HBA – HỘI THẢO KCN TÂN TẠO 16/10/2020 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI CÁC KCX – KCN – KCNC TP. HCM GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

 
Hội thảo được đồng tổ chức bởi các đơn vị:
o Ban Quản lý các Khu chế xuất & Công nghiệp TP.HCM (Hepza);
o Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM (HBA);
o Tổng Công ty Điện lực TP. HCM ( EVN HCMC)
Hội thảo hân hạnh được sự sự đồng hành tham dự của các đối tác:
o CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ
o NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) VÀ VIETCOMBANK CN BÌNH TÂY
o SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD
o CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SPC
o VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH VỀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MÁI NHÀ
 
Ngày 16/10/2020 tại Khu Công nghiệp TÂN TẠO, Hội thảo Chương trình phát triển điện mặt trời mái nhà & năng lượng tái tạo tại các KCX – KCN – KCNC TP.HCM giai đoạn 2020 – 2024 với mục tiêu:
• Đối với Doanh Nghiệp tại KCX- KCN và KCN Cao:
– Giúp Doanh Nghiệp hiểu rõ được ý nghĩa và giá trị chương trình;
– Doanh Nghiệp tiếp cận được các sản phẩm, giải pháp, nhà cung ứng với chính sách hỗ trợ tốt nhất;
– Góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của các Khu chế xuất – Khu công nghiệp – Khu công nghệ Cao, thúc đẩy việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước;
– Nắm bắt được cơ hội trong việc giới thiệu các nhà cung ứng, lựa chọn giải pháp tài chính.
• Đối với Nhà cung ứng: Giới thiệu sản phẩm, trình bày tham luận và giải đáp được thắc mắc của Doanh Nghiệp.
• Đối với Ban chủ nhiệm chương trình: Thực hiện được vai trò kết nối, hỗ trợ thông tin đến cho Doanh nghiệp trong KCX – KCN – KCN Cao có đầy đủ thông tin cần thiết và tham gia chương trình.
 
————————————————————————-
LIÊN HỆ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH:
Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển điện mặt trời mái nhà và năng lượng tái tạo giai đoạn 2020 – 2024
35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
support@hba-reen.org.vn
08 3552 3553