Công ty CP SX – TM – DV Phú Phong

Công ty CP SX – TM – DV Phú Phong

Công ty CP SX – TM – DV Phú Phong

Công ty CP SX – TM – DV Phú Phong

Địa chỉ: Lô 4 đường B – KCN Tân Tạo

Số điện thoại: 37.505.932

Đại diện pháp luật: ông Lương Trọng Tuấn – Tổng giám đốc

Giới thiệu hội viên

Công ty CP SX – TM – DV Phú Phong

Địa chỉ: Lô 4 đường B – KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân – TP.HCM

Điện thoại: 37.505.932                Fax: 37.505.907

Đại diện: Ông Lương Trọng Tuấn – Tổng giám đốc

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh các loại kính xậy dựng, kính trang trí, kính mỹ thuật và các loại keo silicon dùng trong xây dựng.