Liên hệ

Đăng bởi: admin

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP KCN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Q.1, TP.HCM  028.39105038 – 028.38235216  0933790938 (Mr Nguyễn Hoàng Minh Đức)  hiephoihba@gmail.com  https://hba.org.vn

Điều lệ Hiệp Hội HBA

Đăng bởi: admin

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————TV.30 Số: 13/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2004   QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hiệp hội các doanh nghiệp […]

Chức năng – Nhiệm vụ của Hiệp hội HBA

Đăng bởi: admin

Nói về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, từ xưa ông cha ta đã có câu “Buôn có bạn bán có phường” để nhắc những người trong lĩnh vực này muốn thành công cần có một tổ chức, có sự liên kết chặt chẽ với nhau, cùng hoạt động trong những quy chế, điều lệ […]