THƯ MỜI

Tham gia hội viên Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh

 

Kính thưa Quý Doanh nghiệp!

Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza Businesses Association – HBA) được thành lập theo Quyết định số 2061/QĐ-UB ngày 02/6/2003 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khi thành lập đến nay, Hiệp hội đã đồng hành cùng các doanh nghiệp trong các Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp và Khu Công Nghệ cao Thành phố. Hiệp hội đã đại diện cho Doanh nghiệp các khu thường xuyên kiến nghị xây dựng cơ chế, chính sách Nhà nước, là đầu mối thông tin giữa các Doanh nghiệp trong khu và kể cả ngoài khu, góp phần tháo gỡ các khó khăn, bất cập cho doanh nghiệp, đồng hành cùng Doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, đầu tư và chăm lo đời sống công nhân viên cùng các hoạt động xã hội cộng đồng khác, góp phần quảng bá thương hiệu Doanh nghiệp. Hội phí hằng năm của hội viên Doanh nghiệp là 3 triệu VNĐ/năm.

Qua 10 năm hoạt động, Hiệp hội chúng ta đã vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2009 và nhiều Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Thành phố… Những thành quả này có được là do Quý hội viên và Doanh nghiệp đã nhiệt tình ủng hộ và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Để Hiệp hội chúng ta ngày càng lớn mạnh và có những hoạt động hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, Thường trực Hiệp hội kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia là hội viên Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính chúc Quý doanh nghiệp thành công và chào hợp tác.

 

BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                         CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

– Các doanh nghiệp KCX – KCN TP;

– Lưu: HBA

 

                                                                                                      Nguyễn Văn Bé

*** Hồ sơ gồm:

  1. Đơn đề nghị gia nhập hội viên
  2. Bảng tóm tắt lý lịch hội viên
  3. Bản photo Giấy phép kinh doanh.

 

Hồ sơ vui lòng gửi về:

Văn phòng Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM (HBA):

35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Q.1, TP.HCM

Người nhận: Bà Phạm Thị Hồng Hà

Điện thoại: 093 961 1018

 

Quý Doanh nghiệp vui lòng tải Đơn gia nhập hội viên và Lý lịch Hội viên tại đây:

Đơn gia nhập hội viên

Lý lịch Hội viên