TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Uỷ Viên Ban Chấp Hành

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Thế Lực - Hiệu trưởng

Giới thiệu hội viên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: 15 Trần Văn Trà, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Đại diện: Ông Nguyễn Thế Lực – Hiệu trưởng.