CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

Phó Chủ tịch

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

Địa chỉ: ô A2, 3 KCN Tây Bắc Củ Chi Xã Tân An Hội, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Đại diện pháp luật: Ông Phạm Mạnh Trí - PCT Chuỗi Cung ứng

Giới thiệu hội viên

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

Địa chỉ: ô A2, 3 KCN Tây Bắc Củ Chi Xã Tân An Hội, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Ông Phạm Mạnh Trí – PCT Chuỗi Cung ứng