CHI HỘI DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM (SBA) TRAO 36 SUẤT HỌC BỔNG SBA 2022
Tin doanh nghiệp

CHI HỘI DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM (SBA) TRAO 36 SUẤT HỌC BỔNG SBA 2022

Ngày 30 tháng 05 năm 2022

Thành phố Thủ Đức, ngày 27 tháng 5 năm 2022) Chi hội Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao TP.HCM (gọi tắt là SBA) phối hợp cùng Công ty Intel Products Việt Nam, Công ty Jabil Việt Nam và Trung tâm Anh ngữ Axcela Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng SBA và trao tặng […]