Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng KCN Tân Thới Hiệp

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng KCN Tân Thới Hiệp

Uỷ Viên Ban Chấp Hành

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng KCN Tân Thới Hiệp

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng KCN Tân Thới Hiệp

Địa chỉ: KCN Tân Thới Hiệp DH80B,Hiệp Thành,Q.12

Đại diện pháp luật: Ông Ngô Tuấn - GĐ

Giới thiệu hội viên

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng KCN Tân Thới Hiệp

Địa chỉ: KCN Tân Thới Hiệp DH80B,Hiệp Thành,Q.12

Đại diện: Ông Ngô Tuấn – GĐ