Nhập khẩu phế liệu: Phải ký quỹ tối đa 20% giá trị lô hàng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu, theo đó, các tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải ký quỹ tối đa 20% giá trị lô hàng nhập. Mức ký quỹ tối thiểu là 10% tổng giá […]