Công ty TNHH Tân Thuận

Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó TGĐ thứ Nhất.

Công ty TNHH Tân Thuận

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Ông Nguyễn Thế Lực - Hiệu trưởng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng KCN Tân Thới Hiệp

Ông Ngô Tuấn - GĐ

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng KCN Tân Thới Hiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI

Ông Trần Hữu Nghĩa - Phó TGĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI

Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- CN Bắc SG

Ông Trang Nhân Hậu - PGĐ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- CN Bắc SG

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

Ông Phạm Mạnh Trí - PCT Chuỗi Cung ứng

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

Công ty TNHH Kiến Vương

Ông Tạ Văn Vàng - Phó TGĐ

Công ty TNHH Kiến Vương

Công ty TNHH Hai Thanh

Ông Nguyễn Đức Vũ - PGĐ

Công ty TNHH Hai Thanh

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Tây Sài Gòn

Ông Phan Huỳnh Tuấn - GĐ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tây Sài Gòn