Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Uỷ Viên Ban Chấp Hành

Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Địa chỉ: Khu B, Đường số 01, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện pháp luật: Bà Trần Thị Kim Tuyến - PGĐ P.CSKH

Giới thiệu hội viên

Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Địa chỉ: Khu B, Đường số 01, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Bà Trần Thị Kim Tuyến – PGĐ P.CSKH

Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN