DANH SÁCH CÁC CHI HỘI

 1. Chi hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Tân Tạo
 2. Chi hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Tân Bình
 3. Chi hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Hiệp Phước
 4. Chi hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi
 5. Chi hội các Doanh nghiệp Dược
 6. Chi hội các Doanh nghiệp Lương thực – Thực phẩm
 7. Chi hội các Doanh nghiệp Khu công nghệ cao
 8. Chi hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Vĩnh Lộc
 9. Chi hội các Doanh nghiệp Khu chế xuất Linh Trung I
 10. Chi hội các Doanh nghiệp Khu chế xuất Linh Trung II
 11. Chi hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Tân Phú Trung