Luật số 21/2008/QH12 của Quốc hội : LUẬT CÔNG NGHỆ CAO

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật công nghệ cao. QUỐC HỘI _________________ Luật số: 21/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – […]

Tổng hợp điểm mới các Luật có hiệu lực từ 01/07/2015 (Phần 2)

Nổi bật như: Quản lý vốn đầu tư của Nhà nước vào thành lập doanh nghiệp; Tăng vốn pháp định kinh doanh bất động sản; Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014; Bổ sung  phí, lệ phí và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không. 6. Cho phép người nước ngoài sở hữu […]

Tổng hợp điểm mới các Luật có hiệu lực từ 01/07/2015

Nổi bật như: Đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp; Quy định rõ về thời hạn thăng quân hàm cấp Tướng; Quy định mới của Luật công an nhân dân 2014; Điều kiện đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. 1. Đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp Theo Luật […]

Nhiều thông tư mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2015

Thông tư nổi bật là: Chuẩn mực kiểm toán mới có hiệu lực, những phụ gia thực phẩm mới được phép sử dụng, hướng dẫn chế độ hóa đơn với hàng hóa nhập khẩu, ưu đãi thuế khi đầu tư phương tiện vận tải. 1. Chuẩn mực kiểm toán mới có hiệu lực Từ 01/7/2015, sẽ áp […]

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế Ngày 10/10/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số […]

Danh mục công nghệ cao,sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên khuyến khích phát triển.

Ngày 25/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 66/2014/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển… Ngày 25/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 66/2014/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm […]

Chính sách mới về thuế – phí – lệ phí có hiệu lực tháng 03/2014

Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu có hiệu lực từ ngày15/3/2014. Miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất khẩu Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế xuất khẩu, […]

Quy định mới về mang vàng khi xuất nhập cảnh

Ngày 28/3/2014, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư 11/2014/TT-NHNN quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh. Theo đó, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu, ngoại trừ vàng […]