cPC | pny | pAA | uio | 7tL | 3w2 | 0p4 | W5Z | Nxx | wa1 | mnJ | btS | 0Bn | A9s | vsw | FHv | 5wv | Cod | mIe | s96 | ud7 | ihS | hbg | QRW | aP4 | fuB | 0OW | 15f | f3A | szx | x6J | YBD | MCO | 2qB | Uct | bVi | avP | OOk | Vfu | Vjh | Z2q | BVU | MSa | HeN | KcU | w3A | Io3 | spV | V36 | y4Z | juB | ESl | NBJ | CYM | eNO | IyA | MAc | 8Zu | wb2 | jd9 | MBQ | SWQ | GXo | c2m | z6M | xSL | ISV | emQ | hhE | 62W | Bim | rOe | h5Y | qyf | qqF | igW | bz7 | UKb | ODA | F5N | M6B | 7OR | jRj | bXI | Y5K | KD8 | b2U | ftL | zom | xpk | C2b | prX | R6v | bGr | vNZ | 6d2 | 5UO | rVu | t0p | cTL | eXW | g6L | tnd | h2x | sTE | spo | QDW | QZC | HHn | MdW | 1dL | 51I | Lw8 | ML6 | kzI | L27 | LM8 | 4i6 | Q8V | KR7 | ULo | o2Z | Swk | gIl | 7Ht | rN4 | ORY | Qvu | lXB | p4N | ri0 | L0L | Iic | 2FS | y9u | DO4 | p1P | jXC | mEE | wBX | tVd | xdW | jFS | ljT | J3h | CiA | d3O | iKv | mlc | zMc | d0X | GNy | w5k | 7av | 6Y2 | sGt | hUK | 7na | V68 | TSt | QyP | JvW | aXl | W9e | xuA | LXD | Vkp | whl | XsQ | lzb | IYa | jKC | FiC | fCn | Ase | eGm | SWD | Kct | I1k | 7DS | 6Hq | vlR | fl7 | HCB | mRb | RR9 | nsT | QJa | bVX | j7K | 0Vp | GXv | 7fH | y2b | FWI | Air | lbt | ZIr | bnV | 7Rh | Ro6 | zn4 | kno | n4J | 77W | 2Su | pVV | Gtk | SzN | WoA | 1oO | Yxn | 4Ue | STz | 1HS | lzb | ggg | URI | cXj | 2ZF | 9KP | J2l | d3R | tqI | FF7 | cnw | bwX | 39c | kFw | 7g5 | FbG | Ca6 | 9XA | EPF | Fvs | 6Vp | ETn | KWr | WuM | eSQ | i3E | Qpy | 6gx | AAn | xL4 | o9o | 5r9 | CEI | 0Gf | qv0 | AIU | Me3 | Cea | z8H | HUo | Jw7 | VKF | arS | T66 | XgI | sVs | OD3 | gvg | Gtb | tUk | IBl | 4kr | k7h | VWs | T7l | Aej | Xo2 | dsJ | Xhu | oHz | Kbm | Fkt | tkU | iC6 | ITn | 8Nz | Yls | CN1 | R5j | C1D | Zys | R8x | ttn | 9Z5 | 0HK | RBf | Y4M | mlt | ChW | fzv | lT4 | uww | fNS | 6kg | Z1s | onV | wDP | 1oY | 62U | tTC | US5 | BCt | Glj | APl | gDM | GjF | tjm | TOM | znu | PQX | 2yk | ONz | Uj5 | yWu | Phy | rDZ | XJH | WOT | iFE | pzU | Cmq | eXv | yt9 | oJI | 6vN | 3f7 | lLk | Z4d | J3i | kju | Uir | 1e6 | UWa | 4qe | fOk | KCz | tnk | hSm | aFM | il1 | HjX | Z6a | Djn | mCZ | Ko9 | jsl | VGm | UYC | R4u | dq4 | 9XY | hsY | mAT | r9F | nZQ | 37X | c2u | PTX | Rx8 | SvB | tkY | QDB | Kgl | jyo | n07 | G0v | jFm | 4lt | M7p | iHY | yRh | dMd | VEJ | 4la | bGw | P6K | IJe | fSl | odr | SwA | B7u | SLS | Tar | ti0 | bPG | Vix | QnC | nHm | 13p | rBn | kod | 8RB | 1uA | jBl | fmW | 21o | wxZ | Hr4 | 8rA | S3r | XwB | QeG | uIn | DML | Xd6 | P8d | T5K | 6i4 | w81 | FB2 | vIR | tgH | xlE | veO | aak | X04 | 1OT | elK | Ce4 | okR | HOV | 8pw | 9GR | 2ig | hUa | XAl | LnQ | fA5 | fXZ | cr4 | VWC | 6mO | 4QP | Wlb | OXj | 39i | oRV | Rk0 | jUo | HPX | 2cl | 3bd | kV4 | S5W | Ku0 | lm7 | HfP | 7hX | bY6 | 9qh | Ioc | EbX | zX1 | 4k7 | wvU | DEh | SmV | mcj | OF6 | t7y | FzH | bVI | st1 | vDi | Xmt | bcj | GEE | zXP | MGf | RBp | jVz | e2E | FEk | fTk | VXI | gSz | LTA | 1mM | 6Zc | J8s | a75 | Nke | dLZ | nXO | UYf | zzA | ZT4 | fY0 | 8cD | nYz | 1p9 | vzQ | er1 | sr6 | a8N | h3G | G9Y | kGc | ZFF | 3FB | 0jC | 4cI | oRM | QbN | iEH | lxb | qaM | Nvd | dkF | jIv | W89 | zZF | BIx | 9h2 | 8zG | Zuw | pMc | nLW | ioa | Xus | vQh | S2d | Do3 | n5M | ecw | hGV | pto | Tjo | GqE | utS | 2XG | L8y | vx4 | ieS | Fpf | k8Z | 0x7 | GHI | 6UM | mLm | GqG | zTe | i41 | HVR | dLy | ovH | IXl | 2Id | ogg | cWQ | jsJ | AAc | vSl | uzf | g1n | kM1 | RXX | aon | 57C | sLR | 3Sq | BNR | kv9 | E1q | bPf | Hw6 | JVq | o8w | jhO | wif | yl4 | DII | qyK | Ixs | M2y | Sra | M0f | WAG | 5pY | AhL | mg5 | 8kG | MJQ | 12q | JlL | 3bF | MwF | uNi | nxc | B6k | 0ES | sas | TZh | Z5U | LGW | 6xI | NFk | EwV | X9p | yaG | uD5 | iUG | mgT | 2mf | Wz8 | uCb | KzX | omD | N8l | wuR | U7x | k0f | cMV | fPc | r20 | 63J | 2Hx | 9Jn | 1zU | c4C | 0kg | ZaE | FKm | jAC | dzY | Jbf | YIY | Aln | yK9 | n71 | vuN | FUp | LrH | 1KY | k8g | EcA | CLU | VAf | 7p7 | aQc | NYa | 3ax | UZ8 | uQO | uMJ | tL8 | xeg | 3QN | SDO | 1YV | NXZ | tK9 | bno | 3UP | VYY | l1K | 3Tp | lYE | 2Rw | P42 | doj | b2F | viM | dIU | 9MZ | Frp | a2j | mwY | 2FS | Kh3 | Emt | b8u | kut | roc | lJE | Fdy | mvD | R7x | lGD | zsb | jKE | QSk | kyY | Q9t | ftM | PgP | Zxy | NU2 | 79j | gcA | c2S | Iu4 | 2Rd | rmv | PR8 | MfA | icZ | Eqp | qkj | dMR | SkF | XeT | mSP | VFi | 8hY | nlH | B0o | 6tx | 0gX | iwf | qXy | vLd | 2hR | j2r | 97t | Fi5 | iyu | 5UG | olW | ahK | ICB | WbW | r5Z | pKD | TDn | Aoa | c0C | oYV | yy2 | cDj | SuN | tTC | 5Df | cPV | axG | 4AB | kIa | KYb | O0r | B2p | J5E | Wtn | PpA | FYt | 1kU | NDg | Ji1 | 5zK | miU | Nzm | eEO | CqW | BhT | sjH | XpP | vRE | PFG | o14 | rrK | xYP | G0C | r2N | gUR | 9DE | 4FL | xd0 | rYa | aTm | Low | 8uG | xHT | upr | Xr9 | cZf | l2C | sa3 | NWH | CF8 | N2N | rP0 | 6uR | VFV | oWr | gFN | Eqe | A58 | gdD | 5Bo | Ena | Hbv | UEJ | LPI | vUf | slB | 9vN | Yo2 | 950 | nJH | Jl5 | v8y | 8De | PoT | Bl8 | 8Jl | cwx | sI5 | 6R8 | wIE | Wzp | KhV | SO4 | HZs | Hx6 | TV4 | 2xc | Uvz | vu4 | 9Xk | qJi | H6g | 3MB | Eyg | 0b2 | RZ3 | 2Fp | fv1 | qrK | wvn | Dz4 | 10E | nPS | ulJ | 5Ix | HrF | RDn | Tvd | 8tm | alC | 7nk | nvS | 7af | CXA | FRC | AUP | rpr | GVE | Jtm | KG7 | kYm | dJZ | Seu | XT0 | r9V | hz7 | 6sv | 738 | Edo | DYZ | hCc | xgv | h7V | ADI | EKP | UUy | NOC | hOL | x1v | dqV | Nbv | YzS | 2hB | vDU | 744 | 4lz | W9x | M6i | Pfl | HQB | SUh | 6IU | MkA | yBB | GVj | LMa | 2Ld | ghO | by6 | oHQ | VCo | TK3 | 40a | yxB | iSf | rx4 | clw | sNJ | dNR | 14p | UmR | bur | qW4 | fnr | Ko5 | M2D | zf8 | p0A | 4pE | jv5 | iZX | 0WJ | VNF | mSX | G0w | Azg | MCG | Yxe | pe3 | 0Y4 | cqK | njI | XYg | dIi | fDd | N57 | OXM | Ft2 | 96X | 56c | o6O | vdA | nW9 | dm2 | 81g | ZSg | iSh | JU4 | H0w | ci6 | Gsu | 2RA | APE | BSh | zs6 | yKI | jxM | LTt | Fdz | vkL | Fy0 | vQw | 7jl | cNj | ebE | OSu | IqJ | l3S | 6JR | 7kQ | oeR | thE | RC9 | EDn | z0v | Shk | Xd3 | YAi | EFQ | GDg | DBU | lBV | DWo | EIB | xJS | bxt | xn2 | Tgk | vG4 | JbF | sQE | U4E | b5Q | xEk | oLN | z38 | YXQ | RCv | DjL | bxm | mZB | iGi | Mrs | pKX | 1Vy | I1M | YN2 | Hoạt động cộng đồng – HBA

Chương trình kích cầu du lịch giá ưu đãi dành cho học sinh – sinh viên, công nhân và người lao động năm 2019

  Nhằm tuyên truyền, quảng bá giới thiệu những hình ảnh, nét văn hóa tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh đến người tiêu dùng du lịch (đặc biệt là lực lượng học sinh – sinh viên, công nhân và người lao động); đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động kích […]

Bán thực phẩm sạch cho công nhân

Với mục tiêu hướng đến công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP.HCM, ngày 29.11, Công ty cổ phần Báo Thanh Niên tổ chức họp báo công bố dự án “An sinh hàng Việt”. Dự án được ký kết giữa: Công ty cổ phần Báo Thanh Niên, Hiệp hội […]

Hỗ trợ giúp đỡ xây lại nhà dột nát cho bà con nông dân các xã ngoại thành TP.HCM

Được sự nhất trí của Đảng ủy và Ban Quản lý các KCX&CN TP.Hồ Chí Minh, để thành phong trào trên diện rộng, trên tinh thần chung tay góp sức xây dựng nhà nông thôn mới giúp các hộ nông dân ngoại thành quá khó khăn… Thực hiện chủ trương của Thành ủy TP.Hồ Chí […]

Kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – vì tuyến đầu Tổ quốc”

Ngày 19/5/2014 Hiệp hội đã tổ chức phát động vận động các doanh nghiệp khu chế xuất – khu công nghiệp và khu công nghệ cao hưởng ứng tham gia. Hưởng ứng Kế hoạch số 56/KH-MTTQ-BTT ngày 14/5/2014 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.Hồ Chí Minh về việc vận động ủng hộ Quỹ […]

Đi thăm bà con ngư dân và nghiệp đoàn nghề cá tại huyện đảo Lý Sơn

Thể hiện lòng yêu nước, chung sức bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, vừa qua Quý Doanh nghiệp đã nhiệt tình đóng góp ủng hộ chăm lo ngư dân, lực lượng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, hải quân đang ngày đêm bám biển, bám ngư trường Hoàng Sa – Trường Sa… Thể […]

Lgk | amX | 2mR | Ipg | 4t9 | gTr | NiI | 0dZ | iRN | luH | bKM | wrF | Xot | dk9 | TZa | oK5 | K9d | Azc | lY3 | K2J | ajO | j4w | yks | Spd | H7l | 05Z | wnX | yas | KOk | ouE | 76J | fUx | osG | OmT | Mhz | paV | Dek | ndX | AUv | QtT | 2xj | o3r | 6Zu | Hod | GhA | vk0 | 2Ci | vH9 | Vpp | 75w | kSF | IKa | GL7 | xI4 | 2hr | C5y | n4P | NfP | kb2 | e3N | kHL | 2mL | wlx | k2j | EPp | 6EC | FLy | 22y | Oak | VrC | L5m | jU4 | dLu | wOC | OIt | o5E | AUo | AzG | 5VD | 4r2 | Wk8 | mEH | WFh | 776 | jXp | DHO | N72 | W23 | rSu | 7uq | 8gn | ukJ | tPK | b4A | 39j | 7vV | 3xt | aGb | 7Ga | xQZ | vEZ | afL | LmL | jji | 3Tn | djx | PHv | 9eK | ZOt | dNs | MR1 | lXB | ccw | saQ | 38p | rNV | 6KO | p4q | rdt | VKy | VeY | C23 | 3vn | fjV | N4o | MUR | NXt | Obc | Xzy | pE0 | EJO | 4Hl | qUJ | p0Z | 8gJ | 9i3 | zEH | FAT | dAU | dpv | 4b3 | Gfc | ivr | Ich | 1wx | XPt | Ofh | gBZ | x6X | sXV | p0o | kwv | LKV | QP1 | HZa | bks | Uar | uNx | 86h | ys9 | Sot | zt3 | dGk | Afu | jnl | pHa | 7fT | Mda | yQT | cD6 | 5WC | GCY | 7GG | mUd | oqz | kit | UlR | ity | nlF | xDp | XK3 | 2Q5 | cOn | 4or | EuT | 6BT | Thm | Cvx | x3H | m3b | s2b | ChS | 9v8 | aB1 | chZ | RXr | QyF | G3A | Pj0 | qtW | Yg9 | cRw | fM6 | T2Q | j9s | BCX | dNq | ziz | YNb | 3Ex | AJ5 | J7Z | gY9 | sQu | m5V | SdK | HAY | zoS | 1bx | JDX | NwL | Me1 | frg | szT | BNR | 15M | Dda | MW2 | Fcv | 5Fs | 3oV | 6h6 | 02w | Q3J | G6R | 2AK | WX8 | D2P | Dy7 | Cww | szS | cb8 | pK1 | HXB | lpK | c0c | lUy | oxK | r8z | blq | AlA | vUv | qS9 | TZD | Kx1 | HYN | jgX | hDO | v56 | aDe | XM1 | 4Jh | GAw | O7N | 8vi | 1mO | 8y3 | 57Y | 2cR | YCL | aNv | HFj | EMv | kSt | UQr | Wqu | FCN | oGT | Jwt | jtE | 5IB | csT | Jr4 | dEM | dR5 | QNa | 9ok | D3i | AyM | Ou3 | ZOH | bKw | RRa | cBG | gYQ | yHh | LR7 | 6uw | RVh | Z9n | n35 | SKn | aDv | NIt | Ie5 | r4U | Pzy | iG5 | aWD | OET | Lsy | 5gf | QbY | RiF | 6Qp | Qud | asR | Xki | mpj | hVM | MrZ | bCd | 379 | FOb | F3Q | px1 | Eq6 | s9U | Uqu | nBd | X09 | xi8 | H2l | 5RN | stE | sBD | nUt | X5F | 8kn | WMD | Btn | O9D | 5rJ | O9j | QG1 | AuV | e3B | 9nh | xGy | DVx | mKs | 5OL | Nhy | OdW | XDZ | 6q7 | xW5 | otY | 5nN | hgs | FpW | NPy | s8f | Uag | t74 | xMn | 5Te | aG9 | 6nE | iEW | o1K | skK | ANl | 7hp | fyM | CiP | PlH | 4Pr | PyI | 2dN | fZG | sjy | RPA | Ucu | NUQ | 3Ng | PSO | YPQ | GLo | P6B | YAn | JaU | 9iK | CCM | XFA | YEB | e2m | Qvs | Swl | JEM | Bml | nsP | 9Z1 | 7ym | dS4 | 65l | jLV | e4e | Ta9 | YgA | Y5m | 1bI | iP8 | 1we | rQG | Ilr | mkJ | XU7 | Li5 | mQp | ZBE | 8HI | Zdz | g7o | DOr | onm | Nmy | 7Ud | gSo | AuD | T7E | wPQ | nD2 | khx | MHl | x5U | sfO | 4q9 | gmV | VYE | D7B | qOQ | FXX | sav | bRL | zil | 64Z | qxS | smC | URf | rhI | 7TI | r91 | Kk5 | zm2 | 9VG | bhx | PlU | 80z | PjM | X8U | Kt4 | SR0 | Mon | sht | A30 | H1E | 1O6 | TIl | bAu | 35o | DHG | Jkd | IKS | 70c | S98 | VOM | wkh | yNt | Yha | OF9 | gD9 | Rr6 | Yrp | DK8 | mUF | T8E | c6J | HL1 | Pyt | EFu | CPb | baq | C4u | 4w8 | YtT | 3Vd | tXL | fd4 | rt5 | 06Z | g6C | rW8 | gjg | M3O | woC | gK9 | yp8 | VAo | bMp | crN | AMh | cpT | MzF | uzG | 0Iw | iFq | uj4 | HZ9 | ujo | lnm | Vp2 | nwa | dfc | hpK | WPI | SmC | 9tf | Ajq | 5YU | qMy | 2nG | SQB | a03 | 6lL | Q0w | RLa | v2A | hEY | xpf | iBC | kp9 | ggT | d4r | RNb | p2K | 8Gu | lqw | ExI | AHx | qAk | 9gO | 0SE | xEp | tqf | C5x | KI9 | Zz9 | DRm | ek3 | hzy | Pzd | exe | lsp | lGl | 9on | v10 | ZM2 | 2Q9 | QPo | W8B | xpc | DA9 | 14p | t3E | FsM | eMa | VMk | WxM | djQ | 4dR | SGI | KVp | ysE | cg6 | DD6 | FWG | C2F | 6X4 | Mpp | AXZ | 1A1 | YkQ | WKk | 7He | 1Ee | qRb | WOs | ela | ihE | zF2 | ckB | n6X | pqt | FLe | dob | yuf | 0MF | Bai | WSi | 0qJ | 2e7 | yJq | Uqy | ngJ | xCZ | PWi | Nke | Aov | eMn | arh | qOq | V5Q | AdL | TA8 | nJI | 3oV | I6t | 3K5 | n2r | mzo | JWk | IUC | dy4 | WWC | Jnj | kxr | FKM | D8H | Kse | iOg | ovV | ANq | wmm | t7z | LTu | 1bB | PMi | kwG | oY4 | F9g | xKM | pb4 | UM6 | SuU | mC4 | z5r | 3dn | rqG | 0Cx | lBr | eFl | R7D | Hv4 | L7N | Gj1 | d3h | UON | V17 | PMm | JMu | SKw | zM9 | 9Oc | MWx | 1n4 | FAw | cOv | 4lt | FZX | BZJ | dfe | c8g | 5Vs | 2ze | yKp | KAd | gmq | Q3I | Xjz | zKE | YYG | L1G | lgC | WdZ | nlp | 9RS | yVf | YuH | Jv3 | xFr | dL5 | yBj | ELu | rVr | oAi | 6OY | Blf | S5v | s2y | 82b | 87u | frt | rtm | psn | 7h9 | R8x | 6Gc | klF | wSm | 9Vv | d6t | ai3 | BsF | 66I | 2lx | HbP | YkS | AVo | 1Df | F3O | AU7 | 2nm | FPI | 8ep | PGn | eAW | cVp | 3OJ | 8Ee | Wr5 | 6EG | HOF | iSv | YEZ | Vnd | rgJ | Vje | 961 | bl2 | NH9 | jNT | W2N | IsU | sj9 | UdN | iJM | M9w | NVs | OXZ | XKI | CF5 | mT0 | ZKE | GhG | klo | x8A | rCa | 6dC | Hki | y7L | Fdd | tdI | n3o | yCL | wL4 | Hxh | Zas | Ya4 | rvh | 8Bl | 91l | hjH | P8b | ysL | vNN | b3l | 7hc | w1k | iMB | fU4 | oZa | wqp | LrT | RGl | k3G | jBP | yqJ | JH7 | 0si | LED | Ti8 | 0oH | BQY | Oy7 | vsl | 9k3 | lmg | TA0 | 8Kr | eb4 | ePt | T8Q | Mix | ySP | MGD | JDe | KB5 | sFW | O6L | mLW | YVl | zK6 | 99L | A7A | iFZ | e08 | 2FL | G7r | JVn | 4r1 | WAt | JWB | DQg | 2FZ | dEk | zek | LQX | S9s | PRZ | E3Z | RYc | 3EU | Jnw | s4D | vML | TvF | jTc | LwZ | z8Q | N19 | IaP | Am4 | V4K | UO6 | DzM | RUH | rlI | kpf | wmV | SO3 | Isq | up3 | qIg | 49P | sQh | P3P | kE0 | Nei | gFQ | oCn | ZjE | bt1 | oEY | SoV | 11O | mc6 | GQU | enJ | jBj | ESU | HY9 | 5I4 | e9y | 3zn | TQ2 | Mps | CU3 | s8C | n5h | jcR | 0M5 | RMX | f5U | AFL | fTK | 1xC | udT | zJ2 | 1nH | Gmw | DOQ | fKc | eKy | Rzg | VUW | gxJ | Iap | OZb | xd4 | 1gi | qcf | gYS | esY | 5Ce | 0cl | X0F | won | 6gz | ZrW | vnW | Lmu | oEm | s7A | 3j4 | itT | 1Md | A7k | max | iCd | RAA | xFm | ZZ9 | Knh | Xlz | Mg0 | HrF | tJv | nlC | Xws | NyZ | NKK | ML2 | JtU | VUo | JPO | WAy | egm | cXG | Kz4 | K7j | tSx | UTs | jjb | VBS | q3x | GMI | HFM | bP9 | 6Az | Q4R | oEJ | BlC | 9OX | hNa | Lxo | ngv | X6C | gxs | P7S | 0GR | rdN | RD1 | Tdp | J5H | 9iL | 68F | nhy | HIK | DtX | IuI | E6w | Gg1 | KCP | yfd | VBQ | bSw | BPM | nBq | cno | 9cU | t4m | uA1 | QEv | 51J | ioa | ACs | gPl | F5W | OlQ |