Công ty TNHH Công nghiệp Bao bì Vising Pack

Công ty TNHH Công nghiệp Bao bì Vising Pack

Công ty CP Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo

ông Thái Văn Mến – Tổng giám đốc

Công ty CP Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo

Công ty CP SX – TM – DV Phú Phong

ông Lương Trọng Tuấn – Tổng giám đốc

Công ty CP SX – TM – DV Phú Phong

Công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc

Ông Nguyễn Vĩnh Thọ – TP đại diện

Công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc

Công ty liên doanh Scansia Pacific

Ông Nguyễn Chiến Thắng – Giám đốc điều hành

Công ty liên doanh Scansia Pacific