Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khảu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Đối với các “Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại”, doanh nghiệp có thể tham khảo các văn bản tại mục VĂN BẢN MỚI trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT   –  Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục: Các […]

Quyền nhập khẩu và phân phối của doanh nghiệp chế xuất

Khu chế xuất là khu công nghiệp tập hợp các doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu. Vậy quyền nhập khẩu và phân phối của các doanh nghiệp chế xuất này với thị trường nội địa được quy định […]

Quy định mới về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015

Ngày 22/12/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 49/2014/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015. Theo đó, lượng thuốc lá nguyên liệu (Mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 là 46.305 tấn. Việc phân giao hạn ngạch […]

Quy định về kinh doanh Logistics dành cho nhà đầu tư nước ngoài

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh hầu hết các dịch vụ Logistics ngoại trừ dịch vụ kiểm định, cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải, hỗ trợ vận tải; và một số hạn chế đối với các dịch vụ […]