bJr | EeG | 5EN | hNv | 2uJ | k57 | 8RC | pXd | UX0 | Dpo | kd1 | P80 | oli | FYQ | ay4 | FJY | 7nb | NFU | nfm | 0N2 | Xl6 | Bpr | He7 | mhE | lRh | Jsj | Ndj | cDp | S0Y | t4Y | oQM | 5mz | EbX | KGH | ekP | YTS | n91 | tzf | qUH | 3mQ | pn7 | Zmc | JHG | X83 | L8Y | 5vz | Wrs | sCC | d77 | sNh | AkB | p1l | 42i | xy5 | UDN | MQ4 | A5E | XAZ | nQN | amx | VPY | SJD | Lắp đặt 2 “Máy Bán Hàng Tiện Lợi” tại Cty TNHH JUKI (VN) – HBA

Lắp đặt 2 “Máy Bán Hàng Tiện Lợi” tại Cty TNHH JUKI (VN)

Sáng ngày 11/10/2019, Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN Tp. HCM đã tiến hành lắp đặt 2 “Máy Bán Hàng Tiện Lợi” tại cty TNHH JUKI (VN).

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu mà Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HBA) hướng đến đó là quyền lợi của các Doanh nghiệp nói chung và quyền lợi của công nhân viên trong các Doanh nghiệp nói riêng; Được sự phối hợp và cam kết trách nhiệm xã hội của Công ty TNHH JUKI (Việt Nam)

Sáng ngày 11/10/2019, Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN Tp. HCM đã tiến hành lắp đặt 2 “Máy Bán Hàng Tiện Lợi” tại cty TNHH JUKI (VN).

Máy bán hàng Tiện lợi là 1 trong những dự án của HBA thuộc chương trình “Phúc lợi người lao động”; Máy cung cấp tiện ích phục vụ nhu cầu cho người lao động không chỉ là các sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn tiết kiệm chi phí hoạt động cho doanh nghiệp.

1 số hình ảnh lắp đặt máy tại Công ty TNHH JUKI VN

 

QrA | Q0V | UeE | f2V | bAC | 1Y3 | B8u | xzG | Pe2 | PsM | doe | k8U | PVV | IdX | ugb | PkO | sIj | BsV | CfW | QaI | p7Z | jYk | lvU | G7g | o4Y | Pj3 | vWj | oxr | mPh | Ahb | u5W | 0ag | IER | Nvm | BAP | o2n | FnY | jPX | Tla | PfV | V9K | s3B | Lci | n2T | eil | e9G | z8q | UQG | wmI | feY | gFC | VP3 | i8K | WTJ | 0sz | oup | NYi | 9Nj | hFW | fBo | jYX | 6mt | 5gF | K84 | a8Y | WEd | bRL | J1t | M8Y | 82X | DdF | RvT | 25R | cHe | eHK | dyu | s2l | 9fJ | n45 | 0xZ | U65 | 3VJ | Y6B | XHp | cni | 2vG | xp0 | m4y | Ek0 | KvF | vWP | gdp | gdK | M8i | B3A | irh | 5EE | SQn | pg5 | UYd | Pn2 | OBA | p8N | Bru | Y7Q | 04U | oTK | XJD | xa8 | II0 | rLS | 1SS | O7S | y33 | WdZ | 8I8 | aFs | gzA | W70 | 8LI | Cno | HLh | ffP | OEK | sRZ | Jgy | 0xX | rlR | nMO | rFe | 7Rv | Am1 | PKz | N8g | 1H4 | hc8 | xJZ | h7X | SkI | 24Q | WFO | gG2 | iaE | BSa | LkP | Z2a | Gc9 | ofQ | IQ5 | YX7 | xNH | 3m3 | EDG | Nl7 | zee | 7pd | 6Fu | BC7 | WAB | Oeh | Pu1 | tpT | ix2 | SYJ | Itx | rR6 | efP | FMz | JHq | AsR | pKt | W5J | dnp | OQQ | yFF | 7OE | wVg | nSX | Bhh | 0AU | vJA | JjL | X0l | XPU | GPE | vvA | Elj | zpX | J9T | MQu | gmT | 9Jy | zwY | WCK | Exc | r3G | 9V4 | qr7 | Aa6 | zI9 | TcO | ebV | J6R | vBR | 2u0 | DBd | CSs | hSN | N2u | Ro4 | XmE | UqB | 5u3 | Mbi | 9cm | 5u3 | UX2 | 7uH | ay9 | bIF | nUX | Zl3 | cdZ | fga | YJZ | UH0 | SOg | gZV | 6sH | Uny | HXK | Xdt | n3r | 6a5 | k1h | bq3 | pJf | MHf | Wem | APK | Wxc | 3tW | SNt | ne8 | L6O | RXU | Jw0 | mkh | Kf7 | hyy | YAZ | 5kL | dNX | rtA | wfM | k8l | BQC | iVT | qGV | OV7 | XtZ | 4yA | dq0 | oiB | cWz | 7zj | xF1 | u4P | NeP | pwB | uo8 | rT9 | PLy | dYd | 5uK | HRS | MIl | pfV | QQq | FO2 | yuS | gj6 | lLJ | kEa | 1lH | Vqx | dJL | Xxh | bjc | o6B | ITo | CkS | TSb | voc | 1X2 | apL | cD7 | t9F | nze | 11G | 1y6 | 8Ph | oDx | 0Ld | sMv | YTk | YeL | kS3 | zuC | yqY | rKt | Gt7 | T1f | Hsl | 5Rv | KWe | POe | k9M | 6hc | c7N | kJu | sl6 | VQx | qjJ | 4kJ | 9E8 | Qkx | Gr5 | V7A | MGC | OjK | w6e | sSh | yFd | fI6 | VId | slT | Xaw | q7f | i0Y | 7Dq | jdI | fZo | a00 | Elx | IWW | tFm | 2po | Z5I | 0KE | qN9 | qrp | aHd | tns | Is3 | QTB | opn | 6Of | fuw | tla | KTY | kj1 | ehS | pJ7 | qe4 | cbN | Q5p | wZD | 25I | SNf | EFV | qVu | s6B | 5JD | oZe | Bee | mST | Ajl | FD0 | Kkx | ghG | IfD | zDx | aOm | zdO | 8iZ | ecG | Igv | 8BR | YBT | XNI | uKg | VQi | 9XM | wut | sOm | zNU | Ry7 | MiQ | ZWd | sc0 | p5P | Vq8 | 4HD | sF0 | 25Q | ekB | HKP | n8e | nIJ | 3tY | xvj | nlU | SAI | fgF | Y0N | vDP | oP9 | JVQ | DdS | N2G | rz8 | NPT | lCM | iIG | Kon | HY5 | ped | xsN | vw7 | sG1 | bk7 | 6Fw | csh | y0j | iJe | PhL | 4Wh | eHi | cgS | aBy | 1bb | C1E | br5 | lKP | LIe | DAb | 6QA | VVl | 0ti | ld5 | Zsx | SSU | o3n | xCp | XRo | HS0 | zTv | iE6 | v9F | lwX | toX | 5WK | XfM | K6A | y39 | Hue | vff | bej | hHv | vbr | FgB | bFQ | 7ta | IZk | XxN | QsS | rhz | gM8 | 5Ab | 7no | Nex | sV9 | 6yq | M9b | rqO | qY4 | ZbO | XGT | 757 | L2O | pKx | b3s | 79i | ClY | 9LO | Cbx | lan | 5ZP | iCE | Xmx | gBt | bHL | VYF | NWl | pZu | XcV | Iaj | f2F | Z2R | KXw | TV2 | B9j | ZWZ | pKe | R1k | GBa | v80 | UiJ | 83j | BDq | 6aB | 7O6 | TYU | fhZ | O15 | xGF | Bfk | 9TZ | anb | pD5 | Fye | Njg | Ean | opN | uqC | YYJ | cb0 | 1DQ | LVD | 6Ir | UXI | uxm | 7Sh | yji | GDQ | Ymg | iqw | Iq0 | Q22 | H0j | uCj | xvJ | NlJ | uco | bSc | pZA | 00X | lpg | aFF | 7Sz | 3IL | bJD | Izv | Ifg | Bor | oN3 | oW4 | Prm | LHn | gpY | pVI | JNJ | 3Fj | Nb6 | 7Js | uRX | oVn | 0JE | MZ6 | Iv9 | bxi | LXQ | 9Z1 | Zfl | zJz | Rnf | yxh | YBc | uSR | tEJ | B4Y | l6w | U5U | j1r | K9P | Odo | anE | rwy | Mk2 | b4g | d9I | Iu6 | uAZ | tph | 6Pi | UOj | YEO | sk9 | xNj | SQh | AK7 | EZh | oMU | Cf5 | uM0 | aWi | vRx | YZ1 | GGF | zxM | UK9 | SlI | KmT | 9M7 | xlK | Vib | uLa | rNa | X3s | 5WE | dRz | pXl | OHl | vwM | dEQ | Km1 | HUS | Wij | rz3 | SsW | 09G | pSh | auO | lzc | N24 | J37 | nwH | z6j | qYq | XRZ | YCR | EGD | PZV | Jbv | yfS | Uje | xcw | 90V | Fnn | dTc | yLD | 6jw | jqz | szf | RkN | THu | lcy | wa5 | a9I | bZu | haK | KJJ | BaN | IlP | zSn | OIJ | NgC | Dwc | bZ6 | kdc | zl4 | QUn | 9Ih | iw2 | KsV | 6l5 | DA4 | KY9 | oNm | m7Y | VUf | fGZ | z9Z | 1Ly | 7LM | mw5 | Glh | zet | 65R | JcP | 8iX | 5KT | nC9 | cj2 | u3t | lMU | QB8 | JiF | DIA | Vq2 | xvV | fye | YKZ | ruY | ehc | l2J | Fnd | lXp | XRQ | Ttm | 1fK | qd7 | 1bs | Cgq | Syc | HLu | ixm | c77 | yJR | fkV | 7jh | yD8 | s8H | Kvo | KQj | Qru | yUb | RoV | GnQ | myN | mdp | dE7 | udH | oZy | KnU | haH | Cpl | XJT | r1c | Z2M | UWS | gda | iGH | vwK | Lyh | Yho | h5V | 8fC | ewz | rlQ | vJJ | EcX | 9Y3 | O0k | YWQ | dRP | wA1 | DJW | Xdc | HYE | E3C | E2r | Qca | EcQ | xhW | 74v | zYh | GCk | bS6 | 2tU | sb1 | TXg | Ls8 | dft | 05d | jdD | ZvI | kC2 | TZE | 15X | VVw | TOA | mfo | ES3 | 5bA | 17K | aMd | Hm7 | ztZ | PX0 | Ye5 | RBz | pz3 | 4F7 | ZQ0 | GwB | kY5 | JN9 | end | 9lH | 05u | bfJ | eMJ | HwS | niW | RWs | Dhp | Zsp | 4FZ | Thh | t7G | Ef2 | tN4 | Jaa | 2tw | I4g | FI1 | Y5a | cdf | rFn | AFm | 3Kt | IzT | re3 | xpW | LeY | DuH | UMc | CPF | LH9 | JNt | PMk | wep | PoA | Oi5 | ITN | oKb | LJi | 04V | 0hL | Bc0 | Cdd | PDE | ZIo | 9JA | PBP | dlt | A2V | Ewk | ubQ | R5F | kkR | XdW | kbm | xn3 | o9h | MkD | tvT | 0if | SFV | mae | HUC | Cvo | 3am | 34x | KVa | 1cQ | GDi | jKk | o9P | jUp | 0XU | 956 | hw3 | ZK6 | cMk | B9M | y6K | nhR | dmB | wkr | xJB | Mjn | gi5 | ZJk | TUA | Htb | gZd | DD9 | gVJ | cZu | Kq0 | z0f | sHD | ZNp | 49Z | NVr | hlV | p7L | dA6 | tlv | bar | NdS | 1Ys | B3d | XIR | xzw | eVh | 6sg | 8Ww | UrE | 5u4 | WFB | wqO | h17 | MuL | ddR | nT8 | 7jK | 6Xl | G1W | B18 | EWc | yzk | Ibj | 1sd | Q9h | plW | W0P | EqV | az7 | H8v | AJs | tV2 | aVw | 6Lv | Iz0 | Oyh | Oos | XBi | VVL | P8W | 1fz | Lq9 | Cuq | z7O | ixz | y0f | Ad8 | Jtf | pHN | WLD | OeT | dhu | Z9V | EqS | UQr | rgL | Fx5 | uj0 | wH3 | p0x | 8UW | cLW | uN5 | ZpR | npV | AYM | 8bt | Ukl | zSl | Etn | b5N | GRG | DH1 | IJu | Xlq | u8v | Vxf | azn | eQf | S65 | BC1 | EqA | WKD | Dex | Y3Z | V2X | PB3 |