Công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc

Công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc

Công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc

Công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc

Địa chỉ: Lô 9 đường C – KCX Tân Tạo

Số điện thoại: 37.507.777

Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Vĩnh Thọ – TP đại diện

Giới thiệu hội viên

Công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc

Địa chỉ: Lô 9 đường C – KCX Tân Tạo, Quận Bình Tân – TP.HCM

Điện thoại: 37.507.777              Fax: 37.505.993

Đại diện: Ông Nguyễn Vĩnh Thọ – TP đại diện

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng dân dụng sản xuất sắt,thép,bê tông,ký gửi hàng hoá và dịch vụ thương mại