KHẢO SÁT NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

KHẢO SÁT NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
Kính gửi Quý Doanh nghiệp Hội viên,

Hiệp hội Doanh nghiệp các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp Thành phố (gọi tắt là Hiệp hội HBA) vừa thành lập Ban Phát triển Hội viên và Đào tạo Nguồn nhân lực, trực thuộc Hiệp hội HBA. Việc thành lập này nhằm củng cố vai trò hỗ trợ doanh nghiệp hội viên và doanh nghiệp tiềm năng là hội viên của Hiệp hội, đóng góp vào quá trình giúp Doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp.

Để thực hiện được mục tiêu trên, chúng tôi xây dựng bộ câu hỏi khảo sát dưới đây nhằm nắm bắt đúng thực trạng và nhu cầu từ Doanh nghiệp. Chúng tôi rất mong Quý Doanh nghiệp có thể trả lời khảo sát giúp các câu hỏi này nhằm giúp Hiệp hội HBA triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian sắp tới.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Ths. Nguyễn Thị Thanh Uyên – Phó Trưởng ban Phát triển Hội viên và Đào tạo Nguồn nhân lực.

Email: thanhuyen.dtnnl@hba.org.vn
Điện thoại: 0913773986

Link khảo sát:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxodgsCW-tAw-qMXNAO0dcQgC0np-xm7stiMsA8Al8Y7jPQg/viewform?usp=sf_link

Xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ cung cấp thông tin từ Quý Doanh nghiệp! Kính chúc Quý Doanh nghiệp nhiều thành công và thịnh vượng!