Bước đột phá để phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế
Tin doanh nghiệp

Bước đột phá để phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế

Ngày 17 tháng 11 năm 2022

(Chinhphu.vn) – “Về tổng quan, có thể nói Nghị định 35 của Chính phủ như “trận mưa rào qua bao năm hạn hán”, nó là bước đột phá về cơ chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ các nút thắt, các bất cập, chồng chéo lâu nay trong quản lý khu công nghiệp, khu kinh […]