CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI

Uỷ Viên Ban Chấp Hành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI

Địa chỉ: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Đại diện pháp luật: Ông Trần Hữu Nghĩa - Phó TGĐ

Giới thiệu hội viên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI

Địa chỉ: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Đại diện: Ông Trần Hữu Nghĩa – Phó TGĐ