Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG – KCN Đông Nam

Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG – KCN Đông Nam

Uỷ Viên Ban Chấp Hành

Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG

Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG

Địa chỉ: P.608A - 106 Nguyễn Văn Trỗi - Q. Phú Nhuận TP.HCM

Đại diện pháp luật: Ông Trần Như Hùng - PTGĐ KCN

Giới thiệu hội viên

Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG

Địa chỉ: P.608A – 106 Nguyễn Văn Trỗi – Q. Phú Nhuận TP.HCM

Đại diện: Ông Trần Như Hùng – PTGĐ KCN

Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN