TỌA ĐÀM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC VẬN HÀNH – BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

 

📣📣📣 Chương trình do Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA), Ban Quản lý Khu công nghệ Cao TP.HCM (SHTP), Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM (HBA), Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đồng tổ chức.

🎯🎯🎯 Nhằm giúp doanh nghiệp tìm hiểu thông tin một cách chính xác, trung lập về công tác O&M cho hệ thống ĐMTMN, hỗ trợ tích cực cho công tác giám sát, quản lý vận hành hiệu quả các hệ thống ĐMTMN, đảm bảo công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ của các bên có liên quan trong 18 KCX-KCN-KCNC TP.HCM.

⏰⏰⏰ Thời gian: Từ 8h30 – 10h30 Thứ Sáu ngày 17/12/2021.

⛳⛳⛳ Hình thức tổ chức: Trực tuyến trên Zoom.

💰💰💰 Chi phí tham gia: Ban Tổ Chức tài trợ

📧☎📲 Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Hiệp Hội Các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM
Bà Nguyễn Thị Phương Dung – Phó Chánh Văn phòng HBA
Số điện thoại: 0983.08.08.50

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Điện thoại: 028.39105038 – 028.38235216
Email: hiephoikcn@hba.org.vn
https://www.facebook.com/hba.org.vn
https://hba.org.vn/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOMRoRDZ9gvC23KVvFYxadcHvItEsEyAodHNYRS9EAPtpTRg/viewform