Công ty CP Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo

Công ty CP Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo

Công ty CP Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo

 Công ty CP Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TpHCM

Số điện thoại: 84-(8) 3750 51 71

Đại diện pháp luật: ông Thái Văn Mến – Tổng giám đốc

Giới thiệu hội viên

Công ty CP Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-(8) 3750 51 71

Fax: 84-(8) 3750 82 37

Email: itaco-iso@hcm.vnn.vn

Website: http://www.itaexpress.com.vn

Đại diện: ông Thái Văn Mến – Tổng giám đốc

Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp