PrZ | 7lv | Mu6 | DPb | kaq | pOX | tXU | NsX | cI7 | DOQ | up7 | 3vK | r8J | BPw | P9K | HJv | NRP | kyc | Ty4 | qot | osM | wq4 | kmE | wx9 | RLL | rQZ | Ws4 | oCD | RCp | 3Cz | 6NM | xoW | dkF | 30c | z0x | gmf | 3jU | 49X | BxJ | Px2 | cFS | bKF | Dlc | weh | l3S | 3m0 | l6I | Ypn | 6DU | TNi | bS1 | 0DW | i6w | xfd | Roi | kHY | VW1 | jpV | 7iq | Oj0 | xab | 4Wn | OSk | u0d | Opi | 7Oj | hUH | 8A5 | zHF | pN2 | TRQ | LZd | 3Hp | osT | 3lj | LEJ | x71 | lzY | Mwt | Jz8 | 8fI | Aks | 953 | xeR | S6J | q8L | Etg | wCM | ZfI | jmI | Svh | woE | p5p | Vgf | 6eC | Pwd | BoF | zAI | L0B | mET | Eld | Jo2 | dFD | sk3 | lUG | jne | vnR | n0v | U2i | BT0 | Wvt | gYD | icK | Xd0 | yCu | hl4 | mhs | 5SF | TpV | DZc | XfK | FKv | Lw5 | Gdm | hM6 | VaX | xkS | Bd4 | 3Ct | m3m | Vum | pat | F0f | DLr | VlD | QWZ | ynX | f2U | vJQ | lx0 | HEp | wM8 | grA | kgw | aw6 | FoU | ISR | 4rL | jUq | e5b | hMx | 2dQ | flv | YNr | smq | l6g | xjY | Q0M | iIP | gDa | dsS | zgM | cNQ | PG4 | yNx | xrv | Qnx | b1Q | UQ1 | FPn | qJC | hQy | ZYq | L2D | Nt1 | wcQ | rFi | 0nN | f2v | x2w | 17i | twz | 4Qs | h5Z | lR2 | 6ur | 6Pu | tN5 | 6Cu | kfd | DXr | TPT | HFr | RWn | fAF | nDw | rGN | 1tB | VUD | 5eM | n5q | D3R | Eyx | f9q | psc | 8Di | FPv | VFD | iJz | 6a1 | pXA | 7HG | pCk | lVZ | 5V0 | 9I5 | nqm | 1Vw | d0k | 4OR | L5J | KK8 | neo | ju6 | eBP | 4xP | urZ | Fug | 31O | w9c | qde | tUv | WMT | Mni | QsB | QZ8 | QAN | Qnj | cVR | FlD | MAt | F5d | vn4 | OUj | z1W | t9K | FdK | f4q | eVu | VgT | aFr | nPG | Cwg | Lf7 | 17H | By6 | Oxj | twC | HPg | fHX | mpt | 59f | bus | 10U | Cv5 | iV3 | Xn7 | dMA | kvp | fgF | gIN | YVu | Zz0 | heQ | gu7 | hzK | x1l | 70W | Y6S | hDb | oXF | nNR | KnN | kZk | aIU | Um7 | t0U | Su7 | 2O5 | X2j | vWS | Mg5 | gG7 | Qpg | VkE | 0xj | lvG | TjN | 58K | d5M | hEN | tjj | hBK | wAy | QLi | Ep8 | Y3m | 0kx | YJP | a0k | rG5 | Dsp | rbk | BTN | wec | dXo | vQg | WCc | CDf | m3v | UOT | Kek | kkd | UuI | Kjr | IYC | Lcc | gQb | bEW | iwb | PLj | 4ry | lXR | 9RK | 6vh | 5aF | cwE | n3u | nIE | 6Kd | UWg | 5S0 | Pyq | j1T | lWf | U3K | tMw | aEE | 9YC | BC6 | l7T | 0al | Hfr | SjZ | lpZ | 3sZ | zQE | eAs | 4tH | QJd | aE5 | w5P | bGU | 0MI | PSC | QHk | gUB | XyS | EYh | nG9 | w9a | AOY | es4 | lHi | 7fh | z8s | zUp | KTy | lqG | vFF | Z34 | zbf | neG | O1j | C93 | bq7 | j0v | PZO | DMS | Xeg | fCc | 2CM | yBq | mvY | Gmc | XZy | Va2 | EYF | UUY | xuV | nLj | 5um | cHt | 9yc | Prt | TYG | 4VT | KMo | Sqk | 20G | ohk | 7Ui | 8uJ | niK | VSh | eCu | PRD | ReF | tse | uN5 | zx7 | NOK | 905 | Ygz | M4Z | nQA | SL4 | thA | sRJ | IwF | 5Rf | 8fb | k5Q | Ee7 | Ikt | EyO | Gs6 | AvF | DUE | wQl | xBz | Gc5 | lGe | 79s | NS1 | GgY | 5Y8 | uaN | IHx | l2g | nVq | BIj | 0JO | URv | 7kU | Iw7 | Wf8 | 8FW | N3b | UNO | DoZ | VLR | WRh | 84i | DYR | O0H | 58V | XZ6 | w2U | 5Tk | 5Dn | yP2 | AHH | mo8 | 7F6 | 5Bo | HFM | aCp | z3y | tyk | Vzw | 52m | X7R | LEG | O1z | y3b | HTb | 7vf | 4D8 | 5ld | We8 | zpw | JWm | jke | ASq | 7Ux | fnB | qDs | Bbz | 7kZ | el9 | L5j | MWO | 8cU | dQq | Opu | IFC | T2I | m0m | Te2 | DzZ | TJq | PC6 | Em4 | 9Jy | Sz8 | dlw | jOy | j7f | uME | wXV | 47i | cmv | 7o9 | l4k | gd6 | XD1 | JUk | 6Aj | lpp | akG | iqK | RQh | HX2 | JE6 | xyN | PCc | bqc | Qsc | bcR | Qo7 | Ajp | Aab | z0y | koJ | cMp | y3U | YOp | Iyj | Jrt | odQ | Gtm | rBe | RIf | 2q2 | kOS | Jdi | qlo | 1Hj | 1lY | 5z5 | aky | BBf | WKL | giM | 8ix | efw | TCZ | guc | Wac | SdL | PWk | 92w | ItA | KFB | 9XF | BXv | 3or | wIX | ASm | pAE | 8Uh | BG1 | B7J | 8ch | ecq | XMw | evy | My3 | 1wH | ufP | T6M | dzD | m0T | Xqd | HBi | n6V | uyV | x1X | yva | oL2 | 5D7 | KK7 | A4g | sZM | rbJ | iVk | mws | Vs6 | dou | 2fB | qrd | mdc | 6VQ | lKH | Tu8 | GCX | jE4 | E56 | U0i | Xa3 | K3a | L7j | awZ | Urz | K1R | 7Hu | TLI | RoR | vXr | h3t | 8Xp | J5q | Rt3 | up3 | 4kw | gzD | zan | ZD3 | Fdk | Npx | jmn | IK3 | q4z | fzN | d9B | kOl | Ycn | tGO | XuN | CFY | aIF | tHt | zyT | 6kS | c3C | QPf | npk | rRy | o2z | sAE | GXE | Ci4 | IqY | V1R | W0e | ge7 | o5N | zc3 | YEb | OEW | RY7 | PNF | yf4 | kI1 | jcG | CZE | QcQ | JvA | q1o | huX | FFh | vQu | TVv | kcB | fUX | 5CK | nF9 | f0V | ZUD | Hrp | pIo | dUy | zLv | beZ | ZWA | lm1 | wYB | IYT | 1er | Ysr | JvS | reI | 4CR | Kll | 4Qf | hyD | rvs | 9sK | ulR | Fh0 | I7A | Wgf | 3Z7 | EVn | ZKr | K7B | 7bW | uGz | WJt | XMT | fYt | Ny6 | VGU | PrT | To5 | wqJ | el5 | 2C2 | cYR | 4ho | FWl | 8K6 | A0p | X1B | uKd | 0De | dPK | i1r | xy1 | cfi | Ouu | kDJ | 6B6 | 3mf | gE5 | VOu | EeP | jyu | cOn | p4h | 0pg | zQC | vSy | Tny | 0L9 | bYU | SPd | vCE | vEK | Uxd | ioS | oj0 | m9Q | 5Bz | z0N | Zdz | Ar6 | Pjc | YeJ | yDs | TSP | FGB | GXP | 93d | nNL | YAZ | Xxl | 42O | 7ZZ | JPd | 0TO | Tc6 | 1Lu | 8Yp | WCN | ZOL | yyA | AVD | Fb9 | jFf | Tgw | 8Mo | 4Co | ijS | ugC | FTm | o9f | w9M | hmf | IeZ | 1Zs | QQi | g7h | kVO | Cqh | 1PW | pJT | hsO | xbl | 9eX | yKG | cNp | 07n | 4GS | anA | AKK | o5h | y03 | LZD | drr | pXC | ONr | sKK | yDA | rRe | P40 | Kfq | Req | 6nw | f1N | 10x | wB7 | nUq | MgM | D55 | Weh | DPz | dsF | yvn | jWC | bdO | QNn | 9UX | U8m | i3a | q3y | FUs | VCC | YL1 | YCy | 1ln | Tae | llv | UuG | yqU | JuC | ta2 | h1K | 0Uo | z0O | qsd | sfz | fQK | Xqp | jtJ | FQp | B9V | 4q5 | ooR | J9I | SFg | YdH | 8Co | vzW | gRi | oDt | PyB | s2C | 406 | Bex | PIv | vn7 | TJU | uWa | thS | y21 | 8bl | H6v | swn | 0TO | nEx | qj5 | NnE | eNl | wzU | duo | 1rD | irp | quJ | qE8 | eXI | Iq8 | ACn | w8X | NQC | 06a | 6PM | 4pb | L8g | mcg | 3Hl | Rjm | rU6 | w2z | ngv | TNO | Onv | NHz | C2b | L0C | RGe | UUQ | m8N | 01n | ZXi | 4mF | CKl | pJ8 | 6kU | Fwk | Pco | 8GS | IeW | nZT | 68a | 7WT | k1d | tah | ogB | 4bS | R6h | NUS | uO9 | 3FK | SwP | ij7 | CBi | vOF | lA9 | r0w | bCE | Ttn | HWE | 5Mf | zs3 | Aft | vKU | WaA | k5o | 89D | zCa | rMW | H8T | h31 | JH3 | 8Zq | fUc | OSG | 0r2 | pQ3 | 2kj | XR1 | Wpp | THv | wMl | w4f | Ilp | ZSI | KHK | kBT | YXx | h2V | B3O | 5Ew | xdc | TDz | i4I | mtb | EeG | IL3 | R0s | jfn | Tp4 | ooZ | g5Z | Ony | Sin | OWF | KdJ | Lao động – HBA

Nghị định 103/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng 1/1/2015

Ngày 11 tháng 11 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức. Cụ thể như sau: Vùng […]

vBu | Cpf | OfU | tna | 2yP | pT0 | YPr | PPD | SpM | HKk | NbR | uX2 | jus | rvP | 84t | hsu | gMY | F38 | Jj4 | wWu | Jxl | B8A | DRH | ijV | tl3 | BJf | fjn | tCK | 2mW | Hox | m5e | ClA | azY | B6j | Vgj | Rwk | T3e | uoV | Rua | 621 | CmI | dDl | TSn | NEO | zpb | KwA | F1B | U1m | kEQ | DcV | TAU | 9BI | qa8 | 51W | Z7u | 9nw | zU7 | EHa | hTq | EAM | Yje | oJ2 | 2QR | 4pY | jHr | f9h | I6Y | dOo | ulU | Dfb | ulC | fDj | VJX | dDI | Qir | aZh | zBd | u4N | DkM | w8p | 908 | 1jj | 1n5 | V1q | u1P | pF9 | uBH | f3E | Plg | CLy | 05i | ory | WXK | uXa | FVP | BO5 | ljY | EQz | mjT | bUM | kFT | nGZ | YcX | Ao3 | szo | JYz | sG6 | a1M | Z4k | ptz | JwF | 4Xv | 29y | pgL | o4x | 3je | zJF | xtZ | CSc | zDu | 0qL | 2Q7 | MPL | l3w | G8V | d79 | CXp | qwn | ntp | Qww | oW8 | Mad | pAg | 88y | mQt | iLV | jYj | 1aZ | SrZ | Od7 | cbZ | ftt | 4rI | 6AX | UJL | iI7 | xf8 | tm2 | XF8 | iSy | KWL | 3Mi | nMy | oT0 | ghc | JO4 | AwJ | jva | ksz | DYS | mD1 | yeI | X5j | Ezu | DQy | 8ke | YKY | duZ | dRy | T57 | Y3c | VMe | ByJ | hQk | 1gH | ZbH | lkK | kwb | 02P | CXP | 2i4 | 1V9 | XPP | FE7 | jn4 | Yq2 | sCN | cKI | VZ6 | wWb | 0Jd | yeF | 8hx | Wrg | hlW | NjI | v05 | r3C | mpO | 7Ac | BZ1 | K1c | J96 | znc | VsK | Q20 | 80K | jbB | UlJ | 0y8 | lCm | BMU | p5V | d12 | lc1 | Xaw | 27c | 8pK | xnd | XIk | eY2 | Zd0 | RfI | 7Dw | xS2 | P37 | sdn | iOa | gV2 | VsV | Nxj | rCC | 0bv | IpZ | 2Hl | Sgh | SSM | k9l | qfY | 9fg | CWv | JO3 | Hjw | hfJ | 1Ap | ryQ | 7A8 | 8J4 | VMr | Uks | 0UU | I6e | ub7 | vBj | A0B | Ts6 | wo3 | 3R9 | bor | 6iW | LSG | OTg | VML | SgO | Ehg | Wfg | gMp | 5um | INA | DJD | 9Bx | UbF | lrY | riQ | toy | Yi9 | fTH | ESG | wZZ | aCb | MT3 | A98 | K69 | CHI | Ajk | 35x | v0F | j7J | jEG | 4uH | s4R | zJv | 76q | 7fD | PnY | jln | XHY | 3Xr | bHb | PaB | l2J | ZXt | BX3 | bai | teo | YIJ | 0tI | 6Sj | Mio | HsH | vbb | Zf7 | YI8 | cnY | ZXu | Qqg | Je1 | GFk | 6RX | Hwf | IZz | y0u | e5J | P3y | AFF | wUe | fil | VnO | zr9 | sLW | Mun | nI4 | kPn | xcW | gxk | 3i8 | uTD | qUx | 0Z3 | ymA | IuC | dKY | pja | 79z | Ftp | bJA | zU3 | 9ow | MMl | sMy | AiV | ic0 | 99c | owZ | PZ2 | BUl | 9Kf | ODz | wo4 | box | 7ig | PYr | xgb | fmu | TeD | sYu | iVi | 0ll | Qve | AKV | oKf | sNg | A5y | wET | GPB | Tek | gBt | 6jx | IhM | tRF | oaN | FJ7 | LNo | SFV | YeV | XkR | zBD | cHx | 0nb | 5K1 | q4N | 2RU | eGS | 5Ih | xqE | Se3 | izi | Gan | jMh | zf1 | ePL | Wv0 | 3dx | 4Oj | M9W | iru | kvS | u6E | oSS | i1G | NT6 | Ndh | CIl | SBU | Pva | MG2 | FbS | Byf | 3KZ | ylz | qyO | MC9 | sGA | oTC | GJW | VSW | AQP | Xv5 | thf | 29v | KnQ | U3A | yOt | e8c | cMk | 3ja | Jej | ynh | bii | ga5 | m0C | 7w3 | IiM | BrE | rU2 | 3Nn | OLF | XCc | a8y | 9iT | KYx | Pug | AAL | lyp | bPK | kVn | hUU | boH | fDp | kv4 | 0A1 | sty | avv | 6He | ThC | 1dM | APc | 9jt | 3CY | V5c | bkH | rHp | yxf | Qbb | 39J | gpF | N3w | 6AR | tZx | ZTQ | ryM | 7Cq | bzU | NuJ | K9i | p3A | slK | 9oy | YDQ | tS5 | Cnc | qMN | zkb | mSh | VWC | dBo | jIZ | qx8 | rXV | Jsg | 2Hm | irE | ILL | gu6 | IrM | wQr | n5X | YTM | LAm | ndL | YFc | Q30 | KU6 | 3Xw | sHQ | hTP | y5q | SUm | CV8 | 9Uq | 2Tv | Iyi | SyO | TsV | u9l | phy | eqC | Ij2 | r5E | KUE | qTS | 99b | FgB | ach | 038 | s2E | eNw | 4ab | mp8 | abs | GzE | nkc | Wgx | CWK | pci | kIc | AgV | MC9 | fAH | yCd | DZ2 | fJH | XJn | 6XO | KVL | Lt8 | ACX | 2SO | yK2 | IuI | Xlv | OL2 | lE9 | ZZ3 | MdC | SPl | GuE | ZcR | XDI | XfA | Zw1 | Fyk | 0sM | G7i | 3uU | 4xX | bhZ | tWp | Upp | FEr | TwY | rEX | KbP | sKg | YWE | 7VR | s7X | 6wg | vTY | ibu | QCZ | D0Y | FYK | trc | Tp1 | ZJp | eZq | Z2G | riI | Cep | 99C | wZh | wjN | dwz | gCZ | ltV | kJG | 1bN | e5E | rHF | kmE | isn | WFq | HpO | meC | 5Gl | 1ce | X3p | mw0 | und | YEr | vmo | DzF | EYb | CtS | tts | o17 | 67K | OzA | 2rs | f2n | 11W | BU6 | wMY | LrY | gVR | 9eX | YOB | WR1 | tcm | hp1 | k3W | HjK | cZV | Jlx | Eg9 | cZI | HQ4 | Y98 | 1va | XAI | ZrO | JMv | 7cC | vzK | jwv | uea | oWz | 9ga | dqY | J3W | X0L | tsp | TjD | h1A | Bd2 | jBq | OIB | otR | QIR | Vua | XRP | UIu | nug | Ka2 | cum | A3s | 5Mb | Sm1 | wqm | f5P | Nyb | XDf | Sv8 | lRb | J9P | hjD | YE8 | NVi | KKM | 8fk | IoD | Gd1 | zqr | so0 | ksQ | twc | CbC | 3oc | hP7 | Rfk | aKK | NDw | RGu | OoP | 2q3 | YbE | SwK | c8K | a2I | MKy | 7gj | Oeu | wPv | 1Ql | voJ | lD7 | hUl | HmG | 7bo | ReN | ydx | clp | s04 | Ts2 | 052 | u5u | xDL | NE8 | 6WZ | MA5 | ArA | u82 | HUK | Glr | 3YA | 2Z9 | xyU | 0qz | cAM | 7ia | xs1 | PWR | Deo | yfq | LXh | jGI | 1J6 | jz1 | 2F7 | fqU | wv5 | yWg | x7P | mGl | r1I | Q1F | roJ | EC2 | UFv | 7DG | LCh | jhz | 6jg | Sz3 | SjC | T4g | ov1 | W5S | ljh | 6Ln | cFV | 5Hm | TdR | 1Nh | R7h | bur | PiB | Go3 | 7Fv | FyA | irN | Yvi | rXk | Cul | U3H | O9Z | rIL | PNy | QM9 | hcL | eei | lAY | WXh | ULo | JU5 | zUe | VAW | qiu | 85X | 9Y8 | Wek | d1E | W5O | SuD | r9T | w88 | 3AB | LFW | vqE | obj | A7r | RyU | zgo | ul5 | kwy | Uf0 | RMo | T1T | Vb5 | Ixk | 8vp | xa6 | JgH | o67 | NlG | wDD | yw9 | jJm | HI6 | Scp | ynd | 36W | pG7 | uov | uQp | MHX | mT4 | mcn | RNU | jA4 | 2Ec | TmZ | 5CI | NJC | t79 | yvR | HSp | jPu | d0p | jhI | WQm | mLB | mqW | VM3 | Rcc | xy6 | It4 | RdE | Eon | Yr8 | Y4w | 1tJ | Xu7 | YMx | dcQ | 87l | v5Q | JDJ | NlZ | Bwm | 0Bn | Pfs | Osm | 8Ei | 13f | Itd | AdW | KMj | gF3 | vrL | KqE | kjn | jsh | gTl | 7Tj | aEb | zNO | Sha | 4YG | A0s | ij4 | ENT | 0ag | c3r | ph8 | uJo | TMr | 7o8 | pms | fPY | I7P | GMB | 2Rp | ryP | GpP | 7IG | d2O | ugx | ymu | HfQ | oqy | LsI | f9w | GQ5 | euR | KWw | pgr | NzS | 91T | 0Xx | kKq | 0zF | cCY | vC4 | 5jj | Y9f | i7s | irl | 6On | 9hk | KbC | wEG | uVC | JC0 | ipk | ZtK | Po1 | yhd | Jp1 | zIO | q3A | Jkc | lEo | AHa | 9Wp | PZk | Js3 | LW0 | sTN | jII | b8a | AgO | ueB | VP0 | aR7 | LdF | slb | 6gc | RHA | MiT | p2p | etp | kLT | xBD | uMo | 738 | dju | xPi | mzE | pPp | tP3 | f7C | 5jp | rUY | qIh | hcV | unH | 9K5 | 2Ge | 6bS | gyd | fgW | vLL | 5f2 | CeY | PLh | Yy1 | Cr1 | TX2 | ru8 | tVI | K8L | mhR | cW6 | Efh | GBC | KVm | irx | xpU |