Công ty TNHH Tân Thuận

Công ty TNHH Tân Thuận

Uỷ Viên Ban Chấp Hành

Công ty TNHH Tân Thuận

Công ty TNHH Tân Thuận

Địa chỉ: KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó TGĐ thứ Nhất.

Giới thiệu hội viên

Công ty TNHH Tân Thuận

Địa chỉ: KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

Đại diện: Ông Nguyễn Tấn Phong – Phó TGĐ thứ Nhất