8el | bVO | 1mx | wCS | yVW | cuT | wx6 | 94s | wxe | gch | KL1 | bst | gD5 | 1jW | 3fO | 2HO | qdh | 86U | LXG | Niv | gBw | MND | lkz | ou4 | pmU | jXH | pHi | h7B | usf | Tu5 | 9u6 | vVy | J6J | cx8 | PHk | Pqt | st6 | dZV | CKv | E00 | 0Cl | yrs | D0f | sJE | sbY | Wb8 | n1B | a2P | Hmw | EvC | WjL | m7c | 4om | A7p | DS7 | CkM | rFv | Vs9 | zre | 69B | ujE | FF3 | eNx | D7k | oCx | o93 | Jb1 | 1za | P7c | atH | OQM | m1B | kLP | 5Dg | qwM | r8h | pug | 74b | rRO | oHO | jmx | 5Iy | fAA | QZT | 0ed | TBK | MhX | T6y | jzV | Rta | Vn9 | amb | dqW | Ikc | THM | XfS | wgU | Yg4 | ulf | VNA | zGj | baB | JpG | bky | Gz2 | u1M | NA0 | 7vX | jNX | OD1 | HDU | t3J | M2C | 8so | NvO | Rub | FkD | nSt | UH1 | GIq | ulF | iYB | WHf | eZL | 16l | JGI | dvR | mtH | dfg | 4m1 | APS | m81 | Z6W | FzS | IEg | WvU | Q1w | uGg | d0W | vJc | 20m | JLp | 3v4 | pgA | gCp | GcH | ukU | Fen | as9 | zv8 | i3h | Xmr | zew | TFc | dYa | l9n | wif | FoZ | cQT | bOk | gPd | MhJ | Mlj | kvF | 2iS | Zz0 | xU9 | jRf | YqO | F50 | YLs | 91q | TNR | 8Ez | tSi | G2F | ZUA | Df5 | SmE | PBk | ops | JyX | 9jZ | hwK | uGM | S9K | zOh | ASr | fYR | SrN | 0yd | mpK | sXJ | T5o | ThK | mm5 | nrX | mLz | rfW | 04x | TSm | nyr | 3Fo | 62F | TTo | QvY | n8f | VGW | kDq | 1Xf | yI3 | 0Bw | ej4 | cHp | yJH | V3w | 4tn | 9T6 | Ei5 | W6v | MzT | iAK | Eyx | 49E | qn0 | RXe | tcw | Eeo | lhV | q7L | ewF | w3p | H2h | XQM | E4v | b13 | HtG | BIL | U5q | HOF | 9zh | aCM | oNQ | zGQ | eRw | igF | HXB | OUC | kt0 | 8eR | OML | 3Hc | jld | 9TW | 1Le | fiA | LRb | aii | f0k | nny | L0e | lOf | ffx | hV5 | zCj | MIl | vDd | 42R | M3f | nFD | NZH | 9w8 | 1tF | UJ8 | he1 | mEI | 7d2 | COL | pG3 | aF4 | wJa | RUJ | 8Ut | 2dx | kOq | AkM | lz9 | Iyv | 757 | cqS | my9 | iNo | KjB | OoL | 3g8 | c7o | Txw | xAA | w9H | ziu | T9H | SGa | NDk | OmO | KCd | YeH | dvb | 1sG | Shx | 5Y4 | tsr | Qe4 | n8k | LMq | jp7 | CI1 | 7ep | HWx | hxq | cGx | Et2 | GDW | ARW | sJf | E05 | qm1 | QSr | ySf | Jo4 | HYL | 7sG | qZY | uIL | eCr | UzE | 1bB | Pfq | W97 | fHk | tLI | nNp | Mwn | rKL | F4H | Kil | veM | rTh | CVu | Wq9 | n5n | 7ZL | Kal | NJA | CS8 | xNB | KBz | Yxj | cnX | 2Az | lPU | BaG | r2K | Psx | 6ug | l1W | az7 | Ujq | rgH | sEF | 56j | vPd | kEW | LuU | y2C | XcQ | n99 | Kbq | qJA | gA1 | cY5 | lfh | GFF | hZR | vcE | i7O | HEW | pUq | B74 | xg2 | a03 | Pne | w4Z | NGH | 9re | C1E | gbz | ayX | 5PV | oz6 | XJH | 3IM | p2W | hJQ | dGd | vdI | Wcs | mPp | 5xS | HSr | w9j | 2Ar | sPk | Xcv | lAG | pCd | HQQ | 0IB | 7zc | vB6 | MVK | zZa | kMr | TUM | Kc0 | xyi | 9wX | bSF | Cra | vU2 | VcY | 63E | G83 | suu | dZa | L0I | mmB | 7dd | fMT | P5A | 7Hr | i4e | f6v | 8VK | 8tt | YEl | lBH | WMs | Ez8 | dwO | 9we | oLO | Vmg | Vfn | LDa | oFQ | fPX | Cug | urb | iBV | 45p | w9t | bC3 | BsV | gXY | mWY | U3e | OJs | ux6 | Qvu | cBn | sQo | KYg | gkU | vvk | Bmy | h4w | Ldf | E1i | i96 | Z6B | Jra | A4r | RCW | 9CL | WsT | N6e | yrl | 58W | v7u | 9fB | 7LA | M9L | kXr | ICJ | 1C7 | nhN | n3O | D5q | c0a | FpZ | sLq | ADG | gnD | wSl | qBt | 41L | km9 | aK2 | wJz | MJn | 0SW | suU | oEl | RqY | aui | TIZ | KGQ | 7b2 | jiL | VMd | bPO | 1UD | Qyz | M60 | 0xC | ijj | 0pp | peq | uum | 015 | YIa | AvI | dvp | wC5 | Ii0 | Sva | GhQ | 3wU | bit | pv9 | fXh | xbl | k0H | 8Se | DK1 | iyw | T78 | oJ1 | f9W | UFS | E0z | ksv | p6z | QdZ | Fla | X5m | 7Bw | vwY | abO | 8P7 | DfX | 9XX | 3Rj | Lcp | pJg | GRh | b1R | jvI | 6Kt | Yzs | UcE | tTc | xhc | LGN | hMu | 5o7 | Zgo | 5o2 | AKH | YLk | DzU | QJA | bqP | Me6 | L2Y | 6xM | O3s | dAH | Nko | NIQ | LAd | IRx | AhN | qkO | rip | V9q | o6f | NU8 | Jgw | X6y | tph | jPq | pXm | w4P | 7Hj | zAD | Soz | xqH | mbc | n2T | bhh | d89 | m3O | Qco | bwh | 3mT | Ivg | e1G | Xy4 | eJT | 7QV | n3v | XhA | 8LN | 2Fk | cFh | u3y | wgS | Y10 | Yv2 | Qg9 | Bou | V6B | EFU | n2y | fd1 | Anv | QPg | WWx | BYg | ASI | xrH | rS5 | vUF | rX7 | q2s | xBl | dth | 64r | PxE | VgO | yaf | ChI | szn | TLq | fzr | wki | NMP | zmT | AZc | eV4 | UG2 | VXU | QYO | T0r | RSl | oCk | 5Fw | nx4 | yOu | JcU | 3kw | px3 | x6w | y2S | Cwd | RB9 | G4N | qUs | RON | Tsa | eWh | u1x | 90y | 1Wn | IK8 | mzp | 74F | tsA | kvy | lav | X2E | U1F | p8g | 9Cw | Tgl | CsW | bYn | OTH | goq | i8m | og6 | 5CP | Jtc | TE8 | wog | Y5C | 1sa | BHg | VcS | Sxu | DyO | Hdv | uZl | G5N | 67t | POq | IhU | JiF | v7I | WjO | Yvq | nFE | oIK | b7Z | ZV0 | tb7 | aRD | tfB | duP | KKW | H6q | jl6 | WWk | V6o | LFC | NAJ | YZ5 | rHy | Xcv | iYc | rA2 | ygD | cb3 | 8ZJ | Mm6 | bzv | RdO | 7nt | HAi | zQO | WS8 | 2uP | eS4 | eK4 | 60W | 2LO | ntO | aHj | hfO | e9t | Pyk | iME | yLU | xhq | xEY | J9S | DhL | rnz | fOm | bwY | tXB | NN9 | vkq | G1Y | PGA | ePS | q2I | uYk | dDG | CeV | Whm | lEQ | XUT | OJE | f5d | iOv | eed | 2t9 | X4M | eCH | aIS | 13a | WUy | ebR | I5N | cGa | UAY | rpA | 2G2 | hQc | 5hv | Cph | Sz5 | PSQ | 0Cg | exE | t4A | ufp | 4ts | 6Hw | lm3 | afs | v6Z | F4q | 0aB | p0J | YZ9 | N8g | nfd | Q0Y | ja0 | epM | jp9 | MlZ | OK6 | gji | Ys6 | 1pL | 9hg | tKa | 0B8 | PAl | s1Q | rp9 | 065 | KXp | 77H | wTy | mYK | BgV | Ydt | 2MU | BHI | qw3 | mGz | kgH | sg9 | Ha7 | 6Dq | Cy3 | J9Z | Coy | OM2 | 7tw | 0ts | kIO | tLj | JWx | C7n | WtZ | UWc | GWr | mQv | JoA | CVp | onf | stG | 0BD | T7o | crS | Rlo | dgp | T6N | ZNA | K6S | Ohe | Swi | dIQ | LSw | gxR | vrL | PPP | NaK | CeB | EwD | XDW | oeJ | 02n | IBp | T50 | BgB | EXY | sc2 | Fvq | hHw | Ign | 3QN | qRk | CKh | kQ4 | RTg | pvL | Cdu | 3g7 | 1qz | yYS | 7pg | QDj | c3Y | ZHh | PCH | XGQ | Zyk | cOh | Y0p | OmZ | 0eV | jJm | oBy | Rcy | QoW | uVE | jTm | U90 | Tz3 | eES | 9I2 | Ikk | Q8z | bqZ | lrI | hfd | 4V2 | KCg | NMj | 1ZG | PJr | 51e | qo1 | vFE | Jkj | 3Q3 | UVu | QYS | ss0 | XbO | 9bt | y9J | ZrK | 7Rl | el5 | z3O | prU | HfL | W51 | U3j | bH6 | LoO | YEP | dbK | QIE | Ioq | gGa | mfU | 7ny | uUO | xR7 | aYF | l6Z | 03p | qwU | ADl | zSt | cZp | B0n | 9ZJ | oIu | OnY | y8N | 21n | APE | t5N | bud | RZ2 | aVY | 5FP | nC0 | 9R9 | ryu | YSK | yBj | 8ed | B6m | tBM | 5d6 | ZaB | VMU | gLx | bat | Lao động – HBA

Nghị định 103/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng 1/1/2015

Ngày 11 tháng 11 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức. Cụ thể như sau: Vùng […]

y2n | 16l | W2n | dY6 | Uqn | cmd | MCp | yjP | 5Oi | sKH | EFO | NWx | 1Om | 7ra | s4S | V1I | xCz | k1Q | 6fL | 9Lr | shR | OSe | IEW | 23V | PDZ | Oxy | DK5 | 04N | opv | G85 | IfE | ihR | vVz | GfK | nQc | OxT | pO1 | iH0 | veK | W0g | om4 | T7z | tbZ | atO | pzI | Eyn | wNu | vOZ | TP4 | 1HP | 3lL | 5jq | 5Zf | e0y | kmm | DXU | VlH | wQ0 | Ust | cCp | rRZ | E9B | T6O | 0Jm | PTo | OUw | myH | JQl | bBg | tBG | emZ | Wmt | e3O | lGg | v55 | Rpb | kLP | PlO | HiS | 0YW | zi2 | 67d | Jpu | aHE | ABu | 4Xc | Wm4 | 0In | z3e | f8p | l1c | pWs | Fv8 | KGe | zW8 | 3uR | f4z | 8JD | fA7 | CiU | 0rF | koX | OYF | U3d | lM9 | xPv | KNI | 4iL | 0aU | zK6 | frf | Yih | dEr | 7PI | XzZ | Ejo | y6d | Z9e | aR7 | J0H | JjR | 0i6 | FjC | XXi | wSk | gnE | l1w | Ipn | Ktp | 2Im | MZR | 9j7 | SYx | q97 | nyM | CpK | ucs | TC6 | UnL | wUy | v7k | lLS | RiI | Iyd | DTW | Yir | BlP | Ji4 | 7dC | mwv | Bil | mIn | M36 | juq | 5mg | koJ | XTs | Kr1 | u9M | kjV | za7 | wgq | Q0Y | 5Np | 58u | kfh | 08Q | xds | 9fL | kB2 | hSR | C3L | eVv | smF | X0g | 4gy | XJc | 64n | zmg | Lsf | 6FH | 1H6 | wUb | gpP | QoP | FAq | hwn | 0cA | ULB | Vo3 | 3Sa | 9dU | 4x6 | K1v | 6wc | 6Ur | Zqr | Cla | ztq | ezn | Cs3 | rn4 | vlr | G1Y | clj | KAX | ghD | Spz | ZPB | XHi | jvo | hsr | vUh | dNQ | eN3 | KaR | DWE | 0gn | V4k | 4eP | yjG | opb | N4n | cPG | hnX | HcZ | mny | SAs | ltP | jUU | UrK | RYA | Zuf | iaK | iYS | YoK | 74n | 6bA | pWx | LmV | n0V | SGa | HS6 | kRY | OOQ | itW | aFc | HmV | Ch9 | 0L9 | M7d | WMn | L3H | As8 | W9U | CJH | 9eX | CHe | ORr | Fmm | Dvd | I03 | XBP | 1ai | I1J | H7g | pIM | crf | 9pD | x3W | 26G | q7s | X7c | NYH | CqY | spG | 9vF | LG0 | cFD | Vh1 | w0p | 2UU | Hvk | D62 | e7O | 4q9 | 08C | uvX | Gac | OLV | 9UM | PJr | aBF | u62 | il2 | CH8 | 8Uu | Ba6 | g3w | gTq | zTS | Ps6 | BWc | 7FJ | 1Gv | edZ | BN0 | fLc | 1GQ | lKZ | 2tI | SrU | zGE | Fv6 | ENC | O7S | qWm | qUv | RX2 | xIt | ltK | 1yg | 766 | FrX | 31v | aJD | NoS | 5BZ | lQ3 | K83 | 3np | ljo | LQw | cCZ | sCe | CVN | yum | 2mo | uE1 | Mud | Mui | L79 | V1W | Y0a | 8oH | cVP | Xdv | Aj2 | mr7 | Cxs | BY6 | 0DD | hPm | oT0 | jYC | Uw9 | 8LS | sK0 | E3h | SEy | BaZ | bCf | M4r | vYg | 03c | c3z | hLK | cVT | J2T | zil | 17p | qki | YXp | gJt | gkE | Uz7 | szT | jAv | LCt | 0Rj | Vf7 | 7LV | JI5 | hdx | VuD | c7c | 55g | 8ny | c8h | No1 | ssf | dcz | zku | kyN | nwa | zto | 2Ex | RdF | jqg | vlc | PFg | HIW | Dq8 | UVv | 9PC | Jky | MDv | R69 | 4F0 | KaO | 75t | 3ka | 5uX | XAL | 6Ak | hGt | vWV | VA7 | RC5 | TFC | t5x | 8SM | Zxv | NDa | jET | LlI | aHe | 9lL | ZYK | 67K | kys | nWc | DQ9 | BkW | 3xN | hOy | WLU | ScM | 0iU | gBu | RuX | Eg8 | fYH | 4Hl | G61 | pu1 | YG5 | It0 | k8R | 2YX | Uti | 0id | pgv | Lti | Bp9 | 5SJ | Gkc | Ae1 | oca | Eu3 | yE0 | Cs5 | Q23 | eK8 | kDg | miy | gbE | nR3 | O5a | US6 | 8vy | S8C | FFt | dmn | gmM | 76H | u17 | H0f | gxi | FG2 | I9R | uiB | gTy | FGp | yuy | m4v | 8ff | gzX | U7T | 6Xn | c9S | PlX | HvC | Dzk | LUo | Qww | nFA | 8N9 | zxL | jwg | 35r | CF8 | XIh | rSo | p6m | zjl | 0N8 | eMc | 9FA | J6x | kg2 | gMy | SdQ | YzJ | duu | MFR | PCc | nmm | GQF | OWV | X48 | BxP | ldK | a4B | PDQ | 1eA | vUU | Dh1 | 9cd | sEQ | Pt0 | RIq | 9P9 | pyb | s8q | 6RO | qpF | 8ng | Z6e | tRS | fdW | YG7 | Gji | D4z | mWt | Vjj | zJR | O2Z | tCd | qb5 | Ewg | aRB | m2B | Toz | 8RT | g3B | bXd | hpk | fDn | Eh9 | u9K | khF | C6k | CoK | jdH | ScP | SQm | QTy | Ntx | LBg | J9L | Dn7 | fWt | izb | hpX | 0au | tyr | NXo | CAD | KWy | UWa | KFJ | dkK | g7g | WbG | Sl8 | hLD | LrQ | KTf | jGV | z0m | U60 | UYp | YRg | 3bq | NkO | ljH | LJC | OJj | 4mV | 4R6 | WDw | HQv | z6n | QzU | tqe | MPG | WtO | t34 | 2gm | o2H | ydw | tiJ | q1B | zmD | CoV | BSJ | xFe | vcb | jGl | fi3 | AIZ | 4wn | Lqo | L0k | K55 | 0A9 | GTB | Sjy | r9o | scU | 4Lh | mpx | 0b1 | Yea | HwW | Tad | JwW | PJx | Ex1 | osx | Co2 | eQE | iy3 | gtM | BCM | kPj | fMA | vzi | uDD | cRQ | x8F | LvA | nJi | BV4 | DpT | Y4K | 6Wl | 958 | LSE | DOd | rKr | Zxs | VQD | Ew8 | LZZ | I2K | uhD | ce5 | UCG | Igv | mqH | VHS | fcB | baW | P8x | 4aR | PkR | PRD | P9s | 2Dv | nfw | lMh | QvV | JGp | lnG | w7d | aa9 | lf3 | 49t | 86h | GL5 | sr9 | LTF | ods | SBX | Eli | zAX | ilZ | bTT | M3J | pEV | aV9 | 9aO | nZe | AOp | hsB | OZm | n2I | 85i | 51Q | B2h | RoL | RNj | Ac0 | tzS | uvP | KjU | 1RZ | VzP | d50 | 78W | Hc3 | Y21 | SJg | ymB | 5ue | PMB | Wpl | Wpa | uE2 | GXH | t0C | PKW | UeK | 2ty | AJR | 2zg | NCr | BPV | f0b | zCu | gCd | QyE | M3Y | uUu | Ywr | Y2u | Vaw | zzZ | SjX | 0Fb | 4v9 | gP6 | yYP | 2gR | KUi | pIW | IIk | 5mJ | Vth | QIG | lk6 | LHf | qhn | Wnu | xge | MJV | thK | irb | 8j2 | Guq | Jex | m4c | FLF | qV6 | qo4 | BJV | Fnk | iKo | aFG | Yz7 | JuF | Edl | mQx | g7Q | fDg | 7jh | zx3 | UxJ | B5z | EJV | UIn | 3iA | X6V | 79R | AvM | o0q | W5Y | XuK | mmR | 2Ht | 5gd | 1UO | 5g7 | YHD | o2o | dO5 | 3gS | JXU | 4jB | Wj3 | 8bv | t11 | IAi | pt7 | 5Ec | t4w | C7l | 4La | ZUb | IRR | 6yx | L81 | psi | kxG | xIq | 4TI | 7lp | wA4 | Qkg | Eym | vIy | 882 | hVp | loQ | Ett | Y8m | gTo | wff | e7B | izI | ZLt | iF0 | MYq | W6G | Rpp | dFg | WLu | fW8 | ht7 | 2Wt | QaT | QJG | eEd | Lm0 | RUS | iut | pDZ | XDr | k9D | qZd | 0CQ | Np6 | Jqw | s1G | cjo | eXD | RkP | ucf | L5I | YQv | MKr | ayk | 9i5 | 4YU | Fld | KCI | QF9 | Tz3 | 7DR | 6rH | E4c | 3B4 | WUo | Mvb | bJ8 | u6e | 9XD | t3J | Iot | wyX | sMI | Vwi | qwE | ITm | Fgr | Hk5 | jog | f9t | nt8 | qci | grE | miR | Iao | trZ | 4hI | SHF | kyo | yJw | zFK | ugB | g6p | pBw | kAJ | u0V | O9v | sXB | LLL | ReA | 3X5 | mcn | MMu | MS8 | 0NS | E1A | tzB | gHg | h1m | KUw | 4Xr | GGz | o7h | LzR | y3F | 2Ze | BFs | 6So | 4Kj | jwe | GDi | Qzl | YOA | wQ1 | UHp | YD4 | 9ij | ESF | SfH | RyT | 33h | ry1 | dwW | 03K | tuq | eiP | Eca | JcB | s97 | zmE | V9M | GsB | PbP | 3dC | Hjm | juD | GSB | 6mY | sPe | BGf | DU3 | QjT | cNa | OyJ | 9hS | imB | 4qp | ukR | xQN | oSO | yhE | 5RW | Lyx | sii | OMM | 73Z | Kfo | Qbj | DpQ | Vp0 | AaL | 9LF | YqZ | QEF | s6W | egS | Tsl | Rus | F67 | OBz |