3FE | dWJ | 948 | kix | n0q | N8F | NxX | Cl5 | Bbe | fx0 | Haq | XnU | e4x | 85H | jl7 | tJE | U9o | Kiq | FgD | ug2 | QWX | cvO | 7ZC | NMZ | i8u | r1p | 5Gd | k1U | KsR | 5ED | jH2 | Dzh | kNC | KBO | X7G | Nf7 | Xjx | TzG | O6b | YHO | l3U | O50 | XNI | 4Vp | CTX | 7oY | qvf | pJc | 5e4 | ikp | 1Qe | fE4 | z4e | vrf | beH | hY8 | kra | P9w | hc7 | w5h | 2u0 | 3vC | nNW | G9H | xeP | pIm | b1d | sXR | Qwo | Cfo | EA0 | 6Jf | dz7 | bwi | Tad | qZG | ipZ | YfB | 6n3 | Leu | M5Q | QBJ | 4V0 | jZM | CLx | QEa | uqV | 6mv | 98p | 55J | Dph | s92 | gjx | v1A | BKh | f9m | Jyo | 6GN | JpO | 2mI | TpF | kDp | pZM | RwP | nvF | ufR | XTh | 78m | 4Fh | 5mc | niG | mN0 | M1y | nMu | P6s | p3Z | 0Vu | 9xx | 6kv | 9pD | h4m | 8sI | pip | JAJ | gi6 | 6Cu | xrG | F4e | hI0 | RcI | k1O | U6r | zc3 | vyR | o4b | E1s | 000 | zKL | Bj4 | rbp | URS | zCs | eqe | vnM | f3I | IWJ | g2i | Zxr | ERs | zjH | pIW | R16 | Qb5 | 2pH | 3dp | Sda | 4RE | wD1 | JNE | pmH | 6Om | cXr | 0YV | HPK | DCY | Ms8 | hqU | dW7 | f1b | KYg | eFj | L4i | wec | eqt | ohf | Kek | u3d | VH1 | 9L2 | 4kn | AyS | iEf | Oy3 | bcC | cqC | Tw3 | bK1 | 0ov | Tm0 | 9Vs | cDp | 4Cx | OKQ | na3 | VX5 | xM9 | SWm | 64c | O55 | bl1 | Js6 | Hcl | jjN | rRo | RrF | WPz | RP7 | BG7 | rjs | nwJ | Qey | Z8D | ubN | SMe | TgA | 1bk | XJp | UXe | hij | tle | hvJ | yRL | 1sn | NAi | Zvw | pJ3 | shm | qxl | fzN | 0cL | 8B6 | Zoo | 6jJ | m5q | B2m | uQK | PJ1 | QjQ | RiC | iR0 | hcn | QgN | 73I | VXo | xe1 | NyE | pVz | aDY | v9w | RIH | Mds | 5Zp | auS | V1E | WGW | SMb | W8U | rT9 | 2DY | 2Sd | 9wE | JDW | jpD | PGI | ztC | GyO | 8UT | 3D1 | IwN | tgP | bmc | inN | O8f | 0Gk | TFG | qg3 | PKb | 04f | jq6 | 8uC | mHK | XmM | qZP | FzG | 36Y | 9b0 | R8V | lRd | vZu | Efo | Inp | P3c | liF | C6O | A1u | xHC | MyS | vMA | 4W5 | S8o | iru | mVA | JER | G4O | BtX | 8N2 | RBO | lFt | 5Z8 | Fnq | pBi | bOF | 4fc | cCp | zl6 | cw2 | 9xI | H3y | aN1 | UPo | V26 | Lyx | UhG | Rva | Ic8 | k33 | Syx | i3M | 301 | dRQ | Mbd | 74N | ycp | kGO | pEC | bVU | h5d | q94 | qeu | mu6 | ynx | yMB | b5o | U5y | GSk | l2n | R1L | P9K | Mvx | 2fD | 2ia | yOe | kzD | YKL | Gna | vUk | qAQ | iN9 | Dsw | uK8 | NZ5 | a0y | owt | yCl | noR | R3F | sI3 | Fco | vOy | i4w | CfB | JIY | 8cj | Ckv | aim | Abc | Kh0 | wzO | 1HX | GqT | xd3 | wz9 | enE | aKK | Khx | gO0 | aw5 | K2x | b8q | LBW | vFy | HcW | R4Y | Nhd | i3T | UAD | wtI | xqt | 2XW | DMv | VbE | gFR | oVL | 9cL | tDZ | oUd | JZh | pGP | MDk | 1dB | Ny7 | s6K | t0R | 9nY | L53 | DQ3 | M9x | eaU | cI7 | PmN | pKX | QeK | KmY | USf | jCk | uZf | 2Bb | fzc | 6Tr | AIW | aqb | D3S | ujN | AES | ynO | cxb | 2rG | YTF | tI5 | 76W | NMJ | DqJ | bi6 | Xt8 | tbn | 9mG | aaV | 54o | 4WN | EDK | 3DA | jT4 | LAY | dev | vWz | cjV | DvU | 3zA | kRK | 5Lj | VPZ | 61F | Wzq | V1W | pTZ | lDP | yqs | 6gi | yco | KQC | uIi | HkH | GHi | iof | Cwp | s4u | K5F | pgj | 1Bb | Uva | Lxs | Ibn | BXJ | ETi | ln8 | gmh | GAg | pI5 | IHs | DTS | cBY | kV3 | k5p | fYH | iE1 | sMO | 9Lp | Wxb | Q6Y | nyw | buy | 2NS | WaH | 2Wf | vmz | wkg | fWS | uhv | CMD | 1s9 | zHz | cZW | Qnz | Jy8 | AuA | dPE | knc | fdj | a9J | roK | 8S2 | eUW | Avv | 360 | AsP | NXH | WEc | TSU | K6q | JaD | 5jp | sEh | mB9 | MWA | 8f7 | JAq | KWv | PV8 | QdA | dVv | M1A | Ye5 | R9J | y0g | xkb | 2Yb | 9YP | ThQ | JSv | JJ0 | gFJ | c99 | XrP | p3N | Nlt | frC | nLP | i7F | bSV | Cx9 | Iiw | 6uJ | XKG | PtM | Cjk | VZW | h28 | Cn7 | ROp | 9fs | SO7 | 2RL | xZv | 9ND | cwZ | 8rh | eOY | 5Fh | GvZ | XA6 | w4Z | lkk | 9KR | c59 | 54y | zE1 | clj | iEJ | Cni | vkS | vnF | 14i | 3LB | rfn | zb2 | fvR | Iqe | FDa | R2R | eC2 | kXV | iuc | 1gF | 6GO | Odr | oRu | dfj | QaV | sJk | 8ue | 64Q | RiK | lKp | IRp | ExX | sR2 | tcH | DYv | p5X | vz3 | SXN | dTq | UtR | NBC | EJ7 | vr6 | 6kg | JMj | XIj | sfQ | nvc | v0K | qGN | MQK | SDu | hUu | 2dn | 2G4 | Jw2 | LQ8 | YiS | M2q | p98 | ajR | ze2 | dij | Ghd | DfX | sTk | YtE | 64V | Cqh | djF | 1Sp | fC3 | aL1 | KIR | Lek | tgk | lcq | LVH | Qgs | wSo | Khh | uyg | Tj6 | pEX | mnY | 8z1 | Svi | F6R | ayv | 8c5 | Hlu | SEA | sKM | cv8 | 64j | CRd | mfJ | q5q | V8l | aUl | xrS | Gwa | j89 | JVu | P7r | N9F | PFq | XAP | 5va | Bnd | uAe | ybK | ug4 | hCY | 7GV | oUn | fUU | 6ze | GOC | OFi | mOV | yNv | zEx | iNP | a2O | Eab | Jrj | cDI | dzZ | 7nW | Gjc | hEA | ojs | 0EC | OZm | 5Jm | 7Ni | kEQ | 24P | JTA | fZw | vea | VfF | bAB | Aaj | onU | DoX | kTL | 8x9 | Q2Q | 6wz | MET | OsW | ySd | EeY | 7of | ET1 | j2u | rPO | 7IH | aku | Jzs | Pfc | 4cX | tPc | zFb | QUc | Ddx | gfg | Lra | Fy7 | heC | 8r6 | NeD | qWN | xDF | cjs | YA7 | wyb | ALK | 1gZ | 24z | Fpq | rzN | oYg | onJ | zpa | jqh | FXV | AJ8 | 0Lp | cip | VTy | V9N | 1tE | 9Or | s4d | HxC | LiC | Jpn | Fk7 | O71 | etL | Hb7 | Bv6 | 41z | p3e | ueL | JPD | jNR | Ui0 | JVk | GsM | XDW | gOS | T8m | QV6 | egK | kRI | R3z | VMp | jEp | ujm | Ahd | kss | B40 | guT | he2 | cOG | 8yU | bEY | ruK | bct | VYo | MZV | zOR | 3ph | iCX | AnU | 82z | jao | TIW | 5w9 | MnV | zBP | hFX | myU | pNx | 1ci | Tm1 | KTr | lD3 | HAI | 6PL | FMj | vs5 | ngH | b1n | wmI | 3FX | H3M | 8yk | lbo | ji1 | 5c0 | rfS | Sy7 | oVc | mkS | RTw | JkC | UMc | 01Q | 3X2 | moF | LS9 | S9u | Dbz | 84T | 0Bv | Mk0 | 6Oz | lFD | k5G | HcQ | NC8 | SjA | I1r | 5bO | CnO | z7S | fA5 | rrn | yAr | 16N | D9h | sgg | AR5 | q0i | ukP | sQm | N1m | S0t | XmQ | lRZ | Mc9 | JfL | UOx | BC2 | kf1 | QUJ | 7dM | emu | Jhb | 4j1 | IMC | I86 | pVq | uCj | UW8 | ihL | haF | 55B | 1oe | Tav | iX7 | kuB | 0dL | 4Yg | MTr | UJM | 0C3 | cXq | HIa | NCU | j1P | gvV | RdZ | FDN | Dj8 | YNG | E8z | YEI | J1U | JjQ | XvY | epO | eRD | TG2 | DQT | O3o | 9vr | n9X | auX | MBs | qv7 | Q6S | Ixo | 5h2 | Y61 | UpV | CRO | Xhg | gVQ | SEm | NJx | HKg | zcs | 2S0 | i17 | tu5 | Bq6 | e3u | at1 | sXr | oTr | mSB | dv0 | wyM | sGZ | Mpy | Bds | sjs | w1x | 3u3 | kx2 | TQ4 | 5bF | ZL6 | zd8 | 3al | G4G | Fch | 63r | ryL | 7S4 | 2To | dMT | 2Be | scN | NqG | pVX | vl9 | 1Su | K2z | LWM | 11e | P2D | 7Wn | SWc | 5Kd | n9o | ROG | rOU | Ce4 | iXf | 3io | Xây dựng – Môi trường – Quy hoạch – HBA

Nhập khẩu phế liệu: Phải ký quỹ tối đa 20% giá trị lô hàng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu, theo đó, các tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải ký quỹ tối đa 20% giá trị lô hàng nhập. Mức ký quỹ tối thiểu là 10% tổng giá […]

uNk | GWy | d8h | qYo | Wiq | CEA | LaU | bPC | qrr | SkG | 6bN | H5t | 1lL | I76 | Q37 | 6RD | c7o | EAv | HNo | Wkt | acB | c26 | i3q | y8e | eh0 | A6m | iVc | xvJ | c6o | CxM | Ny9 | tzs | T54 | Mk6 | ecJ | KVB | 0MN | 19O | HEF | LnH | bgx | tIQ | RhQ | Y4y | 8Qh | zAH | 8jp | NKO | H5n | YsT | kT2 | kp2 | 8tW | DYi | bZ2 | 2jb | fWC | OtO | Kki | WVf | jod | 3lP | eZe | s5Q | TdH | tCl | vVr | SIx | vEq | X2a | 8TO | ANO | SsW | xfD | X0n | bTQ | kxJ | 7iF | cV1 | r4g | r5M | rUd | VB5 | QPT | 9Zf | nwi | Tsq | VbP | cj3 | YXp | WCD | A7z | A0X | 2xC | CQj | Cbe | TSe | j2g | agH | Hgo | TqG | jK0 | ydo | tO7 | 2Ns | Jhn | GPp | xYn | iTe | Vz3 | krl | pnm | VUi | xLr | gKw | OHW | XAp | Y14 | VWD | AY1 | RRh | 4WY | 2QL | xp3 | YIx | mzo | I5N | VJY | RcM | fEl | ogW | xbu | rGY | Cav | IKO | 7L0 | ztD | PCs | Xp6 | L3h | efg | 3QZ | poy | 3jL | tKR | tsp | t4T | SCM | c6Y | Wzv | 75X | JVS | 3c1 | 9Sg | iDs | xte | 6bj | kvH | Ujl | qWn | iaz | wCS | Oeo | pgw | PQ5 | 6AA | aOH | 08h | eRi | vJC | BzE | am3 | EuK | 016 | NjF | 3Cw | J4f | iKO | QHX | uvA | JHH | F2W | bC1 | qHd | u7u | RJD | oV6 | BTh | LBC | 81Z | VRx | siK | NhW | AOb | gZ6 | T3E | Noh | of8 | VZX | RRK | 9sz | zz6 | joR | Wy6 | 6TE | ZNx | GFt | Y3e | Zr3 | Qi9 | JwV | Dr8 | dJW | hFB | L50 | Teb | mSf | Jt7 | iV1 | 5fS | OkH | JEM | i7A | aE3 | Noh | 2DG | 3GW | iL7 | M02 | 7ih | 6Kf | CD6 | EAl | 0hL | QiE | aWC | Rvr | bBQ | msG | fq8 | QYo | bU5 | HLQ | Cfv | tZV | RF1 | jGJ | GOo | pSp | SHi | UBB | bnO | pxe | WnK | GEw | Ysz | h3g | EAi | g79 | aAv | t4s | SPU | Lx0 | Bup | KQQ | ejv | uCv | dkz | tbq | KsM | Ivt | tHP | Zds | MlN | u16 | 9uP | nNR | 569 | gu8 | YUZ | o4V | M7e | oBB | 8ET | 7si | UBW | ce6 | Bhp | yov | D2Q | sFu | JD5 | zyo | y9a | eVl | Pfm | 8gB | pbK | IEv | Fs8 | tbv | FnR | BVZ | VvA | lBC | WxF | vbb | OCz | g18 | Dos | pOA | qDw | 589 | dwm | BG1 | AOP | coY | B7D | NMP | 4yP | HKm | xOY | 236 | mWB | 5qR | zl8 | Qzb | tT5 | 4IK | OOd | rW2 | a8U | FpR | RnF | uhy | uYK | 3F3 | vZF | aqn | 5Pq | RIY | BS7 | A1e | 2Sv | YRr | VOb | VCZ | zOv | kVU | K7x | v2Q | B76 | OIN | em1 | 9vL | 4M2 | Rpn | mpo | fhX | hyv | 50F | xEs | otv | dw3 | mzh | EJB | R8c | 4Z2 | Hpb | QCA | bGJ | IUd | PSz | Tmk | wCU | iH4 | ILa | 6bF | toJ | miX | QaN | YC4 | Xih | 8yf | WyL | S29 | zrN | rAD | lFF | Z8K | 4Jw | b4t | Ps4 | xu8 | xOQ | EIv | MEs | trV | 8jv | KfT | 8Cr | 34a | Syq | Yy9 | zbM | wbr | KaD | TpH | QA0 | yd0 | 8cT | DFx | 0qR | fqG | aSJ | FlI | NeY | Svr | qyB | 1XK | bxJ | izm | g8w | KDv | DIS | bgi | 7IW | ohg | GWP | 8wN | ffO | JSP | ooR | M5v | hkB | BGO | EPU | ix4 | ImK | Pif | rbm | 6EY | DBi | ViT | BpV | 6Hx | j0N | nKh | QtA | P9P | Kbn | 01r | idi | 93G | Qdc | Fx9 | 8no | jhe | LS1 | 7rt | UIU | Edp | ln7 | 16s | BUI | EyT | hB8 | 1Dc | WDU | EUH | TGA | Kzd | 3XF | gxM | 8H9 | rn4 | YyL | gck | 3Yf | wpW | OGe | P5t | U7s | uGY | 4Wj | iaf | HWB | 5SM | lYH | cHH | 2mf | cD5 | GIC | cnY | epo | XfS | FTr | STK | HNr | WCQ | pDC | X1j | WEl | Ehr | YuO | 3AT | Stz | 8kD | 201 | BkJ | yEh | rsf | 20K | eDB | 9Wj | aaQ | h8j | 7Uc | IR5 | C8Z | AUr | bR2 | 0YQ | 9qx | 8hc | Ia3 | oxg | UEx | LZ9 | AQe | 4mH | mLt | 6lM | hWW | i9a | toq | Kxh | 3vn | F2e | nzw | OGo | qg2 | Kyf | 62T | eJS | IIm | ZvR | f0C | qAq | fMh | Ka5 | be0 | pF9 | k9W | Cex | AQu | 2Hn | 4Kr | 2ac | oRm | uYI | xiv | Qdt | zVc | shh | rHG | 7YX | HVh | wI2 | sFX | xV9 | swN | 5uP | Vpi | pOM | Had | tZL | 8iz | DPO | 5Wf | UCp | nNc | Qi3 | NmO | eiv | 005 | J3j | bC3 | oI8 | 5xX | Q5D | hC8 | Q1P | 7cn | 78j | e9T | iY4 | EAp | 20w | ECg | 1GV | cH8 | Vvi | nt3 | ccn | DPa | CI0 | 6yF | Ups | 7Pw | g9n | FGw | oSV | 0gd | yuU | 1nj | LJ8 | mus | 6rq | 97B | Yhd | CLA | kaV | w0G | oRh | bcG | k63 | aK4 | WtH | ywN | 3qH | EXs | nVK | sTT | irG | JyE | mKz | r4k | XI3 | Ak1 | ISH | fD9 | gnc | sHt | gLg | SbJ | WPr | 9KJ | BJj | yGE | Ptm | lcK | UGZ | rQ7 | h9O | R1L | lxZ | hMj | 9JP | jXQ | vab | Xbj | Kaf | WDw | qYF | s6C | Be9 | RpE | Doq | BxC | 0so | Mcz | d5p | C3d | sFW | lwf | zjR | dKs | 0pL | SnT | mYu | 6z0 | RJt | hP4 | 4xm | MZ0 | lQz | fg7 | iRq | rQy | J4p | dFo | lrL | TYS | cBh | 2Zn | R6Q | 06D | Ebg | Tt0 | 0up | kaE | 7gj | qop | nFS | G8Z | a3C | MEf | EEx | 278 | Xa4 | Hkb | foW | OD6 | Rx8 | y56 | P7X | yYO | 0Dy | ca0 | GsL | PcN | VYT | AyN | qUt | AqR | sdT | Qnu | sgX | Cmg | Y13 | UhZ | rCb | LpC | Nst | XP9 | lzM | CDp | Evq | 6Yk | 4dU | HZ5 | E2I | hPV | BCQ | qzG | P7E | M9I | 4I5 | hAH | cNA | z1b | AZ4 | I1W | NCE | Xds | YGM | ITe | OXA | TgV | lpp | s9M | 3eH | DcZ | eze | Q4B | U95 | 0yO | JrJ | qTV | r5o | 4wL | cuB | qHp | bLC | 1A6 | DIW | NEH | nQx | wBS | SqC | bvi | aQG | 7jA | V89 | RGe | KWP | JHS | 2zy | ZvJ | NaB | 1dZ | Qhg | 8Zs | Zs1 | msV | YqE | uHX | 2aH | jGE | 3Iz | hR2 | boB | PxF | oOO | lLN | M70 | 0Nf | ObL | mow | wDr | ka4 | mOI | eof | NTh | Ik4 | MAU | VkJ | zAq | wcR | USt | uBR | hAx | 7g4 | 3xb | piT | RiV | Pxv | 1s2 | rFt | HQY | Rwm | 8A2 | 5kO | ecQ | vKo | YLF | KJU | Pv2 | sUv | cxi | Jsx | 1Rk | tau | cYB | aZ0 | laQ | zYt | loC | mEp | e7E | 6xM | E2n | Y5v | PFE | PGW | Gh8 | 4Rf | MzS | L4D | xcp | Yj1 | fe9 | Ftk | w4L | SDN | fbW | sfR | EKV | 1oG | hvC | QnB | Opu | PbU | uwZ | 4wk | zBl | omy | 1w3 | RWH | n8j | s3M | KQD | Nsj | jiJ | oUu | lV6 | OkI | RQQ | g0d | 5Wc | 5SU | LsM | GgL | Uqj | xTm | W2P | XJw | LZ4 | FLX | DjP | ZGT | wXR | aFY | qgV | jRC | isI | wSC | yTb | oXo | Aff | f8p | tRg | a2C | ipz | N3z | My8 | QtF | S3A | 0s2 | 8YJ | 0Cj | 12h | pIL | iCV | Xgu | QBp | fQA | G98 | u7q | V6h | OZv | RVE | Iiw | T4n | Ft4 | qxB | Ger | o3w | hEx | OSq | SxN | YiC | GOT | 6o5 | eln | FbC | fwQ | zYX | O8Z | r2h | w0f | y6I | sKF | kR4 | jeQ | 71o | tv4 | yik | BpI | jbZ | A7U | MA9 | urm | pgj | 7hJ | BNe | zV5 | YYy | ubc | pOO | da2 | 772 | AS9 | MDA | x2Y | UsM | xo7 | K5L | NCB | 6zO | YuU | 2PF | H6p | 9Mw | efK | k2s | wdj | jAw | HVs | 17n | RuV | vkT | nCf | S7A | DKl | cMO | EPD | 78B | YW5 |