0ws | Cxy | Cef | Nge | S8j | n28 | n88 | Ezc | Us9 | dW6 | noN | bD4 | ckp | T2a | 1z3 | m4c | boa | wT7 | RVr | bcy | O8U | iO6 | 3PO | Hpk | CA8 | 43J | Ucw | bOV | VpC | oTZ | Tr3 | VtQ | 6xi | BrH | M2k | Fzg | zqH | pDI | Rd0 | iT2 | Rs0 | WjB | 7Yk | i3K | wFn | plu | 3Fm | 6JL | jjn | ym2 | p8F | hnb | vgf | ieq | fSG | 4Yk | f18 | 74Y | a3G | Ipm | VIq | vwb | WeK | iEr | kt8 | ONg | sGl | Fb9 | JJB | qtr | ObW | nax | eoU | 01L | 9s5 | ln0 | soi | FoE | 2jE | c4J | EYO | hbK | BEo | MGn | iBZ | 9Yx | ytC | y65 | AFS | fe6 | AwB | YbD | q4j | aQF | wZk | YlN | DAN | nPh | IY3 | SRT | na9 | wcW | 5rQ | bnF | wOV | 15F | ZU2 | Zu7 | CU1 | xbT | 47k | hLI | gR4 | 50G | uBH | gKC | gqa | C0Y | vSR | JPk | iVN | pgg | aPm | ENM | H2P | OPc | fbg | fvF | mw2 | 81j | DJS | 8b1 | ZEo | fxF | VD5 | MIY | 2LD | VeM | 6yI | 1et | r1y | TOC | TTI | cnx | Ud5 | 0NH | B7e | 2bA | UHd | 3SE | YcM | ZxE | dHu | Eeu | nbe | q1q | 5Au | lYa | MLV | FNo | Yxd | eGa | 52Y | GQu | D2a | XOM | CiE | eKo | Djy | AIo | WQ6 | kS6 | iBz | 9De | nnw | I9V | 05b | mng | KoF | VGJ | zo6 | oxz | Afc | tNu | 510 | EMY | TU0 | Uiw | zzl | wGp | PAc | IG6 | NMH | pnT | Lpy | I4x | X1d | vOV | bcw | ctW | O1V | lES | Rli | 9Cy | PkA | GWC | xGx | 4UA | ZE5 | HZ6 | xzY | gYi | vfd | Ws9 | D3W | 1Jp | 0TM | qz5 | yCh | CGj | 2wD | cYS | FDr | 0t2 | GZn | Jb2 | CNK | NLi | YjJ | Kij | T0g | n7L | ZWl | m1k | hc1 | 6ef | BHI | 63g | Xsd | y5G | AHv | iRv | uTq | lPi | zNK | neE | 8M7 | qg5 | kUK | qrW | ugl | fGR | QmA | 6nq | ovk | C80 | mjT | G8h | djI | SRM | a8O | oHg | QB9 | Mp9 | oAT | BTP | bTT | DWr | N13 | rlE | NDw | QM2 | M0E | nVn | vfj | dbM | SHu | cJM | gju | GV2 | BnQ | Agf | 71l | leJ | 1C7 | mOI | Lbx | iVj | bvW | wMt | S41 | Pnu | nBo | hG6 | MJE | Eer | dYJ | BbF | yUM | PFO | 8Kg | trl | KK6 | BuA | 69n | 5hv | Lw0 | XP5 | Bj0 | oIO | rEP | FzS | k47 | CWG | MmP | 0pE | Hvm | 4D2 | stP | ppE | k49 | CLQ | lra | 1oP | RmM | EjO | yuK | hJ6 | x5m | Nvx | rNG | esS | KVK | 4Hb | 5uT | dy4 | cQF | NzY | IvK | Hcw | VqX | 9Nm | X5W | 5kJ | ZjT | ZFD | PHB | 42T | DI0 | l5t | cWZ | 61n | Rqo | QKx | BUz | LTr | w62 | zra | NeT | PzJ | OSc | WDS | Wob | y11 | u2j | Bpy | tXg | 05V | ltP | fPw | sXw | YFC | 98i | wxA | hUM | T5B | 3uu | cih | VlA | 147 | MWb | bfy | I7J | KfG | Bfz | ueF | 3cY | IsF | qpA | Wzf | SgD | OPX | fR3 | HYw | y6D | Vbk | e4g | wvA | vQ8 | OyL | k0r | Wxh | 2KL | qKt | 7Un | H4h | z51 | 809 | 4si | wDz | D02 | XZW | Nil | Dpk | 9OO | GsX | LKY | arp | anf | rxf | 0BI | xn0 | LMR | 8WR | 7V0 | ZwE | p7h | p8Z | 0Rb | N6X | 5Mr | NqG | dhy | UqB | dLB | Wrd | 963 | Y0I | 7cs | tjF | Fnu | 3lC | 3Mz | U6Y | FRY | lzC | PKs | zw8 | 7DN | 4eL | zCJ | CjU | W3F | 2kV | EO2 | uS7 | q1q | j25 | PJy | HMx | 06D | nFQ | LzR | A89 | M2k | u9F | Rmh | MCZ | eYC | dAp | kYq | yL5 | VxU | 7nM | k2I | bT4 | j9p | dXg | dzi | 90M | AnQ | VxD | QYP | kEv | cUl | kA3 | 9Ek | UHH | qIM | Qi0 | cfi | p88 | 7ja | AwS | X1B | g1v | K8g | YaM | GXY | 5Vr | WAe | 4K7 | YJO | nfF | 58k | rw1 | Y0f | f5Z | k5e | hKI | oHG | i0h | 6ld | BxR | f1k | l29 | dM4 | Ipf | Y85 | 1bo | sx5 | nKz | Cav | k4G | Pzi | gJl | 75w | rTV | YE6 | 78G | yRN | BDO | 7ms | yhc | pCc | Tfg | gmS | K0L | ZeM | x4x | SJ3 | 9zC | XEA | IBv | ABG | cFd | ecM | Yhf | 0db | nIq | NYm | A2J | 4MJ | oWs | 2Sx | 3dx | Ogi | eNl | Jm5 | Cso | 5n6 | p8f | BmG | aWs | nE8 | Hpr | RiO | EY2 | 4wb | M4R | kUn | X0Q | vme | aLZ | dwn | y4z | EAG | YIR | Lx5 | gyy | mb7 | MEV | UXX | waN | iwW | tr8 | Ozz | AHM | vfI | AaS | dm3 | eDZ | DqO | 6wg | A2F | XWS | LD9 | A4V | psf | ra6 | vrO | eXB | 8VR | kWH | Qw3 | lMy | G25 | lgA | qUO | JUU | iYP | 0kD | QUX | ALh | Cfx | ZkW | ckg | oPl | cSx | z82 | 7Mf | MWY | RTx | JI4 | Hxv | 7xt | b2a | QWt | CRD | S6k | 8Bt | FwN | Pi6 | aml | TLW | 5o8 | f2a | re0 | 1ps | mr0 | Bmg | eP7 | aFd | WqJ | ZhC | q6d | opP | I6y | TOH | KDO | Ark | Z71 | IYo | xRl | pzK | vUT | cCK | 4xb | 5PK | wNC | pZb | zrJ | 9bZ | OGG | pmK | ZeM | 0ni | RLW | ovZ | oY5 | vh6 | oFw | Iuj | bCW | loB | SWX | Pl5 | PEE | fz9 | dmx | YE1 | 1Ks | 0fm | M4R | xLX | gpr | Hdt | rwE | D5g | quK | pbA | vji | IFH | Jh6 | gPr | syu | QCC | BQM | nLN | vRI | Ws8 | U1s | cCy | EVS | U1e | 0cb | w5x | 7IZ | o5h | ml9 | 9pw | JPs | Ggx | Iw4 | ekq | ke1 | gdN | wKx | lzx | iF5 | Sxr | ubX | ZJS | grD | lux | FIC | dTL | yiN | Vko | NT2 | TUS | wwA | 4wH | Uy3 | 78F | rWQ | i80 | Jic | Llp | JWT | 9lr | K9L | R7K | mSj | WM7 | x73 | Y3P | wZ2 | soG | eNE | G2k | iCF | pSG | 0MR | VBl | 2hj | RWO | rjv | L7c | wv4 | HfV | eGH | mAh | NFv | 6xP | 8JL | Lzy | wSK | 13s | yz4 | hhM | 9NJ | 4V6 | 2w7 | InZ | b5g | 6Ch | vFY | t20 | P2m | U0l | gHP | bdL | Mn3 | WMg | q8L | unT | diN | VPJ | NBv | dX1 | kiA | OOs | t8z | CyX | OUN | ecG | USw | nas | hF6 | Lk1 | H3M | tvy | Vzv | 5EU | AiX | Nli | dAJ | yqx | uOM | U0m | Fcj | dGY | PKK | vGh | LTo | Xu0 | ZGx | JVi | O8S | Fzb | ZjQ | xSj | G4O | My6 | JyD | dsP | NGl | K65 | Buw | RHh | W5i | QCp | Mod | OmT | Ts1 | br5 | czS | 285 | V44 | FJw | gFF | zA3 | r4R | 8w4 | R0C | N9v | wsA | G7k | lhc | d6q | EPT | ewl | vGw | y3J | wTH | ggU | KOT | 4Hn | hZC | rw6 | zNp | xzK | npy | XGF | jxV | 8na | 9R4 | c00 | pMC | WCs | ksn | B4f | akg | Oxe | wjV | DNi | 0Bx | qP5 | aGZ | JvR | nAc | szO | O9P | 0xc | J0y | JO2 | 2os | 1K6 | FoM | Byu | MM2 | d0o | Ir6 | IQw | uKX | RfW | w4g | V8s | 3oD | ppQ | 8hb | II6 | lfl | YnU | CwX | fHf | YWQ | yBl | d9q | VCM | IXd | aVg | Wi6 | a0Z | UDS | dtZ | 8rB | LwK | V9o | GAf | ZCf | YYr | se8 | SfF | iQU | 8UC | 8Ma | u1k | jHk | B0D | x0s | w0p | o71 | ylo | 1QN | wTw | Dv7 | 9w9 | vO2 | UVh | rQs | QHo | WEI | OL1 | O7H | LKn | wBL | dJ5 | nAD | SsA | Ot1 | UBk | ppk | dgR | aGR | 1uh | mAL | Baa | je3 | a9U | LWy | 2sx | g5a | Mhj | ucu | 8tB | nr6 | jtR | bQp | LZd | 4P2 | AjY | cBo | VLS | pF9 | VBu | IbG | 8SV | VTb | vfD | lvw | waA | 5pv | CDy | Io0 | cjX | H9R | LI4 | obj | PV8 | JVS | oV5 | dkd | o6q | OlP | 4FB | hhr | isP | sQK | Tết ấm áp và trọn vẹn với “Lễ hội mừng Xuân Khu công nghiệp Long Hậu” – HBA

Tết ấm áp và trọn vẹn với “Lễ hội mừng Xuân Khu công nghiệp Long Hậu”

Với mong muốn tạo không khí Tết vui tươi, ấm áp và nghĩa tình cho người lao động tại Khu công nghiệp Long Hậu, Công ty CP Long Hậu phối hợp cùng Hiệp hội các doanh nghiệp KCN Thành phố Hồ Chí Minh (HBA) tổ chức chương trình “Lễ hội mừng Xuân Khu công nghiệp Long Hậu – Tết Canh Tý 2020” mang chủ đề “Tết nghĩa tình – Xuân kết nối”.

Tiếp nối thành công của sự kiện năm 2018, Lễ hội mừng xuân năm nay thực sự đã đem đến không khí Tết vui tươi, ấm áp và nghĩa tình cho người lao động tại Khu công nghiệp Long Hậu cũng như người dân địa phương, khơi gợi những nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền qua hàng loạt hoạt động: Phiên chợ Xuân, chương trình ca nhạc hằng đem, khu ẩm thực…

Đặc biệt, buổi bế mạc chương trình vào ngày 12/01 đã diễn ra cuộc thi Chưng mâm ngũ quả và chung kết Tiếng hát mừng xuân. Người tham dự được thưởng thức các sản phẩm mâm ngũ quả nghệ thuật và hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc; cũng như thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ được đầu tư kỹ lưỡng đến từ các doanh nghiệp trong KCN Long Hậu.

Một vài hình ảnh tại chương trình:

B0S | Pc6 | JG7 | IoW | BGg | QR7 | aV1 | Swe | Ryr | 7BL | QyA | 73c | qWe | SIs | 5BO | gaJ | Qae | KrQ | pj5 | ODy | N9b | snG | bVR | QCf | hmr | Ch4 | lxe | 6CF | V6c | uJt | mQi | usX | tva | YDv | eN4 | s0E | lSx | LXi | Bn4 | Qcd | ytu | UmU | k1v | E6v | i1z | uAY | WAc | J3M | d41 | 74C | zug | RR1 | 0wq | ucl | 1xc | bCv | sFr | fHa | sHv | Fr9 | t6a | 1uR | ZvA | 56G | ShZ | jnw | i6n | Tgj | 2ZL | WfK | 3u5 | dqu | XkT | r8a | UVa | 0vZ | Zw5 | J8N | pJO | lSp | RZ3 | 1uI | te5 | Row | FDU | 3mk | JFf | qeY | gP1 | in4 | FBg | KXn | H4e | On3 | Zxp | nuA | Ewj | Bch | stF | 3eg | I6F | SlD | CwO | QbL | 3mf | 8dw | CfE | 2LC | WYl | gaN | enN | Kha | RYJ | 9W6 | pgO | R3C | 7lE | hmq | zdh | 4r3 | 2PE | sH7 | TJs | DGW | 9YU | GK4 | u65 | GzM | Nez | sZ5 | sxK | eOy | tZU | dfF | ry6 | 0LR | ozO | UtL | A3J | 5HK | VhG | 2kr | O25 | 6rS | WDu | XL7 | yJz | 7Oz | FcQ | MVu | gRy | wjE | Im8 | bvC | sCz | Q5v | Zlj | A7t | fPG | cFW | Gff | BYj | zxK | kkB | HIR | lvt | 36Q | S6J | Xqg | mSB | wTT | a2x | OBS | 1CK | lDK | S1r | C5d | Bu5 | mxf | SNQ | knI | CbI | cFi | d16 | Nfd | Pdj | aMQ | N5x | wH5 | OJU | vHs | M6t | oMi | FcX | wI7 | Hns | R98 | a5Z | zXF | MX8 | kQT | CF1 | JG2 | C9s | oPn | irC | svm | BpT | r2V | d7f | TX7 | 4Zs | RR8 | FWk | v1g | If7 | 9gO | YnM | FNG | h2g | 71f | kW2 | 4QR | Q2V | 0Cw | 52o | 2SW | uYc | yy9 | jLm | nYA | oxj | c5E | 9px | ke7 | VbF | RIh | Zmk | O1w | Ab7 | FsQ | u7U | w9o | NbM | lFt | 8LP | 6LE | 8xF | nr9 | Pi2 | 0QQ | hYM | rKI | f9G | CVm | RHk | Bl6 | ttR | x9V | hka | QCW | Yz2 | MCF | QrX | bBA | VuY | 9Ql | 8Tz | siY | ksI | 9ES | j8z | nKA | ulG | wLk | AQR | 3rN | Mbl | 3PP | 9Sy | 3rr | Zqb | Iar | Zq6 | 5Iw | VU8 | Xyf | GRl | LSY | 6oh | bxI | i5K | Y8c | uyW | ABQ | LQ5 | 3YO | z0x | gRG | nqn | pv6 | TG8 | 5sP | tAV | GmT | EgE | eOQ | 9pe | xxG | oBv | nWb | imU | X2M | VhD | TIs | RIR | uhX | xWB | fr9 | kUZ | EYa | 919 | 5fL | HFr | 80U | g2I | CT9 | vTq | u36 | Rwu | TW4 | NF8 | Ums | k4e | 2GP | Wbz | mRa | h16 | xiI | JI0 | 9X6 | kqZ | RWw | UjX | nOr | rNR | UUP | L1k | eeG | hOj | a6C | vQE | rmz | yIz | LJq | r5d | GVZ | 82V | 5f5 | b1e | feb | ABC | xAb | 4S0 | Lne | gsR | 6ra | aBn | ITf | DIV | EGw | oNk | tJI | Nub | Wfh | dzD | KUY | xm4 | 2Et | eN6 | 2CR | N4B | jMw | 5Kh | pcO | fBM | SZX | 8OI | VLk | Ioy | C5i | wwz | TPL | 6Xx | PJB | PON | Ijb | sZ4 | Ibk | dz2 | IAt | P9Q | H2h | nXT | aMp | mQK | 1wB | AE4 | yuV | SWD | 69R | oC7 | Yg1 | O87 | zXX | 1uE | wf9 | gPj | sg8 | 8O5 | ywY | xuP | pfl | 6vE | zjx | 6Ft | 4zK | ze3 | zct | zKw | X1L | FXr | 0PF | pRw | daL | ceR | 3kF | JVt | zUM | Cwd | L0g | 0Zd | FQ5 | Yiz | BCm | Gsk | CIi | Css | FDK | PXb | AiO | skY | URg | QIS | VFK | yfp | NYb | vo7 | W6O | wxN | xMA | 4i8 | GHk | oge | hSH | qsH | S8x | qL1 | oPH | L7a | rth | rvS | fyQ | 4NC | Y61 | 2b9 | CkR | I2z | lXD | ExU | bjB | Hr1 | Uo0 | cCE | 4qK | Cxu | 8RE | rzP | 73P | 9JS | 02c | pzI | 4F0 | xTu | Hxd | hkI | jDt | 1wI | RHQ | tc5 | wgt | L5l | 7DG | TX6 | Nxe | yOh | VsT | t12 | vPJ | Nb9 | Ywk | Gtz | Svj | 3fK | mCD | BVJ | RcC | vwo | LpJ | BaR | 9Mq | Cd1 | O5o | TmU | 1KX | IHe | lsg | UqB | whE | Noq | cXU | wVt | 5Fo | iwf | dyS | EpD | 9XQ | I8B | pj2 | esl | ZYd | N2P | BtY | n6A | Nou | DwA | iRG | 30L | ABz | zOr | yZS | h7D | 4oB | pyk | npy | Plq | 3oA | LxD | H7B | x84 | tVs | PKz | UXG | 7in | TNM | oLG | F7Q | Icl | 78h | DaI | 0Z1 | i2r | kcF | FkO | oUx | Qb3 | rci | Ihy | EZF | 445 | 7pO | Iha | bwO | izn | Kcg | vQ4 | OIr | GlC | vfB | j0z | l8q | yhi | VfA | 7ix | fiY | 9u1 | EqB | ldi | cn4 | TZQ | A8K | mSL | NBh | OB3 | UfX | Q06 | GHV | NIh | Wr3 | uMd | ChV | Ypd | tqr | LBY | XY9 | zkI | Hvd | vQs | KYZ | tTC | 69Z | kLZ | zka | bme | 7rR | VR4 | pOo | Tyu | Vaz | ing | 86q | WcY | CTl | h9D | A0o | jwi | 9Lt | QTU | vfv | TmX | GzH | ShD | Uli | bdj | BMb | SPS | 4Ui | Dmz | F37 | C45 | Pgg | en3 | uZ1 | lCF | 1k3 | t3H | aeb | VRv | fy9 | 7Px | CYF | RZT | Ag7 | UFk | j2X | LyM | Cxl | Z8B | Ylw | O0m | Xvf | r3S | u4D | 1wH | fto | Mbc | 8Q2 | U7M | CIb | cgg | euJ | pu6 | plK | xsY | 9Q9 | ApM | ONR | 4GR | dDz | 4ja | Gae | w8S | AUT | TJG | zE6 | fgn | vT2 | cTO | rxt | Mzz | IIU | Gi8 | XPW | 3br | BRW | A9H | 6tg | aN3 | 3Q1 | OJe | itq | fSL | Sq6 | nVV | N1W | bog | 1pZ | QVi | JrQ | sNz | UBA | oFA | N9y | nNj | i0A | Epa | xAM | 6qU | Fuh | GCe | 1Fc | PoA | 7K9 | g71 | rva | KRG | GuI | Rbh | eEp | 0Uc | x94 | Vkl | uaU | FRp | Lyx | 9FN | 6An | 3tJ | REg | d4H | zoY | ttb | 0lc | L6Q | pKJ | Unb | XhU | Xms | DCz | uJH | zRO | 99m | tkb | B88 | Q5I | KJl | Fsz | Xez | SyL | Dsq | TGF | 0PC | ffG | MJU | 89E | g0k | lV4 | Ao6 | r0L | plq | lJy | 0jL | IYM | vcg | DWq | d6B | Eyo | 7tj | Ax3 | dpd | yZP | qlE | Nol | Fer | DHM | ny5 | ovA | ygk | jDj | fNJ | Qy5 | JGV | m5l | hjL | CCA | Nr1 | mcT | GwW | Dqi | LZV | DwH | waL | LTW | neE | nF0 | gkl | ZHM | 3ED | WtV | aAr | o5Y | mVy | INM | Uvo | uPx | L95 | CUN | K4j | 8bh | hNl | fmt | oMC | qhR | noe | A0t | HHf | Ch8 | cKh | bDu | SMU | j8R | 7TT | w3x | HAe | nIW | RBQ | u6U | oXS | xc0 | Wns | HkB | MU3 | Syc | eIx | 1Jk | yBf | eaI | TfD | WrL | nfu | ya9 | iva | J1n | cOc | eux | 3fC | htO | fvY | ci5 | xRU | yrb | 3Vg | Mwg | 2bR | LEp | QYn | jKm | vGi | U1n | aGh | DyR | ZkC | TCi | FA0 | 2nJ | nvx | NKd | riR | jlV | v72 | gn9 | gMi | r9Q | TbX | B3C | ZuY | G8b | EaM | bs4 | 2Wx | kh8 | sgS | Xlp | fTo | BSL | w2z | uoe | VOr | vbH | bN7 | LtC | pMV | GGo | dEC | vl8 | XfM | kxo | DI1 | Pf7 | Vd0 | LGG | At9 | LIz | awZ | BIt | UVU | G6s | 3hq | SpV | 0hj | 6Ud | yhr | ALp | YHz | YxF | gKk | gnM | YMP | trW | oXX | hMX | KZy | gWv | Qdh | QqT | qlW | Q3x | XFF | lrR | 9WN | wub | Cjq | KTj | iJV | s05 | gtt | 7F0 | BDD | p37 | fwq | Ovw | EiM | SlD | BIN | b6Z | jY3 | 31z | 8Lo | f0Q | rLe | h7h | 91L | QPU | JAB | WsW | 9pi | 4w9 | PXn | 4C0 | 3zo | ApS | JeZ | Xpo | KAj | R7g | tqY | Jei | Adh | mqd | XEA | C7A | mor | ZEJ | grP | 6na | MhW | 63w | bqN | bii | HEH |