Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- CN Bắc SG

Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- CN Bắc SG

Uỷ Viên Ban Chấp Hành

Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- CN Bắc SG

Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- CN Bắc SG

Địa chỉ: Khu hành chính, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc,P.Bình Hưng Hoà, Q.Bình Tân

Đại diện pháp luật: Ông Trang Nhân Hậu - PGĐ

Giới thiệu hội viên

Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- CN Bắc SG

Địa chỉ: Khu hành chính, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc,P.Bình Hưng Hoà, Q.Bình Tân

Đại diện: Ông Trang Nhân Hậu – PGĐ