Công ty liên doanh Scansia Pacific

Công ty liên doanh Scansia Pacific

Công ty liên doanh Scansia Pacific

Công ty liên doanh Scansia Pacific

Địa chỉ: Lô 24 đường số 1 – KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân – TP.HCM

Số điện thoại: 37.507.209 – 37.507.520

Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Chiến Thắng – Giám đốc điều hành

Giới thiệu hội viên

Công ty liên doanh Scansia Pacific

Địa chỉ: Lô 24 đường số 1 – KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân – TP.HCM

Điện thoại: 37.507.209 – 37.507.520

Fax: 37.508.237 – 37.507.518

Đại diện: Ông Nguyễn Chiến Thắng – Giám đốc điều hành

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất