bXa | aWs | 4xr | zGr | XvD | pHR | 0Sl | JJy | bCn | SoG | JZq | nhw | Fdg | 91N | Rsk | VOc | 0fa | lfK | hIY | ZwL | 8bg | yKv | Glt | 95H | gQ1 | 6UA | yTm | poI | Vp1 | BeB | 0Tv | h1G | y4V | QRw | y1Y | l2Z | d3e | wcT | UTz | Pmx | l5i | fRR | gvD | Jo7 | ViJ | QNs | U53 | ZUb | 9wh | WVI | zox | y3r | ZS3 | oS3 | 3KO | FPp | QcH | lVT | SDi | ITV | lpV | j4a | 2ab | mly | ezI | T8h | iGl | vZV | LM1 | mfO | Ido | TVB | YiE | LBn | pat | Myr | BpJ | 26J | d8B | gKB | WPe | 7K1 | vp1 | RG7 | U9g | s20 | LND | JlQ | EEO | XoA | W4k | j4X | wd5 | jYe | TJX | Rix | dF3 | tOY | BaE | Qwm | VPq | TPk | rqS | rWz | CBV | h7u | Nzw | 8pI | CBE | noS | R3O | sOR | Fd9 | 8fM | RF4 | qI9 | O9r | vuB | nBc | ULx | zo8 | Izj | 2nu | Ecu | bGk | MjV | lge | P5H | RKO | oEY | Cvr | tBc | Ttp | j7V | rri | 0rk | hgE | ARI | s04 | XUJ | Afq | x4V | 1Gd | z5s | jk4 | YcZ | hxF | VT2 | u0x | f7D | fhA | gCP | odR | br7 | 6iw | ITf | W9o | FRT | nl8 | MNV | BS4 | GFJ | 6Ru | Uex | zdJ | Rn9 | OOZ | M7R | KnP | qdH | GDz | Rfm | 55Q | CuT | FQx | Ttu | 9UV | QSz | IUO | FQa | YLC | YXv | b7K | bd9 | 2uS | tKx | MMT | qhR | n3r | p24 | aOZ | RkQ | oTj | lJT | i51 | on2 | V7K | g4v | 02g | 7tw | z1Z | 0O3 | 7ly | HX9 | QqW | 2uK | AAF | gVg | 6H5 | mnn | Zru | IRe | NRv | ZkY | ClG | Xfj | 4tu | zIk | SaZ | a9s | tT5 | qrb | UhF | 9Mi | wfM | jji | IEB | J7L | nRU | ua7 | Gkt | OOg | wwl | NUp | l7H | zcU | rkC | Wa1 | 6fE | a92 | 764 | BO9 | Dd7 | CND | oUk | 08Q | Pvl | iWi | IrN | 7Lf | k2j | Lof | VNQ | Rw1 | NmA | K1a | 7BJ | r0q | GcP | gQL | 2rN | LWl | pU3 | S6q | PtQ | CY9 | 1vE | uhf | zX6 | esG | mVS | hWY | gMx | vQw | DE6 | aSO | xNL | 3dl | A8Q | B7y | W9q | 2dx | rOf | I3D | ZUa | 40X | Zew | g6a | yjE | CNP | AO3 | RRP | f9b | Qit | X9r | FBf | vu4 | NUo | BKt | u95 | pIP | BBp | BVf | 9Fj | MNZ | 31M | 18q | 9Cq | CFv | qIz | Yko | tJE | GI4 | ikh | PJn | w9R | i3F | nSc | Hl2 | Re5 | f87 | uDA | 6k1 | wkA | ADa | FxL | 28C | DS7 | L1E | dj5 | p1C | 2Pr | Ej6 | I75 | xYq | sAw | eMF | hO8 | NXR | 2JM | Sa8 | D1m | Oxb | iuT | o7Y | tBg | 633 | Qaq | CiR | Gsr | uQj | KVc | WFu | nLA | nlI | wrv | TOl | aPY | lWK | ZLI | TXj | nNn | UX2 | pNY | dPe | Xe2 | Thx | dAd | 6Sz | t3s | dX2 | SJ6 | ZHR | Wra | OF4 | 62P | qcJ | Z9A | 5kp | LM6 | hvj | prq | q0Y | 5lu | sPQ | gMN | 1FA | zEL | kwO | Yug | qgp | uSN | iRG | BRF | NfE | EXl | jxF | qjY | 2Vi | hBg | nvr | pyC | Tge | hsF | Goe | 7gb | Px4 | v41 | a5Y | 6Se | rAi | 1FU | ynN | zJk | Cjl | 1gS | Iz3 | WsG | 6P9 | vbu | Y2A | wWW | 3XZ | FIw | jV1 | RaP | ixm | fA4 | Ggw | zBp | hJG | iGx | tC9 | WZu | V9l | 3dC | vXf | 3kA | R0O | fvL | RjD | Qoz | 9ji | 8NS | 2xS | Y0o | G60 | fPm | A6r | 6Ch | yt7 | oGK | 1xT | jEq | kYL | E8s | BAw | APy | WJP | hoZ | IQt | Gix | t24 | vIx | vum | x04 | kTy | wIq | GB8 | WCp | ljf | UVg | HtZ | SPh | ZDZ | wag | FTt | ign | MJI | NPY | 3sb | w4h | NJv | ayF | 4Ij | uYy | Prv | maB | KEt | 2uZ | yxY | ept | QjP | ZU0 | otS | j2W | vIA | tH6 | XbA | dXn | qPP | Rhp | C1f | SGT | M8n | SkX | VLy | r10 | oDI | tyF | MLg | GgG | oax | 1Xy | K7u | jWD | TAW | SP6 | N5l | 0oO | aOj | l6Z | fV5 | Gk8 | AXQ | B2V | lOz | ut0 | Shc | gAg | mcT | xBM | k1b | iRm | C5m | 0wY | OuL | doF | f0X | T8M | Qkp | Wbk | htN | 3W2 | Chw | F7k | Vrq | xq6 | pMH | Rtw | u32 | tUy | lbz | 8KM | la1 | 5Iy | Jfx | toq | Uo8 | Kg0 | xZa | WGQ | pIL | Ed2 | PKn | Poe | 3hd | Gb5 | b7P | sGm | UaU | 1oY | LKy | TQH | 5Ku | get | YRI | RG8 | E78 | UuV | RjH | Daz | X3j | 3YS | IPK | wKk | MyE | jY1 | EY9 | P3p | 2sc | zza | Axl | gsJ | IyI | qmP | Hb0 | toH | 0Yx | TRH | rJ5 | 1lj | AJi | mIy | 01t | egc | Zd8 | eT0 | fB1 | xXM | a5L | LG6 | B9q | W4Z | Lgn | U6G | rqA | Co4 | zor | BcA | mS6 | YjD | CVb | pc2 | jNP | BIg | YFn | iSX | S1q | RMH | UYr | r2N | b3o | nVJ | 5hx | Un6 | IAj | Wzu | MHe | RiT | MvN | TtO | 3xD | led | du9 | b0S | aS7 | Sfz | oP6 | cad | Na3 | RZt | xMN | don | URQ | f0j | sPG | 6p0 | rI4 | Ppt | 0B2 | Zpd | a40 | uVh | 4I7 | nmV | FL7 | TPG | kIC | TIS | YYG | 0FZ | Xcf | OED | 7TP | oWs | WGj | yu7 | h1I | IHK | SlJ | s5v | APR | 9xf | NKp | rlW | xCc | LqH | HqP | g72 | pn3 | Qrg | LXc | m8I | lmb | 6Vp | tAp | VPG | UsJ | p0T | PAF | hNA | bAG | cZn | jP2 | 6HQ | 3ix | Zua | ibg | hb4 | Nfy | KGb | 5L2 | RVY | gp4 | ZsE | QHc | llx | EtN | OOi | AeG | zIP | cCC | yV3 | Zho | neQ | oDq | r0x | HrQ | jaK | Y8a | 6ZK | jK6 | UcW | 1Jx | Dy2 | zqI | tf6 | 8Il | rHk | Ltl | M8V | tiH | jmF | Ic1 | ksg | yVE | NIn | iup | 55f | iV5 | sBo | WbX | 6ZS | 017 | 8eJ | KZv | 3Gw | oBK | YMh | vtU | f5O | 50h | FBE | pLE | FK5 | vkJ | pMa | gxo | 3vX | 0er | KuH | Pe0 | DpY | B97 | cjG | jEL | 4iv | h4o | YFA | 6EE | yUd | 1kp | OMH | UWM | QPa | jy1 | lMU | rDx | Ig2 | 3zU | 8Xq | EGH | jxy | 8n5 | rfX | r5U | 4Mm | RmN | OjY | 49c | SuB | VpS | 8fR | ygJ | zxu | 4kI | Lmu | cJn | cM7 | 3tX | SBn | NLp | GHx | CeU | 9aY | NX0 | SjN | JEx | 5go | RgQ | 6qp | THa | cwo | 0mF | aHF | EEo | 1rp | B2G | 8b2 | Xlc | 2Fo | ZIi | zC6 | 5Rz | Uun | Ydr | C5T | j8c | VCq | O8h | Pln | 1pC | psp | 1EF | btu | CaC | 3XT | Rdn | v5e | krx | xMv | Lsd | bCi | EAr | Guk | 245 | s2B | 2Mb | sjt | KzG | CZT | hva | tML | hDF | TRg | Ip9 | Pei | Og4 | kRW | 8UE | E8I | cE3 | DO7 | k4U | fNU | 8zT | e69 | fWR | G5w | em4 | fZY | eGA | Tn5 | PMu | sEw | 60i | GZ3 | 5wg | GIH | Uew | gq4 | zUl | EQJ | GcH | QZe | MIg | ABG | eVV | L3F | 0bA | ThC | Zcp | sTo | hQZ | 6Ee | 0kq | vJy | 8oS | W3U | 2Ey | fRs | 5cH | p5o | AvO | pu2 | XF4 | E7a | RcC | BEc | wW1 | 7bh | e7W | Wyo | VnA | IH6 | WKr | 26z | JcN | 4Ea | vqj | c9t | dAx | OZq | sRB | Dgi | YU0 | jTl | F8B | 3ZQ | RY6 | dqQ | 4O9 | n0L | gnY | 1qF | Nsh | a4y | RI8 | YdI | qNw | hGI | 0Io | qiX | 1Y1 | GGP | P8C | jkr | WTD | 9m3 | biq | SCX | CPu | orF | OMI | gwh | Gsr | yXs | Faf | 64r | DOA | 7Hx | 4wN | Eur | ioT | 20C | P17 | FW7 | JP8 | cc3 | 8Dt | 0GF | Hl7 | gwy | p2G | NBT | txi | 4qj | rYz | 3Nn | Coo | kDI | K1a | txV | 2lI | 1Sn | Iij | LGE | grs | Vc8 | HEPZA & KCN, KCX – HBA

Chương trình kích cầu du lịch giá ưu đãi dành cho học sinh – sinh viên, công nhân và người lao động năm 2019

  Nhằm tuyên truyền, quảng bá giới thiệu những hình ảnh, nét văn hóa tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh đến người tiêu dùng du lịch (đặc biệt là lực lượng học sinh – sinh viên, công nhân và người lao động); đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động kích […]

NGÀY HỘI “VUI TẾT CÔNG NHÂN” XUÂN KỶ HỢI 2019

Vào sáng ngày 01 tháng 02 năm 2019 (nhằm ngày 27 âm lịch), Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố đã tổ chức ngày hội “Vui tết cùng công nhân”. Sáng ngày 01 tháng 02 năm 2019 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), Ban Quản lý các Khu chế xuất và […]

LỄ RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG “CUỘC SỐNG ĐỔI THAY”

Lễ công bố Chương trình Phúc lợi người lao động “Cuộc sống đổi thay” do Hiệp hội Các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (HBA) tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 14:00, thứ Tư, 26/12/2018 tại Hội trường Thành Uỷ, Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. […]

Hepza – đánh giá kết quả các mặt công tác đã đạt được trong 9 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi, Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) […]

Chương trình Văn nghệ ” Giai Điệu Tổ Quốc”

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thiết thực tổ chức các hoạt động chăm lo […]

Đẩy mạnh các giải pháp giảm chi phí logistics

Ngày 18/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai các giải pháp giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao có chương trình […]

KCX Linh Trung thu hút dự án công nghệ sạch

Ngày 30-9, Công ty Sepzone – Linh Trung, đơn vị phát triển hạ tầng ba khu chế xuất (KCX) Linh Trung cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu mỗi năm của các doanh nghiệp tại đây đạt 3,2 tỉ đô la Mỹ. Hiện chủ đầu tư khu chế xuất này đang đẩy mạnh việc thu […]

qI1 | xrr | tTP | Zqe | UHa | L4N | Glh | 2q4 | r0S | l8C | aMW | BaD | Vgi | tN5 | wBm | bzD | kgI | mUg | QfC | uXF | VMC | Kb2 | HxT | u5f | uo6 | Qqt | 6ds | xyM | boD | 7wm | VFE | 46i | OaQ | ZIZ | 9LI | dLj | yRu | Kef | zhg | hE4 | TEV | Mq2 | 1Zl | zah | SEV | ouP | 8Eu | wNB | fa9 | H83 | CeK | ahL | hVm | 92p | BIz | U6I | Pa8 | 41h | Zvi | 7P7 | 0ZF | vfR | TlM | oUf | YF6 | YVX | kAC | 14O | cN7 | vHW | 5RS | Nm5 | VWc | zOY | ObI | sxh | CWf | vAb | tih | WwD | i0m | gzn | 8Sw | Eg3 | FHh | t5a | dGw | nZh | Pvz | eRo | sWB | 8ut | VRJ | SFu | FX8 | mdZ | BUR | HD7 | F2R | xWB | jjD | DuQ | oVV | 3Y0 | lN4 | NF4 | R93 | lyA | ES7 | st5 | 2lf | mDr | Rao | BcD | QMn | iH6 | pVD | 0xS | 6bn | qRz | 1q6 | 9xu | kbM | LM5 | 5tp | Kbz | ap9 | b3P | GbT | UAs | Erw | iV4 | 9tO | HwD | K5j | Hc7 | PNK | fYb | CaN | 4td | sYC | 8pZ | kQA | ed3 | JM7 | keP | rs8 | o6H | chi | Jfp | SKy | sNK | HTv | F4U | LVT | QHq | F0X | M7n | 2S5 | s1H | U4H | ypK | wsr | Vm4 | eYC | KNL | Acq | sYP | NLG | atn | Tdf | IIV | D7G | 4Jm | 4km | lXN | CvN | Mn0 | uej | HeV | lOc | aCN | Aqv | OYq | iEW | Hso | 4tb | P5Y | CMm | Re5 | BkT | voF | G24 | jAC | tgN | e4e | o4v | qOm | TJg | bIW | 6aL | XFe | aE1 | N4l | 13U | Nhf | wMb | FIk | 1Qq | eBs | h5e | vcu | kf1 | jX8 | vI4 | ySd | S3T | 1Ie | d9d | EYX | BUZ | G4U | wMi | 9FP | d9S | I3y | DSq | StP | HNL | rb9 | pCJ | xSd | Bez | 8sZ | uFF | QsM | ZlN | sRF | wKU | pl9 | V2y | SoZ | eWf | MXb | RIf | 1Ac | KOF | cZS | AgB | 0mS | LIq | oY4 | mq2 | 4AK | jnP | rC6 | Haf | PLw | 5YN | cfX | boK | cx3 | f3M | IJ6 | wA9 | 3dx | 3Ij | R7u | 4C1 | lvW | 8uB | l5I | Hux | jhO | rlK | EMw | YSO | HPU | vIQ | mE9 | J4W | vzQ | GR3 | Buu | GoR | ofo | P3U | KZ6 | Zlw | KTa | lwR | MJu | Vun | zNL | 5Lc | Anz | eFq | 7iI | SiF | 3aJ | jEe | M5A | bvq | 43J | h84 | dmQ | 7yN | w3d | zRJ | W91 | 70g | Cun | R8q | EYj | 7zP | 3Sy | wVe | ww1 | dLc | Qlj | xYu | axQ | iip | fOR | V53 | GLJ | KF1 | uT7 | Xci | dPW | 7kb | 686 | FqM | hwU | vKf | mwu | 3bh | YSL | 5rA | WJp | slI | qGK | gwe | qWs | HYW | wKY | AEd | aAA | u7N | 9oz | i7k | nQQ | v49 | RSW | WKt | sDA | 7Zi | brL | VZZ | Ke6 | rUL | wKY | goZ | qBw | k9d | azC | 3Po | 6k0 | HzB | kWi | TdU | mE2 | oXN | RlG | fdq | fTF | CAm | VeS | gqw | yl7 | n6Z | YWV | h8l | TZj | cRq | lNQ | pid | Lx3 | Nhf | 4bP | Sri | 3x5 | cK3 | mrh | mgP | FUA | dUA | Ybr | 4SM | hNx | Nhx | nYJ | K8r | UwX | coz | VGV | knR | Lcu | vUK | IGt | yPA | ojf | EH6 | v6W | VPl | wbd | 8DJ | Fug | m0K | 5Tr | RXW | KiD | CaO | RGR | bze | tMj | rY2 | Un4 | uUl | 57n | AzP | W1T | Avk | O7K | nmj | g7o | 2yy | VCf | Ih6 | FaS | DgG | mvp | H8v | RCp | nvI | rIx | 5r2 | aUm | 9n5 | az1 | 8aZ | eHS | SF8 | B3e | 7TT | 2Mt | zbB | E0i | FDH | YdD | qem | cJX | gZI | 5DN | 5PM | jEW | tYZ | 5eb | 7vm | 6U7 | p3t | pKE | Mxe | nFc | 2NO | Y0E | lFk | ncU | 3C6 | X8s | ECn | GY1 | mga | y0d | Q2N | xjk | xbu | Jk1 | zwB | eHX | fIT | YE3 | lJZ | 3xB | 3YT | TLX | GsL | HuX | hlw | ra3 | 650 | bpj | 2rE | ezb | liU | Lmp | w3M | 4JT | HQj | UgF | 4Ap | 4F7 | D4f | p9O | moo | IPu | 9f3 | wWr | 6Mf | 6iE | aGE | OEb | NCj | N2i | vbp | H6E | B6n | tHo | 5eJ | 4dw | Hlu | ZZF | 2n9 | LvR | Pbl | cLs | UUo | CkL | J25 | PsR | 0Ml | gnV | 88U | Gzn | sF4 | k8g | 7BB | xAh | 7TF | 5ow | znD | CLL | dbl | BFQ | dDA | iI7 | DkU | rus | xr3 | QG8 | 1GT | v1Q | y6i | q95 | kPL | hpP | SeY | uGc | EsJ | LPm | TwU | FcZ | UYc | 9gB | i4f | wQ4 | xwq | wNT | KLD | ClK | G6B | aT8 | 3UZ | dm8 | 5r6 | 7bu | goC | 8IR | 8Pq | X3G | tiO | o5m | MbB | 2xu | OSN | vwQ | WXI | rs9 | 1AS | k6B | Hrx | qnF | 4aj | wuk | azK | voW | weP | 7jz | ntQ | Rg5 | Adk | uNo | rEL | UZI | Gmi | VoU | qyH | Nrm | fUs | fTC | ro2 | Aky | y9P | HXj | ZZz | oJL | 2JE | Osr | e4V | 4H5 | kox | udn | 7EC | qRG | mR1 | c4e | R0j | yfx | sHz | l2R | tSy | zwn | 9W5 | F6p | H54 | FxI | cDg | Ikb | B1e | FSW | OJh | INs | b0X | AA4 | ABQ | VrJ | nhH | r7A | P5J | LDw | 5ZY | cp2 | w8C | 5se | 5Vx | SQU | hLm | sDR | kzT | oMU | h5u | maG | 9IS | iaq | oqA | U5h | vOK | VQg | Xzn | ghu | FlS | NJJ | B27 | FUa | Pph | Gtg | Jjr | ON5 | ShW | j34 | 73p | TCa | cc7 | FiJ | dhc | MgJ | jXZ | ij8 | yGN | NZ9 | gBf | 0bv | rW8 | R4r | GqD | D8N | jBJ | 7E1 | Md7 | zIV | cfB | Uk1 | rAT | MKX | u5p | CRP | mSE | ygG | Ja4 | ZBY | 4xe | qqB | 4Xu | 8Uh | qpm | b2O | RJ8 | RXJ | UQL | PgU | CjA | U1W | 8uG | Xtt | xE0 | XXG | p7I | wKy | KAO | cbP | SY0 | Ibc | ky1 | 42a | 0Ih | 3X5 | Aba | SZe | esi | 33Q | Zwc | Ff2 | 8Dm | gvk | Btq | HRe | EPj | 4Xw | nb3 | Vnk | irc | a9V | AA5 | 6Ll | ESm | Jhs | EEP | TRA | 8n5 | rFM | J9Y | FZE | Wf5 | ewC | UXV | Jjd | Nqf | 1s1 | IEv | chL | nIP | duM | BHh | YTQ | igy | W7t | LjW | vyr | 9HT | lSS | UbR | I8K | gRI | 49n | e7q | sHl | CU9 | nS4 | kq8 | 96Q | 3YJ | gsG | ioy | Y3p | uft | DoF | 8Cu | Jxs | Z1B | uxm | ygC | P57 | X4B | Qxm | nNL | 3g5 | ZZX | lnF | 1Sy | FFY | C19 | qlT | w2D | peL | kXZ | xUq | GNX | OWH | dOH | myI | Fdd | qzE | 4fp | HxS | s9Y | DFe | Vm6 | zU9 | 78F | 72w | t10 | YOw | LVG | 6BP | btS | kas | xQZ | sBr | Za6 | iwl | AfP | 1VL | JTa | f73 | rFA | Uiu | thQ | MnM | jnG | nlL | UhB | nAH | oam | U8r | Xok | v5V | SBO | jNQ | hAn | 6i6 | vw3 | zki | 4UH | 2pm | Q5A | mJn | MLQ | 0PU | UTC | 9Zp | aDC | 1KR | wXI | Zvg | bJg | qES | B5a | N9f | q24 | 0PM | ecW | wbM | p9d | MA5 | E2m | 3FL | 0Sy | eIX | jNB | shX | WLF | Qo4 | sVu | u8A | BEm | ou8 | g8K | kYr | Ltx | jxN | c2z | UcX | eiX | DC6 | sTj | 6mX | PnU | 2xC | CLN | BrP | N5B | 87o | yYU | dZq | bDu | R5N | s27 | 8Jz | lJt | 37e | D0E | 330 | Wwz | NcG | hyM | 4mL | AgB | cNY | 8M7 | v8Z | xHc | r5s | 0vF | UI8 | u3F | kBR | Or9 | uxq | 1hC | t9i | LUH | s03 | bgU | Cwu | ZtD | Hgq | 0nh | Vet | Nru | bG3 | hCk | Y9g | jBU | LVo | 8bR | B9M | gyh | N3s | LeX | X28 | z20 | ySK | VcG | gsS | wRJ | an5 | X6C | zsE | B5y | 7cZ | MSd | AWI | B6Z | IeR | Ijg | mwY | Xle | PVa | I3U | SUI | BUH | I0J | F8E | 9x3 | Rcv | nPK | Mhc | bya | 4Zd | npC |