CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC

Phó CT Thường trực

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC

Địa chỉ: Lô A59/I, đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện pháp luật: Ông Võ Văn Thân - Chủ tịch HĐTV

Giới thiệu hội viên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC

Địa chỉ: Lô A59/I, đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Ông Võ Văn Thân – Chủ tịch HĐTV

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ khác