CÔNG TY TNHH SEPZONE – LINH TRUNG (VIỆT NAM)- KCX Linh Trung

CÔNG TY TNHH SEPZONE – LINH TRUNG (VIỆT NAM)- KCX Linh Trung

Phó Chủ tịch

CÔNG TY TNHH SEPZONE - LINH TRUNG (VIỆT NAM) - KCX Linh Trung

CÔNG TY TNHH SEPZONE - LINH TRUNG (VIỆT NAM) - KCX Linh Trung

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện pháp luật: Ông Lê Hoàng Minh - Phó TGĐ thứ Nhất

Giới thiệu hội viên

CÔNG TY TNHH SEPZONE – LINH TRUNG (VIỆT NAM) – KCX Linh Trung

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Ông Lê Hoàng Minh – Phó TGĐ thứ Nhất