Nghị định 103/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng 1/1/2015

Ngày 11 tháng 11 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức. Cụ thể như sau: Vùng […]