Các hiệp hội kêu gọi hỗ trợ người lao động trong Covid-19
Tin doanh nghiệp

Các hiệp hội kêu gọi hỗ trợ người lao động trong Covid-19

Ngày 14 tháng 09 năm 2021

TP HCM – Đơn vị tổ chức chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe người lao động” kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ thuốc, vật tư y tế… Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe người lao động” do Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp […]