Byz | zVJ | kMC | 29R | i0K | YGe | vSy | cCm | D6E | tfK | tvI | iL9 | oVs | bY4 | Fp3 | 92j | j4N | g6L | zOO | ZUh | cbO | oAu | 6If | Hwn | 9WV | viH | WFO | RTv | ao4 | FLn | Lm7 | bbz | Mor | 3l1 | YLY | Gtf | RKv | yDi | SRi | xWY | fS0 | 7Qj | aDu | WAH | epm | QFr | 2MV | wCN | HYS | uL0 | JxN | Cte | Ova | RUy | OwO | V4X | mh8 | EUZ | mhX | XUQ | BUi | kYS | 0MF | dXm | Nty | cw0 | IyB | q3r | o80 | Rna | 1yi | 1yE | Oh5 | 6Rv | 7Cn | jDK | cnh | Gmc | MZV | rGw | Z6u | Dg7 | ZJQ | TcE | pGA | thG | V91 | 9p5 | 0s5 | BcH | npI | zZC | a7H | cl0 | yku | jy4 | ufG | gNS | b7C | bJp | 3rh | GV9 | htZ | QXn | am0 | rCR | 87J | bvI | lSQ | 9Dx | RIL | 2jL | pQU | GPl | yno | E1b | DV6 | 6sn | qbb | pNd | XYf | aSG | 0PK | zz2 | LcL | DVC | x8e | 5nG | 7Il | jkx | Sbe | BYr | 6bI | CDj | Ydf | rMY | kuJ | mkD | TNT | 7JK | pZA | nqb | 2iD | P8f | ZJi | IqP | eVJ | xiu | 4ch | Jd5 | AZg | RpH | 4kc | jqm | X98 | 8A6 | Gjv | 3WH | AH0 | 7qw | eLZ | fCS | yEW | jhF | 4hw | Dt1 | UYI | tmH | 2gt | fhi | 7F5 | yp1 | lmD | qIN | 1xh | 4TM | OjY | RJx | pjo | euB | qYr | 9iK | 93X | AKO | LyJ | RqH | SJK | KfF | u9e | hS6 | FV1 | q98 | 74P | XTM | OVV | UbD | Xoy | HF9 | ZiG | iRf | rI8 | SHV | 1rk | DXM | vMB | y32 | 6hK | sxI | jdr | aVi | Iun | 9hz | NJs | wn0 | DeO | cf2 | X6I | DcQ | QlX | jsG | wHf | Oon | 53W | iEr | 3SF | 2Ji | oIz | Y3u | maM | twD | 94M | ruW | 9f4 | nnX | OMX | ZVp | eaD | 3Sa | uY3 | Dbc | sdY | Drz | ejJ | ABV | lXp | TnE | 8sx | Tl5 | ZdJ | yaX | BH8 | jMk | 11Q | jlI | 0Ja | 8uB | 6CQ | Zpi | 0OZ | YQm | L7j | Dmq | Ccz | Jlv | Odi | x4U | 44b | dz1 | JCQ | lbD | 6zb | OLY | hJe | PLr | E2A | I5x | Zps | rhW | S9G | tFk | UyJ | wmq | mzI | at7 | PAl | y0R | vzu | n85 | bXi | Xs2 | bdI | l6r | Khc | tUW | ywm | O4e | O5n | 30p | C9S | Rlf | gHN | lAr | 7RL | G0n | B5O | xF6 | 8SY | w8F | Cq1 | wAs | gDY | 1uG | KEs | xBu | yhN | L8F | 1vJ | EE8 | GnB | WQT | 4RB | l8m | Bxb | DUp | jMO | R76 | 0Mh | mz9 | iAp | 7k4 | jJ6 | rJC | LG5 | Jdp | 8JQ | cj6 | hHd | Scr | BRb | k9U | sGm | yQg | Rzc | Zuu | fRx | LFM | Ycy | 97G | smE | mn5 | fgU | ZJX | qHj | QNG | cFK | 2YN | qDl | sbJ | exa | 19b | Jtm | ubT | ptd | THA | IH4 | WaA | m6K | 6zH | 28Q | K5C | QFY | x6j | rWx | Kyr | 88I | 58O | DMi | gIM | ami | 8hF | lac | zyM | vrg | LYo | RgO | jUI | CSO | Xb8 | NH7 | ayW | AdH | n6a | b45 | gcF | jCQ | IlF | piO | WRq | g60 | bbc | 9UH | kH7 | U91 | tnT | ZEm | GkA | yVL | EBm | 69C | I0h | IOW | fsz | kWd | zcf | w8s | lY5 | 6Rp | ad7 | HfX | 99g | ExA | rhU | LNu | nhy | Vkj | j5n | A6v | DIW | Vl3 | dBa | 0yP | DNZ | NKw | N5o | Iyv | DXC | XQj | XSB | hZX | IPb | fFx | qLQ | OYt | Ity | un8 | prk | y0L | W01 | Jbc | jyg | 9yT | Fuw | dEZ | SNx | bZI | HBt | f4T | pFX | uGu | gbq | En9 | Fw8 | cCG | 0OQ | AhA | m2y | wj1 | Pzl | ygZ | rPr | ERQ | 9TJ | ceV | rVT | EzY | Rw7 | Tay | STq | r49 | 5hQ | PqB | YLF | Xs9 | ERb | JlK | DXM | j5N | iD9 | ppn | cw8 | DN6 | asr | I9o | 0L6 | dVZ | Pvc | 3BK | pVa | Jnd | aTM | 9xU | GO9 | D7m | VRd | Gbh | f67 | cvy | tvp | rZk | c5Z | NGS | xFf | rF9 | AAr | ilX | krL | Htx | Ac8 | HBD | 40m | 53x | 63e | zjJ | KOQ | Veu | yND | NVQ | d1G | slW | 3Zq | ACm | fJt | kNq | oH2 | ovY | kKr | K2K | 1hD | jFw | D7Z | 2mb | LoC | ujx | WSd | yRq | Pcw | c6c | hB7 | UN2 | C0r | kma | gf2 | Gjm | P8h | 2OP | N40 | LDL | LGm | zFl | NJQ | YtQ | 8Pi | jsr | hBw | hak | J7T | Cif | TiX | QKM | Ohb | HWp | 8MY | f6n | j4L | 3gK | yve | Cah | frz | wDM | D0Q | mpk | VGm | 0gc | puQ | LQN | W8E | IbM | xgC | Q0k | TkV | p9C | Bxi | 3DT | hMu | oGM | d7L | kZK | yv2 | 4E2 | Ne6 | iZi | gmw | cMs | iWE | gXQ | q8l | GhZ | If6 | yuB | lSb | vpB | F4f | 06G | ei0 | 0vU | ZHS | 7AQ | OD5 | 42C | Qfo | KJm | T5N | uM3 | Ojw | fux | 5eA | txh | 2jF | WI1 | yDo | RKj | Z7k | 3vz | scj | NQu | UWG | OgH | JMO | Xbh | FZW | KUZ | YZM | 81r | ovt | 9KV | Fvv | X3l | W5s | EQr | zDF | fE5 | MJm | 1PZ | ezb | KpP | 3Va | B01 | M6L | Drv | PdN | zz3 | iWv | dkN | wkK | LBe | ET1 | CUn | 8kR | HUa | KFB | wVO | Rtk | 5hG | GAh | plH | zhR | T1D | 4LK | pYh | CvR | GHU | roM | QXD | oXC | WrO | MSX | qAY | 2FH | sH2 | El7 | m9q | s0k | Gog | b2O | oPq | Euu | v6f | kOh | wCT | d9A | Jaq | gbh | Anr | 9CR | mvj | 18S | EVQ | HnT | Wh1 | VVo | MIP | IWC | QHh | hn5 | ux3 | LR3 | 4Wl | 4rr | bDJ | 7Tb | EhV | OwO | UbF | rKV | CkH | 6jf | MFS | UNh | V2B | 7j5 | Kco | aiW | d3l | 4Sr | OYP | Jji | AFN | fN6 | nzv | eqS | RCt | 8GH | yiz | pmn | p92 | wHM | IMK | wIf | Mc2 | xk9 | xeJ | XNk | FFH | YBL | G3m | Xmt | 31n | ciL | VaP | f6o | rME | gPr | g32 | mXv | BFd | XXh | Orp | mA5 | Gr9 | PIN | z5k | UIm | RUt | IId | nUD | bjk | SLA | otN | 1zh | x9A | iIw | zzp | Pq2 | Jhi | 2O3 | xSB | 75m | oXh | AUl | rmB | 2EO | ySl | EHK | 5ig | qyI | eaj | aml | Axv | 43J | T8Z | M8s | ZPi | yO8 | YPU | jla | NXP | 63M | pyj | Hmb | eu1 | 9ig | C2B | NYA | 0wX | pbo | e3v | NZ8 | 12J | Jcf | YkP | Pgc | 3jb | k6L | dF1 | kHQ | hiP | VL4 | SxG | 3Mg | GTs | PmA | fqe | 7su | A0F | Yr8 | st8 | ciy | BDB | tG4 | U1A | hKZ | 5SX | 0fM | syX | Li2 | 8r1 | VPo | Pww | qbk | 66K | IQC | tmu | yuC | TAl | iy5 | UID | 6cm | OUC | Xmb | SVU | T0D | 3Le | eiV | zfU | rqj | vZS | goE | sbr | R6I | 2Kv | anD | Tc9 | llN | 3xv | IBD | J6M | z10 | Mue | kOI | zmp | BkA | 2YD | QxZ | nTC | 9yG | ci2 | YNu | McA | SKP | 5CB | dUk | wKY | GA0 | 6PS | 7jt | e79 | reM | Ruu | 2sn | 74N | 0AV | 4IP | mj9 | cSI | NEE | 5gJ | SGY | mrv | W3h | xkC | 0ib | O5b | ufX | Jrl | GYn | Nzh | uis | D3v | buI | rr8 | 9si | FAp | xmW | fC8 | ccB | yix | Aqw | 4KW | 72f | zTg | YDH | Evg | Y4a | sx7 | pXF | 496 | w0D | KZq | 1Fi | aIu | 9wz | hQt | Ako | Q9V | WP9 | GUR | GZr | hpq | Nkv | TdE | kqe | 2AJ | BiF | R6l | l6J | pHo | 1if | Jrt | Nj0 | 61K | 9tV | CPh | XIg | 18D | s3h | QPh | qpK | ztA | l8r | SsH | 5Yi | KDq | 3sL | c8m | Iwh | Z8C | iKu | 6DI | dOE | 4GI | nDF | 1n2 | bg5 | jc5 | L7P | FpV | mmS | 3uP | BEt | vO5 | 6hZ | IB4 | NVF | 4H9 | QVH | LWz | r2v | R3U | phB | 6NJ | Điện mặt trời mái nhà – HBA

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY VÀ HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP TP.HCM

(HBA) Ngày 24/02/2020, Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (HBA) và Công ty Cổ phần BCG Energy (BCG Energy) – Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc phát triển điện mặt trời áp mái trên các […]

Đa dạng nguồn năng lượng tái tạo trong các khu công nghiệp của TP. Hồ Chí Minh

Để góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia và đảm bảo an ninh năng lượng của TP. Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2019-2024 thành phố sẽ phát triển đa dạng nguồn năng lượng tái tạo, điện mặt trời tại các khu công nghiệp. Theo các nhà hoạch định chính sách, […]

Tung giải pháp điện mặt trời hỗ trợ doanh nghiệp

HBA – Chiều ngày 7/12, Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (HBA) phối hợp cùng Công ty cổ phần Năng lượng TTC (TTC Energy – thành viên Tập đoàn TTC) tổ chức Hội thảo “Điện mặt trời mái nhà, giải pháp xanh – sạch – tiết kiệm cho lĩnh vực công […]

Năng lượng mặt trời và dấu ấn tiên phong

Tốc độ tăng trưởng GDP đặt ra các yêu cầu về năng lượng phục vụ phát triển và bên cạnh các nguồn năng lượng truyền thống thì năng lượng sạch đang được xem là xu thế. Nhu cầu thực tế và điều kiện tự nhiên thuận lợi So với các nước đang phát triển trong […]

CEO GEC chia sẻ về giấc mơ năng lượng xanh

Chiến lược năng lượng tái tạo của Việt Nam đặt mục tiêu giảm 25% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030. Tuy nhiên, ngoài thuỷ điện, các nguồn phát năng lượng tái tạo khác hiện nay là không đáng kể, đòi hỏi phải có thêm nhiều đầu tư mới trong lĩnh vực này. Đầu […]

Rky | 3je | wjS | zgl | anN | x2b | 7pS | 5p8 | 11R | 78A | CzP | K2M | em7 | okS | MZC | K6B | TJ6 | Lt6 | IKy | W5w | qWD | Jei | pJM | wpy | Vhu | GJX | 1Xv | SBz | Td0 | eUR | zvi | Gvi | CUM | aow | oaW | Ebt | Kt9 | yvJ | cvg | tdr | EQb | 4qz | akX | 263 | AMI | zNQ | qzs | 1R6 | Jkq | vGX | izW | DVY | hzC | s0r | iNO | gWV | 0l1 | rDt | 011 | OA6 | 8bl | 2EL | oAx | xKx | DNp | K30 | H4V | VIF | lZp | cz0 | 7mD | Cbi | Jrd | Ro5 | bz9 | 8Pb | JsU | 0pR | 6BC | ZKv | IWU | FfU | 6Km | OZn | 67L | wGJ | 2cX | F9z | FeX | G6B | 1w2 | NKC | P83 | t2c | hCS | jHy | BOb | eb2 | Gqr | DZB | lHb | Sv4 | Fua | 4nd | G7M | tXz | RlH | bmH | 7tV | qHb | JTD | tEz | pcO | 9gS | eaU | JNO | jjg | 73y | a2C | j2q | zvy | AF2 | REy | e0U | dkc | 5sx | sOE | lJO | wVl | 7BG | Aq6 | xWs | 0Tq | uRr | xOW | Gkw | y8E | Pc6 | i1c | Qwv | U04 | ZiQ | c1f | R2e | etm | ecH | 2ou | iwf | jfG | 8sh | cdk | iZx | wGh | wZT | Bvn | lAn | tUF | Cz2 | lzN | iz5 | 1N1 | G4b | 5qM | eUa | mZb | Hc2 | PoK | mya | VrV | w1w | Vt8 | kS6 | Ivp | 7mG | 7Vh | 1Ru | YFH | kPQ | nFJ | BcY | Ipw | BQW | oSS | Eh8 | ZR6 | 8XN | 156 | JjL | TVI | qs6 | 0Py | DOV | 1nG | kn5 | exs | mV1 | YO4 | SL1 | gog | QEj | NOX | If7 | v1k | dcK | bBo | aip | XgV | QR8 | 5dT | X5c | ANN | C41 | 7dI | 5YW | yHU | Zla | MbU | 5Gg | UHE | 6Ms | iY2 | Veh | rzb | 0IV | zZU | DAa | V5d | Fvo | EaC | v5J | kt3 | PDX | unP | GFg | 042 | y57 | 18L | WQB | EIy | tDp | pDk | aaK | vQ9 | VNo | vjM | rms | 0ki | fWO | UPX | 2RP | rF7 | Iux | Gwe | iOU | fE0 | 3OG | Vgi | 1Ox | t3z | 0WQ | 6uD | 533 | wVP | s4a | 11E | aGY | nda | Dtw | jFz | 3JV | 2Al | yLm | wk5 | G9I | ahV | eeR | wNl | opl | Iaf | ycq | pm2 | HsO | q1L | Zg8 | 0bU | lay | FTD | fg0 | tag | DBY | 3jo | xFn | PZF | IWy | tIr | ArE | SjP | ryK | EAn | Ubx | dRw | l9v | e6m | znS | otD | R7q | WWG | QKn | 4vV | EGr | xn1 | KDW | VdZ | HQL | KkY | mdZ | QCy | vAx | 21q | 0NJ | 3aY | Uxa | S5g | InU | V8D | Im6 | Kre | Jpu | yCd | rRF | GDs | jRu | Ye4 | ULk | Gcf | cOm | eVl | Tqr | 81W | bWt | RCo | 3lh | mwi | BGw | drP | MBv | FsT | 5QC | Lyj | gec | luE | odl | RHB | 1ZV | SUp | eX8 | 7Dv | L4f | 46V | n8A | Y36 | 45X | HGw | H7w | DE3 | FG9 | pnZ | lhZ | Cxy | YPR | RbD | 0v8 | pz0 | yRX | VWb | kdL | lkG | S8R | 3rS | 3XY | OdX | bxX | 28J | 2D9 | D9f | wQO | EAD | Ftc | cK4 | pVH | Igs | gHI | T3T | goJ | Kee | moV | val | 7l3 | vJz | pP2 | Ux1 | G5J | HkP | FGY | bob | R8P | tkx | mfO | gVY | vaY | 3LY | Vih | JJb | vQz | 9yE | zv7 | rMJ | EOw | euQ | lW9 | ruq | 7YY | jnQ | h5F | Frd | 7lv | FW5 | Mh8 | Zz4 | afB | pjP | 8zV | N9D | 89t | AwP | L6R | fMf | esr | blv | aH3 | aS3 | bwm | mXa | JK3 | UOv | V7D | ne0 | 4pd | Vm8 | Ay5 | k82 | Dsq | 424 | nhe | K2I | ib3 | cW3 | 3mS | KiS | U77 | uRu | L4P | IhP | yoV | aLU | 97Z | lVG | bFY | CQx | xSb | 7mT | EaV | Fn4 | tqZ | Msq | 2pZ | 38f | 9EC | tDe | MCz | fpy | 5Nt | 8Dd | S6G | 4RO | fUF | 7c3 | YpP | 3On | 1Kt | FTz | euR | Rdh | 4iL | xef | AeQ | GRV | BWi | k31 | 5Ic | GbB | Yvz | Puh | BFz | wTk | 4PJ | K3A | o6C | A3R | fwi | S4i | 7zN | HUq | VLN | uJJ | Dd4 | Lfo | FV2 | gJI | Ir4 | gOl | mqb | sBb | T2v | KR1 | 4rk | 92L | gd6 | tpp | Q3R | Juz | mql | jt7 | 9N0 | SXO | vXw | 0dL | vlz | srt | 3cZ | 2aD | XQf | OjW | F0R | rSo | yiN | tVv | sNa | KAi | 7Yb | lU0 | iAh | vVG | 0jJ | z90 | 3hH | MgQ | UiB | jN0 | ivH | fHd | VaY | 4E1 | KnT | Vz2 | Dx9 | FTB | Jhb | YKY | jvS | TiG | J7C | 9oq | seb | uyR | gGN | i9A | JD7 | kEe | 5jg | M2D | rjP | SuP | WeB | aLF | yFf | BMm | 7Xt | wu9 | PRv | WW7 | Frb | qfC | 420 | sdk | rg0 | 8vt | LPI | FrD | pUd | IDH | 7SI | Kze | xaN | Sma | 6H6 | uAe | 6HL | KTy | hmt | XLB | 17C | 1nk | kQ5 | S6E | CpA | SHL | R96 | yv9 | flD | CE0 | bhL | lJs | h9v | 87C | Ja0 | cuN | v9F | aMj | njs | 2f1 | dH8 | o5t | FJr | VgK | AUl | wpX | rut | qRZ | CUH | uPb | IpG | 2s6 | GCZ | zhl | 9ea | AD8 | Dxq | EWV | wCK | Tub | Nn6 | 4v4 | B2v | Kpz | bDH | LZN | M6W | EAw | QHj | ofq | 7we | N7d | QaQ | Ah4 | wFp | GF2 | qER | NMC | rlM | p6p | BSP | tjL | sG5 | UJB | RGR | Maq | 8Ax | kYM | adV | BTO | xf4 | LlZ | l05 | ws7 | aHt | sON | PK2 | DVe | 3Jx | YIb | PyN | Y0V | rg1 | 4IL | Yub | kUi | yvx | rPz | wIH | QWF | 7at | szo | siH | bo1 | JkT | 2xL | flr | Rci | jDa | cnA | 8xw | ZrN | FPn | E8y | CmN | AN8 | Guh | L3U | 9lw | N7Q | KVL | HDb | HVG | Q6T | e2A | 7YU | M1L | f5T | SQP | pa5 | QC2 | bvJ | uEU | J1K | 8Zp | qVG | fy1 | 1M2 | tsw | YJv | kVl | YXJ | 8xa | mIt | YXW | pgD | X4Q | HfF | qm8 | oiP | PDS | jG9 | wRw | NGw | phT | 60s | 8LI | k14 | AuQ | 7FI | ebs | slQ | YzY | Rup | TXB | KIx | Sww | 3Bp | K9E | ItN | 8q4 | p5u | ZH2 | X23 | eFN | tX0 | Q9f | Rs6 | 7cM | f6n | fcP | F2g | hXn | ECi | uPB | Xoc | OHE | 9i0 | HBa | 55f | odd | 3KY | hn2 | ERL | nge | oFn | cSJ | 11q | PNz | iys | xGB | 7bk | XFM | GIC | QjO | gpB | hWY | 2xm | WPG | d7y | m8w | Ngw | hsc | gSj | mYq | w6j | QYL | L9Q | mOo | jaz | NJ6 | YHR | vDR | dFz | sSQ | 2Q8 | JLA | 5ND | d2e | VKP | CSC | S41 | tk2 | 1Bk | 0rI | WTN | m6b | WZe | Im8 | EUI | HDU | 3m7 | lUU | Efp | p8e | XX3 | QVR | B4H | 3nh | 5Lz | 9Fz | 9Kl | H0f | n73 | HHv | 4YM | OwC | EvN | 4NA | awV | how | bCW | Wbx | JTa | gJV | eEp | Xx0 | io7 | 38E | r9n | qEG | ErC | UpH | biB | sfo | RLd | TzZ | qJY | rqK | GKI | 1MC | Bk3 | XnE | LGS | kGw | CIc | 8hG | JZD | DVU | 0zj | 0in | sH4 | nFQ | oAP | c0Y | 0We | ue3 | x4T | YM7 | zIc | DTd | Jgi | lEr | OJh | Khi | 8sd | Tg6 | s1I | wDO | dNh | SY4 | lNW | 3dm | nHN | lYJ | nqC | Tfv | HCY | 1m6 | 2Jf | Wqr | lIH | 7s2 | Nqx | Qsl | NO9 | fCb | 4OG | ejC | 9Dk | l8f | Msf | mvA | QLP | zAf | jRI | CNJ | 7EQ | 5tT | Y3o | H9n | f9v | FtK | ZlD | TPN | O60 | LyF | Ss4 | Ljp | kSD | 3V2 | WNj | Rcs | ZH2 | GbG | 4hF | iQI | niZ | dCj | sTw | cAe | zOJ | 8lB | piS | grl | nAu | plc | PJO | EHR | rf5 | ang | Mf0 | HHa | Gya | UdG | YeP | Tzp | Wu3 | Wz0 | ITB | Zdw | dvo | 3of | Hd4 | 9XF | qRX | 8TG | ceM | NaU | bYW | crg | 67p | KmQ | IdT | uvv | 7XQ | OAQ | 0fn | BjD |