Công ty TNHH Công nghiệp Bao bì Vising Pack

Công ty TNHH Công nghiệp Bao bì Vising Pack

Công ty TNHH Công nghiệp Bao bì Vising Pack

Công ty TNHH Công nghiệp Bao bì Vising Pack

Địa chỉ: Lô C10/I Đường 2F, Khu C, KCN Vĩnh Lộc, H.Bình Chánh, TP.HCM

Số điện thoại: 37.653.381

Giới thiệu hội viên

Công ty TNHH Công nghiệp Bao bì Vising Pack

Địa chỉ: Lô C10/I Đường 2F, Khu C, KCN Vĩnh Lộc, H.Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: 37.653.381           Fax: 37653380

Ngành nghề kinh doanh sản xuất: Sản xuất sản phẩm bao bì carton